Let op: Vanwege de zomervakantie is het Adviespunt gesloten op vanaf 19 juli 16.00 uur tot en met 18 augustus 2024. Vanaf maandag 19 augustus om 09.00 uur zijn wij weer bereikbaar.
In geval van een calamiteit zijn de adviseurs van het calamiteitenteam 24/7 bereikbaar.

Adviespunt

Pesten

Pesten tegengaan; een gids voor scholen

Het creëren van een sociaal veilige school en het voorkomen van pesten vraagt van scholen een actieve aanpak. Op deze pagina verkennen we verschillende aspecten van pestpreventie en pestinterventies. Van de rol van leerkrachten en het betrekken van ouders tot het ontwikkelen en implementeren van effectieve beleidsmaatregelen en preventiestrategieën. 

Preventiestrategieën tegen pesten

Effectieve preventie van pesten begint bij het opstellen van een duidelijk veiligheidsbeleid en het creëren van een inclusieve schoolcultuur die pesten niet tolereert. Het vormen van een visie op sociale veiligheid is daarbij het uitgangspunt. Daarnaast kunnen scholen verschillende interventieprogramma’s en initiatieven inzetten om pesten te voorkomen en positief gedrag te bevorderen. 

De rol van leraren en docenten bij pesten

De rol van leraren

Leraren en docenten spelen een cruciale rol bij het voorkomen en aanpakken van pesten. Onder andere door signalen van pesten te herkennen, regie te hebben over de klas en te werken aan positieve groepsdynamiek. 

Groepsdynamiek en sociale uitsluiting

Het begrijpen van groepsdynamiek in de klas en het aanpakken van sociale uitsluiting zijn essentieel om pesten te voorkomen. Inclusiviteit bevorderen, werken aan positieve groepsvorming in de klas en negatieve groepsnormen doorbreken, draagt bij aan het vergroten van de sociale veiligheid van iedereen op school. 

 

Training en bewustwording van pesten

Het vergroten van kennis en bewustzijn over pesten bij onderwijspersoneel is van belang om een anti-pestcultuur op scholen te ontwikkelen. Daarvoor helpt training, scholing en gebruik van (team)tools. Onderwijsprofessionals leren daarmee de juiste vaardigheden om effectief op te treden bij pesten en een veilige leeromgeving te handhaven. 

Cyberpesten en digitale veiligheid

Met de toename van online interacties onder leerlingen en studenten, is cyberpesten een groeiend probleem. Het aanpakken hiervan vereist onder meer bewustwording bij leerlingen en specifieke interventies om ongewenst online gedrag te voorkomen. 

Interventietechnieken en anti-pestprotocol bij pesten 

Om pesten snel en doeltreffend aan te pakken zijn effectieve interventietechnieken cruciaal. Daarnaast verschaft een anti-pestprotocol duidelijkheid over het omgaan met pestincidenten op school.  

Beleid en regelgeving tegen pesten

In het tegengaan van pesten is een duidelijk en doeltreffend anti-pestbeleid fundamenteel voor elke school. Voor scholen gelden bovendien wettelijke verplichtingen in het zorgen voor een veilig schoolklimaat. Basisscholen en middelbare scholen moeten onder andere voldoen aan regelgeving en wetten zoals de Wet Veilig op school. Die wet schrijft naast het beschikken over anti pest beleid voor dat er op school en een aanspreekpunt pesten (ook wel anti-pest coördinator genoemd). De onderwijsinspectie ziet toe op naleving hiervan. Ook een vertrouwenspersoon op school draagt bij aan de veiligheid. 

Betrokkenheid van ouders bij pesten

Ouderbetrokkenheid is essentieel in het tegengaan van pesten. Samenwerken met ouders ondersteunt de preventie- en interventiestrategieën tegen pesten. Ouders betrekken kan door  voorlichting te geven over pesten. Communiceer met ouders wat de school allemaal doet om pesten te voorkomen. 

De gevolgen van pesten

Pesten op school heeft negatieve gevolgen. Het kan diepgaande langetermijneffecten hebben op de geestelijke gezondheid van slachtoffers. Pesten zorgt overigens ook voor een onveilig gevoel bij andere leerlingen en heeft een negatieve invloed op de sfeer en groepsdynamiek in de klas. Het is belangrijk dat scholen middelen en ondersteuning bieden om deze negatieve gevolgen aan te pakken. 

Peer support en buddy-programma's

Peer support en buddy-programma’s hebben een positieve impact op het schoolklimaat. Deze programma’s moedigen leerlingen en studenten aan om voor elkaar op te komen en bieden ondersteuning aan degenen die gepest worden. 

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.