Overzicht actueel

 • De échte vraagstukken uit ‘De Luizenmoeder’

  19 februari 2018
  Elke week maakt School & Veiligheid een vraag bij een scène uit De luizenmoeder: om zelf bij stil te staan of om met collega's te bespreken.
  Lees verder…
 • Lang Leve de Liefde Award 2018

  14 februari 2018
  Op Valentijnsdag werden drie scholen in het zonnetje gezet die op een goede manier aandacht geven aan relaties, seksualiteit, seksuele diversiteit en wensen & grenzen.
  Lees verder…
 • Advieslijn voor vragen over extremisme en polarisatie

  8 februari 2018
  Professionals in de jeugdhulp en het onderwijs die te maken hebben met vraagstukken rond polarisatie, extremisme en radicalisering kunnen voortaan terecht bij het nieuwe Platform JEP.
  Lees verder…
 • Nieuwe versie Gedragen Gedrag

  8 februari 2018
  Dit populaire spel over gewenst en ongewenst gedrag op school is vernieuwd. Het is nu ook geschikt voor het mbo. Te spelen met onderwijsteams, met leerlingen of de ouders.
  Lees verder…
 • Conferentie voor vertrouwenspersonen mbo

  24 januari 2018
  Zo’n negentig mensen uit het mbo trotseerden de fikse storm die donderdag 18 januari over Nederland trok om naar de conferentie voor vertrouwenspersonen te komen. Lees het verslag van de geslaagde scholingsdag.
  Lees verder…
 • Liefde op school

  15 januari 2018
  Liefde, relaties en seksualiteit: onderwerpen die volop in het nieuws zijn. De klas is de ideale plek om te leren hoe je over deze onderwerpen praat. De Week van de Liefde (12 t/m 16 februari) is een uitgelezen moment op dit te doen.
  Lees verder…
 • OCW monitort sociale veiligheid op scholen

  10 januari 2018
  Om de twee jaar voert het ministerie van OCW de Veiligheidsmonitor uit op scholen (po, v(s)o) om een landelijk beeld te krijgen van het sociale veiligheidsbeleid en de sociale veiligheidsbeleving op scholen.
  Lees verder…
 • Een gezond en veilig 2018!

  8 januari 2018
  Stichting School & Veiligheid wenst u een goed 2018 met veel geluk, gezondheid en een sociaal veilige school. Met onze activiteiten zullen wij u en uw school ook in 2018 weer ondersteunen en inspireren.
  Lees verder…
 • De Zilveren Weken

  7 december 2017
  De periode direct na de kerstvakantie wordt ook wel de 'Zilveren Weken' genoemd. Gebruik dit moment om te werken aan een positief en veilig groepsklimaat. Lees de informatie, lestips en blogs van twee Leraren van het jaar 2017.
  Lees verder…
 • Scholen veiliger door meer aandacht voor seks

  15 november 2017
  Het realiseren van sociale veiligheid op school kan niet zonder werk te maken van seksuele integriteit. School & veiligheid wil met de publicatie ‘Seks op School' scholen inspireren en motiveren tot actie.
  Lees verder…
 • Nieuwe privacywetgeving: wat betekent dat voor u?

  13 november 2017
  Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels rondom privacywetgeving. Wat betekent dit voor scholen? Wat kunt u nu al doen? En waar kunt u de juiste informatie vandaan halen?
  Lees verder…
 • Conferentie Grenzen aan gedrag

  6 november 2017
  De belangstelling voor de jaarlijkse conferentie voor vertrouwenspersonen uit het voortgezet onderwijs was enorm! Lees in de impressie van de dag waardoor deelnemers geïnspireerd raakten en energie kregen.
  Lees verder…
 • Seksuele diversiteit ‘Waar begin je?’

