Adviespunt

Ter versterking van het Expertisepunt Burgerschap zijn we op zoek naar een senior inhoudelijk medewerker. Heb je belangstelling? Bekijk dan de vacature en reageer!

Bekijk de vacature

Werk jij als onderwijsprofessional in het speciaal onderwijs? En houd je je bezig met sociale veiligheid op school? Doe dan mee met een kort onderzoek van School & Veiligheid.

Lees meer en doe mee

De impact van een online bedreiging op een school kan groot zijn. Hoe bereid je je hier als school op voor? In dit artikel geven wij enkele tips en concrete handvatten.

Lees het artikel

Gepko Wolters is leraar godsdienst op het ONC Parkdreef in Zoetermeer. Hij merkt regelmatig spanningen en discussie in de klas. Wat doet hij om het gesprek in goede banen te leiden?

Lees het interview

Agressief gedrag

Alles over de aanpak en preventie van agressief gedrag in de klas, in het team en op school.

Burgerschapsvorming

Burgerschapsonderwijs, wat moet er eigenlijk? En hoe pak je dat aan op school, in je team en in de klas?

Calamiteiten

Het kan elke school overkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Discriminatie

In een sociaal veilige school heeft iedereen het gevoel erbij te horen. Discriminatie staat hier haaks op. Toch komt discriminatie helaas voor.

Omgaan met seksualiteit

Integer omgaan met seksueel gedrag draagt bij aan een veilige school, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn.

Pesten

Wat kun je doen om pesten te voorkomen, signaleren en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Samen met ouders

Hoe ziet een goede samenwerking tussen ouders en onderwijsprofessionals eruit? Dan kan per school verschillen.

Gender- en seksuele diversiteit

Op de basisschool ontdekken kinderen hoe ze zich kunnen verhouden tot meisje-zijn en jongen-zijn.

Seksuele grensoverschrijding

Wat te doen als op school sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Sociale media

Het leven van kinderen speelt zich voor een groot deel online af. Wat is in die online wereld acceptabel is en wat niet?

Vertrouwenswerk

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Agressief gedrag

Alles over de aanpak en preventie van agressief gedrag in de klas, in het team en op school.

Burgerschapsvorming

Burgerschap op school, wat moet er eigenlijk? En hoe pak je dat aan op school, in je team en in de klas?

Calamiteiten

Het kan elke school overkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Criminaliteit

Wat is ondermijning? Hoe maak je de leerlingen weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit?

Discriminatie

Leerlingen en personeel moeten zichzelf kunnen en durven zijn op school, ongeacht hun huidskleur, achtergrond, religie of seksuele geaardheid.

Pesten

Wat kun je doen om pesten te voorkomen, te signaleren en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Radicalisering

Scholen hebben te maken met maatschappelijke onrust die de school binnenkomt en met leerlingen die er (extreme) idealen op na houden.

Gender- en seksuele diversiteit

In het vo komt de ontwikkeling van de gender- en seksuele identiteit van leerlingen in een stroomversnelling.

Spanning en discussie

Het kan spannend zijn om met leerlingen in gesprek te gaan over maatschappelijke onderwerpen als racisme, vluchtelingen of aanslagen.

Omgaan met seksualiteit

Seksualiteit en gender horen bij de identiteitsvorming van elke leerling. Integer hiermee omgaan geeft veiligheid.

Seksuele grensoverschrijding

Wat te doen als op school sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag? (vo)

Sociale media

Sociale media zijn niet weg te denken uit het leven van jongeren. Wat is in die online wereld acceptabel gedrag en wat niet?

Vertrouwenswerk

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Agressief gedrag

Alles over de preventie en aanpak van agressief gedrag in de groep, in het team en binnen de onderwijsinstelling.

Calamiteiten

Het kan op elke mbo voorkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Criminaliteit

Wat is ondermijning? Hoe maak je de studenten weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit?

Discriminatie

Studenten en personeel moeten zichzelf kunnen en durven zijn op school, ongeacht hun huidskleur, achtergrond, religie of seksuele geaardheid.

