Overzicht actueel

 • Ook als het extra gevoelig ligt

  17 november 2020
  De afgelopen weken ging het debat over de vraag hoe scholen kunnen omgaan met de spanning tussen de vrijheid van meningsuiting en het recht op een eigen (religieuze) levensovertuiging of seksuele identiteit. In sommige scholen ligt dit extra gevoelig. School & Veiligheid ondersteunt met projecten op maat.
  Lees verder…
 • Landelijke Campagne #KIESMIJ!: tegen discriminatie, vóór gelijke behandeling

  12 november 2020
  Stagediscriminatie is een veelvoorkomend en hardnekkig probleem, waar mbo-studenten de pijnlijke gevolgen van dragen. Ze voelen zich sociaal onveilig en onrechtvaardig behandeld. De #KIESMIJ! Campagne spreekt zich uit tegen discriminatie en vóór gelijke behandeling. Stichting School & Veiligheid onderschrijft deze campagne.
  Lees verder…
 • Steun in de rug voor docent

  4 november 2020
  De brute aanval op een leraar in Frankrijk vraagt om aandacht. Het raakt je in je rol als docent, het raakt je als mens. U verdient een steun in de rug. U levert belangrijk werk en dat waarderen wij. Wij willen ons er sterk voor blijven maken dat u dat ook zonder vrees kunt doen.
  Lees verder…
 • Campagne ‘Inclusie in het mbo’

  30 oktober 2020
  In maart 2021 vindt de Week van inclusie voor het MBO plaats. Inclusie lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Voor de campagne van deze week zijn wij op zoek verhalen van mensen die zich bezighouden met een inclusief leerklimaat – waarbij het niet alleen gaat om afkomst of huidskleur, maar ook om leeftijd, gender, seksuele oriëntatie, beperking of religie.
  Lees verder…
 • Een sociaal veilige school in aanloop naar Sinterklaas

  26 oktober 2020
  Is uw school al bezig met de voorbereidingen voor Sinterklaas? Wordt het een gezellig feest, of komt de discussie over discriminatie en racisme in galop de school binnen en zorgt het voor polarisatie? Hoe er aandacht aan te geven zodat iedereen zich er goed bij voelt? In de publicaties van School & Veiligheid vindt u tips hoe u dit kunt aanpakken op uw school.
  Lees verder…
 • Vrijheid van meningsuiting versus radicalisering

  19 oktober 2020
  De aanval op een docent in Frankrijk maakt zichtbaar hoe de vrijheid van meningsuiting op gespannen voet staat met radicale denkbeelden. Hoe veilig bent u als u de grondbeginselen van vrijheid van meningsuiting aan de hand van een maatschappelijk ingewikkeld thema wilt uitleggen aan leerlingen? Hoe dat aan te pakken?
  Lees verder…
 • Nieuw voor leraren: de Kijkroute

  8 oktober 2020
  Hoe werk je aan een veilige sfeer in de klas rondom seksualiteit en gender? School & Veiligheid filmde vier alledaagse klassensituaties en maakte er een werkvorm bij ter professionalisering van leraren in het vo: de Kijkroute.
  Lees verder…
 • Sekseverschillen in het onderwijs

  8 oktober 2020
  Op 7 oktober publiceerde de Onderwijsraad de resultaten van het Onderzoek 'Sekseverschillen in het onderwijs'. Eén van de adviezen is om binnen het schoolteam te bespreken of kinderen niet te veel vanuit het genderperspectief worden benaderd.
  Lees verder…
 • #ikdoehetmiddengeluid

  29 september 2020
  BLOG
  #ikdoenietmeermee: een mooie kans voor het onderwijs bij het tegengaan en omgaan met polarisatie en het stimuleren van burgerschapsonderwijs.
  Lees verder…
 • Week Tegen Pesten 2020

  28 september 2020
  De Week Tegen Pesten 2020 is voorbij. Voor de opening waren we te gast bij brede basisschool De Vuurvogel in Helmond. Bekijk de video's en livestreams én de oproep van minister van onderwijs Arie Slob. En noteer de data voor volgend jaar alvast in de agenda: 27 september t/m 1 oktober 2021.
  Lees verder…
 • Coronavirus: maatregelen in en gevolgen voor het onderwijs

  21 september 2020
  Update | Leraren en zorgmedewerkers krijgen vanaf maandag 21 september prioriteit bij de coronatesten. Het gaat om een tijdelijke maatregel omdat er te weinig testcapaciteit is.
  Lees verder…
 • Het belang van ongeschreven regels

  8 september 2020
  BLOG
  Vaak zijn de ‘niet uitgesproken’ of ‘ongeschreven’ regels net zo belangrijk als de afgesproken en regels die op papier zijn vastgelegd. In deze blog neemt Sylvia van Bragt je mee in hoe je in de school en in de klas aan de slag kan gaan met ongeschreven regels.
  Lees verder…
 • Stil Verdriet, een bijzonder project

  31 augustus 2020
  Op 1 oktober kunt u kennismaken met het project Stil Verdriet, dat erop gericht is om op een passende en veilige wijze seksuele diversiteit zichtbaar en bespreekbaar te maken in het christelijk voortgezet onderwijs.
  Lees verder…
 • Zelfscreener Veerkracht

  25 augustus 2020
  Voor mbo-stagiairs in de sectoren zorg en handhaving is een korte vragenlijst ontwikkeld. Het brengt in kaart wat energie geeft in het werk, op de stage en/of thuis, wat juist stress oplevert en hoe hij/zij daarmee omgaat. Inclusief e-module voor de coach met o.a. gesprekstechnieken.
  Lees verder…
 • Verbinden voor veiligheid

  20 augustus 2020
  Er is de afgelopen tijd veel gezegd en geschreven over de lessen die wij kunnen trekken uit het lesgeven op afstand. Ook als het gaat om de sociale veiligheid en het belang daarvan. School & Veiligheid heeft voor u een samenvatting gemaakt: Verbinden voor veiligheid.
  Lees verder…
 • Oplossingsgericht werken voor een veilige en fijne klas