  30 oktober 2017
  Hoe maak je de school veiliger voor lhbti-leerlingen? Vind inspiratie in het net verschenen boekje 'Waar begin je?' van School & Veiligheid, COC Nederland en EduDivers.
  Lees verder…
 • Verslag bijeenkomst calamiteitenteam

  30 oktober 2017
  In hoeverre zijn scholen voorbereid op een calamiteit? Weten alle betrokkenen wie aan zet is? Vragen die aan bod kwamen op de regionale bijeenkomsten van het calamiteitenteam.
  Lees verder…
 • Digitaal Veiligheidsplan School & Bestuur

  25 september 2017
  Met het nieuwe Digitaal Veiligheidsplan School & Bestuur kunnen scholen samenwerken met het schoolbestuur bij het vormgeven van hun veiligheidsplan.
  Lees verder…
 • Week Tegen Pesten 2017

  18 september 2017
  Staatssecretaris Sander Dekker (OCW) gaf het startsein voor de landelijke Week Tegen Pesten 2017. Dat deed hij op feestelijke wijze op het Amsterdamse St. Nicolaaslyceum.
  Lees verder…
 • Informatie over (shame)sexting

  21 augustus 2017
  Wat is sexting, shame-sexting en sextorsion? En hoe help je leerlingen die daarvan het slachtoffer zijn geworden? Bekijk de actuele informatie en concrete tips voor schoolleiders en docenten.  
  Lees verder…
 • Draaiboek ouderavond pesten

  3 augustus 2017
  Wilt u een ouderavond op school organiseren over pesten? Download het vernieuwde draaiboek met PowerPoint presentatie.
  Lees verder…
 • Ouders als partners

  20 juli 2017
  Pedagogisch partnerschap -de samenwerking tussen school en ouders- draagt bij aan het vergroten van de schoolveiligheid. Wij geven u informatie en tips.
  Lees verder…
 • Inspectie toetst sociale veiligheid

  29 juni 2017
  Vanaf 1 augustus 2017 toetst de Onderwijsinspectie specifiek op sociale veiligheid. Wat houdt dit in?
  Lees verder…
 • Infoblad: Taken en functies voor sociale veiligheid

  26 juni 2017
  Scholen zijn verplicht zorg te dragen voor de fysieke en sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers op basis van de onderwijswetten, cao’s onderwijs en Arbowetgeving. In dit nieuwe infoblad krijgt u een overzicht van de functies en taken die daaruit voortvloeien.
  Lees verder…
 • Calamiteitenteam

  23 juni 2017
  Bij ernstige calamiteiten kunnen scholen via de helpdesk van Stichting School & Veiligheid een beroep doen op het calamiteitenteam. Het calamiteitenteam is bereikbaar op tel. 030 – 285 66 16. Scholen zijn zo verzekerd van hoogwaardig preventief advies of ondersteuning bij een calamiteit.
  Lees verder…
 • Blog: Respectvolle ontmoetingen

  22 juni 2017
  Ontmoetingen op school over seksualiteit zijn een team effort, zegt Marinus Schouten. Hij noteerde bij de presentatie van 'Seks onder je 25e' dat jongeren niet enthousiast zijn over de voorlichting op school. "Aan de leerlingen zal het niet liggen. Die willen het er graag over hebben!"
  Lees verder…
 • Infoblad: Ronselpraktijken

  19 juni 2017
  Scholen staan ook in de belangstelling van de (on)georganiseerde misdaad. Leerlingen worden gemanipuleerd en gechanteerd om ze inzetbaar te maken als drugskoerier of prostituee of voor de gewelddadige Jihad. In dit nieuwe infoblad vindt u informatie en tips over preventieve en curatieve maatregelen.
  Lees verder…
 • Infoblad: Wijs op schoolreis

  12 juni 2017
  Een schoolreis is een leuk onderdeel van het schoolprogramma. Om ongewenste situatie te voorkomen is het belangrijk om bij de voorbereidingen rekening te houden met de veiligheid. Lees het infoblad ‘Wijs op schoolreis’ voor tips en informatie.
  Lees verder…
 • Blog: Van binnen naar buiten

  12 juni 2017
  Onze ambassadeur Anne Arink vraag zich in dit blog af hoe ze kan bijdragen aan de vorming van haar leerlingen. Dit doet ze aan de hand van een zevental gewoonten gebaseerd op het boek van Stephan R. Covey: The Leader in Me.
  Lees verder…
 • School en seksuele diversiteit

  9 juni 2017
  Het zomernummer van Van12tot18 is geheel gewijd aan seksuele diversiteit. Vo-scholen kunnen inspiratie opdoen uit dit themanummer, waarvan School & Veiligheid gastredacteur was.
  Lees verder…
 • Klachtrecht in mbo verplicht

