Adviespunt

Vertrouwenswerk

po vo mbo

Over vertrouwenswerk (mbo)

Volgens de cao moeten alle mbo instellingen over een vertrouwenspersoon beschikken voor het personeel. Sinds de wettelijke verankering van het Klachtrecht in het mbo (1 augustus 2017) fungeer jij als vertrouwenspersoon op school ook als eerste aanspreekpunt voor studenten (en hun ouders) voor alle klachten die te maken hebben met ongewenst gedrag, machtsmisbruik of communicatie op school.

Je positie op school wordt steeds belangrijker. Naast het begeleiden van klagers, word je als vertrouwenspersoon ook geacht om gevraagd en ongevraagd beleidsadviezen te geven aan je directeur en je bevoegd gezag. Ook wordt ervan uitgegaan dat jij preventieve maatregelen kunt initiëren om ongewenste situaties te voorkomen of ter voorkoming van herhalingen van ongewenst gedrag. Zo krijg jij een spilfunctie als het om sociale veiligheid gaat.

Informele klachtenprocedure

De klachtenregeling van je school beschrijft de formele klachtenprocedure. De grootste winst zit echter in dat jij als vertrouwenspersoon klagers in het voortraject begeleidt, de zogenaamde informele klachtenprocedure. Jouw opvang en begeleiding is zeer belangrijk. Het kan de weg effenen naar een laagdrempelige klachtoplossing waarbij zowel de klager als de school baat bij hebben.

Gezien dat er bij jou als vertrouwenspersoon zowel studenten, ouders als schoolpersoneel aankloppen, raden we aan om op school twee interne én minimaal één externe vertrouwenspersoon aan te stellen. Zo kunnen klagers een keuze maken bij wie en waar ze hun probleem neerleggen. Voor de één voelt de laagdrempeligheid binnen de school veilig en de ander voelt juist afstand tot de school.

Eerste aanspreekpunt

Ondanks dat je primaire taak is om het eerste aanspreekpunt en begeleider te zijn voor de klager over ongewenst gedrag, zien we in de praktijk dat studenten vaak bij je aankloppen bij allerlei problemen en klachten. Daarom zou de school jou als vertrouwenspersoon de spilfunctie kunnen geven om eerste aanspreekpunt te zijn voor alle problemen en klachten. Hiermee wordt je plek als vertrouwenspersoon een laagdrempelige, vertrouwelijke basisvoorziening in de school. De ene klager begeleid je professioneel in de klachtenprocedure en een ander verwijs je door en draag je over aan de juiste begeleider op school, waar het probleem hoort.Lees meer

Kennisbank artikelen over dit onderwerp:

Aanspreekpunt pesten en coördineren anti-pestbeleid op school

povoPestenVertrouwenswerkToon nog 1 tags

Leerlingen die te maken krijgen met pesten moeten bij iemand terecht kunnen op school. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat het pestprobleem wordt aan…

Posters vertrouwenspersoon en aanspreekpunt pesten

povoPestenVertrouwenswerkToon nog 1 tags

Op deze downloadbare posters kun je de foto en contactgegevens van de vertrouwenspersoon en/of aanspreekpunt pesten toevoegen. Vervolgens kun je de poster printen en in de school ophangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.