  15 juli 2020
  BLOG
  Wat is sociale veiligheid? En 'hoe doe je dat?' In deze blog neemt Marijke van der Zalm - projectleider van de Week Tegen Pesten 2020 - je mee in het oplossingsgericht werken; een methode die je helpt een veilige en fijne klas te creëren.
  Lees verder…
 • Publicatie ‘Sociale veiligheid is van iedereen’

  8 juli 2020
  Deze publicatie bevat geleerde lessen, een handelingskader en gesprekskaarten die behulpzaam kunnen zijn bij het samenwerken rond veiligheidsvragen door scholen, partners uit het jeugddomein en gemeenten.
  Lees verder…
 • Polarisatie in de klas

  6 juli 2020
  In de samenleving lijkt het wij/zij-denken toe te nemen. Leerlingen nemen dat mee de school en de klas in. Het is niet eenvoudig om als leraar op die momenten de juiste positie, toon en ingang te kiezen. Stichting School & Veiligheid biedt tips en informatie over polarisatie.
  Lees verder…
 • Monitoring sociale veiligheid bij/na afstandsleren

  29 juni 2020
  Door de coronamaatregelen en het thuisonderwijs hoeft de monitoring sociale veiligheid dit jaar niet te worden afgenomen. Desondanks is het belangrijk om aandacht te houden voor sociale veiligheid. Hoe pakt u dat aan?
  Lees verder…
 • Onderwijsconferentie Met Alle Respect

  10 juni 2020
  Neem een kijkje op de website van Met Alle Respect en doe inspiratie op voor een sociaal veilige school. Samen met de sprekers en de workshophouders hebben we een 'alternatief' online programma samengesteld met videopresentaties, artikelen, een blog en padlet. Bezoek ook het Kennisplein!
  Lees verder…
 • Nauwe steegjes of ruim baan?

  10 juni 2020
  BLOG
  “Wat hebben gendernormen te maken met sociale veiligheid op school?” Meer dan de meesten mensen denken. In deze blog deelt ze haar inzichten over gendersensitief handelen ten behoeve van een sociaal veilig schoolklimaat. Elsemiek Schepers is adviseur bij School & Veiligheid
  Lees verder…
 • Kletskaartjes over AANRAKEN

  9 juni 2020
  Aanraken en niet-aanraken is hèt onderwerp van 2020. Met deze kletskaartjes voor het po leren kinderen laagdrempelig praten over aanraken en worden ze zich meer bewust van de betekenis ervan. Waar liggen hun wensen en grenzen en waar liggen die voor anderen?
  Lees verder…
 • Ondersteunen van een leerling die zich gediscrimineerd voelt

  8 juni 2020
  Uit het rapport 'Ervaren Discriminatie in Nederland' van het SCP blijkt dat 22 procent van de scholieren en studenten (ouder dan 15) zich gediscrimineerd voelt. Een deel daarvan stopt zelfs met hun opleiding of volgt een opleiding onder niveau. Welke copingstrategieën hanteren leerlingen die discriminatie ervaren? En hoe ondersteun je hen als leerkracht?
  Lees verder…
 • Complotdenkers in de klas

  3 juni 2020
  De corona-uitbraak is voedingsbodem voor allerlei complottheorieën en nepnieuws. Mogelijk is het al een gespreksonderwerp geweest in de klas of hoorde u er leerlingen over praten in de gang. Stichting School & Veiligheid ontwikkelde samen met de Anne Frank Stichting ‘Complotten in de klas’.
  Lees verder…
 • Sociale veiligheid in ‘100 dagen voor de klas’

  29 mei 2020
  In de docuserie ‘100 dagen voor de klas’ komen duidelijke voorbeelden voorbij van schoolsituaties waarin sociale veiligheid een rol speelt. Zou u zelf ook zo handelen – of juist heel anders en waarom? School & Veiligheid bekeek de serie door een ‘sociale veiligheidsbril’ en geeft per aflevering tips om verder te lezen.
  Lees verder…
 • Weer naar school: wat kan een ritueel betekenen?

  15 mei 2020
  GASTBLOG
  Als op 2 juni ook vo-scholen weer openen, kan een ritueel of ceremonie helpen om goed te starten en weer een veilig klimaat op te bouwen, betoogt ritueel-ontwerper Maaike Kluit.
  Lees verder…
 • Opnieuw naar school

  29 april 2020
  Stichting School & Veiligheid heeft een stappenplan met aandachtspunten en praktische tips opgesteld dat basisscholen ondersteunt bij het opnieuw opstarten na een periode van thuisonderwijs.
  Lees verder…
 • Onveiligheid thuis tijdens afstandsleren

  21 april 2020
  Update | Voor iedereen is het een zoektocht om op afstand zicht te houden op het welbevinden van de leerlingen. En wat doet u als u zich zorgen maakt om een leerling of om een groep? Bijvoorbeeld bij het vermoeden of een aanwijzing van seksueel misbruik?
  Lees verder…
 • Gedicht van Sjaak Kroes

  17 april 2020
  In opdracht van School & Veiligheid schreef straatdichter Sjaak Kroes een gedicht voor alle docenten. Vrijdag 17 april werd hij door radio Den Haag FM geïnterviewd. Beluister het interview en lees het gedicht na.
  Lees verder…
 • Ervaren discriminatie in Nederland en in het onderwijs

  3 april 2020
  De mate van ervaren discriminatie is het hoogst in het onderwijs, vergeleken met de andere maatschappelijke domeinen waar het Sociaal Cultureel Planbureau heeft gemeten. Ten opzichte van 2013 is er een toename van 7% in ervaren discriminatie. Wat is de impact hiervan op het onderwijs?
  Lees verder…
 • so·li·da·ri·teit (de; v)

  3 april 2020
  BLOG
  Wat er nu gebeurt, is voor onze tijd ongekend, een ‘ongrijpbare en oncontroleerbare’ ramp met deze wereldwijde omvang. Voor niemand te bevatten en moeilijk uit te leggen. Maar we zien ook is dat juist in crisistijd saamhorigheid ontstaat. Hierover schrijft Sylvia van Bragt, adviseur bij Stichting School & Veiligheid.
  Lees verder…
 • Sociale veiligheid bij les op afstand in tijden van corona

  1 april 2020
  Scholen blijven in verband met het coronavirus voorlopig gesloten. Het blijft dus les op afstand. Iedere leerling zit fysiek ergens anders achter een beeldscherm. Vaak zonder de camera aan. Hoe voorkomt u dan dat leerlingen elkaar pesten bijvoorbeeld? Wij bieden u graag tips en advies.
  Lees verder…
 • Onze evenementen en het coronavirus

  31 maart 2020
  Vanwege het coronavirus zijn veel van onze bijeenkomsten en trainingen uitgesteld of geannuleerd. Wij volgen hiervoor de adviezen van de RIVM en de beslissingen van het kabinet op de voet. In dit bericht leest u de laatste stand van zaken.
  Lees verder…
 • Wilt u ons helpen aan een betere website Gay&School?

