Overzicht actueel

 • Week van de Liefde

  22 januari 2020
  De Week van de Liefde nodigt scholen (vo/mbo) uit om in de dagen rond Valentijnsdag aandacht te geven aan liefde & seksualiteit: belangrijk bij het werken aan sociale veiligheid. De Week van de Liefde is van 10 t/m 14 februari. Doet u mee?
  Lees verder…
 • Nikkie op iedere school

  17 januari 2020
  Nikkie was plots op iedere school. Welke leerling heeft niet van haar gehoord? De vibe is positief, bewonderend, ontroerd. Wereldwijd. Hoe kunt u de Nikkies op uw school ondersteunen en een veilige plek bieden om zich te kunnen ontwikkelen – mede door alle leerlingen respect mee te geven voor transgenders?
  Lees verder…
 • ‘Als een ramp de school treft’ volledig geactualiseerd

  14 januari 2020
  In ‘Als een ramp de school treft’ vindt u handreikingen hoe te handelen bij een ramp of calamiteit. Ook biedt het suggesties voor een draaiboek dat in iedere school voorhanden zou moeten zijn. Deze vijfde, geheel herziene versie, vervangt de eerder uitgegeven publicatie met dezelfde titel van KPC Groep.
  Lees verder…
 • Onderzoek bevestigt belang van aandacht op school voor online gedrag

  10 januari 2020
  School & Veiligheid herkent het beeld dat het CBS-onderzoek ‘Digitale Veiligheid & Criminaliteit’ oproept. Hieruit blijkt dat homo- en biseksuele jongeren en meisjes vaker te maken hebben met online incidenten en dat bijna de helft van de betrokkenen hier emotioneel last van heeft.
  Lees verder…
 • Jongens, meiden en hun plek in het onderwijs

  10 januari 2020
  Hebben jongens en meisjes een andere aanpak nodig of juist niet? Wat kom je tegen in de dagelijkse praktijk? Een scala van onderwerpen komt aan bod in de tafelgesprekken die we in het voorjaar willen organiseren, als onderdeel van ons onderzoek naar gendergelijkheid en de rol van het onderwijs.
  Lees verder…
 • De Zilveren Weken 2020

  10 december 2019
  De vakantie zit er weer op! De Zilveren Weken zijn aangebroken. Een periode om stil te staan bij de dynamiek en sfeer in de klas. Hoe zitten de leerlingen erbij? Is er meer onrust dan normaal? Deze weken zijn geschikt om weer te werken aan een positieve groepssfeer. Bekijk de tips en informatie die daarbij helpen.
  Lees verder…
 • Is voor queer jongens de school een oefenplaats?

  9 december 2019
  BLOG
  Op veel scholen mogen queer jongens zichzelf zijn. Toch kunnen zij ook dan buiten de boot vallen van de school als oefenplaats. Dat is jammer. Hoe krijgen zij wél de ruimte om veilig te kunnen experimenteren met het leren aangaan van relaties, net als alle andere leerlingen?
  Lees verder…
 • Onderwijsconferentie Met Alle respect!

  28 november 2019
  Woensdag 8 april 2020 is de vijfde editie van 'Met Alle Respect!' Een dag vol inspiratie, ontmoeting en verdieping rondom sociale veiligheid in het onderwijs. Met inspirerende keynotes, praktijkgerichte workshops en act door Pieter Derks. Bekijk het programma en schrijf je in.
  Lees verder…
 • Conferentie voor vertrouwenspersonen

  12 november 2019
  Op donderdag 7 november waren ruim 200 vertrouwenspersonen uit het voortgezet onderwijs bijeen voor de jaarlijkse scholingsdag in Amersfoort. Een dag gevuld met een boeiende lezing en leerzame workshops rond het thema 'Wegkijken of ingrijpen?'. Lees het verslag van de dag en kom volgend jaar ook!
  Lees verder…
 • Niet-pluisinstrument – intervisietool

  12 november 2019
  Een 'niet-pluisgevoel' bij gedrag van een leerling. Voor veel leerkrachten is dit onderbuikgevoel dat er iets niet in orde is herkenbaar. Het nieuwe 'Niet-pluisinstrument' biedt houvast om het gedrag binnen het team te bespreken. U kunt het instrument gratis downloaden.
  Lees verder…
 • Paarse Vrijdag: jezelf kunnen zijn

  5 november 2019
  Op 13 december wordt op honderden scholen Paarse Vrijdag gevierd: ‘Jezelf kunnen zijn is een feest!’. Aan leerkrachten geeft dit feest de kans om serieus aandacht te geven aan gender en seksuele diversiteit. Onze wegwijzers voor pedagogisch vakmanschap helpen daar bij.
  Lees verder…
 • Een foto met invloed

  4 november 2019
  BLOG
  Sexting is hot. Aandacht volop als er weer ongewenst sexy beeldmateriaal is verspreid. Maar Martje Heerkens ziet desondanks dat een grote groep leerlingen vergeten wordt. Terwijl ook zij impact ervaren.
  Lees verder…
 • Omgaan met spanningen in de klas

  16 oktober 2019
  Sommige (politieke) situaties leveren behoorlijke spanningen op, zoals nu bijvoorbeeld de situatie in Turkije en Syrië. Ook op school en in de klas kan dit een onderwerp van gesprek zijn. Hoe gaat u daar mee om? School & Veiligheid biedt tips en trainingen.
  Lees verder…
 • De fijne kneepjes van het vak

  8 oktober 2019
  Met ‘De fijne kneepjes van het vak’ kunnen leerkrachten in opleiding pedagogisch vakmanschap ontwikkelen bij het werken aan seksuele integriteit. School & Veiligheid ontwikkelde dit lesmateriaal voor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs: vier video’s van klassensituaties, een handreiking en extra verdieping.
  Lees verder…
 • Perspectiefwisseling

  8 oktober 2019
  BLOG
  Al tien jaar houdt Nathalie Vriezelaar zich bezig met grote thema's als radicalisering, extremisme en terrorisme; en dan met name met de rol die scholen spelen in het tegengaan ervan. Wat is er in de loop der jaren veranderd? En wat kúnnen scholen nou eigenlijk doen? Daarover schreef zij dit blog.
  Lees verder…
 • Terugblik Week Tegen Pesten 2019

  4 oktober 2019
  Wat gebeurde er allemaal in de Week Tegen Pesten 2019? We blikken terug op de opening, het gratis (les)materiaal, masterclasses, activiteiten van de scholen, de slobcast, en nog veel meer. Noteert u ook de data voor de Week Tegen Pesten 2020 alvast in de schoolagenda’s? Deze is van 21 t/m 25 september.
  Lees verder…
 • Pas op de plaats

  27 september 2019
  Wat doe je als school allemaal al rondom burgerschap en met welk doel? Hoe ben je een sociaal veilige oefenplaats waarin leerlingen met vallen en opstaan kunnen leren wat het betekent om in een diverse samenleving te wonen? Tijdens de masterclass ‘De school als oefenplaats voor burgerschap’ gingen de deelnemers met deze vragen actief aan de slag met de gesprekstool ‘Pas op de plaats’.
  Lees verder…
 • Slobcast Week Tegen Pesten

  27 september 2019
  Minister Arie Slob (OCW) praat regelmatig met mensen uit het onderwijsveld in een zogeheten Slobcast. Bij de start van de Week Tegen Pesten schoof Marije van de Sande, adviseur rondom het thema pesten bij Stichting School & Veiligheid, aan om te praten over het belang van de Week Tegen Pesten.
  Lees verder…
 • Oefenen in een virtuele klas

  26 september 2019
  Met het opzetten van een Virtual Reality bril betraden deelnemers aan de Masterclass ‘Pestpectief’ een virtueel klaslokaal. Wat zie je als leerkracht gebeuren in de klas? Signaleer je pestgedrag? En wat doe je? Grijp je in of negeer je?
  Lees verder…
 • Stop hou op!