  31 mei 2017
  Voor studenten in het mbo is vanaf 1 augustus 2017 het klachtrecht wettelijk geregeld. Wat er verandert en hoe u dit toepast in de praktijk leest u in het servicedocument van de MBO Raad.
  Lees verder…
 • Nieuwe module ‘Omgaan met extreem gedrag en polarisatie’

  29 mei 2017
  De nieuwe, digitale module ‘Omgaan met extreem gedrag en polarisatie’ helpt leraren in het voortgezet onderwijs en mbo om op school en in de klas het gesprek aan te gaan over deze onderwerpen.
  Lees verder…
 • Aanslagen – Het gesprek in de klas

  23 mei 2017
  Aanslagen in andere landen - zoals op 22 mei tijdens een concert in Manchester - zorgen ook voor reacties in Nederlandse schoolklassen. Hoe gaat u om met de emoties die deze gebeurtenissen los kunnen maken bij leerlingen? En hoe bereid een school zich voor? Bekijk de informatie en tips.
  Lees verder…
 • Blog: De gastvrije school

  15 mei 2017
  De manier waarop je als gast in een school benaderd wordt, zegt vaak iets over het (pedagogische) klimaat in een school. In haar werk als ambassadeur is Ine Spee de afgelopen jaren diverse varianten tegengekomen. Daarover schrijft ze in haar blog.
  Lees verder…
 • Jaarverslag 2016

  8 mei 2017
  Het jaarverslag 2016 is verschenen. Daarin leest u over de ingeslagen weg en de activiteiten van Stichting School & Veiligheid. Van aanpak van een incident naar werken aan sociaal veiligheid.
  Lees verder…
 • Sfeerimpressie Met Alle Respect

  7 mei 2017
  De jaarlijkse onderwijsconferentie Met Alle Respect is weer voorbij. Bekijk de foto's en de presentaties. En houd onze nieuwsbrief in de gaten om Met Alle Respect 2018 niet te missen!
  Lees verder…
 • Sexting en school

  25 april 2017
  Uit een opiniepeiling van EenVandaag onder 1400 jongeren tussen de 12 en 24 jaar blijkt dat 28% aan sexting doet. Sexting lijkt een steeds groter probleem waar ook scholen mee te maken krijgen.
  Lees verder…
 • Samenwerking met politie

  10 april 2017
  Een goede samenwerking tussen school en politie is belangrijk. Ook als er geen problemen zijn. De visie en ambitie zijn neergelegd in de kadernotitie 'Politie en schoolveiligheid' en uitgewerkt in een gespreksleidraad.
  Lees verder…
 • Conferentie Grenzen aan Gedrag

  10 april 2017
  Een terugblik op een succesvolle en leerzame scholingsdag voor iedereen met een vertrouwensfunctie in het primair onderwijs. Zoals elk jaar georganiseerd in Amersfoort. Dit jaar rond het thema grensoverschrijdend (seksueel) gedrag van medewerkers.
  Lees verder…
 • Blog: We moeten…

  3 april 2017
  Waar gaat het over bij sociale veiligheid? Over het moeten voldoen aan alle wettelijke eisen? Hoe wordt moeten… plezier, luisteren, kijken, delen, elkaar helpen, samenwerken en vooral ademhalen? Ank Stegenga – Ambassadeur Sociale Veiligheid – legt het uit in haar blog.
  Lees verder…
 • Sociale veiligheid in het (v)so

  29 maart 2017
  Hoe haken sociale veiligheid in het speciaal (voortgezet) onderwijs, pedagogisch klimaat, burgerschap en onderwijskwaliteit in elkaar? Daarover willen we graag in gesprek met directeuren van (v)so scholen. Komt u naar een van de vijf regionale bijeenkomsten?
  Lees verder…
 • Stembusakkoord: Handen Thuis!

  14 maart 2017
  Zes politieke partijen verklaarden op 13 maart zich hard te maken tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Stichting School & Veiligheid onderschrijft de urgentie van een daadkrachtige aanpak. Ook op scholen.
  Lees verder…
 • Omgaan met spanningen in de klas

  13 maart 2017
  Het Turkse referendum en de gebeurtenissen bij het consulaat in Rotterdam zorgen voor spanningen. Ook in sommige klassen is het een onderwerp van gesprek. Hoe gaat u daar mee om?
  Lees verder…
 • Borging – de pijler van beleid

  9 maart 2017
  In dit blog neemt ambassadeur Anne Arink de belangrijkste pijler van het veiligheidsbeleid onder de loep: borging. Hoe zorgen we ervoor dat het ook echt wat wordt, sociale veiligheid op school? Visie bepalen en pedagogisch handelen versterken zijn daarbij essentieel.
  Lees verder…
 • Monitor sociale veiligheid – heeft u ‘m al afgenomen?