  11 maart 2020
  We hebben u nodig! Om de website Gay&School te verbeteren willen we graag uw mening horen. Wilt u ons daarom 8 minuten helpen en onze enquête invullen? Bedankt!
  Lees verder…
 • Samen weet je meer

  10 maart 2020
  BLOG | Emily van Driel is helpdeskmedewerker School & Veiligheid. Wat doet de helpdesk eigenlijk? Waarvoor kun je bellen of mailen en wie neemt eigenlijk contact op met de helpdesk. Lees haar blog en neem een kijkje in de keuken van de helpdesk.
  Lees verder…
 • Struisvogel Sessie: gesprekstool voor morele dilemma’s

  3 maart 2020
  De nieuwe tool ‘Struisvogel Sessie’ van KIS en Stichting School & Veiligheid helpt om het gesprek aan te gaan over situaties die vaak leiden tot morele dilemma’s rondom diversiteit.
  Lees verder…
 • Jongens, meiden en hun plek in het onderwijs

  25 februari 2020
  Hebben jongens en meisjes een andere aanpak nodig of juist niet? Wat kom je tegen in de dagelijkse praktijk? Wilt u meepraten en meedenken? Dan gaan wij graag met u in gesprek.
  Lees verder…
 • De week van de Liefde 2020

  11 februari 2020
  In de week van 10 t/m 14 februari 2020 was het de Week van de Liefde! In deze week werden ook de Lang Leve de Liefde Awards uitgereikt. Voor het eerst zat School & Veiligheid in de jury.
  Lees verder…
 • Een sociaal veilige school. Waar begin je?  

  6 februari 2020
  BLOG
  Een veilig schoolklimaat is iets waar je continu en met elkaar aan moet werken. Veel scholen vragen zich af waar ze moeten beginnen. Fleur Nollet, adviseur bij Stichting School & Veiligheid, geeft antwoord in haar blog.
  Lees verder…
 • Wapen- en kluisjescontrole: wat mag en wat niet?

  5 februari 2020
  Mag de politie zomaar kluisjes openbreken? Hoe gaat de samenwerking tussen politie en school? Precies daarover gaat ons infoblad Politie als partner in schoolveiligheid.
  Lees verder…
 • Antisemitisme 75 jaar na Auschwitz actueel

  27 januari 2020
  Op 27 januari herdachten we dat vernietigingskamp Auschwitz 75 jaar geleden werd bevrijd. Antisemitisme blijkt helaas nog altijd actueel te zijn. Ook scholen hebben hiermee te maken. Hoe ga je daar als school me om?
  Lees verder…
 • Nikkie op iedere school

  17 januari 2020
  Nikkie was plots op iedere school. Welke leerling heeft niet van haar gehoord? De vibe is positief, bewonderend, ontroerd. Wereldwijd. Hoe kunt u de Nikkies op uw school ondersteunen en een veilige plek bieden om zich te kunnen ontwikkelen – mede door alle leerlingen respect mee te geven voor transgenders?
  Lees verder…
 • ‘Als een ramp de school treft’ volledig geactualiseerd

  14 januari 2020
  In ‘Als een ramp de school treft’ vindt u handreikingen hoe te handelen bij een ramp of calamiteit. Ook biedt het suggesties voor een draaiboek dat in iedere school voorhanden zou moeten zijn. Deze vijfde, geheel herziene versie, vervangt de eerder uitgegeven publicatie met dezelfde titel van KPC Groep.
  Lees verder…
 • Onderzoek bevestigt belang van aandacht voor online gedrag

  10 januari 2020
  School & Veiligheid herkent het beeld dat het CBS-onderzoek ‘Digitale Veiligheid & Criminaliteit’ oproept. Hieruit blijkt dat homo- en biseksuele jongeren en meisjes vaker te maken hebben met online incidenten en dat bijna de helft van de betrokkenen hier emotioneel last van heeft.
  Lees verder…
 • De Zilveren Weken 2020

  10 december 2019
  De vakantie zit er weer op! De Zilveren Weken zijn aangebroken. Een periode om stil te staan bij de dynamiek en sfeer in de klas. Hoe zitten de leerlingen erbij? Is er meer onrust dan normaal? Deze weken zijn geschikt om weer te werken aan een positieve groepssfeer. Bekijk de tips en informatie die daarbij helpen.
  Lees verder…
 • Is voor queer jongens de school een oefenplaats?

  9 december 2019
  BLOG
  Op veel scholen mogen queer jongens zichzelf zijn. Toch kunnen zij ook dan buiten de boot vallen van de school als oefenplaats. Dat is jammer. Hoe krijgen zij wél de ruimte om veilig te kunnen experimenteren met het leren aangaan van relaties, net als alle andere leerlingen?
  Lees verder…
 • Week van de Liefde

  1 december 2019
  De Week van de Liefde nodigt scholen (vo/mbo) uit om in de dagen rond Valentijnsdag aandacht te geven aan liefde & seksualiteit: belangrijk bij het werken aan sociale veiligheid. De Week van de Liefde is van 10 t/m 14 februari. Doet u mee?
  Lees verder…
 • Lentekriebels: een link met sociale veiligheid

  1 december 2019
  De Week van de Lentekriebels wordt dit jaar van 18 t/m 22 maart gevierd op ruim 2.500 scholen. Het is een leuk moment om extra aandacht te geven aan integere relaties en seksualiteit: van wezenlijk belang voor een veilig schoolklimaat.
  Lees verder…
 • Onderwijsconferentie Met Alle respect!