  25 september 2019
  “Stop hou op!“ is de opmerking die Neeltje van den Bedem - onderzoeker aan de Universiteit van Leiden - triggerde om onderzoek te doen naar pesten. Voor de Week Tegen Pesten gaf ze een Masterclass 'Samenwerken aan een positieve groep' waarin ze bevlogen vertelt over haar bevindingen.
  Lees verder…
 • Onderwijsminister opent Week Tegen Pesten

  23 september 2019
  Met een harde slag op de gong gaf minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Arie Slob, het startsein voor de landelijke Week Tegen Pesten. De feestelijke opening werd bijgewoond door 180 leerlingen van obs Het Zand in Pathé bioscoop Leidsche Rijn (Utrecht).
  Lees verder…
 • Zo simpel is het

  10 september 2019
  BLOG
  Het zoeken naar het thema voor de Week Tegen Pesten is elk jaar weer een leuke uitdaging, vindt Marije van de Sande. Het thema dit jaar is: 'Wees een held, met elkaar'. Een held ben je niet door grootse daden, maar juist door een kleine actie waarmee je zorg draagt voor je klasgenoot. Zo simpel is het.
  Lees verder…
 • Die kleine en grootse momenten van aandacht

  3 september 2019
  BLOG
  Bertina Greven wil in haar werk liefst grootse dingen doen. Intussen weet ze natuurlijk dat het vaak gaat om de kleine dingen die ertoe doen. Haar verhaal over Peter illustreert dat.
  Lees verder…
 • Groot onderwijsprogramma voor seksuele integriteit en relationele vorming

  2 september 2019
  Staatssecretaris Blokhuis gaat scholen ondersteunen op het terrein van seksuele integriteit en relationele vorming. Doel: leerlingen begeleiden in hun vorming tot burgers die respectvol omgaan met hun eigen seksualiteit en die van anderen. School & Veiligheid doet mee.
  Lees verder…
 • Beeldmateriaal: delen of niet?

  19 augustus 2019
  Sociale media en smartphones zijn niet meer weg te denken. Ook niet op school. Iedereen deelt wel eens beelden met elkaar via die middelen. Wat mag wel en wat niet? En welke rol heeft het schoolpersoneel hierin? De belangrijkste regels op een rijtje.
  Lees verder…
 • Varen voor veiligheid

  11 augustus 2019
  Het was een boost voor elke leraar die er aan werkt om ook lhbt-leerlingen zich veilig te laten voelen op school. Het winnen van de 1e prijs van de Onderwijsboot van OCW straalde tijdens de Canal Parade af op iedereen die zich hier voor inzet. School & Veiligheid was er ook bij!
  Lees verder…
 • Infoblad Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  31 juli 2019
  Per 1 augustus 2019 treedt in Nederland de Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in werking op locaties waar communicatie via gezichtsuitdrukking belangrijk is. Hoe gaat u hiermee om in de school?
  Lees verder…
 • Hij had dit ook niet zo gewild

  26 juni 2019
  BLOG
  Bij een van de eerste schoolleiders die Lynn Louwe ooit hoorde vertellen over de calamiteit die hij op zijn school had moeten meemaken, viel het haar op hoe - járen later - de emotie nog steeds in zijn stem te horen was.
  Lees verder…
 • Fleur Nollet

  Leraren die kleur erkennen, verdienen applaus

  11 juni 2019
  BLOG
  "Leraren die hun kleur erkennen, verdienen een applaus," schrijft Fleur Nollet. "Het vraagt namelijk moed, kwetsbaarheid en een hoge mate van deskundigheid."
  Lees verder…
 • Aanpak pesten blijft van belang

  3 juni 2019
  Op maandag 27 mei overleed een 15-jarige jongen uit Hilversum. Politie en familie houden rekening met zelfdoding, de leerling zou jarenlang op school zijn gepest. Scholen moeten dus alert blijven om pestgedrag te signaleren en aan te pakken. Niet alleen beleidsmatig maar ook heel concreet in de klas.
  Lees verder…
 • Dat ene moment van die ene leraar

  21 mei 2019
  BLOG
  Echt mens zijn, een beetje in de gedachten van kinderen kruipen. Leerlingen het gevoel geven dat je ze begrijpt, waar ze ergens zweven met hun vragen over seksualiteit. Dat moet toch te doen zijn? Marinus Schouten weet uit ervaring hoe belangrijk dat is.
  Lees verder…
 • Gesprekstool burgerschap – Pas op de plaats

  20 mei 2019
  In de Week van Burgerschap lanceren we de gesprekstool ‘Pas op de plaats’ over de school als oefenplaats voor burgerschap. Dat sluit aan bij het thema van de Week van Burgerschap: ‘ontmoeting’. De tool helpt scholen het gesprek over burgerschapsvorming te starten.
  Lees verder…
 • Kijk niet weg en praat erover

  25 april 2019
  BLOG
  Sociale media zijn niet meer weg te denken. Het biedt allerlei leuke mogelijkheden om met elkaar in contact te blijven. Maar wat als leerlingen gepest worden doordat stiekem opgenomen filmpjes via WhatsApp worden verspreid?
  Lees verder…
 • Trainingen Van Zij naar Wij

  18 april 2019
  Zowel in dagblad Trouw als op radio NPO 1 is directeur Klaas Hiemstra aan het woord geweest over de trainingen 'Van Zij naar Wij – omgaan met spanningen in de school en de klas'. Op onze website vindt u meer informatie over deze trainingen.
  Lees verder…
 • Ontmoeting vraagt om meer dan respect

  16 april 2019
  BLOG
  Basisscholen staan open voor iedereen, er wordt respectvol omgegaan met verschillen. Is dat genoeg om de sociale cohesie in onze diverse maatschappij te bevorderen? Is het voldoende om de verschillen te benoemen en te respecteren?
  Lees verder…
 • Stiekem filmen van leraren

  15 april 2019
  Het stiekem filmen van leraren brengt een risico met zich mee voor de veiligheid van leraren en de school, volgens de minister van Onderwijs Arie Slob. School & Veiligheid ondersteunt scholen in het omgaan met ongewenst beeldmateriaal en geeft advies.
  Lees verder…
 • Staat van het Onderwijs 2019

  11 april 2019
  In de Staat van het Onderwijs brengt de Inspectie van het Onderwijs verslag uit van wat goed gaat in het onderwijs en waar de verbeterpunten liggen. Dit artikel belicht specifiek de punten die sociale veiligheid in het onderwijs raken.
  Lees verder…
 • Staat van de Ouder 2019

  10 april 2019
  De Staat van de Ouder 2019 laat zien dat 74% van de ouders tevreden is over de kwaliteit van het onderwijs. Een goede relatie tussen school en ouders is volgens Stichting School & Veiligheid van belang voor het welbevinden van de leerling.
  Lees verder…
 • ‘Safety First’ in de Luizenmoeder

  8 april 2019
  In het tweede seizoen van De Luizenmoeder wilde directeur Anton dat zijn school de veiligste in de regio zou worden. School & Veiligheid ging hier iedere week bloedserieus op in. In aflevering 9 komt alles goed - ook als het niet goed komt.
  Lees verder…
 • Onderwijsconferentie Met Alle Respect!