  13 februari 2017
  Uw school is verplicht het veiligheidsgevoel van de leerlingen te monitoren. U leest hier wat dat precies inhoudt, hoe u de monitoring kunt uitvoeren en welke instrumenten er beschikbaar zijn.
  Lees verder…
 • Veiligheidsplan… start of finish?

  4 februari 2017
  Veel scholen hebben inmiddels een Veiligheidsplan of zijn daar druk mee bezig. Maar wat maakt zo’n plan tot een goed Veiligheidsplan? Onze ambassadeur Marij Bosdriesz zet de voorwaarden voor een goed Veiligheidsplan op een rijtje.
  Lees verder…
 • Bepaalde onderwerpen soms lastig bespreekbaar

  2 februari 2017
  Leerkrachten gaan gesprekken over gevoelige maatschappelijke onderwerpen soms uit de weg. Dat is een van de conclusies van het onderzoek 'Integratie op school' van DUO Onderwijsonderzoek. Waarom is dat zo? En hoe kun je met elkaar in gesprek blijven?
  Lees verder…
 • Pesten: leerkracht onvoldoende toegerust

  18 januari 2017
  Leerkrachten op basisscholen zijn niet altijd voldoende toegerust om pestgedrag aan te pakken. Dat concludeert Beau Oldenburg in haar onderzoek naar pesten en de rol van leerkrachten en klasgenoten.
  Lees verder…
 • Voorbereiden op calamiteiten

  16 januari 2017
  Op 16 januari beneemt een docent zich voor het oog van leerlingen van het leven. Voor alle betrokkenen een zeer ingrijpende gebeurtenis. Hoe kan een school zich voorbereiden op een calamiteit?
  Lees verder…
 • Verantwoordelijkheid scholen bij pesten

  11 januari 2017
  Op 10 januari werd bekend dat een 15-jarige leerling zich van het leven had beroofd na aanhoudende pesterijen. Wat kunnen scholen doen in het tegengaan van pesten?
  Lees verder…
 • Uitkomsten monitor sociale veiligheid 2016

  23 december 2016
  Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurde de uitkomsten van de Monitor sociale veiligheid naar de Tweede Kamer. Conclusie: het gevoerde beleid heeft effect, maar er is en blijft altijd werk aan de winkel.
  Lees verder…
 • Sander Dekker: Pesten moet altijd worden voorkomen

  22 december 2016
  Het vertrek van een leerling naar een andere school vanwege pestgedrag is zeer onwenselijk en moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Dat zegt staatssecretaris Dekker (OCW) in antwoord op kamervragen.
  Lees verder…
 • Training: Dialoog onder Druk

  21 december 2016
  Moeilijke en gevoelige onderwerpen bespreken met de groep vraagt om sociale, pedagogische en didactische vaardigheden. Om docenten in het mbo daarin te professionaliseren is de incompany training ‘Dialoog onder druk’ ontwikkeld.
  Lees verder…
 • De Zilveren Weken

  20 december 2016
  Na de kerstvakantie - in de Zilveren Weken - is het weer tijd om aandacht te besteden aan een veilige en positieve groep. Maak er een prettig nieuw jaar van met behulp van de informatie en (les)materialen die we voor u hebben verzameld.
  Lees verder…
 • Ouders en school

  13 december 2016
  De relatie tussen ouders en school staat centraal op de volgende bijeenkomst van Op Koers! Wat zijn de succesfactoren in die relatie? Laat u inspireren door expertorganisaties. En neem gratis een ouder mee!
  Lees verder…
 • In gesprek met de koning

  23 november 2016
  Op 22 november 2016 bezocht koning Willem-Alexander COC Nederland, ter gelegenheid van haar 70-jarig bestaan. De koning sprak onder andere met lhbt-jongeren en Stichting School & Veiligheid over veiligheid op school.
  Lees verder…
 • Terugblik Op Koers!