  28 november 2019
  Woensdag 8 april 2020 is de vijfde editie van 'Met Alle Respect!' Een dag vol inspiratie, ontmoeting en verdieping rondom sociale veiligheid in het onderwijs. Met inspirerende keynotes, praktijkgerichte workshops en act door Pieter Derks. Bekijk het programma en schrijf je in.
  Lees verder…
 • Conferentie voor vertrouwenspersonen

  12 november 2019
  Op donderdag 7 november waren ruim 200 vertrouwenspersonen uit het voortgezet onderwijs bijeen voor de jaarlijkse scholingsdag in Amersfoort. Een dag gevuld met een boeiende lezing en leerzame workshops rond het thema 'Wegkijken of ingrijpen?'. Lees het verslag van de dag en kom volgend jaar ook!
  Lees verder…
 • Niet-pluisinstrument – intervisietool

  12 november 2019
  Een 'niet-pluisgevoel' bij gedrag van een leerling. Voor veel leerkrachten is dit onderbuikgevoel dat er iets niet in orde is herkenbaar. Het nieuwe 'Niet-pluisinstrument' biedt houvast om het gedrag binnen het team te bespreken. U kunt het instrument gratis downloaden.
  Lees verder…
 • Paarse Vrijdag: jezelf kunnen zijn

  5 november 2019
  Op 13 december wordt op honderden scholen Paarse Vrijdag gevierd: ‘Jezelf kunnen zijn is een feest!’. Aan leerkrachten geeft dit feest de kans om serieus aandacht te geven aan gender en seksuele diversiteit. Onze wegwijzers voor pedagogisch vakmanschap helpen daar bij.
  Lees verder…
 • Een foto met invloed

  4 november 2019
  BLOG
  Sexting is hot. Aandacht volop als er weer ongewenst sexy beeldmateriaal is verspreid. Maar Martje Heerkens ziet desondanks dat een grote groep leerlingen vergeten wordt. Terwijl ook zij impact ervaren.
  Lees verder…
 • Omgaan met spanningen in de klas

  16 oktober 2019
  Sommige (politieke) situaties leveren behoorlijke spanningen op, zoals nu bijvoorbeeld de situatie in Turkije en Syrië. Ook op school en in de klas kan dit een onderwerp van gesprek zijn. Hoe gaat u daar mee om? School & Veiligheid biedt tips en trainingen.
  Lees verder…
 • De fijne kneepjes van het vak

  8 oktober 2019
  Met ‘De fijne kneepjes van het vak’ kunnen leerkrachten in opleiding pedagogisch vakmanschap ontwikkelen bij het werken aan seksuele integriteit. School & Veiligheid ontwikkelde dit lesmateriaal voor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs: vier video’s van klassensituaties, een handreiking en extra verdieping.
  Lees verder…
 • Perspectiefwisseling

  8 oktober 2019
  BLOG
  Al tien jaar houdt Nathalie Vriezelaar zich bezig met grote thema's als radicalisering, extremisme en terrorisme; en dan met name met de rol die scholen spelen in het tegengaan ervan. Wat is er in de loop der jaren veranderd? En wat kúnnen scholen nou eigenlijk doen? Daarover schreef zij dit blog.
  Lees verder…
 • Terugblik Week Tegen Pesten 2019

  4 oktober 2019
  Wat gebeurde er allemaal in de Week Tegen Pesten 2019? We blikken terug op de opening, het gratis (les)materiaal, masterclasses, activiteiten van de scholen, de slobcast, en nog veel meer. Noteert u ook de data voor de Week Tegen Pesten 2020 alvast in de schoolagenda’s? Deze is van 21 t/m 25 september.
  Lees verder…
 • Pas op de plaats

  27 september 2019
  Wat doe je als school allemaal al rondom burgerschap en met welk doel? Hoe ben je een sociaal veilige oefenplaats waarin leerlingen met vallen en opstaan kunnen leren wat het betekent om in een diverse samenleving te wonen? Tijdens de masterclass ‘De school als oefenplaats voor burgerschap’ gingen de deelnemers met deze vragen actief aan de slag met de gesprekstool ‘Pas op de plaats’.
  Lees verder…
 • Slobcast Week Tegen Pesten

  27 september 2019
  Minister Arie Slob (OCW) praat regelmatig met mensen uit het onderwijsveld in een zogeheten Slobcast. Bij de start van de Week Tegen Pesten schoof Marije van de Sande, adviseur rondom het thema pesten bij Stichting School & Veiligheid, aan om te praten over het belang van de Week Tegen Pesten.
  Lees verder…
 • Oefenen in een virtuele klas

  26 september 2019
  Met het opzetten van een Virtual Reality bril betraden deelnemers aan de Masterclass ‘Pestpectief’ een virtueel klaslokaal. Wat zie je als leerkracht gebeuren in de klas? Signaleer je pestgedrag? En wat doe je? Grijp je in of negeer je?
  Lees verder…
 • Stop hou op!

  25 september 2019
  “Stop hou op!“ is de opmerking die Neeltje van den Bedem - onderzoeker aan de Universiteit van Leiden - triggerde om onderzoek te doen naar pesten. Voor de Week Tegen Pesten gaf ze een Masterclass 'Samenwerken aan een positieve groep' waarin ze bevlogen vertelt over haar bevindingen.
  Lees verder…
 • Onderwijsminister opent Week Tegen Pesten

  23 september 2019
  Met een harde slag op de gong gaf minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Arie Slob, het startsein voor de landelijke Week Tegen Pesten. De feestelijke opening werd bijgewoond door 180 leerlingen van obs Het Zand in Pathé bioscoop Leidsche Rijn (Utrecht).
  Lees verder…
 • Zo simpel is het

  10 september 2019
  BLOG
  Het zoeken naar het thema voor de Week Tegen Pesten is elk jaar weer een leuke uitdaging, vindt Marije van de Sande. Het thema dit jaar is: 'Wees een held, met elkaar'. Een held ben je niet door grootse daden, maar juist door een kleine actie waarmee je zorg draagt voor je klasgenoot. Zo simpel is het.
  Lees verder…
 • Die kleine en grootse momenten van aandacht

  3 september 2019
  BLOG
  Bertina Greven wil in haar werk liefst grootse dingen doen. Intussen weet ze natuurlijk dat het vaak gaat om de kleine dingen die ertoe doen. Haar verhaal over Peter illustreert dat.
  Lees verder…
 • Groot onderwijsprogramma voor seksuele integriteit en relationele vorming

  2 september 2019
  Staatssecretaris Blokhuis gaat scholen ondersteunen op het terrein van seksuele integriteit en relationele vorming. Doel: leerlingen begeleiden in hun vorming tot burgers die respectvol omgaan met hun eigen seksualiteit en die van anderen. School & Veiligheid doet mee.
  Lees verder…
 • Beeldmateriaal: delen of niet?

