Een leerling zegt gepest te worden. Zelf zie ik het niet. Wat kan ik doen?

Het komt voor dat de leerkracht niet weet dat er gepest wordt in de klas. Pesten herkennen is niet zo eenvoudig als vaak wordt gedacht. Toch kunt u veel doen, ook als u het pesten niet zelf signaleert.

 • Neem elk signaal serieus
  De stap om te vertellen dat je wordt gepest of iemand anders wordt gepest is erg groot voor leerlingen. Ook al lijkt er in uw ogen weinig aan de hand, of zwakt de leerling het gebeurde af: neem elke melding serieus en doe er iets mee.
 • Erken pesten
  Erken dat pesten een probleem is dat de veiligheid van leerlingen en de sfeer in de groep aantast. Vertel de leerling dat u het pesten serieus neemt en dat u samen op zoek gaat naar een oplossing voor het probleem.
 • Krijg inzicht in het pesten
  Vraag de leerling naar momenten waarop er gepest wordt. Zo weet u op welke momenten u extra op moet letten. Pesten gebeurt vaak buiten uw zicht om. Let ook op subtiele signalen. Vraag collega’s of ze wat weten of hebben gezien. Wanneer u zich een beter beeld hebt gevormd van de situatie kunt u stappen zetten om het pesten aan te pakken.
 • Betrek anderen
  Bespreek de melding van pesten met uw team en met de coördinator van het anti-pestbeleid op uw school. Deze heeft ook de taak collega’s te adviseren over de aanpak van pesten.
 • Pak het pesten aan
  Welke stappen u neemt om het pesten aan te pakken hangt af van de afspraken die hierover zijn gemaakt op uw school. Ga na welke dat zijn. Lees ook het informatieblad Pesten in de klas aanpakken en voorkomen.
 • Vinger aan de pols
  Maak binnen twee weken een vervolgafspraak met de leerling. Check in dit gesprek of het pesten is gestopt. Zo niet, neem opnieuw maatregelen om pesten in de klas aan te pakken en verwijs de leerling (en zijn ouders) naar het aanspreekpunt pesten op uw school.
 • Voorkom pesten
  Neem preventieve maatregelen om pesten te voorkomen. Investeer het hele jaar door in het stimuleren van een positief en veilig groepsklimaat. Pesten speelt niet alleen tussen gepeste en pester maar de hele klas heeft een rol. Ga daarom regelmatig met de klas in gesprek over pesten.

Meer informatie

Sectoren
po vo
Thema's
pesten
Doelgroep
leerkracht