  21 november 2016
  Onderwijsprofessionals uit het speciaal onderwijs troffen elkaar op 16 november bij de studiemiddag Sociale veiligheid in het so: Pak ’t beet! Op deze pagina een terugblik met interessante citaten.
  Lees verder…
 • Denk mee over plannen sociale veiligheid

  8 november 2016
  Welke wensen heeft u als schoolleider of -bestuurder als het gaat om sociale veiligheid op school? En welke ondersteuning zou u daarbij willen krijgen? Vul de enquête in en uw input wordt meegenomen.
  Lees verder…
 • Pesten in de klas aanpakken

  3 november 2016
  Praktische tips en aandachtspunten voor het aanpakken en voorkomen van pesten in de klas leest u in dit nieuwe informatieblad.
  Lees verder…
 • Klachtenregeling voor mbo

  5 oktober 2016
  De Tweede kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen waarmee een klachtenregeling en een klachtencommissie voor het mbo verplicht wordt.
  Lees verder…
 • Nederlandse leraar is een stabiele steun. Week Tegen Pesten 2016

  29 september 2016
  Maar liefst 7800 leraren deden de online leraarstijl-test tijdens de Week Tegen Pesten 2016. Wat blijkt; de Nederlandse leraar is vooral een ‘Stabiele Steun’. Een terugblik op een succesvolle week waarbij de leraar centraal stond.
  Lees verder…
 • Stagediscriminatie wordt harder aangepakt

  26 september 2016
  Studenten krijgen nog regelmatig met stagediscriminatie te maken. Minister Bussemaker vindt dit onacceptabel en kondigt een pakket aan maatregelen aan.
  Lees verder…
 • Staatssecretaris presenteert nieuwe cijfers pesten

  19 september 2016
  Tijdens de aftrap van de Week Tegen Pesten op De Hilt in Helmond was staatssecretaris Sander Dekker aanwezig. Hij presenteerde nieuwe cijfers over pesten. "Ontzettend goed nieuws" volgens Dekker.
  Lees verder…
 • Week Tegen Pesten (19 -23 september)

  14 september 2016
  De leraar staat centraal in de Week Tegen Pesten 2016 met het thema #jedoetertoe. De leraar kan het verschil maken in het zorgen voor een veilige klas. Doe de lerarentest op www.weektegenpesten.com en ontvang tools om direct aan de slag te gaan.
  Lees verder…
 • Terugblik Op Koers!

  13 september 2016
  Terugblik op de studiemiddag Op Koers over calamiteiten. Deelnemers doorliepen - door middel van een simulatie - de fasen van een calamiteit onder begeleiding van experts uit onderwijs, politie en vertrouwensinspectie.
  Lees verder…
 • School & Veiligheid adviseert Kamer in hoorzitting

  12 september 2016
  "Diversiteit in een school leidt niet alleen tot botsingen, maar het biedt ook kansen" Dit benadrukte Stichting School & Veiligheid tijdens de hoorzitting 'Twee werelden, twee werkelijkheden?' in de Tweede kamer op 12 september jl.
  Lees verder…
 • Voor Mekaar!

  6 september 2016
  Gedurende het hele schooljaar op de hoogte zijn van activiteiten op het gebied van sociale veiligheid op school? Dat kan met Voor mekaar! Dit platform verzamelt campagnes, activiteiten en lesaanbod van diverse organisaties.
  Lees verder…
 • Spanningen in de klas

  15 augustus 2016
  De couppoging in Turkije heeft veel losgemaakt. Vooral bij de Turks-Nederlandse gemeenschap. Op scholen is het gesprek hierover gaande en zijn er soms spanningen onder leerlingen en docenten. Bekijk onze informatie en tips hoe hiermee om te gaan in de klas?
  Lees verder…
 • Jaarverslag 2015

  21 juni 2016
  In 2015 was er landelijk veel aandacht voor pesten, sociale veiligheid en radicalisering. Dit merkten we bij Stichting School & Veiligheid door toename van het aantal vragen aan de helpdesk en bezoekers voor de website. Lees meer hierover in ons jaarverslag.
  Lees verder…
 • LAKS-monitor: grote verschillen in veiligheidsbeleving

