Actueel

 • Aanslagen – Het gesprek in de klas

  23 maart 2017

  Aanslagen in andere landen – zoals op 22 maart de aanslag in Londen – zorgen ook voor reacties in Nederlandse schoolklassen. Hoe kunt u zich voorbereiden op school en het gesprek voeren met de klas? Bekijk de informatie en tips.

  po,vo,mbo
  Lees meer
 • Stembusakkoord: Handen Thuis!

  14 maart 2017

  Zes politieke partijen verklaarden op 13 maart zich hard te maken tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Stichting School & Veiligheid onderschrijft de urgentie van een daadkrachtige aanpak. Ook op scholen.

  po,vo,mbo
  Lees meer
 • Omgaan met spanningen in de klas

  13 maart 2017

  Het Turkse referendum en de gebeurtenissen bij het consulaat in Rotterdam zorgen voor spanningen. Ook in sommige klassen is het een onderwerp van gesprek. Hoe gaat u daar mee om?

  po,vo,mbo
  Lees meer
 • Borging – de pijler van beleid

  9 maart 2017

  In dit blog neemt ambassadeur Anne Arink de belangrijkste pijler van het veiligheidsbeleid onder de loep: borging. Hoe zorgen we ervoor dat het ook echt wat wordt, sociale veiligheid op school? Visie bepalen en pedagogisch handelen versterken zijn daarbij essentieel.

  po,vo
  Lees meer
 • Kleine stapjes in grote thema’s

  23 februari 2017

  Pedagoog Stijn Sieckelinck snapt waarom scholieren soms het radicalere spectrum verkennen. Pubers hebben tegenstellingen nodig. Hij schreef hierover het blog ‘Kleine stapjes in grote thema’s’ voor de onderwijsconferentie ‘Met Alle Respect’ (12 april 2017).

  po,vo
  Lees meer
 • Monitor sociale veiligheid – heeft u ‘m al afgenomen?

  13 februari 2017

  Uw school is verplicht het veiligheidsgevoel van de leerlingen te monitoren. U leest hier wat dat precies inhoudt, hoe u de monitoring kunt uitvoeren en welke instrumenten er beschikbaar zijn.

  po,vo
  Lees meer
Nieuwsoverzicht

Op de agenda

 • 5 april 2017

  Conferentie voor vertrouwenspersonen (po)

  De jaarlijkse conferentie voor contact- en vertrouwenspersonen in het primair onderwijs gaat dit jaar over grensoverschrijdend gedrag van medewerkers. Het belooft een interactieve en praktijkgerichte dag te worden waarbij deskundigen aanwezig zijn om u te helpen en van tips te voorzien.

 • 10 april 2017

  Vierdaagse training vertrouwenspersonen april/mei 2017

  Zorg voor een ‘stevige basis’ in het vertrouwenswerk op school en doe mee aan de vierdaagse training voor vertrouwenspersonen in het onderwijs. Vergaar en werk uw kennis bij en oefen vaardigheden voor het professioneel uitoefenen van de vertrouwensfunctie op uw school.

  po,vo,mbo
  Lees meer
 • 12 april 2017

  Met Alle Respect 2017

  School & Veiligheid organiseert op 12 april 2017 voor de derde maal de landelijke onderwijsconferentie Met Alle Respect: ‘Stap in de spanning van samen leven’. Voor leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs, en voor opleiders en studenten van lerarenopleidingen en pabo’s die zich willen inzetten voor een sociaal veilig klimaat op school.

  po,vo
  Lees meer
Agenda overzicht