Adviespunt

Onderwijsconferentie Met Alle Respect!

januari 2023

School & Veiligheid organiseert jaarlijks de landelijke conferentie Met Alle Respect! Daarbij komen allerlei thema’s aan bod rond sociale veiligheid op het po, vo en mbo. Denk aan pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en praten over ongemakkelijke onderwerpen. 

Bekijk het artikel

Ondermijnende Krachten op school

november 2022

We blikken terug op de conferentie ‘Ondermijnende Krachten?’. Een dag die in het teken stond van bewustwording en kennisdeling over de aanpak van onde…

Bekijk het artikel

Werkconferentie 'Hoe doe je het?'

oktober 2022

School & Veiligheid en Rutgers organiseerden op 7 oktober 2022 een werkconferentie voor opleiders aan pabo’s en lerarenopleidingen. Hier werden de toolkits gepresenteerd die zijn ontwikkeld om de opleiders te ondersteunen bij het inbedden van het thema gezonde relaties & seksualiteit in het curriculum.

Bekijk het artikel

'Gezonde relaties & seksualiteit' in lerarenopleidingen en pabo

oktober 2022

Om het thema gezonde relaties en seksualiteit structureel een plek in het onderwijs te geven, is het belangrijk dat ook aankomend leraren hier al tijdens de opleiding kennis en ervaring mee opdoen. Daarom streeft School & Veiligheid er samen met Rutgers naar om het thema (beter) in te bedden in de pabo’s en in het generieke deel van tweedegraads lerarenopleidingen.

Bekijk het artikel

Ondersteuning voor de Gezonde School-adviseur

oktober 2022

Handreikingen en tools voor het ondersteunen van Gezonde School-adviseurs bij het borgen en implementeren van gezonde relaties & seksualiteit in school.

Bekijk het artikel

Creëer een sociaal veilige sfeer op school