  16 juni 2016
  Het overgrote deel van de leerlingen in het voortgezet onderwijs voelt zich veilig. Er zijn echter wel grote verschillen in veiligheidsbeleving tussen de verschillende sectoren. Dat is de belangrijkste conclusie van de LAKS-monitor 2016 als het gaat over sociale veiligheid.
  Lees verder…
 • Voorlichtingsflyer voor vertrouwenspersonen

  10 juni 2016
  Met deze nieuwe flyer kunnen vertrouwenspersonen (po, vo, mbo) voorlichting geven over hun functie aan leerlingen. Download de flyer gratis en deel hem uit aan het begin van het nieuwe schooljaar zodat leerlingen u weten te vinden!
  Lees verder…
 • Veiligheidsgevoel groot in mbo-sector

  12 mei 2016
  Studenten en medewerkers in het mbo voelen zich overwegend (zeer) veilig op hun instelling. Dit blijkt uit de Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2014-2015.
  Lees verder…
 • Op Koers gaat verder!

  28 april 2016
  De conferenties Op Koers! krijgen een vervolg in 2016/2017. Daarom kijken we terug én vooruit. Want het is belangrijk dat we koers houden richting een sociaal veilige school. De komende kleinschalige, dynamische bijeenkomsten helpen daarbij.
  Lees verder…
 • Met Alle Respect- terugblik

  22 april 2016
  Terugblik op de onderwijsconferentie 'Met Alle Respect' In gesprek, ook als het lastig is. De dag is door de deelnemers ervaren als een leerzaam en inspirerend in een prachtige ambiance.
  Lees verder…
 • Gezondheidsmonitor Jeugd: 11 procent leerlingen gepest

  19 april 2016
  Bijna 11 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs is de afgelopen drie maanden gepest. Dat is de belangrijkste conclusie uit de Gezondheidsmonitor Jeugd. Bijna 100.000 leerlingen uit klas 2 en 4 hebben meegedaan aan dit onderzoek van het RIVM en de GGD’en.
  Lees verder…
 • Bekijk ons scholingsaanbod voor het nieuwe schooljaar

  15 april 2016
  Save the dates! Wilt u ook komend schooljaar uw kennis en vaardigheden aanscherpen? Zoek dan nu al een passende bijeenkomst uit en blok de dag vast in uw agenda.
  Lees verder…
 • Staat van het onderwijs 2014-2015

  13 april 2016
  Leerlingen voelen zich over het algemeen veilig op school, maar dat is niet altijd het geval. Op sommige scholen voelt bijna een kwart tot een derde deel van de leerlingen zich niet veilig. Dat is één van de uitkomsten uit de Staat van het onderwijs 2014-2015. Leest u hier meer over dit onderwijsverslag.
  Lees verder…
 • Meer klachten over seksueel misbruik op scholen

  6 april 2016
  De vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs kregen in schooljaar 2014-2015 meer meldingen over seksueel misbruik binnen dan het jaar daarvoor. Ook klachten over discriminatie en radicalisering namen toe. Het totaal aantal meldingen nam af.
  Lees verder…
 • Blog: Een open gesprek

  31 maart 2016
  In aanloop naar de conferentie 'Met Alle Respect' op 19 april plaatsen wij wekelijks een nieuw blog geschreven door uw collega's. Deze keer 'Een open gesprek': "Op een aantal plekken in het lokaal hoor ik verbaasde kreten en elders hoor ik zacht gegiechel. De docent loopt samen met de klas de cijfertjes door"...
  Lees verder…
 • Aanspreekpunt pesten en coördinatie anti-pestbeleid

  18 maart 2016
  Dit nieuwe informatieblad helpt u op weg bij het in de praktijk brengen van de wettelijke verplichtingen; het hebben van een 'aanspreekpunt' bij pesten op school en het coördineren van het anti-pestbeleid door een persoon.
  Lees verder…
 • Handreiking voor vertrouwenspersonen

  16 februari 2016
  Bent u vertrouwenspersoon op school? Met de nieuwe ‘Handreiking voor vertrouwenspersonen in het onderwijs’ heeft u een praktisch naslagwerk in handen voor het uitoefenen van uw taken in de praktijk. Bestel hem snel.
  Lees verder…
 • Een bedreiging: wat te doen?