  4 april 2019
  We kijken terug op een geslaagde onderwijsconferentie Met Alle Respect! Lees het verslag en bekijk de beeldimpressie van deze scholings- en ontmoetingsdag over sociale veiligheid in het onderwijs.
  Lees verder…
 • Checklist omgaan met calamiteiten in het onderwijs

  3 april 2019
  Stichting School & Veiligheid heeft een ‘Checklist omgaan met calamiteiten in het onderwijs’ ontwikkeld. Als een calamiteit op of rond een school plaatsvindt, is het immers belangrijk dat iedereen binnen de school weet hoe hij moet handelen.
  Lees verder…
 • Schietincident in Utrecht – Het gesprek in de klas

  18 maart 2019
  Op maandagochtend 18 maart is in Utrecht een aanslag gepleegd. Dit heeft veel impact, ook op scholen. Er leven vragen, wellicht heerst er angst of is het veiligheidsgevoel aangetast. Wij geven u graag tips die u kunnen helpen om deze situatie het hoofd te kunnen bieden.
  Lees verder…
 • Leernetwerken burgerschap

  7 maart 2019
  De VO-raad start binnenkort met leernetwerken burgerschap. Scholen uit het voortgezet onderwijs kunnen zich daarvoor aanmelden. School & Veiligheid participeert hierin met advies en ondersteuning.
  Lees verder…
 • Lentekriebels: een link met sociale veiligheid

  5 maart 2019
  De Week van de Lentekriebels wordt dit jaar van 18 t/m 22 maart gevierd op ruim 2.500 scholen. Het is een leuk moment om extra aandacht te geven aan integere relaties en seksualiteit: van wezenlijk belang voor een veilig schoolklimaat.
  Lees verder…
 • Omgaan met lastige gesprekken in de klas

  27 februari 2019
  Hoe gaat u als schoolleiding, docententeam en/of docent om met lastige gesprekken in de school en in de klas? School & Veiligheid biedt daarvoor veel informatie, producten en trainingen.
  Lees verder…
 • School & Veiligheid op de NOT

  28 januari 2019
  Het stellingenspel over acceptabel en onacceptabel gedrag op school, een Jengaspel over sociale veiligheid. Zo kwamen we met bezoekers van de NOT in gesprek over sociale veiligheid in het onderwijs.
  Lees verder…
 • Onderwijsconferentie Met Alle Respect!

  17 januari 2019
  Kom ook naar de conferentie Met Alle Respect! op 3 april. Een professionaliserings- én ontmoetingsdag voor iedereen die zich wil inzetten voor een sociaal veilig schoolklimaat. Bekijk het programma en schrijf u snel in!
  Lees verder…
 • Animatie voor leerlingen over wet Veiligheid op school

  15 januari 2019
  Bij wie kunnen leerlingen terecht als ze te maken krijgen met pesten? En wat moet een school doen om leerlingen te helpen? Pestweb ontwikkelde een korte animatiefilm voor leerlingen met tips en uitleg over de wet Veiligheid op school.
  Lees verder…
 • Monitor: Aandacht voor sociale veiligheid blijft belangrijk

  21 december 2018
  De meeste leerlingen en leerkrachten voelen zich veilig op school. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2018. Stichting School & Veiligheid is blij met de resultaten en benadrukt het belang van continue aandacht voor sociale veiligheid.
  Lees verder…
 • Meisje (16) overleden bij schietincident op school

  18 december 2018
  Een zestienjarig meisje is dinsdagmiddag 18 december bij een schietincident op een school om het leven gekomen. Een gebeurtenis met een enorme impact voor de hele schoolgemeenschap. Hoe kan de school het beste handelen?
  Lees verder…
 • Onderzoek: Team maakt verschil voor lhbt-leerling

  13 december 2018
  Het maakt een groot verschil voor lhbt-leerlingen als het schoolteam hen expliciet steunt. Dit concludeert een groot onderzoek van de Columbia University, waaruit ook blijkt dat lhbt-jongeren zich op school 5x vaker eenzaam voelen. School & Veiligheid pleit voor een actieve opstelling van docenten.
  Lees verder…
 • Zilveren Weken 2019

  7 december 2018
  De Zilveren Weken - direct na de kerstvakantie - zijn een goed moment om weer stil te staan bij de sfeer in de klas. Hoe? Bekijk de filmpjes met tips van leerkrachten Wouter Siebers (po) en Lucy Reijnen (vo) en download de gratis oefeningen.
  Lees verder…
 • ‘Het is belangrijk dat docenten zich gesteund voelen’

  28 november 2018
  Docenten geven een 7,8 voor hun sociale veiligheid (DUO Onderwijsonderzoek & Advies). Het is voor hen belangrijk dat ze zich gesteund voelen door collega's en hun leidinggevende.
  Lees verder…
 • Extremisme – cijfers, achtergronden en ondersteuning

  20 november 2018
  Een toenemend aantal Nederlanders maakt zich zorgen over een terroristische aanslag. Dat blijkt uit de Risico- en Crisisbarometer van de NCTV. Angst, extreme denkbeelden en spanningen komen ook de school binnen.
  Lees verder…
 • Week van de mediawijsheid

  16 november 2018
  Van 16 t/m 23 november is de Week van de Mediawijsheid met als thema ‘Heb jij het onder de duim’? Een thema dat ook te vertalen is naar sociale veiligheid op school.
  Lees verder…
 • Conferentie voor vertrouwenspersonen

  14 november 2018
  Ruim 200 vertrouwenspersonen volgden inspirerende lezingen over 'geheimen' en workshops over de praktijk van het vertrouwenswerk op de jaarlijkse mbo-conferentie in Amersfoort. Dit jaar over 'Psychologie in het vertrouwenswerk'.
  Lees verder…
 • Nieuwe lichting regenboogsteden vindt onderwijs belangrijk

  12 november 2018
  In 2019 start een nieuwe subsidieperiode voor 53 regenbooggemeenten. Staat uw school in zo'n gemeente? Grote kans dat ze uw school graag ondersteunen in aandacht voor seksuele diversiteit.
  Lees verder…
 • Mbo-studenten voelen zich iets minder veilig

  12 oktober 2018
  Medewerkers van mbo-scholen voelen zich even veilig als twee jaar geleden, studenten iets minder. Dat blijkt uit de Monitor Sociale Veiligheid 2017-2018. Het gedaalde veiligheidsgevoel onder studenten is een trendbreuk ten opzichte van een jarenlange verbetering.
  Lees verder…
 • Op een veilige school vraag je ‘Ben je oké?’