  19 augustus 2019
  Sociale media en smartphones zijn niet meer weg te denken. Ook niet op school. Iedereen deelt wel eens beelden met elkaar via die middelen. Wat mag wel en wat niet? En welke rol heeft het schoolpersoneel hierin? De belangrijkste regels op een rijtje.
  Lees verder…
 • Varen voor veiligheid

  11 augustus 2019
  Het was een boost voor elke leraar die er aan werkt om ook lhbt-leerlingen zich veilig te laten voelen op school. Het winnen van de 1e prijs van de Onderwijsboot van OCW straalde tijdens de Canal Parade af op iedereen die zich hier voor inzet. School & Veiligheid was er ook bij!
  Lees verder…
 • Infoblad Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  31 juli 2019
  Per 1 augustus 2019 treedt in Nederland de Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in werking op locaties waar communicatie via gezichtsuitdrukking belangrijk is. Hoe gaat u hiermee om in de school?
  Lees verder…
 • Hij had dit ook niet zo gewild

  26 juni 2019
  BLOG
  Bij een van de eerste schoolleiders die Lynn Louwe ooit hoorde vertellen over de calamiteit die hij op zijn school had moeten meemaken, viel het haar op hoe - járen later - de emotie nog steeds in zijn stem te horen was.
  Lees verder…
 • Leraren die kleur erkennen, verdienen applaus

  11 juni 2019
  BLOG
  "Leraren die hun kleur erkennen, verdienen een applaus," schrijft Fleur Nollet. "Het vraagt namelijk moed, kwetsbaarheid en een hoge mate van deskundigheid."
  Lees verder…
 • Aanpak pesten blijft van belang

  3 juni 2019
  Op maandag 27 mei overleed een 15-jarige jongen uit Hilversum. Politie en familie houden rekening met zelfdoding, de leerling zou jarenlang op school zijn gepest. Scholen moeten dus alert blijven om pestgedrag te signaleren en aan te pakken. Niet alleen beleidsmatig maar ook heel concreet in de klas.
  Lees verder…
 • Dat ene moment van die ene leraar

  21 mei 2019
  BLOG
  Echt mens zijn, een beetje in de gedachten van kinderen kruipen. Leerlingen het gevoel geven dat je ze begrijpt, waar ze ergens zweven met hun vragen over seksualiteit. Dat moet toch te doen zijn? Marinus Schouten weet uit ervaring hoe belangrijk dat is.
  Lees verder…
 • Gesprekstool burgerschap – Pas op de plaats

  20 mei 2019
  In de Week van Burgerschap lanceren we de gesprekstool ‘Pas op de plaats’ over de school als oefenplaats voor burgerschap. Dat sluit aan bij het thema van de Week van Burgerschap: ‘ontmoeting’. De tool helpt scholen het gesprek over burgerschapsvorming te starten.
  Lees verder…
 • Kijk niet weg en praat erover

  25 april 2019
  BLOG
  Sociale media zijn niet meer weg te denken. Het biedt allerlei leuke mogelijkheden om met elkaar in contact te blijven. Maar wat als leerlingen gepest worden doordat stiekem opgenomen filmpjes via WhatsApp worden verspreid?
  Lees verder…
 • Trainingen Van Zij naar Wij

  18 april 2019
  Zowel in dagblad Trouw als op radio NPO 1 is directeur Klaas Hiemstra aan het woord geweest over de trainingen 'Van Zij naar Wij – omgaan met spanningen in de school en de klas'. Op onze website vindt u meer informatie over deze trainingen.
  Lees verder…
 • Ontmoeting vraagt om meer dan respect

  16 april 2019
  BLOG
  Basisscholen staan open voor iedereen, er wordt respectvol omgegaan met verschillen. Is dat genoeg om de sociale cohesie in onze diverse maatschappij te bevorderen? Is het voldoende om de verschillen te benoemen en te respecteren?
  Lees verder…
 • Stiekem filmen van leraren

  15 april 2019
  Het stiekem filmen van leraren brengt een risico met zich mee voor de veiligheid van leraren en de school, volgens de minister van Onderwijs Arie Slob. School & Veiligheid ondersteunt scholen in het omgaan met ongewenst beeldmateriaal en geeft advies.
  Lees verder…
 • Staat van het Onderwijs 2019

  11 april 2019
  In de Staat van het Onderwijs brengt de Inspectie van het Onderwijs verslag uit van wat goed gaat in het onderwijs en waar de verbeterpunten liggen. Dit artikel belicht specifiek de punten die sociale veiligheid in het onderwijs raken.
  Lees verder…
 • Staat van de Ouder 2019

  10 april 2019
  De Staat van de Ouder 2019 laat zien dat 74% van de ouders tevreden is over de kwaliteit van het onderwijs. Een goede relatie tussen school en ouders is volgens Stichting School & Veiligheid van belang voor het welbevinden van de leerling.
  Lees verder…
 • ‘Safety First’ in de Luizenmoeder

  8 april 2019
  In het tweede seizoen van De Luizenmoeder wilde directeur Anton dat zijn school de veiligste in de regio zou worden. School & Veiligheid ging hier iedere week bloedserieus op in. In aflevering 9 komt alles goed - ook als het niet goed komt.
  Lees verder…
 • Onderwijsconferentie Met Alle Respect!