  29 januari 2016
  De aanleiding is een twitterberichtje of een anoniem telefoontje: 'er ligt een bom onder de school' of 'ik steek de boel in de fik'. Meestal blijkt het loos alarm. Maar iedere bedreiging moet serieus worden behandeld. Wat staat een school te doen in zo'n geval?
  Lees verder…
 • School & Veiligheid nu ook voor het mbo

  5 januari 2016
  Stichting School & Veiligheid ondersteunt nu ook het mbo. Daarom is de website in een nieuw jasje gestoken. Onderwijsprofessionals uit po, vo én mbo vinden hier gerichte informatie over sociale veiligheid.
  Lees verder…
 • Met Alle Respect! 19 april

  4 januari 2016
  Het programma is bekend en de inschrijving geopend: Conferentie Met Alle Respect! Met dit keer als thema: "In gesprek, ook als het lastig is". Maatschappelijk moeilijke onderwerpen worden gedurende deze dag belicht.
  Lees verder…
 • Agressie tegen de leerkracht

  18 december 2015
  Onderwijspersoneel krijgt regelmatig te maken met agressie, zowel van de leerlingen als van hun ouders. Het maakt het werk voor velen minder leuk. Is er wat tegen de doen?
  Lees verder…
 • Makkelijk praten over gevoelige onderwerpen

  15 november 2015
  De recente aanslagen in Parijs, de problematiek rondom vluchtelingen. Hoe ga je als docent het gesprek aan met de klas en leid je het in goede banen? Bekijk het nieuwe ondersteuningsaanbod voor vo-scholen.
  Lees verder…
 • Overheidscampagne ‘Wees duidelijk over agressie’

  29 oktober 2015
  De overheidscampagne 'Wees duidelijk over agressie' vraagt aandacht voor agressie en geweld in de publieke sector. Waar de de grens ten aanzien van agressie op uw school?
  Lees verder…
 • Save the dates!

  16 oktober 2015
  Stichting School & Veiligheid heeft de komende maanden heel veel boeiende bijeenkomsten, trainingen en conferenties voor u in petto. Noteer de data en geef u vast op!
  Lees verder…
 • Mediation op school

  9 oktober 2015
  10 2015 | Ouders nemen steeds vaker een jurist in de arm om een conflict met de school van hun kind op te lossen. Mediation wordt aangedragen als alternatief. Hoe u dat aanpakt leest u in het nieuwe gratis te downloaden informatieblad 'Mediation op school'.
  Lees verder…
 • Toolkit School & Seksualiteit

  2 oktober 2015
  10 2015 | De volledig herziene versie van de toolkit School & Seksualiteit is beschikbaar. In deze toolkit vindt u als onderwijsprofessional antwoord op vragen omtrent seksueel en seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren.
  Lees verder…
 • Digitale handreiking

  20 september 2015
  09 2015 | Hoe geef je vorm aan de wettelijke verplichting om te werken aan sociale veiligheid? In deze digitale handreiking leest u alles over instrumenten, ondersteuning en conferenties rondom het actieplan sociale veiligheid.
  Lees verder…
 • Terugblik Week Tegen Pesten 2015

  17 september 2015
  10 2015 | De Week Tegen Pesten was een groot succes. Veel scholen besteedden aandacht aan pesten. Op de televisie en de radio was veel te horen en zien over het onderwerp. Een terugblik op de week en de activiteiten rond het thema #Durfjijhetaan?
  Lees verder…
 • Pesten onder personeel

  28 augustus 2015
  09 2015 | Pesten op school. Het overkomt niet alleen leerlingen. Een op de tien medewerkers in het onderwijs krijgt ermee te maken. Bij wie kunnen zij terecht en wat moeten scholen doen om ze te beschermen tegen ongewenst gedrag?
  Lees verder…
 • Cyberpesten

  17 augustus 2015
  08 2015 | volgens recente cijfers van het CBS wordt 11% van de jongeren tussen 15 en 18 jaar gepest via internet en sociale media. Vanaf dit schooljaar zijn scholen verplicht (cyber)pesten aan te pakken en te voorkomen.
  Lees verder…
 • Ambassadeurs Sociale Veiligheid