  8 oktober 2018
  Een jaar geleden, aan het begin van de #MeToo-beweging, startte School & Veiligheid een discussie over hoe het onderwijs kan bijdragen aan seksuele integriteit. Rutgers vraagt Nederland deze week om nu daadwerkelijk in actie te komen tegen seksueel ongewenst gedrag.
  Lees verder…
 • Week Tegen Pesten 2018

  17 september 2018
  Maandag 17 september is de Week Tegen Pesten 2018 officieel geopend door minister van Onderwijs Arie Slob. Dit deed hij op een basisschool in Utrecht in aanwezigheid van ruim 150 leerlingen. Presentatrice Anne-Mar Zwart ging in gesprek met de minister en leerlingen rond het thema van dit jaar 'Laat je zien'.
  Lees verder…
 • Middelbare scholieren pesten minder

  17 september 2018
  Er wordt minder gepest in het voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs zijn de cijfers de laatste twee jaar stabiel gebleven. Dat blijkt uit resultaten van de Monitor Sociale Veiligheid, die minister Slob in een brief aan de Kamer stuurde op de openingsochtend van de Week Tegen Pesten.
  Lees verder…
 • Animatie en korte films over sociale veiligheid op scholen

  11 september 2018
  Stichting School & Veiligheid heeft een animatie ontwikkeld die schoolleiders en -besturen laat zien wat scholen kunnen doen om leerlingen een sociaal veilig schoolklimaat te bieden. En vier schoolleiders vertellen hoe zij in hun school aandacht schenken aan sociale veiligheid.
  Lees verder…
 • Begrenzen en uitnodigen, Leef!

  11 september 2018
  Mbo's kunnen zich vanaf 11 september aanmelden voor het project 'Begrenzen en uitnodigen, Leef!' Een school die deelneemt, krijgt een training van School & Veiligheid waarin docenten leren om met studenten te praten over gender- en seksuele diversiteit. Theater AanZ speelt Leef! COC Nederland coördineert het project.
  Lees verder…
 • Slobcast met School & Veiligheid

  10 september 2018
  Minister Arie Slob (OCW) neemt iedere vrijdag een zogeheten Slobcast op. Afgelopen vrijdag schoof Fleur Nollet, beleidsmedewerker van School & Veiligheid, aan om te praten over sociale veiligheid.
  Lees verder…
 • Campagne Samen zijn wij school

  10 september 2018
  Stichting School & Veiligheid ondersteunt de campagne Samen zijn wij school. Deze campagne roept ouders en scholen op om nog meer samen te werken aan het succes en welbevinden van leerlingen.
  Lees verder…
 • Veilig op stage

  10 september 2018
  Stichting School & Veiligheid heeft een nieuw infoblad gelanceerd over de sociale veiligheid tijdens de praktijkstages van mbo-studenten. Deze ligt in lijn met maatregelen die minister Van Engelshoven onlangs aangekondigde.
  Lees verder…
 • Aangeboden: gratis begeleid teamgesprek

  3 september 2018
  Aangeboden: een gratis begeleid teamgesprek als kick off om seksuele diversiteit met meer gemak te kunnen bespreken in vo & po.
  Lees verder…
 • Jeugdboeken met een roze randje

  6 augustus 2018
  Hoe blij was de School & Veiligheid-redactie toen in de zomervakantie het AD Magazine een artikel publiceerde over de rubriek 'Jeugdboeken met een roze randje' van onze Gay&School-website.
  Lees verder…
 • Veiligheid vraagt om blijvende aandacht

  14 juni 2018
  Slechts iets meer dan de helft van de leerlingen in het vmbo voelt zich veilig op school. Dat blijkt uit de LAKS-monitor die vandaag is verschenen. De cijfers geven aan dat er nog een belangrijke taak ligt voor scholen.
  Lees verder…
 • School shooting naspelen is geen goed idee

  6 juni 2018
  Het plan van het Alfa-College in Hoogeveen om volgende week bij wijze van oefening een school shooting na te spelen, heeft tot nogal wat ophef geleid. School & Veiligheid vindt zo'n oefening geen goed idee: "Op angst kun je je niet voorbereiden."
  Lees verder…
 • Homorol in de schoolmusical?

  1 juni 2018
  Een man/man-rol of vrouw/vrouw rol uit de musical van groep 8 schrappen of niet? Elke school kan met dergelijke afwegingen te maken krijgen. Bekijk de tips en materialen die u hierbij ondersteunen en die helpen seksuele diversiteit te bespreken op school.
  Lees verder…
 • Wat werkt tegen pesten?

  23 mei 2018
  Verschillende programma’s proberen pesten op scholen terug te dringen, maar lukt dat ook? Die vraag onderzochten vijf universiteiten en het Trimbos instituut. Lees meer over het onderzoek Wat werkt tegen pesten?
  Lees verder…
 • Aanpak discriminatie blijft nodig

  18 mei 2018
  Het kabinet gaat discriminatie aanpakken. Het blijkt dat studenten met een niet-westerse migratieachtergrond veel minder kans hebben op een stageplek of een baan ten opzichte van studenten zonder migratieachtergrond.
  Lees verder…
 • Helpdeskmedewerker, adviseur calamiteiten

  Win gratis advies van onze calamiteitenadviseur

  17 mei 2018
  Hoera! Het calamiteitenteam is sinds een jaar onderdeel van Stichting School & Veiligheid. Bent u goed voorbereid op een calamiteit? Win een eenmalig bezoek van een van onze adviseurs die met u deze vraag onderzoekt.
  Lees verder…
 • Training vertrouwenswerk primair onderwijs

  25 april 2018
  Voor contact- en vertrouwenspersonen uit het primair onderwijs is er de nieuwe training 'Een goede basis'. Wilt u opgeleid worden of u verder scholen in het vertrouwenswerk op school? Doe dan mee! Start in september.
  Lees verder…
 • Trainingsaanbod omgaan met spanning in de klas

  17 april 2018
  Maatschappelijke problemen dringen ook het onderwijs binnen. Het kan ingewikkeld zijn om met leerlingen of studenten te praten over actuele kwesties. De trainingen 'Van Zij naar Wij' helpen u daarbij.
  Lees verder…
 • Goede zorgverhalen

  17 april 2018
  Wat kan een zorgcoördinator doen zodat de school ook veilig is voor lhbt-leerlingen? Deze vraag beantwoordt èn stelt School & Veiligheid in het nieuwste nummer van Bij de Les.
  Lees verder…
 • Curriculum.nu