  4 april 2019
  We kijken terug op een geslaagde onderwijsconferentie Met Alle Respect! Lees het verslag en bekijk de beeldimpressie van deze scholings- en ontmoetingsdag over sociale veiligheid in het onderwijs.
  Lees verder…
 • Checklist omgaan met calamiteiten in het onderwijs

  3 april 2019
  Stichting School & Veiligheid heeft een ‘Checklist omgaan met calamiteiten in het onderwijs’ ontwikkeld. Als een calamiteit op of rond een school plaatsvindt, is het immers belangrijk dat iedereen binnen de school weet hoe hij moet handelen.
  Lees verder…
 • Schietincident in Utrecht – Het gesprek in de klas

  18 maart 2019
  Op maandagochtend 18 maart is in Utrecht een aanslag gepleegd. Dit heeft veel impact, ook op scholen. Er leven vragen, wellicht heerst er angst of is het veiligheidsgevoel aangetast. Wij geven u graag tips die u kunnen helpen om deze situatie het hoofd te kunnen bieden.
  Lees verder…
 • Leernetwerken burgerschap

  7 maart 2019
  De VO-raad start binnenkort met leernetwerken burgerschap. Scholen uit het voortgezet onderwijs kunnen zich daarvoor aanmelden. School & Veiligheid participeert hierin met advies en ondersteuning.
  Lees verder…
 • Omgaan met lastige gesprekken in de klas

  27 februari 2019
  Hoe gaat u als schoolleiding, docententeam en/of docent om met lastige gesprekken in de school en in de klas? School & Veiligheid biedt daarvoor veel informatie, producten en trainingen.
  Lees verder…
 • School & Veiligheid op de NOT

  28 januari 2019
  Het stellingenspel over acceptabel en onacceptabel gedrag op school, een Jengaspel over sociale veiligheid. Zo kwamen we met bezoekers van de NOT in gesprek over sociale veiligheid in het onderwijs.
  Lees verder…
 • Onderwijsconferentie Met Alle Respect!

  17 januari 2019
  Kom ook naar de conferentie Met Alle Respect! op 3 april. Een professionaliserings- én ontmoetingsdag voor iedereen die zich wil inzetten voor een sociaal veilig schoolklimaat. Bekijk het programma en schrijf u snel in!
  Lees verder…
 • Animatie voor leerlingen over wet Veiligheid op school

  15 januari 2019
  Bij wie kunnen leerlingen terecht als ze te maken krijgen met pesten? En wat moet een school doen om leerlingen te helpen? Pestweb ontwikkelde een korte animatiefilm voor leerlingen met tips en uitleg over de wet Veiligheid op school.
  Lees verder…
 • Monitor: Aandacht voor sociale veiligheid blijft belangrijk

  21 december 2018
  De meeste leerlingen en leerkrachten voelen zich veilig op school. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2018. Stichting School & Veiligheid is blij met de resultaten en benadrukt het belang van continue aandacht voor sociale veiligheid.
  Lees verder…
 • Meisje (16) overleden bij schietincident op school

  18 december 2018
  Een zestienjarig meisje is dinsdagmiddag 18 december bij een schietincident op een school om het leven gekomen. Een gebeurtenis met een enorme impact voor de hele schoolgemeenschap. Hoe kan de school het beste handelen?
  Lees verder…
 • Onderzoek: Team maakt verschil voor lhbt-leerling

  13 december 2018
  Het maakt een groot verschil voor lhbt-leerlingen als het schoolteam hen expliciet steunt. Dit concludeert een groot onderzoek van de Columbia University, waaruit ook blijkt dat lhbt-jongeren zich op school 5x vaker eenzaam voelen. School & Veiligheid pleit voor een actieve opstelling van docenten.
  Lees verder…
 • Zilveren Weken 2019

  7 december 2018
  De Zilveren Weken - direct na de kerstvakantie - zijn een goed moment om weer stil te staan bij de sfeer in de klas. Hoe? Bekijk de filmpjes met tips van leerkrachten Wouter Siebers (po) en Lucy Reijnen (vo) en download de gratis oefeningen.
  Lees verder…
 • Conferentie ‘Focus op Burgerschap’ – Terugblik

  28 november 2018
  Woensdag 18 november vond de tweede editie plaats van de conferentie ‘Focus op Burgerschap’. Een afwisselend programma van sprekers en interactieve onderdelen zorgden dat de deelnemers geïnspireerd de dag afsloten. Bekijk de video van de conferentie. Opening In een tweegesprek over burgerschap openden vice-voorzitter van de PO-Raad, Anke Hoepen, en voorzitter van de VO-raad, Paul […]
  Lees verder…
 • ‘Het is belangrijk dat docenten zich gesteund voelen’

  28 november 2018
  Docenten geven een 7,8 voor hun sociale veiligheid (DUO Onderwijsonderzoek & Advies). Het is voor hen belangrijk dat ze zich gesteund voelen door collega's en hun leidinggevende.
  Lees verder…
 • Extremisme – cijfers, achtergronden en ondersteuning

  20 november 2018
  Een toenemend aantal Nederlanders maakt zich zorgen over een terroristische aanslag. Dat blijkt uit de Risico- en Crisisbarometer van de NCTV. Angst, extreme denkbeelden en spanningen komen ook de school binnen.
  Lees verder…
 • Week van de mediawijsheid

  16 november 2018
  Van 16 t/m 23 november is de Week van de Mediawijsheid met als thema ‘Heb jij het onder de duim’? Een thema dat ook te vertalen is naar sociale veiligheid op school.
  Lees verder…
 • Conferentie voor vertrouwenspersonen

  14 november 2018
  Ruim 200 vertrouwenspersonen volgden inspirerende lezingen over 'geheimen' en workshops over de praktijk van het vertrouwenswerk op de jaarlijkse mbo-conferentie in Amersfoort. Dit jaar over 'Psychologie in het vertrouwenswerk'.
  Lees verder…
 • Nieuwe lichting regenboogsteden vindt onderwijs belangrijk

  12 november 2018
  In 2019 start een nieuwe subsidieperiode voor 53 regenbooggemeenten. Staat uw school in zo'n gemeente? Grote kans dat ze uw school graag ondersteunen in aandacht voor seksuele diversiteit.
  Lees verder…
 • Mbo-studenten voelen zich iets minder veilig

  12 oktober 2018
  Medewerkers van mbo-scholen voelen zich even veilig als twee jaar geleden, studenten iets minder. Dat blijkt uit de Monitor Sociale Veiligheid 2017-2018. Het gedaalde veiligheidsgevoel onder studenten is een trendbreuk ten opzichte van een jarenlange verbetering.
  Lees verder…
 • Op een veilige school vraag je ‘Ben je oké?’

