Ik heb vermoedens dat een leerling radicaliseert. Wat moet ik doen?

Als u vermoedt dat een leerling radicaliseert, dan is wegkijken geen optie. Het signaleren en het onderzoeken van niet-pluis gevoelens behoort tot de pedagogische taak van de school. Dat kan in gesprekken met collega’s maar ook met de leerling zelf.

 

Acties

  • Bespreek uw vermoedens eerst eens met collega’s. Delen zij de vermoedens? Een handzaam instrument hiervoor is de Radixc Tool, een onderdeel van de publicatie Puberaal, lastig of radicaliserend.
  • Praat niet alleen óver de leerling, maar ook mét de leerling. Dit moet iemand zijn die een goede verstandhouding heeft met de betreffende leerling. Tips hiervoor vindt u in het informatieblad Radicalisering: het individuele gesprek.
  • Neemt dit uw zorg niet weg, leg dat dan neer bij de verantwoordelijke in de school die ook het externe netwerk beheert. Dit kan een zorg- of veiligheidscoördinator zijn, maar ook de directeur. Hij/zij kan dan contact opnemen met gemeente en/of politie voor overleg. Er wordt dan interdisciplinair gekeken of er vervolgacties nodig zijn, of er melding wordt gemaakt en of de casus wordt voorgelegd in het Veiligheidshuis.

Preventie

  • Radicaliserend gedrag komt ergens vandaan. Vaak is er een voedingsbodem vanuit persoonlijke omstandigheden. Zorg ervoor dat u goed zicht heeft op wat uw leerlingen bezighoudt.
  • Sociale omstandigheden kunnen een rol spelen in het radicaliseringsproces. Een goed zorgnetwerk is dus essentieel.
  • Maatschappelijke gebeurtenissen kunnen radicalisering triggeren. Terroristische aanslagen maken veel los bij jongeren. Bespreek dit in de klas, laat leerlingen onderzoeken wat de feiten zijn. Dit kan leiden tot heftige, polariserende discussies. Wees daarbij consequent welke uitingen u wel of niet tolereert.
  • Werk aan weerbaarheid, burgerschapsvorming en kritische houding naar nieuwsbronnen.

Meer informatie

Sectoren
mbo po vo
Thema's
radicalisering
Doelgroep
leerkracht schoolleider