  16 april 2018
  In 2018 worden de kerndoelen en eindtermen van het po en vo geactualiseerd. Stichting School & Veiligheid kijkt nauwgezet naar de producten van de 'ontwikkelgroep burgerschap'.
  Lees verder…
 • Koningin op bezoek bij ’t Ven

  16 april 2018
  De kleuters van ‘t Ven waren zo blij voor Prins Stijn toen hij eindelijk voelde wat verliefdheid is! De kinderen zagen deze voorstelling omdat hun juf Era vorig jaar de ‘Aan de slag met Kerndoel 38’ wedstrijd won.
  Lees verder…
 • Herinnering: jaarlijkse monitoring sociale veiligheid

  12 april 2018
  Scholen moeten vóór 1 augustus 2018 de jaarlijkse gegevens over de sociale veiligheid aanleveren bij de Onderwijsinspectie. In veel gevallen kan dit via het meetinstrument zelf.
  Lees verder…
 • Onderwijsverslag: De Staat van het Onderwijs 2016/2017

  De Staat van het Onderwijs 2018

  11 april 2018
  In het jaarlijkse rapport van de Onderwijsinspectie is er ook aandacht de sociale veiligheid op scholen en burgerschapsonderwijs. Bekijk de onderzoeksresultaten over schooljaar 2016/2017.
  Lees verder…
 • Meer meldingen bij de vertrouwensinspecteurs

  30 maart 2018
  De Vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs ontvingen in schooljaar 2016/2017 meer meldingen. Het grootste deel ging over fysiek geweld. Lees meer in het Factsheet.
  Lees verder…
 • Brochure 'Sociale media en schoolpersoneel: omgaan met valkuilen'

  Brochure over sociale media

  28 maart 2018
  De brochure ‘Sociale media en schoolmedewerkers: omgaan met valkuilen’ van Kennisnet en Stichting School & Veiligheid helpt scholen beleid te ontwikkelen over sociale mediagebruik door medewerkers.
  Lees verder…
 • Omgaan met complotten in de klas

  20 maart 2018
  Hoe ga je als docent om met een leerling die in complotten gelooft? Wat moet je (niet) doen, wat zeg je terug? Raadpleeg onze brochure die we maakten in samenwerking met de Anne Frank Stichting.
  Lees verder…
 • Aan de slag kalender

  19 maart 2018
  Het is de Week Lentekriebels met het thema 'Anders?!'. Wilt u de rest van het jaar diversiteit ook niet vergeten? Bestel dan onze nieuwe Aan de slag kalender: een kleurige poster met bijbehorende tips per themadag.
  Lees verder…
 • De échte vraagstukken uit ‘De Luizenmoeder’

  12 maart 2018
  Elke week maakt School & Veiligheid een vraag bij een scène uit De Luizenmoeder: om zelf bij stil te staan of om met collega's te bespreken.
  Lees verder…
 • Lang Leve de Liefde Award 2018

  14 februari 2018
  Op Valentijnsdag werden drie scholen in het zonnetje gezet die op een goede manier aandacht geven aan relaties, seksualiteit, seksuele diversiteit en wensen & grenzen.
  Lees verder…
 • Advieslijn voor vragen over extremisme en polarisatie

  8 februari 2018
  Professionals in de jeugdhulp en het onderwijs die te maken hebben met vraagstukken rond polarisatie, extremisme en radicalisering kunnen voortaan terecht bij het nieuwe Platform JEP.
  Lees verder…
 • Nieuwe versie Gedragen Gedrag

  8 februari 2018
  Dit populaire spel over gewenst en ongewenst gedrag op school is vernieuwd. Het is nu ook geschikt voor het mbo. Te spelen met onderwijsteams, met leerlingen of de ouders.
  Lees verder…
 • Conferentie voor vertrouwenspersonen mbo

  24 januari 2018
  Zo’n negentig mensen uit het mbo trotseerden de fikse storm die donderdag 18 januari over Nederland trok om naar de conferentie voor vertrouwenspersonen te komen. Lees het verslag van de geslaagde scholingsdag.
  Lees verder…
 • Liefde op school

  15 januari 2018
  Liefde, relaties en seksualiteit: onderwerpen die volop in het nieuws zijn. De klas is de ideale plek om te leren hoe je over deze onderwerpen praat. De Week van de Liefde (12 t/m 16 februari) is een uitgelezen moment op dit te doen.
  Lees verder…
 • OCW monitort sociale veiligheid op scholen

  10 januari 2018
  Om de twee jaar voert het ministerie van OCW de Veiligheidsmonitor uit op scholen (po, v(s)o) om een landelijk beeld te krijgen van het sociale veiligheidsbeleid en de sociale veiligheidsbeleving op scholen.
  Lees verder…
 • Een gezond en veilig 2018!

  8 januari 2018
  Stichting School & Veiligheid wenst u een goed 2018 met veel geluk, gezondheid en een sociaal veilige school. Met onze activiteiten zullen wij u en uw school ook in 2018 weer ondersteunen en inspireren.
  Lees verder…
 • De Zilveren Weken

  7 december 2017
  De periode direct na de kerstvakantie wordt ook wel de 'Zilveren Weken' genoemd. Gebruik dit moment om te werken aan een positief en veilig groepsklimaat. Lees de informatie, lestips en blogs van twee Leraren van het jaar 2017.
  Lees verder…
 • Scholen veiliger door meer aandacht voor seks

  15 november 2017
  Het realiseren van sociale veiligheid op school kan niet zonder werk te maken van seksuele integriteit. School & veiligheid wil met de publicatie ‘Seks op School' scholen inspireren en motiveren tot actie.
  Lees verder…
 • Avg: Algemene verordening gegevensbescherming

  Nieuwe privacywetgeving: wat betekent dat voor u?

  13 november 2017
  Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels rondom privacywetgeving. Wat betekent dit voor scholen? Wat kunt u nu al doen? En waar kunt u de juiste informatie vandaan halen?
  Lees verder…
 • Conferentie Grenzen aan gedrag

  6 november 2017
  De belangstelling voor de jaarlijkse conferentie voor vertrouwenspersonen uit het voortgezet onderwijs was enorm! Lees in de impressie van de dag waardoor deelnemers geïnspireerd raakten en energie kregen.
  Lees verder…
 • Seksuele diversiteit ‘Waar begin je?’