Gender- en seksuele diversiteit

De ontwikkeling van gender- en seksuele identiteit van jongeren wordt beïnvloed door de ontmoeting met leeftijdsgenoten. Op deze leeftijd komen de meeste jongeren openlijk uit voor hun gevoelens ten aanzien van gender en seksuele oriëntatie.

Omgaan met seksualiteit

Werken aan een veilige sfeer waarin studenten en docenten seksueel integer met elkaar leren omgaan.

Pesten

Wat kun je doen om pesten in het mbo te voorkomen en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Radicalisering

Scholen hebben te maken met maatschappelijke onrust en met studenten die er (extreme) idealen op na houden.

Spanning en discussie

Het kan spannend zijn om met studenten in gesprek te gaan over maatschappelijke onderwerpen. Hoe doe je dat op een goede en veilige manier?

Seksuele grensoverschrijding

Wat te doen wanneer sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag op school?

Sociale media

Studenten en sociale media zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom zijn er afspraken nodig: wat is acceptabel online gedrag en wat niet?

Vertrouwenswerk

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Actueel

Onderwijsprofessionals gezocht

povo

Ben jij onderwijsprofessional werkzaam in het speciaal onderwijs en houd je je bezig met sociale veiligheid op school? Doe dan mee met ons behoefteonderzoek bij onderwijsprofessionals in het werken aan een social veilig schoolklimaat. Het onderzoek vindt plaats in maart en april en betreft een eenmalig gesprek van maximaal anderhalf uur.

Veilig werken aan het thema relaties & seksualiteit

poOmgaan met seksualiteitSamen met ouders

Bij het behandelen van maatschappelijk gevoelige onderwerpen – waaronder seksualiteit, gender- en seksuele diversiteit, is zorgen voor sociale veiligheid van groot belang. Hoe zorg je ervoor dat ouders binnenboord zijn, dat het schoolteam stevig staat en kinderen zich veilig voelen? School & Veiligheid geeft tips. Ook ter voorbereiding op de Week van de Lentekriebels.

Meer meldingen bij de Vertrouwensinspectie

povomboAgressief gedragOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaatPestenSeksuele grensoverschrijdingVeiligheidsbeleidVertrouwenswerkToon nog 7 tags

In het schooljaar 2022-’23 kwamen meer dan 2.000 meldingen binnen bij de Vertrouwensinspectie over schadelijk gedrag van leerlingen en personeel. Een melding geeft de Vertrouwensinspectie mogelijkheid om de school bij te staan en te helpen om te zorgen voor een veiliger klimaat. Wat kan jouw school helpen om het veiliger te maken?

Dit doet de Leraar van het Jaar 2022 tegen pesten

povomboPestenToon nog 1 tags

Lennart van der Meulen is Leraar van het Jaar 2022 van het basisonderwijs. Wat kenmerkt zijn manier van lesgeven? En hoe gaat hij om met de uitdagingen van leraar zijn? Wanneer grapjes te ver gaan of regels worden overtreden. Lisah van Dam en Marijke van der Zalm spraken hem hierover in dit interview.

'Maar één Week Tegen Pesten? Grapje zeker?'

povomboPestenToon nog 1 tags

Hoe impactvol de Gouden Weken aan het begin van het schooljaar ook zijn voor de groepsvorming, blijvende aandacht is nodig om pesten te voorkomen en te stoppen. Het beste moment hiervoor is direct na de kerstvakantie: de Zilveren Weken. Lees de blog van Sjoukje Mos, adviseur inclusief schoolklimaat, en bekijk onze doe-, kijk- en leestips.

En soms gebeurt het dan toch...

povomboCalamiteitenToon nog 1 tags

Het verlies van een leerling, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag onder jonge kinderen, een leerling met een mes op school. Ingrijpende gebeurtenissen waarvan je hoopt dat ze je nooit overkomen op school. Lynn Louwe schrijft er dit blog over.