  8 oktober 2018
  Een jaar geleden, aan het begin van de #MeToo-beweging, startte School & Veiligheid een discussie over hoe het onderwijs kan bijdragen aan seksuele integriteit. Rutgers vraagt Nederland deze week om nu daadwerkelijk in actie te komen tegen seksueel ongewenst gedrag.
  Lees verder…
 • Week Tegen Pesten 2018

  17 september 2018
  Maandag 17 september is de Week Tegen Pesten 2018 officieel geopend door minister van Onderwijs Arie Slob. Dit deed hij op een basisschool in Utrecht in aanwezigheid van ruim 150 leerlingen. Presentatrice Anne-Mar Zwart ging in gesprek met de minister en leerlingen rond het thema van dit jaar 'Laat je zien'.
  Lees verder…
 • Middelbare scholieren pesten minder

  17 september 2018
  Er wordt minder gepest in het voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs zijn de cijfers de laatste twee jaar stabiel gebleven. Dat blijkt uit resultaten van de Monitor Sociale Veiligheid, die minister Slob in een brief aan de Kamer stuurde op de openingsochtend van de Week Tegen Pesten.
  Lees verder…
 • Animatie en korte films over sociale veiligheid op scholen

  11 september 2018
  Stichting School & Veiligheid heeft een animatie ontwikkeld die schoolleiders en -besturen laat zien wat scholen kunnen doen om leerlingen een sociaal veilig schoolklimaat te bieden. En vier schoolleiders vertellen hoe zij in hun school aandacht schenken aan sociale veiligheid.
  Lees verder…
 • Begrenzen en uitnodigen, Leef!

  11 september 2018
  Mbo's kunnen zich vanaf 11 september aanmelden voor het project 'Begrenzen en uitnodigen, Leef!' Een school die deelneemt, krijgt een training van School & Veiligheid waarin docenten leren om met studenten te praten over gender- en seksuele diversiteit. Theater AanZ speelt Leef! COC Nederland coördineert het project.
  Lees verder…
 • Slobcast met School & Veiligheid

  10 september 2018
  Minister Arie Slob (OCW) neemt iedere vrijdag een zogeheten Slobcast op. Afgelopen vrijdag schoof Fleur Nollet, beleidsmedewerker van School & Veiligheid, aan om te praten over sociale veiligheid.
  Lees verder…
 • Campagne Samen zijn wij school

  10 september 2018
  Stichting School & Veiligheid ondersteunt de campagne Samen zijn wij school. Deze campagne roept ouders en scholen op om nog meer samen te werken aan het succes en welbevinden van leerlingen.
  Lees verder…
 • Veilig op stage

  10 september 2018
  Stichting School & Veiligheid heeft een nieuw infoblad gelanceerd over de sociale veiligheid tijdens de praktijkstages van mbo-studenten. Deze ligt in lijn met maatregelen die minister Van Engelshoven onlangs aangekondigde.
  Lees verder…
 • Aangeboden: gratis begeleid teamgesprek

  3 september 2018
  Aangeboden: een gratis begeleid teamgesprek als kick off om seksuele diversiteit met meer gemak te kunnen bespreken in vo & po.
  Lees verder…
 • Jeugdboeken met een roze randje

  6 augustus 2018
  Hoe blij was de School & Veiligheid-redactie toen in de zomervakantie het AD Magazine een artikel publiceerde over de rubriek 'Jeugdboeken met een roze randje' van onze Gay&School-website.
  Lees verder…
 • Veiligheid vraagt om blijvende aandacht

  14 juni 2018
  Slechts iets meer dan de helft van de leerlingen in het vmbo voelt zich veilig op school. Dat blijkt uit de LAKS-monitor die vandaag is verschenen. De cijfers geven aan dat er nog een belangrijke taak ligt voor scholen.
  Lees verder…
 • School shooting naspelen is geen goed idee

  6 juni 2018
  Het plan van het Alfa-College in Hoogeveen om volgende week bij wijze van oefening een school shooting na te spelen, heeft tot nogal wat ophef geleid. School & Veiligheid vindt zo'n oefening geen goed idee: "Op angst kun je je niet voorbereiden."
  Lees verder…
 • Homorol in de schoolmusical?

  1 juni 2018
  Een man/man-rol of vrouw/vrouw rol uit de musical van groep 8 schrappen of niet? Elke school kan met dergelijke afwegingen te maken krijgen. Bekijk de tips en materialen die u hierbij ondersteunen en die helpen seksuele diversiteit te bespreken op school.
  Lees verder…
 • Wat werkt tegen pesten?

  23 mei 2018
  Verschillende programma’s proberen pesten op scholen terug te dringen, maar lukt dat ook? Die vraag onderzochten vijf universiteiten en het Trimbos instituut. Lees meer over het onderzoek Wat werkt tegen pesten?
  Lees verder…
 • Aanpak discriminatie blijft nodig

  18 mei 2018
  Het kabinet gaat discriminatie aanpakken. Het blijkt dat studenten met een niet-westerse migratieachtergrond veel minder kans hebben op een stageplek of een baan ten opzichte van studenten zonder migratieachtergrond.
  Lees verder…
 • Win gratis advies van onze calamiteitenadviseur

  17 mei 2018
  Hoera! Het calamiteitenteam is sinds een jaar onderdeel van Stichting School & Veiligheid. Bent u goed voorbereid op een calamiteit? Win een eenmalig bezoek van een van onze adviseurs die met u deze vraag onderzoekt.
  Lees verder…
 • Training vertrouwenswerk primair onderwijs

