Actueel

 • Blog: Respectvolle ontmoetingen

  22 juni 2017

  Ontmoetingen op school over seksualiteit zijn een team effort, zegt Marinus Schouten. Hij noteerde bij de presentatie van ‘Seks onder je 25e’ dat jongeren niet enthousiast zijn over de voorlichting op school.
  “Aan de leerlingen zal het niet liggen. Die willen het er graag over hebben!”

  Lees meer
 • Infoblad: Ronselpraktijken

  19 juni 2017

  Scholen staan ook in de belangstelling van de (on)georganiseerde misdaad. Leerlingen worden gemanipuleerd en gechanteerd om ze inzetbaar te maken als drugskoerier of prostituee of voor de gewelddadige Jihad. In dit nieuwe infoblad vindt u informatie en tips over preventieve en curatieve maatregelen.

  vo,mbo
  Lees meer
 • Calamiteitenteam

  14 juni 2017

  Bij ernstige calamiteiten kunnen scholen via de helpdesk van Stichting School & Veiligheid een beroep doen op het calamiteitenteam. Het calamiteitenteam is bereikbaar op tel. 030 – 285 66 16. Scholen zijn zo verzekerd van hoogwaardig preventief advies of ondersteuning bij een calamiteit.

  po,vo,mbo
  Lees meer
 • Week Tegen Pesten

  13 juni 2017

  De Week Tegen Pesten is van 18 t/m 22 september. Dit jaar met het thema: Online pesten. Pak ’t samen aan! Op www.weektegenpesten.com krijgen leerkrachten informatie en tools om online pesten aan te pakken samen met leerlingen, ouders en het team.

  po,vo
  Lees meer
 • Infoblad: Wijs op schoolreis

  12 juni 2017

  Een schoolreis is een leuk onderdeel van het schoolprogramma. Om ongewenste situatie te voorkomen is het belangrijk om bij de voorbereidingen rekening te houden met de veiligheid. Lees het infoblad ‘Wijs op schoolreis’ voor tips en informatie.

  po,vo,mbo
  Lees meer
 • Blog: Van binnen naar buiten

  12 juni 2017

  Onze ambassadeur Anne Arink vraag zich in dit blog af hoe ze kan bijdragen aan de vorming van haar leerlingen. Dit doet ze aan de hand van een zevental gewoonten gebaseerd op het boek van Stephan R. Covey: The Leader in Me.

  po
  Lees meer
Nieuwsoverzicht

Op de agenda

 • 11 september 2017

  Vierdaagse training voor vertrouwenspersonen september 2017

  Of u nu startende vertrouwenspersoon bent of al jaren ervaring heeft – deze vierdaagse training geeft u een ‘stevige basis’. Alle aspecten die nodig zijn voor het professioneel uitoefenen van het vertrouwenswerk op school komen aan bod. Na afloop kunt u zich registreren als gecertificeerd vertrouwenspersoon onderwijs.

  po,vo,mbo
  Lees meer
 • 14 september 2017

  Samenwerken aan een veilig sport- en schoolklimaat

  Het lectoraat Sportpedagogiek en de projectgroep Sociale Veiligheid organiseren een symposium over samenwerken aan een veilig sport- en schoolklimaat. Ook School & Veiligheid levert een bijdrage aan deze middag.

  po,vo,mbo
  Lees meer
 • 11 oktober 2017

  Regiobijeenkomsten calamiteitenteam

  Op 11, 18 en 25 oktober organiseert Stichting School & Veiligheid regionale bijeenkomsten van het calamiteitenteam. Deze kosteloze bijeenkomsten zijn gericht op bewustwording van rollen en verantwoordelijkheden bij ernstige calamiteiten. Speciaal voor schoolleiders, schoolbesturen en regionale veiligheidspartners.

  po,vo,mbo
  Lees meer
Agenda overzicht