Train de Trainer 'Werken aan een veilige en seksueel integere sfeer'

Omgaan met seksualiteitPedagogisch klimaat
14 mei en 6 juni (LAATSTE PLAATSEN)09:30UtrechtGratis

Werken aan een veilige school, ook als het gaat om relaties en seksualiteit, is niet voorbehouden aan vakdocenten die lessen seksuele vorming geven. Het is belangrijk dat het hele team er aandacht voor heeft en dat er gewerkt wordt aan een veilige sfeer op school, ook op dit gebied. Hoe stimuleer en ondersteun je als Gezonde School-adviseur een school hierin? Daarvoor ontwikkelde School & Veiligheid de train-de-trainer Schoolteams.

Meer weten

VOL - Vierdaagse training ‘Een stevige basis’ - September 2024

vomboVertrouwenswerk
11 en 12 september 2024; 25 en 26 september 2024Woudschoten€1699,-

Ben je vertrouwenspersoon in het vo of mbo? En wil je je verder professionaliseren in het vertrouwenswerk op school? Volg dan de vierdaagse training ‘…

Meer weten

Vierdaagse training ‘Een stevige basis’ - November 2024

vomboVertrouwenswerk
11 en 12 november 2024; 25 en 26 november 2024Woudschoten€1699,-

Ben je vertrouwenspersoon in het vo of mbo? En wil je je verder professionaliseren in het vertrouwenswerk op school? Volg dan de vierdaagse training ‘…

Meer weten

Spel 'Gedragen Gedrag' vo/mbo

nieuw

30,00

Meer informatie

Kletskaartjes over grapjes en pesten (po, vo)

po-voalleen-te-downloaden

0,00

Meer informatie

E-zine 'Van verdeeldheid naar verbinding'

digitaalpo-vo-mbo

0,00

Meer informatie

Projecten 'Gezonde relaties & seksualiteit'

povomboOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaatToon nog 2 tags

School & Veiligheid werkt mee aan een aantal projecten vanuit de stimuleringsregeling ‘Gezonde relaties & seksualiteit’. Vanuit deze regeling worden scholen ondersteund bij het inbedden van het thema in schoolbeleid en onderwijs. Immers, aandacht voor sociale veiligheid rondom relaties en seksualiteit is al vanaf jonge leeftijd belangrijk. Zowel thuis als op school. 

Ondermijnende Krachten op school

We blikken terug op de conferentie ‘Ondermijnende Krachten?’. Een dag die in het teken stond van bewustwording en kennisdeling over de aanpak van onde…

Onderwijsconferentie Met Alle Respect!

povombo.Toon nog 1 tags

School & Veiligheid organiseert jaarlijks de landelijke conferentie Met Alle Respect! Daarbij komen allerlei thema’s aan bod rond sociale veiligheid op het po, vo en mbo. Lees hier het sfeerverslag van de meest recente editie (5 april 2023). En meld je aan voor volgend jaar.

Een mening is niet interessant, wel het gevoel erachter

povomboSpanning en discussie in de klasToon nog 1 tags

Gepko Wolters is leraar godsdienst op het ONC Parkdreef in Zoetermeer. Hij merkt regelmatig spanningen en discussie in de klas naar aanleiding van de actualiteit. Wat doet hij om het gesprek in goede banen te leiden?

Hoe te handelen bij online bedreigingen?

povomboCalamiteitenVeiligheidsbeleidToon nog 2 tags

De impact van een bedreiging op een school kan groot zijn. Bereid je als school hierop voor: welke kans is er dat dit ook bij jullie op school gebeurt? In dit artikel geven wij enkele tips en concrete handvatten. Tips voor als het misgaat, maar ook tips ter preventie.

Veilig werken aan het thema seksualiteit, gender- en seksuele diversiteit

povoOmgaan met seksualiteitGender- en seksuele diversiteitpo/vo/mbooudersToon nog 3 tags

Bij het behandelen van maatschappelijk gevoelige onderwerpen – waaronder seksualiteit, gender- en seksuele diversiteit, is zorgen voor sociale veiligheid van groot belang. Een handreiking van School & Veiligheid over hoe je dat doet.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.