  25 april 2018
  Voor contact- en vertrouwenspersonen uit het primair onderwijs is er de nieuwe training 'Een goede basis'. Wilt u opgeleid worden of u verder scholen in het vertrouwenswerk op school? Doe dan mee! Start in september.
  Lees verder…
 • Trainingsaanbod omgaan met spanning in de klas

  17 april 2018
  Maatschappelijke problemen dringen ook het onderwijs binnen. Het kan ingewikkeld zijn om met leerlingen of studenten te praten over actuele kwesties. De trainingen 'Van Zij naar Wij' helpen u daarbij.
  Lees verder…
 • Goede zorgverhalen

  17 april 2018
  Wat kan een zorgcoördinator doen zodat de school ook veilig is voor lhbt-leerlingen? Deze vraag beantwoordt èn stelt School & Veiligheid in het nieuwste nummer van Bij de Les.
  Lees verder…
 • Curriculum.nu

  16 april 2018
  In 2018 worden de kerndoelen en eindtermen van het po en vo geactualiseerd. Stichting School & Veiligheid kijkt nauwgezet naar de producten van de 'ontwikkelgroep burgerschap'.
  Lees verder…
 • Koningin op bezoek bij ’t Ven

  16 april 2018
  De kleuters van ‘t Ven waren zo blij voor Prins Stijn toen hij eindelijk voelde wat verliefdheid is! De kinderen zagen deze voorstelling omdat hun juf Era vorig jaar de ‘Aan de slag met Kerndoel 38’ wedstrijd won.
  Lees verder…
 • Herinnering: jaarlijkse monitoring sociale veiligheid

  12 april 2018
  Scholen moeten vóór 1 augustus 2018 de jaarlijkse gegevens over de sociale veiligheid aanleveren bij de Onderwijsinspectie. In veel gevallen kan dit via het meetinstrument zelf.
  Lees verder…
 • De Staat van het Onderwijs 2018

  11 april 2018
  In het jaarlijkse rapport van de Onderwijsinspectie is er ook aandacht de sociale veiligheid op scholen en burgerschapsonderwijs. Bekijk de onderzoeksresultaten over schooljaar 2016/2017.
  Lees verder…
 • Meer meldingen bij de vertrouwensinspecteurs

  30 maart 2018
  De Vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs ontvingen in schooljaar 2016/2017 meer meldingen. Het grootste deel ging over fysiek geweld. Lees meer in het Factsheet.
  Lees verder…
 • Brochure over sociale media

  28 maart 2018
  De brochure ‘Sociale media en schoolmedewerkers: omgaan met valkuilen’ van Kennisnet en Stichting School & Veiligheid helpt scholen beleid te ontwikkelen over sociale mediagebruik door medewerkers.
  Lees verder…
 • Omgaan met complotten in de klas

  20 maart 2018
  Hoe ga je als docent om met een leerling die in complotten gelooft? Wat moet je (niet) doen, wat zeg je terug? Raadpleeg onze brochure die we maakten in samenwerking met de Anne Frank Stichting.
  Lees verder…
 • Aan de slag kalender

  19 maart 2018
  Het is de Week Lentekriebels met het thema 'Anders?!'. Wilt u de rest van het jaar diversiteit ook niet vergeten? Bestel dan onze nieuwe Aan de slag kalender: een kleurige poster met bijbehorende tips per themadag.
  Lees verder…
 • De échte vraagstukken uit ‘De Luizenmoeder’

  12 maart 2018
  Elke week maakt School & Veiligheid een vraag bij een scène uit De Luizenmoeder: om zelf bij stil te staan of om met collega's te bespreken.
  Lees verder…
 • Lang Leve de Liefde Award 2018

  14 februari 2018
  Op Valentijnsdag werden drie scholen in het zonnetje gezet die op een goede manier aandacht geven aan relaties, seksualiteit, seksuele diversiteit en wensen & grenzen.
  Lees verder…
 • Advieslijn voor vragen over extremisme en polarisatie

  8 februari 2018
  Professionals in de jeugdhulp en het onderwijs die te maken hebben met vraagstukken rond polarisatie, extremisme en radicalisering kunnen voortaan terecht bij het nieuwe Platform JEP.
  Lees verder…
 • Nieuwe versie Gedragen Gedrag

  8 februari 2018
  Dit populaire spel over gewenst en ongewenst gedrag op school is vernieuwd. Het is nu ook geschikt voor het mbo. Te spelen met onderwijsteams, met leerlingen of de ouders.
  Lees verder…
 • Conferentie voor vertrouwenspersonen mbo

  24 januari 2018
  Zo’n negentig mensen uit het mbo trotseerden de fikse storm die donderdag 18 januari over Nederland trok om naar de conferentie voor vertrouwenspersonen te komen. Lees het verslag van de geslaagde scholingsdag.
  Lees verder…
 • Liefde op school

  15 januari 2018
  Liefde, relaties en seksualiteit: onderwerpen die volop in het nieuws zijn. De klas is de ideale plek om te leren hoe je over deze onderwerpen praat. De Week van de Liefde (12 t/m 16 februari) is een uitgelezen moment op dit te doen.
  Lees verder…
 • OCW monitort sociale veiligheid op scholen

  10 januari 2018
  Om de twee jaar voert het ministerie van OCW de Veiligheidsmonitor uit op scholen (po, v(s)o) om een landelijk beeld te krijgen van het sociale veiligheidsbeleid en de sociale veiligheidsbeleving op scholen.
  Lees verder…
 • Een gezond en veilig 2018!

  8 januari 2018
  Stichting School & Veiligheid wenst u een goed 2018 met veel geluk, gezondheid en een sociaal veilige school. Met onze activiteiten zullen wij u en uw school ook in 2018 weer ondersteunen en inspireren.
  Lees verder…
 • De Zilveren Weken

  7 december 2017
  De periode direct na de kerstvakantie wordt ook wel de 'Zilveren Weken' genoemd. Gebruik dit moment om te werken aan een positief en veilig groepsklimaat. Lees de informatie, lestips en blogs van twee Leraren van het jaar 2017.
  Lees verder…