  30 oktober 2017
  Hoe maak je de school veiliger voor lhbti-leerlingen? Vind inspiratie in het net verschenen boekje 'Waar begin je?' van School & Veiligheid, COC Nederland en EduDivers.
  Lees verder…
 • Verslag bijeenkomst calamiteitenteam

  30 oktober 2017
  In hoeverre zijn scholen voorbereid op een calamiteit? Weten alle betrokkenen wie aan zet is? Vragen die aan bod kwamen op de regionale bijeenkomsten van het calamiteitenteam.
  Lees verder…
 • Digitaal Veiligheidsplan School & Bestuur

  25 september 2017
  Met het nieuwe Digitaal Veiligheidsplan School & Bestuur kunnen scholen samenwerken met het schoolbestuur bij het vormgeven van hun veiligheidsplan.
  Lees verder…
 • Week Tegen Pesten 2017

  18 september 2017
  Staatssecretaris Sander Dekker (OCW) gaf het startsein voor de landelijke Week Tegen Pesten 2017. Dat deed hij op feestelijke wijze op het Amsterdamse St. Nicolaaslyceum.
  Lees verder…
 • Sexting en shame-sexting

  Informatie over (shame)sexting

  21 augustus 2017
  Wat is sexting, shame-sexting en sextorsion? En hoe help je leerlingen die daarvan het slachtoffer zijn geworden? Bekijk de actuele informatie en concrete tips voor schoolleiders en docenten.  
  Lees verder…
 • Logo Pestweb

  Draaiboek ouderavond pesten

  3 augustus 2017
  Wilt u een ouderavond op school organiseren over pesten? Download het vernieuwde draaiboek met PowerPoint presentatie.
  Lees verder…
 • Infoblad ouderparticipatie: ouders in gesprek met een docent

  Ouders als partners

  20 juli 2017
  Pedagogisch partnerschap -de samenwerking tussen school en ouders- draagt bij aan het vergroten van de schoolveiligheid. Wij geven u informatie en tips.
  Lees verder…
 • Groep leerlingen. Inspectie gaat toetsen op sociale veiligheid op scholen

  Inspectie toetst sociale veiligheid

  29 juni 2017
  Vanaf 1 augustus 2017 toetst de Onderwijsinspectie specifiek op sociale veiligheid. Wat houdt dit in?
  Lees verder…
 • Infoblad: Taken en functies op het gebied van sociale veiligheid

  Infoblad: Taken en functies voor sociale veiligheid

  26 juni 2017
  Scholen zijn verplicht zorg te dragen voor de fysieke en sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers op basis van de onderwijswetten, cao’s onderwijs en Arbowetgeving. In dit nieuwe infoblad krijgt u een overzicht van de functies en taken die daaruit voortvloeien.
  Lees verder…
 • Calamiteitenteam

  23 juni 2017
  Bij ernstige calamiteiten kunnen scholen via de helpdesk van Stichting School & Veiligheid een beroep doen op het calamiteitenteam. Het calamiteitenteam is bereikbaar op tel. 030 – 285 66 16. Scholen zijn zo verzekerd van hoogwaardig preventief advies of ondersteuning bij een calamiteit.
  Lees verder…
 • Blog: Respectvolle ontmoetingen

  22 juni 2017
  Ontmoetingen op school over seksualiteit zijn een team effort, zegt Marinus Schouten. Hij noteerde bij de presentatie van 'Seks onder je 25e' dat jongeren niet enthousiast zijn over de voorlichting op school. "Aan de leerlingen zal het niet liggen. Die willen het er graag over hebben!"
  Lees verder…
 • Infoblad: Ronselpraktijken

  19 juni 2017
  Scholen staan ook in de belangstelling van de (on)georganiseerde misdaad. Leerlingen worden gemanipuleerd en gechanteerd om ze inzetbaar te maken als drugskoerier of prostituee of voor de gewelddadige Jihad. In dit nieuwe infoblad vindt u informatie en tips over preventieve en curatieve maatregelen.
  Lees verder…
 • Infoblad: Wijs op schoolreis

  12 juni 2017
  Een schoolreis is een leuk onderdeel van het schoolprogramma. Om ongewenste situatie te voorkomen is het belangrijk om bij de voorbereidingen rekening te houden met de veiligheid. Lees het infoblad ‘Wijs op schoolreis’ voor tips en informatie.
  Lees verder…
 • Anne Arink - ambassadeur sociale veiligheid

  Blog: Van binnen naar buiten

  12 juni 2017
  Onze ambassadeur Anne Arink vraag zich in dit blog af hoe ze kan bijdragen aan de vorming van haar leerlingen. Dit doet ze aan de hand van een zevental gewoonten gebaseerd op het boek van Stephan R. Covey: The Leader in Me.
  Lees verder…
 • School en seksuele diversiteit

  9 juni 2017
  Het zomernummer van Van12tot18 is geheel gewijd aan seksuele diversiteit. Vo-scholen kunnen inspiratie opdoen uit dit themanummer, waarvan School & Veiligheid gastredacteur was.
  Lees verder…
 • Klachtrecht in mbo verplicht

  31 mei 2017
  Voor studenten in het mbo is vanaf 1 augustus 2017 het klachtrecht wettelijk geregeld. Wat er verandert en hoe u dit toepast in de praktijk leest u in het servicedocument van de MBO Raad.
  Lees verder…
 • Digitale module ‘Omgaan met extreem gedrag en polarisatie’

  Nieuwe module ‘Omgaan met extreem gedrag en polarisatie’

  29 mei 2017
  De nieuwe, digitale module ‘Omgaan met extreem gedrag en polarisatie’ helpt leraren in het voortgezet onderwijs en mbo om op school en in de klas het gesprek aan te gaan over deze onderwerpen.
  Lees verder…
 • Aanslagen – Het gesprek in de klas

  23 mei 2017
  Aanslagen in andere landen - zoals op 22 mei tijdens een concert in Manchester - zorgen ook voor reacties in Nederlandse schoolklassen. Hoe gaat u om met de emoties die deze gebeurtenissen los kunnen maken bij leerlingen? En hoe bereid een school zich voor? Bekijk de informatie en tips.
  Lees verder…
 • Blog: De gastvrije school

  15 mei 2017
  De manier waarop je als gast in een school benaderd wordt, zegt vaak iets over het (pedagogische) klimaat in een school. In haar werk als ambassadeur is Ine Spee de afgelopen jaren diverse varianten tegengekomen. Daarover schrijft ze in haar blog.
  Lees verder…
 • Jaarverslag 2016

  8 mei 2017
  Het jaarverslag 2016 is verschenen. Daarin leest u over de ingeslagen weg en de activiteiten van Stichting School & Veiligheid. Van aanpak van een incident naar werken aan sociaal veiligheid.
  Lees verder…
 • Sfeerimpressie Met Alle Respect

  7 mei 2017
  De jaarlijkse onderwijsconferentie Met Alle Respect is weer voorbij. Bekijk de foto's en de presentaties. En houd onze nieuwsbrief in de gaten om Met Alle Respect 2018 niet te missen!
  Lees verder…
 • Sexting en school

  25 april 2017
  Uit een opiniepeiling van EenVandaag onder 1400 jongeren tussen de 12 en 24 jaar blijkt dat 28% aan sexting doet. Sexting lijkt een steeds groter probleem waar ook scholen mee te maken krijgen.
  Lees verder…
 • Regiobijeenkomst calamiteitenteam

  Samenwerking met politie

  10 april 2017
  Een goede samenwerking tussen school en politie is belangrijk. Ook als er geen problemen zijn. De visie en ambitie zijn neergelegd in de kadernotitie 'Politie en schoolveiligheid' en uitgewerkt in een gespreksleidraad.
  Lees verder…
 • Conferentie Grenzen aan Gedrag

