Adviespunt

Aandacht voor sociale veiligheid rondom relaties en seksualiteit is al vanaf jonge leeftijd belangrijk. Zowel thuis als op school. Vanuit de Stimuleringsregeling ‘Gezonde Relaties & Seksualiteit’ kun je als school – en als leraar! – ondersteund worden bij het inbedden van het thema in schoolbeleid en onderwijs. Wat heeft School & Veiligheid je hierbij te bieden?

 

Werken aan gezonde relaties & seksualiteit heeft zin

Dat blijkt uit een recente evaluatie door het RIVM van de Stimuleringsregeling.

Op 23% van de scholen waar gewerkt wordt aan het thema ‘Gezonde relaties & seksualiteit’ vinden minder incidenten als (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of genderdiscriminatie plaats. Van de scholen die in het schooljaar 2021-2022 meededen aan de Stimuleringsregeling, geeft 92% aan dat leerlingen/studenten respectvoller omgaan met hun eigen seksualiteit en die van de ander. Ruim een derde van de scholen zegt dat de sfeer op school verbeterd is.

 

Het is helaas niet meer mogelijk om via de Stimuleringsregeling subsidie aan te vragen voor projecten op het gebied van Gezonde Relaties & Seksualiteit. Maar ook zonder subsidie kun je volop aan de slag met relationele & seksuele vorming en seksuele integriteit: je leerlingen leren respectvol, bewust en verantwoordelijk om te gaan met de eigen seksualiteit en gender en die van anderen.

Wat heeft School & Veiligheid jou hierin te bieden?

Op onze website vind je veel informatie en praktische tools over dit onderwerp. Voor advies en ondersteuning kun je terecht bij de (Gezonde School-adviseur bij de) GGD. Hieronder lees je wat we als School & Veiligheid vanuit de Stimuleringsregeling te bieden hebben.


Webinar ‘Culturele en religieuze diversiteit’

29 mei 2024, 15.00-16.00 uur: Webinar ‘Culturele en religieuze diversiteit’. Wil jij weten hoe je relaties en seksualiteit kunt bespreken met leerlingen, ouders en verzorgers? En hoe je daarbij rekening houdt met culturele en religieuze diversiteit? Meld je dan aan voor dit webinar van School & Veiligheid, Diversae en Gezonde School voor leerkrachten in het po, go en vo. Meer informatie: Webinar culturele en religieuze diversiteit 29 mei | Gezonde School.


E-learnings voor leraren

Elke leraar krijgt wel eens te maken met situaties die raken aan relaties en seksualiteit. School & Veiligheid en Rutgers ontwikkelden een gratis e-learningWat heeft de e-learning voor leraren je te bieden om je hierbij te ondersteunen. In acht modules komt een breed scala aan onderwerpen aan bod. Er zijn aparte e-learnings voor po en vo.

 


E-learning voor zorgprofessionals in school

Als zorgprofessional op school heb je veel op je bord. Je ziet leerlingen met uiteenlopende problemen. Regelmatig hebben deze te maken met relaties, seksualiteit en de vorming van identiteit. Problemen van individuele leerlingen kunnen ook een spiegel of uiting zijn van een probleem dat in een klas of de hele school speelt. Als zorgprofessional kun je dus een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van kwetsbare leerlingen én het stimuleren van een sociaal veilig schoolklimaat. De e-learning Zorg op schoolLees meer over de e-learning Zorg op schoolondersteunt je hierbij.

 


Overzicht van interventies voor scholen

School & Veiligheid en Rutgers stelden een overzicht samen van kwalitatief goede interventies op het gebied van gezonde relaties & seksualiteit. Hiermee kun je als leraar of schoolbestuurder werken aan het integreren van dit thema in schoolbeleid en -praktijk.

Vanuit School & Veiligheid zetten we interventies op de pijlers OmgevingSignaleren en Beleid op een rij. Interventies op het gebied van Educatie vind je op seksuelevorming.nl.

 


Deskundigheidsbevordering van adviseurs, coördinatoren en trainers

Gezonde School-adviseurs bij de GGD’en zijn bij uitstek degenen die de school kan ondersteunen bij het integreren van het thema gezonde relaties & seksualiteit in schoolbeleid en -praktijk. School & Veiligheid zet samen met Rutgers en SoaAids NL in op deskundigheidsbevorderingLees hoe wij Gezonde School-Adviseurs ondersteunen van Gezonde School-adviseurs bij de GGD’en, onder meer via trainingen en e-learnings.

