Let op: Wij zijn dinsdagmiddag 28 juni vanaf 12.30 uur gesloten vanwege een gezamenlijke afsluiting van het schooljaar. Woensdag 28 september om 9.00 uur is de helpdesk weer bereikbaar. In geval van een calamiteit kun je altijd het calamiteitenteam bellen.

Helpdesk
Winkelwagen

'Gezonde relaties en seksualiteit' in lerarenopleidingen en pabo

mei 2022

Om het thema gezonde relaties en seksualiteit structureel een plek in het onderwijs te geven, is het belangrijk dat ook aankomend leraren hier al tijdens de opleiding kennis en ervaring mee opdoen. Daarom streeft School & Veiligheid er samen met Rutgers naar om het thema (beter) in te bedden in de pabo’s en in het generieke deel van tweedegraads lerarenopleidingen.

Bekijk het artikel

Project: School, gender & veiligheid

mei 2022

Kunnen leerlingen veilig zichzelf zijn? School & Veiligheid onderzoekt hoe gewerkt kan worden aan meer gendergelijk(waardig)heid in het po, vo en mbo.

Bekijk het artikel

Landelijke pool trainers en gastdocenten

april 2022

Scholen die een trainer of gastdocent zoeken op het gebied van gezonde relaties en seksualiteit, kunnen hiervoor terecht bij een landelijke databank.

Bekijk het artikel

Onderwijsconferentie Met Alle Respect!

april 2022

School & Veiligheid organiseert jaarlijks de landelijke conferentie Met Alle Respect! Daarbij komen allerlei thema’s aan bod rond sociale veiligheid op het po, vo en mbo. Denk aan pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en praten over ongemakkelijke onderwerpen. 

Bekijk het artikel

Congres 'Het hoort er gewoon bij'

november 2021

Online congres over het voorbereiden van toekomstige leerkrachten op het lesgeven over gezonde relaties & seksualiteit en het waarborgen van sociale veiligheid rondom seksualiteit en relaties.

Bekijk het artikel

Creëer een sociaal veilige sfeer op school