  10 april 2017
  Een terugblik op een succesvolle en leerzame scholingsdag voor iedereen met een vertrouwensfunctie in het primair onderwijs. Zoals elk jaar georganiseerd in Amersfoort. Dit jaar rond het thema grensoverschrijdend (seksueel) gedrag van medewerkers.
  Lees verder…
 • Blog: We moeten…

  3 april 2017
  Waar gaat het over bij sociale veiligheid? Over het moeten voldoen aan alle wettelijke eisen? Hoe wordt moeten… plezier, luisteren, kijken, delen, elkaar helpen, samenwerken en vooral ademhalen? Ank Stegenga – Ambassadeur Sociale Veiligheid – legt het uit in haar blog.
  Lees verder…
 • Sociale veiligheid in het (v)so

  29 maart 2017
  Hoe haken sociale veiligheid in het speciaal (voortgezet) onderwijs, pedagogisch klimaat, burgerschap en onderwijskwaliteit in elkaar? Daarover willen we graag in gesprek met directeuren van (v)so scholen. Komt u naar een van de vijf regionale bijeenkomsten?
  Lees verder…
 • Stembusakkoord: Handen Thuis!

  14 maart 2017
  Zes politieke partijen verklaarden op 13 maart zich hard te maken tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Stichting School & Veiligheid onderschrijft de urgentie van een daadkrachtige aanpak. Ook op scholen.
  Lees verder…
 • Anne Arink - ambassadeur sociale veiligheid

  Borging – de pijler van beleid

  9 maart 2017
  In dit blog neemt ambassadeur Anne Arink de belangrijkste pijler van het veiligheidsbeleid onder de loep: borging. Hoe zorgen we ervoor dat het ook echt wat wordt, sociale veiligheid op school? Visie bepalen en pedagogisch handelen versterken zijn daarbij essentieel.
  Lees verder…
 • Monitor sociale veiligheid – heeft u ‘m al afgenomen?

  13 februari 2017
  Uw school is verplicht het veiligheidsgevoel van de leerlingen te monitoren. U leest hier wat dat precies inhoudt, hoe u de monitoring kunt uitvoeren en welke instrumenten er beschikbaar zijn.
  Lees verder…
 • Veiligheidsplan… start of finish?

  4 februari 2017
  Veel scholen hebben inmiddels een Veiligheidsplan of zijn daar druk mee bezig. Maar wat maakt zo’n plan tot een goed Veiligheidsplan? Onze ambassadeur Marij Bosdriesz zet de voorwaarden voor een goed Veiligheidsplan op een rijtje.
  Lees verder…
 • Bepaalde onderwerpen soms lastig bespreekbaar

  2 februari 2017
  Leerkrachten gaan gesprekken over gevoelige maatschappelijke onderwerpen soms uit de weg. Dat is een van de conclusies van het onderzoek 'Integratie op school' van DUO Onderwijsonderzoek. Waarom is dat zo? En hoe kun je met elkaar in gesprek blijven?
  Lees verder…
 • Pesten: leerkracht onvoldoende toegerust

  18 januari 2017
  Leerkrachten op basisscholen zijn niet altijd voldoende toegerust om pestgedrag aan te pakken. Dat concludeert Beau Oldenburg in haar onderzoek naar pesten en de rol van leerkrachten en klasgenoten.
  Lees verder…
 • Verantwoordelijkheid scholen bij pesten

  11 januari 2017
  Op 10 januari werd bekend dat een 15-jarige leerling zich van het leven had beroofd na aanhoudende pesterijen. Wat kunnen scholen doen in het tegengaan van pesten?
  Lees verder…
 • Uitkomsten monitor sociale veiligheid 2016

  23 december 2016
  Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurde de uitkomsten van de Monitor sociale veiligheid naar de Tweede Kamer. Conclusie: het gevoerde beleid heeft effect, maar er is en blijft altijd werk aan de winkel.
  Lees verder…
 • Sander Dekker: Pesten moet altijd worden voorkomen

  22 december 2016
  Het vertrek van een leerling naar een andere school vanwege pestgedrag is zeer onwenselijk en moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Dat zegt staatssecretaris Dekker (OCW) in antwoord op kamervragen.
  Lees verder…
 • Training: Dialoog onder Druk

  21 december 2016
  Moeilijke en gevoelige onderwerpen bespreken met de groep vraagt om sociale, pedagogische en didactische vaardigheden. Om docenten in het mbo daarin te professionaliseren is de incompany training ‘Dialoog onder druk’ ontwikkeld.
  Lees verder…
 • De Zilveren Weken

  20 december 2016
  Na de kerstvakantie - in de Zilveren Weken - is het weer tijd om aandacht te besteden aan een veilige en positieve groep. Maak er een prettig nieuw jaar van met behulp van de informatie en (les)materialen die we voor u hebben verzameld.
  Lees verder…
 • Ouders en school

  13 december 2016
  De relatie tussen ouders en school staat centraal op de volgende bijeenkomst van Op Koers! Wat zijn de succesfactoren in die relatie? Laat u inspireren door expertorganisaties. En neem gratis een ouder mee!
  Lees verder…
 • In gesprek met de koning

  23 november 2016
  Op 22 november 2016 bezocht koning Willem-Alexander COC Nederland, ter gelegenheid van haar 70-jarig bestaan. De koning sprak onder andere met lhbt-jongeren en Stichting School & Veiligheid over veiligheid op school.
  Lees verder…
 • Terugblik Op Koers!

  21 november 2016
  Onderwijsprofessionals uit het speciaal onderwijs troffen elkaar op 16 november bij de studiemiddag Sociale veiligheid in het so: Pak ’t beet! Op deze pagina een terugblik met interessante citaten.
  Lees verder…
 • Denk mee over plannen sociale veiligheid

  8 november 2016
  Welke wensen heeft u als schoolleider of -bestuurder als het gaat om sociale veiligheid op school? En welke ondersteuning zou u daarbij willen krijgen? Vul de enquête in en uw input wordt meegenomen.
  Lees verder…
 • Pesten in de klas aanpakken

  3 november 2016
  Praktische tips en aandachtspunten voor het aanpakken en voorkomen van pesten in de klas leest u in dit nieuwe informatieblad.
  Lees verder…
 • Klachtenregeling voor mbo

  5 oktober 2016
  De Tweede kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen waarmee een klachtenregeling en een klachtencommissie voor het mbo verplicht wordt.
  Lees verder…
 • Nederlandse leraar is een stabiele steun. Week Tegen Pesten 2016

  29 september 2016
  Maar liefst 7800 leraren deden de online leraarstijl-test tijdens de Week Tegen Pesten 2016. Wat blijkt; de Nederlandse leraar is vooral een ‘Stabiele Steun’. Een terugblik op een succesvolle week waarbij de leraar centraal stond.
  Lees verder…
 • Stagediscriminatie wordt harder aangepakt

  26 september 2016
  Studenten krijgen nog regelmatig met stagediscriminatie te maken. Minister Bussemaker vindt dit onacceptabel en kondigt een pakket aan maatregelen aan.
  Lees verder…
 • Staatssecretaris presenteert nieuwe cijfers pesten

  19 september 2016
  Tijdens de aftrap van de Week Tegen Pesten op De Hilt in Helmond was staatssecretaris Sander Dekker aanwezig. Hij presenteerde nieuwe cijfers over pesten. "Ontzettend goed nieuws" volgens Dekker.
  Lees verder…
 • Week Tegen Pesten (19 -23 september)

  14 september 2016
  De leraar staat centraal in de Week Tegen Pesten 2016 met het thema #jedoetertoe. De leraar kan het verschil maken in het zorgen voor een veilige klas. Doe de lerarentest op www.weektegenpesten.com en ontvang tools om direct aan de slag te gaan.
  Lees verder…
 • Terugblik Op Koers!

