Adviespunt
Winkelwagen

Scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs zijn verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Dat staat in de wet Veiligheid op school. Deze heeft tot doel pesten aan te pakken en de veiligheid voor leerlingen op school te vergroten.

In dit artikel lees je aan welke verplichting je moet voldoen en krijg je handreikingen om dit vorm te geven in de praktijk.

Met de wet Veiligheid op school heeft het bevoegd gezag van de school de plicht gekregen om zorg te dragen voor de veiligheid op school.

De wet schrijft voor dat het bevoegd gezag in ieder geval:

  • een sociaal veiligheidsbeleid moeten uitvoeren;
  • twee taken binnen het onderwijsteam moeten beleggen. Er moet een aanspreekpunt pesten zijn waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Ook moet iemand het pestbeleid op  school coördineren. Dit kan dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet;
  • de beleving van veiligheid en het welzijn van hun leerlingen moeten volgen. De bedoeling hiervan is dat er altijd een actueel en representatief beeld is van de situatie op school. Lees meer hierover in het document van de Rijksoverheid: Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school (pdf).

Bron: Rijksoverheid

Actief veiligheidsbeleid voeren

Elke school heeft expliciet de taak actief beleid te voeren gericht op een sociaal veilige school voor alle leerlingen. Wat houdt dat in? De schoolleiding moet maatregelen treffen die gericht zijn op de preventie en het afhandelen van incidenten. Dat beleid moet de schoolleiding vervolgens verankeren in de dagelijkse praktijk. Daarom is het slim om dit beleid samen met alle betrokkenen van de school vorm te geven. Daarmee zorg je er namelijk voor dat alle betrokkenen het beleid omarmen.

Het Digitaal veiligheidsplan biedt ondersteuning bij het vormgeven, actualiseren en verbeteren van je veiligheidsbeleid. Je kunt je gratis aanmelden en gebruikmaken van deze online tool.

Monitoren van de veiligheidsbeleving van leerlingen

Je hebt inzicht nodig in de feitelijke en ervaren veiligheidsbeleving en het welbevinden van leerlingen. Alleen zo kun je een gericht veiligheidsbeleid voeren. Om hier een goed beeld van te krijgen, schrijft de wet voor dat scholen jaarlijks de veiligheidsbeleving monitoren. Je bent vrij in de keuze van het monitoring instrument. Er zijn wel enkele eisen: het instrument moet valide en betrouwbaar zijn en voldoen aan de wettelijke eisen. De monitoring moet minimaal deze drie onderdelen bevatten:

  • Hoe ervaar je de sociale veiligheid op school?
  • Heb je te maken met aantasting van de veiligheid?
  • Hoe gaat het met jouw welbevinden?

Bekijk ook ons artikel Monitoring.

Aanspreekpunt pesten en coördineren van anti-pestbeleid

Voor ouders en leerlingen is het van belang dat zij bij iemand terecht kunnen op school als zij te maken krijgen met pesten. De wet schrijft voor dat iedere school iemand moet hebben die aanspreekpunt is. Wie dat is, moet je ook duidelijk vermelden; bijvoorbeeld in de schoolgids.

Ook moet iemand binnen de school het beleid tegen pesten coördineren. Het gaat hierbij nadrukkelijk om het beleggen van taken en niet het creëren van een nieuwe functie.

“De vertrouwenspersoon is bij ons het aanspreekpunt pesten. Dat leek ons het meest logisch.” (Bestuurder po)

Toezicht op naleving van de wet

De Onderwijsinspectie ziet toe op:

  • naleving van de zorgplicht veiligheid en
  • het door de school te voeren sociaal veiligheidsbeleid.

Daarnaast heeft de inspectie toegang tot de monitorgegevens van scholen. Hierdoor kan de inspectie beter in gesprek met de school over de verbetering van de sociale veiligheid.

Meer informatie

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school