Moet ik ouders informeren in geval van seksueel gedrag tussen leerlingen?

Bij een incident van grensoverschrijdend seksueel gedrag informeert u altijd de ouders van de leerlingen die betrokken zijn. U laat daarmee zien dat de veiligheid van leerlingen voorop staat en dat u vragen, zorgen en emoties van ouders serieus neemt.

 • Informeer betrokken ouders
  De leerkracht of de directeur doet dit bij voorkeur mondeling, om vragen direct te kunnen beantwoorden.
 • Informeer het team
  De directeur brengt het team op de hoogte van de situatie. Het team bereidt zich voor op vragen van ouders en leerlingen en weet naar wie ze kunnen verwijzen voor meer informatie.
 • Informeer andere ouders
  Afhankelijk van (de ernst van) het incident informeert de directeur ook de ouders van de leerlingen uit de klas. In sommige gevallen worden alle ouders van de school geïnformeerd.
 • Soort informatie
  Spreek in algemene termen over grensoverschrijdend gedrag en noem geen details over de gebeurtenis. Geef aan welke maatregelen genomen zijn en nog genomen zullen gaan worden. Vertel de betrokken ouders hoe u de andere ouders en (eventueel) de leerlingen informeert. Biedt excuses aan voor eventueel gemaakte fouten. Vermeld de gegevens van een contactpersoon waar ouders terecht kunnen met vragen.
 • Wees zorgvuldig bij het geven van informatie
  Houd rekening met de privacy van alle betrokkenen en noem geen namen. Vraag ouders zorgvuldig om te gaan met vragen van de media. Zorg voor een woordvoerder voor de pers namens de school.

Meer informatie

Sectoren
po vo
Thema's
seksueel gedrag
Doelgroep
schoolleider