  27 juli 2015
  08 2015 | Hoe maakt u de vertaalslag tussen beleid en onderwijspraktijk om zorg te dragen voor meer sociale veiligheid? Schakel één van de ambassadeurs Sociale Veiligheid in.
  Lees verder…
 • Onderwijsondersteuners samen rond Actieplan

  3 juli 2015
  07 2015 | Onderwijsondersteuners gaan samen scholen helpen met het Actieplan Sociale Veiligheid. Stichting School & Veiligheid bracht hen op 1 juli samen.
  Lees verder…
 • Digitaal Veiligheidsplan gelanceerd

  1 juli 2015
  07 2015 | Het Digitaal Veiligheidsplan is een modelveiligheidsplan voor het aanscherpen en updaten van uw veiligheidsbeleid. De online tool is ontwikkeld door de PO- en VO-raad en Stichting School & Veiligheid.
  Lees verder…
 • Terugblik studiemiddag Polarisatie en radicalisering

  24 juni 2015
  06 2015 | Hoe blijf je als leerkracht in contact als het gaat om thema’s als polarisatie en radicalisering? Een terugblik op onze studiemiddag van 10 juni voor po, vo en mbo.
  Lees verder…
 • Ondersteuning scholen bij zorg lhbti-leerlingen

  23 juni 2015
  Juni 2015 | Psychologen en pedagogen gaan scholen actiever bijstaan in hun zorg rond lhbti-leerlingen. Dit doen ze samen met de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit, waarbij ook School & Veiligheid is aangesloten.
  Lees verder…
 • Jaarverslag 2014

  27 mei 2015
  Sociale veiligheid vraagt permanent aandacht van scholen. Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen daarbij. Hoe en vanuit welke visie wij dat doen leest u in het jaarverslag 2014.
  Lees verder…
 • IDAHO verklaring

  20 mei 2015
  Op 17 mei ondertekende de Stichting School & Veiligheid de IDAHO verklaring bij het ministerie van OCW. Lees meer over deze verklaring en de toezeggingen die minister Bussemaker heeft gedaan.
  Lees verder…
 • ROC TerAA wint teamworkshop!

  19 mei 2015
  ROC TerAA in Helmond is de winnaar van de gratis teamworkshop bij de nieuwe visievormer 'Dilemma's in beeld' van Gay&School / School & Veiligheid.
  Lees verder…
 • Publicatie ‘Puberaal, lastig of radicaliserend?’

  24 april 2015
  Is een leerling aan het radicaliseren of is er sprake van puberaal gedrag? En waar kunt u als onderwijsinstelling terecht voor hulp en vragen? De publicatie 'Puberaal, lastig of radicaliserend?' helpt onderwijsprofessionals op weg.
  Lees verder…
 • Scholing en conferenties

  24 april 2015
  Bent u vertrouwenspersoon en wilt u werk maken van de professionalisering van uw functie? Dan bent u hier aan het juiste adres. Wij verzorgen trainingen en conferenties.
  Lees verder…
 • Brochure sociale media op school

  21 april 2015
  De nieuwe publicatie 'Sociale veiligheid op school en internet' van Kennisnet en Stichting School & Veiligheid school helpt scholen om een sociaal veilig klimaat te realiseren: offline én online.
  Lees verder…
 • Landelijke conferentie ‘Met Alle Respect’

  17 april 2015
  Onderwijsprofessionals uit het hele land kwamen in Tivoli Vredenburg Utrecht samen om de dialoog met elkaar aan te gaan. Hier leest u meer over deze geslaagde dag.
  Lees verder…
 • Spel ‘Gedragen Gedrag’

  20 maart 2015
  Ga met het onderwijsteam (vo en po) op een leuke manier in gesprek over gewenst en ongewenst gedrag op school met het geheel vernieuwde spel 'Gedragen Gedrag'.
  Lees verder…
 • Nieuwsbrief crisismanagement

  5 maart 2015
  Niemand zit op een crisis te wachten. Maar wie het overkwam, weet hoeveel houvast een crisisplan geeft. Meer hierover leest u in de nieuwsbrief.
  Lees verder…
 • Radicalisering

  5 maart 2015
  Het ministerie van OCW gaat scholen met concrete acties ondersteunen om radicalisering aan te pakken. Hierin speelt Stichting School en Veiligheid een belangrijke rol. Meer informatie en welke acties het zijn leest u hier.
  Lees verder…