  13 september 2016
  Terugblik op de studiemiddag Op Koers over calamiteiten. Deelnemers doorliepen - door middel van een simulatie - de fasen van een calamiteit onder begeleiding van experts uit onderwijs, politie en vertrouwensinspectie.
  Lees verder…
 • School & Veiligheid adviseert Kamer in hoorzitting

  12 september 2016
  "Diversiteit in een school leidt niet alleen tot botsingen, maar het biedt ook kansen" Dit benadrukte Stichting School & Veiligheid tijdens de hoorzitting 'Twee werelden, twee werkelijkheden?' in de Tweede kamer op 12 september jl.
  Lees verder…
 • Voor Mekaar!

  6 september 2016
  Gedurende het hele schooljaar op de hoogte zijn van activiteiten op het gebied van sociale veiligheid op school? Dat kan met Voor mekaar! Dit platform verzamelt campagnes, activiteiten en lesaanbod van diverse organisaties.
  Lees verder…
 • Jaarverslag 2015

  21 juni 2016
  In 2015 was er landelijk veel aandacht voor pesten, sociale veiligheid en radicalisering. Dit merkten we bij Stichting School & Veiligheid door toename van het aantal vragen aan de helpdesk en bezoekers voor de website. Lees meer hierover in ons jaarverslag.
  Lees verder…
 • LAKS-monitor: grote verschillen in veiligheidsbeleving

  16 juni 2016
  Het overgrote deel van de leerlingen in het voortgezet onderwijs voelt zich veilig. Er zijn echter wel grote verschillen in veiligheidsbeleving tussen de verschillende sectoren. Dat is de belangrijkste conclusie van de LAKS-monitor 2016 als het gaat over sociale veiligheid.
  Lees verder…
 • Voorlichtingsflyer voor vertrouwenspersonen

  10 juni 2016
  Met deze nieuwe flyer kunnen vertrouwenspersonen (po, vo, mbo) voorlichting geven over hun functie aan leerlingen. Download de flyer gratis en deel hem uit aan het begin van het nieuwe schooljaar zodat leerlingen u weten te vinden!
  Lees verder…
 • Veiligheidsgevoel groot in mbo-sector

  12 mei 2016
  Studenten en medewerkers in het mbo voelen zich overwegend (zeer) veilig op hun instelling. Dit blijkt uit de Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2014-2015.
  Lees verder…
 • Op Koers gaat verder!

  28 april 2016
  De conferenties Op Koers! krijgen een vervolg in 2016/2017. Daarom kijken we terug én vooruit. Want het is belangrijk dat we koers houden richting een sociaal veilige school. De komende kleinschalige, dynamische bijeenkomsten helpen daarbij.
  Lees verder…
 • Met Alle Respect- terugblik

  22 april 2016
  Terugblik op de onderwijsconferentie 'Met Alle Respect' In gesprek, ook als het lastig is. De dag is door de deelnemers ervaren als een leerzaam en inspirerend in een prachtige ambiance.
  Lees verder…
 • Gezondheidsmonitor Jeugd: 11 procent leerlingen gepest

  19 april 2016
  Bijna 11 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs is de afgelopen drie maanden gepest. Dat is de belangrijkste conclusie uit de Gezondheidsmonitor Jeugd. Bijna 100.000 leerlingen uit klas 2 en 4 hebben meegedaan aan dit onderzoek van het RIVM en de GGD’en.
  Lees verder…
 • Bekijk ons scholingsaanbod voor het nieuwe schooljaar

  15 april 2016
  Save the dates! Wilt u ook komend schooljaar uw kennis en vaardigheden aanscherpen? Zoek dan nu al een passende bijeenkomst uit en blok de dag vast in uw agenda.
  Lees verder…
 • Staat van het onderwijs 2014-2015

  13 april 2016
  Leerlingen voelen zich over het algemeen veilig op school, maar dat is niet altijd het geval. Op sommige scholen voelt bijna een kwart tot een derde deel van de leerlingen zich niet veilig. Dat is één van de uitkomsten uit de Staat van het onderwijs 2014-2015. Leest u hier meer over dit onderwijsverslag.
  Lees verder…
 • Meer klachten over seksueel misbruik op scholen

  6 april 2016
  De vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs kregen in schooljaar 2014-2015 meer meldingen over seksueel misbruik binnen dan het jaar daarvoor. Ook klachten over discriminatie en radicalisering namen toe. Het totaal aantal meldingen nam af.
  Lees verder…
 • Blog: Een open gesprek

  31 maart 2016
  In aanloop naar de conferentie 'Met Alle Respect' op 19 april plaatsen wij wekelijks een nieuw blog geschreven door uw collega's. Deze keer 'Een open gesprek': "Op een aantal plekken in het lokaal hoor ik verbaasde kreten en elders hoor ik zacht gegiechel. De docent loopt samen met de klas de cijfertjes door"...
  Lees verder…
 • Aanspreekpunt pesten en coördinatie anti-pestbeleid

  18 maart 2016
  Dit nieuwe informatieblad helpt u op weg bij het in de praktijk brengen van de wettelijke verplichtingen; het hebben van een 'aanspreekpunt' bij pesten op school en het coördineren van het anti-pestbeleid door een persoon.
  Lees verder…
 • Handreiking voor vertrouwenspersonen

  16 februari 2016
  Bent u vertrouwenspersoon op school? Met de nieuwe ‘Handreiking voor vertrouwenspersonen in het onderwijs’ heeft u een praktisch naslagwerk in handen voor het uitoefenen van uw taken in de praktijk. Bestel hem snel.
  Lees verder…
 • Een bedreiging: wat te doen?

  29 januari 2016
  De aanleiding is een twitterberichtje of een anoniem telefoontje: 'er ligt een bom onder de school' of 'ik steek de boel in de fik'. Meestal blijkt het loos alarm. Maar iedere bedreiging moet serieus worden behandeld. Wat staat een school te doen in zo'n geval?
  Lees verder…
 • School & Veiligheid nu ook voor het mbo

  5 januari 2016
  Stichting School & Veiligheid ondersteunt nu ook het mbo. Daarom is de website in een nieuw jasje gestoken. Onderwijsprofessionals uit po, vo én mbo vinden hier gerichte informatie over sociale veiligheid.
  Lees verder…