Helpdesk
Winkelwagen

Ondersteuning voor de Gezonde School-adviseur

oktober 2022

Handreikingen en tools voor het ondersteunen van Gezonde School-adviseurs bij het borgen en implementeren van gezonde relaties & seksualiteit in school.

Bekijk het artikel

E-learning voor zorgprofessionals in school

augustus 2022

Hoe ga je als zorgprofessional in school om met situaties rondom relaties en seksualiteit in de zorg voor leerlingen? School & Veiligheid en Rutgers ontwikkelden hierover een e-learning.

Bekijk het artikel

Projecten 'Gezonde relaties & seksualiteit'

augustus 2022

School & Veiligheid werkt mee aan een aantal projecten vanuit de stimuleringsregeling ‘Gezonde relaties en seksualiteit’. Vanuit deze regeling worden scholen ondersteund bij het inbedden van het thema in schoolbeleid en onderwijs. Immers, aandacht voor sociale veiligheid rondom relaties en seksualiteit is al vanaf jonge leeftijd belangrijk. Zowel thuis als op school. 

Bekijk het artikel

Werkconferentie 'Hoe doe je het?'

juni 2022

School & Veiligheid en Rutgers organiseren op 7 oktober een werkconferentie voor opleiders aan pabo’s en lerarenopleidingen. Doel: hen ondersteunen bij het inbedden van het thema gezonder relaties en seksualiteit in het curriculum.

Bekijk het artikel

'Gezonde relaties en seksualiteit' in lerarenopleidingen en pabo

mei 2022

Om het thema gezonde relaties en seksualiteit structureel een plek in het onderwijs te geven, is het belangrijk dat ook aankomend leraren hier al tijdens de opleiding kennis en ervaring mee opdoen. Daarom streeft School & Veiligheid er samen met Rutgers naar om het thema (beter) in te bedden in de pabo’s en in het generieke deel van tweedegraads lerarenopleidingen.

Bekijk het artikel

Creëer een sociaal veilige sfeer op school