Adviespunt

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door het geven van actuele informatie en deskundig advies via de website, trainingen, conferenties en het Adviespunt.

Een veilige school, daar zorg je samen voor!

Leerlingen en studenten hebben een veilige schoolomgeving nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Stichting School & Veiligheid ondersteunt en stimuleert scholen daarbij, met ondersteuning van het ministerie van OCW.

 


Onze activiteiten

School & Veiligheid biedt – vanuit een centrale positie in het onderwijsveld – informatie en deskundig advies over het bevorderen van een sociaal veilig klimaat en sociaal gedrag en het tegengaan van en omgaan met grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Wij doen dat via onze verschillende websites, landelijke conferenties, trainingen en publicaties. Hierbij richten wij ons op docenten, schoolleiders en vertrouwenspersonen. Daarnaast richten wij ons via Pestweb op leerlingen.

Naast eigen trainingen leveren wij regelmatig een bijdrage op maat aan landelijke bijeenkomsten van andere onderwijsorganisaties. Een uitnodiging voor kennisdeling op je bijeenkomst is dan ook van harte welkom. Per uitnodiging maken we een afweging op basis van het doel van de bijeenkomst, het bereik bij de doelgroep en de beschikbaarheid van onze collega’s. Mail je uitnodiging naar adviespunt@schoolenveiligheid.nl. We zorgen dat je binnen twee weken een reactie krijgt op je verzoek.

Hoe gaan wij te werk

Onze medewerkers ‘vertalen’ landelijk beleid naar een werkbare praktijk voor het onderwijsveld. En wij ontwikkelen en delen kennis op een toegankelijke manier die aansluit bij de schoolpraktijk. Dit doen wij voor primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Wij hebben continu contact met onderwijsprofessionals. Op die manier kunnen wij vraagstukken uit de praktijk beantwoorden en adviezen, producten en achtergrondinformatie verstrekken. Ook kunnen wij zo specifieke vragen doorspelen die op een beleidsniveau om een oplossing vragen.

Naast onze dagelijkse activiteiten organiseren wij ieder jaar enkele bijzondere activiteiten. In september, als alle scholen weer zijn begonnen, organiseren wij de Week Tegen Pesten. In april is het jaarlijkse congres Met Alle Respect. Gedurende het hele jaar organiseren wij verschillende trainingsbijeenkomsten en specifieke scholingsconferenties en -bijeenkomsten voor vertrouwens- en contactpersonen in het onderwijs.

Landelijk platform en kennispartner

School & Veiligheid is een landelijk platform voor scholen om informatie en ondersteuning te halen via de website, ons Adviespunt en trainingen. Ook is onze organisatie een landelijke kennispartner met een unieke positie voor beleidsvorming.

Naast gesprekspartner voor scholen, staan wij continu in contact op verschillende andere niveaus:

  • Bij de rijksoverheid hebben wij contacten binnen de ministeries van OCW, SZW, VenJ en VWS.
  • Wij onderhouden contacten met landelijke vertegenwoordigers van het onderwijs, zoals de sectorraden, vakbonden, (vak)verenigingen zoals bijvoorbeeld NVS-NVL, LOWAN, AVS en LBBO en belangenorganisaties zoals COC Nederland. Zo creëren wij breed draagvlak voor sociale veiligheid.
  • Wij werken als expertisecentrum samen met landelijke onderzoeks- en kennisinstituten, zoals onder meer Kennisnet, Movisie, Kennisplatform Integratie en Samenleving, Rutgers, kenniscentrum seksualiteit en 113.nl. Daarbij is ook veel onderlinge kennisuitwisseling.
  • Ook fungeren wij als gesprekspartner voor (regionale) organisaties en diensten. Met hen verkennen wij continu op welke manier zij onze producten, kennis en informatie in kunnen zetten om scholen te ondersteunen. En op onze beurt bekijken wij welke signalen en trends zij waarnemen, die wij mogelijk kunnen opschalen of van een antwoord voorzien in onze dienstverlening. In sommige gevallen gaan wij voor productontwikkeling samenwerkingen aan, zoals bijvoorbeeld met de Anne Frank Stichting.

Kortom: Stichting School & Veiligheid is een niet te missen partner voor wie werk wil maken van een sociaal veilig schoolklimaat.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.