Ik heb een vermoeden dat een collega seksueel getint contact heeft met een leerling. Wat kan ik doen?

U heeft het gevoel of het vermoeden dat een collega te ver gaat in het contact met een leerling en dat dit contact seksueel getint is. Loyaliteit naar je collega en angst dat je het mis hebt maakt het vaak lastig om hiermee om te gaan. Toch is het van belang dat u in actie komt vanuit het oogpunt van veiligheid. In geval van een vermoeden van een zedenmisdrijf is dit zelfs verplicht.

 • Meldplicht bij het bevoegd gezag
  Medewerkers in dienst van een onderwijsinstelling zijn wettelijk verplicht (een vermoeden van) een zedenmisdrijf (ontucht, aanranding, verkrachting) tussen een medewerker van de onderwijsinstelling en een minderjarige leerling (jonger dan 18 jaar) te melden bij het bevoegd gezag. Een vermoeden is voldoende om in actie te komen. Of er sprake is van een strafbaar feit zal onderzocht worden. Ook hoeft u niet met bewijzen te komen.
 • Melden bij de schoolleiding
  Als de wettelijke meldplicht niet geldt kunt u nog steeds (uw vermoedens) melden bij de schoolleiding of het bevoegd gezag. Bijvoorbeeld als de leerling meerderjarig is en het een vrijwillige relatie betreft. Want het gevaar van machtsmisbruik ligt op de loer bij een afhankelijkheidsrelatie. Bovendien kan een dergelijke liefdesrelatie voor gevoelens van onveiligheid bij medeleerlingen en collega’s zorgen.
 • Verwijs naar de vertrouwenspersoon
  Wijs de betrokken leerling op de vertrouwenspersoon. U kunt ook zelf melding doen bij de vertrouwenspersoon van het (vermoeden van) seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zij zijn aanspreekpunt bij (klachten) over ongewenst gedrag op school.
 • Bespreek binnen het team
  Maak grenzen in het contact met leerlingen onderwerp van gesprek binnen het team. Wat is professioneel gedrag in de omgang met leerlingen? Ook op bijvoorbeeld sociale media.

Meer informatie

Sectoren
mbo po vo
Thema's
seksueel gedrag wetten en regels
Doelgroep
leerkracht vertrouwenspersoon