Wat moeten we doen als de school een bedreiging ontvangt?

Bedreigingen aan het adres van de scholen – zoals een bommelding of schietpartij – komen helaas voor. Gelukkig gaat het meestal om een valse bedreiging. Toch moet elke dreiging serieus genomen worden vanuit het oogpunt van veiligheid.

 

 

“Een 16-jarige leerling wordt ervan verdacht op social media zeer bedreigende berichten te hebben geplaatst. Die verwezen naar slachtingen door schutters op Amerikaanse scholen.” (Haarlems Dagblad 3 maart 2017)

 • Neem contact op met de politie 
  De politie maakt een inschatting van het dreigingsniveau, doet onderzoek naar de dader(s) en zorgt voor extra beveiliging op school als het nodig is. Doe vanuit school aangifte. Bedreiging is een strafbaar feit.
 • Waarschuw het bevoegd gezag.
  Deze beslist over het al dan niet informeren van ouders en de media.
 • Informeer medewerkers
  Informeer het team. Zorg dat ze weten hoe ze moeten omgaan met vragen en onrust van ouders en leerlingen. Vraag ze alert te zijn en verdachte situaties direct te melden bij de directie.
 • Breng leerlingen en ouders op de hoogte
  Informeer ouders en leerlingen over de situatie en de voorgenomen (veiligheids)maatregelen afhankelijk van het besluit van het bevoegd gezag. Laat hen weten bij wie ze terecht kunnen met vragen.
 • Neem praktische maatregelen.
  Denk daarbij aan het gesloten houden van hekken en schooldeuren, verhoogd toezicht bij de ingang en op het schoolplein. Laat leerlingen eventueel van school brengen en ophalen.

Meer informatie

Sectoren
mbo po vo
Thema's
calamiteiten
Doelgroep
schoolleider