Wat kan ik doen als een mbo-student slachtoffer is van een zedendelict op de stageplek?

Wat kan ik doen bij een (vermoeden van) een zedendelict op de stageplek van mijn mbo-student?

U werkt in het mbo en een van uw minderjarige studenten loopt stage. Nu weet u, of heeft u het vermoeden dat er sprake is van een zedendelict tussen uw student en een werknemer van het stagebedrijf. Wat kunt u doen?

  • Wettelijke meld- en aangifteplicht geldt niet
    Een zedendelict (of het vermoeden daarvan) tussen een minderjarige student van de school en een werknemer van het stagebedrijf valt niet onder de wettelijke meld- en aangifteplicht van de mbo-instelling. Ongewenst gedrag op stage, inclusief het vermoeden van een zedendelict, valt onder psychosociale arbeidsbelasting in de Arbo-wet en moet door de werkgever (het stagebedrijf) bestreden worden. Het bedrijf en de (ouders van de) student kunnen aangifte doen. Uiteraard kan de mbo-instelling zelf ook aangifte doen, maar dit is niet verplicht.
  • Melden bij de directie
    Ook als de wettelijke meldplicht niet geldt, kunt u nog steeds (uw vermoedens) melden bij de directie of het bestuur van de instelling. Dat geldt ook als de student meerderjarig is of wanneer het een vrijwillige relatie betreft. Hier kan artikel 249 van het Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn. Het gevaar van machtsmisbruik ligt op de loer bij een afhankelijkheidsrelatie. Ook kan een dergelijke liefdesrelatie voor gevoelens van onveiligheid bij medestudenten zorgen.
  • Verwijs naar de vertrouwenspersoon
    Wijs de betrokken student op de vertrouwenspersoon van het stagebedrijf. U kunt ook zelf melding doen bij de vertrouwenspersoon van het (vermoeden van) seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zij zijn aanspreekpunt bij (klachten over) ongewenst gedrag binnen het stagebedrijf. De vertrouwenspersoon van de mbo-instelling kan de student adviseren, maar kan niet de taak van de vertrouwenspersoon van het stagebedrijf overnemen.
Sectoren
mbo
Thema's
seksueel gedrag wetten en regels
Doelgroep
leerkracht schoolbestuur schoolleider