 


Landelijke pool trainers en gastdocenten

We hebben een landelijke databankLees meer over de landelijke pool trainers en gastdocenten opgezet van trainers en gastdocenten die specifieke kennis en ervaring hebben op het gebied van gezonde relaties en seksualiteit. In dit overzicht vind je als school een breed scala aan ondersteuning: van enkele gastlessen en workshops tot teamtraining en beleidsadvisering.

Ook scholen die niet deelnemen aan de stimuleringsregeling kunnen gebruik maken van de landelijke pool.

 


Lerarenopleidingen en pabo’s

Om het thema gezonde relaties en seksualiteit structureel een plek in het onderwijs te geven, is het belangrijk dat ook aankomend leraren hier al tijdens de opleidingLees meer over onze projecten voor pabo’s en lerarenopleiding kennis en ervaring mee opdoen. Daarom streeft School & Veiligheid er samen met Rutgers naar om het thema (beter) in te bedden in pabo’s en lerarenopleidingen.

Ter ondersteuning van opleiders ontwikkelden we een toolkit, met e-learnings voor studenten en begeleidende docentenhandleidingen. Dit deden we op basis van onderzoek onder lerarenopleiders, startende leraren en studenten naar hun ervaringen, competentiegevoel en behoeftes ten aanzien van het geven van seksuele vorming, het omgaan met seksueel gedrag van leerlingen en het creëren van een veilig klimaat rondom dit thema in de klas. Met de uitkomsten hopen we dat aankomende leerkrachten nog beter voorbereid kunnen worden op de onderwijspraktijk.

Via een nieuwsbrief voor lerarenopleiders bieden we enkele malen per jaar verdere informatie, tips en inspiratie. Meld je hier aan voor deze nieuwsbrief (ook als je vanuit een andere hoedanigheid geïnteresseerd bent).

 

Over de stimuleringsregeling

Via de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit kun je als school ondersteuning krijgen bij het besteden van (meer) aandacht aan relationele & seksuele vorming en seksuele integriteit. Dat gaat bijvoorbeeld over lessen over onderwerpen als gezonde relaties, veilig vrijen en zwangerschap. Evenals over seksuele integriteit: leerlingen leren respectvol, bewust en verantwoordelijk om te gaan met de eigen seksualiteit en gender en die van anderen.

In een sociaal veilige en seksueel integere omgeving kunnen leerlingen zichzelf veilig ontwikkelen. Ze durven vragen te stellen over onderwerpen als diversiteit en wensen & grenzen en leren anderen te respecteren. Dit draagt bij aan een positieve en gezonde gender- en seksuele ontwikkeling. Het kabinet zet hier stevig op in, ook met als doel onbedoelde zwangerschappen te voorkomen. 

School & Veiligheid werkt mee aan een aantal projecten binnen de Stimuleringsregeling op de onderdelen B4, B5 en B8.

 

Dit filmpje van Gezonde School legt uit hoe de stimuleringsregeling werkt:

De regeling is bedoeld voor alle scholen in het p(s)o, v(s)o en mbo. De scholen kunnen gedurende twee ‘rondes’ per jaar een budget aanvragen voor het inkopen van ondersteuning op het gebied van gezonde relaties en seksualiteit. Dit kan bijvoorbeeld het trainen van leraren en schoolteams zijn, de aanschaf van lessen en lespakketten, het stimuleren van ouderbetrokkenheid of advisering over schoolbeleid. Uiteindelijk doel is dat op scholen structureel aandacht wordt besteed aan het onderwerp gezonde relaties en seksualiteit. Centrale rol in de regeling speelt Gezonde School. De verschillende onderdelen van het programma worden ontwikkeld en uitgevoerd door een aantal organisaties.

Vanuit onze expertise, zowel inhoudelijk als in advisering aan scholen, werkt School & Veiligheid mee aan de hierboven toegelichte deelprojecten.

Lees ook het online Inspiratiemagazine Gezonde Relaties en SeksualiteitLees het Inspiratiemagazine Gezonde Relaties en Seksualiteit. Met informatie, praktische tips en ervaringen van scholen die al aan het programma deelnemen.

Onze partners

Binnen de stimuleringsregeling wordt samengewerkt door de volgende partners: GGD Ghor Nederland, MBO raad, VO-raad, PO-raad, Stichting School & Veiligheid, Rutgers, SoaAids Nederland en Gezonde School.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.