Helpdesk
Winkelwagen

Paarse Vrijdag biedt jou als leraar een mooie gelegenheid om in de les aandacht te besteden aan gender- en seksuele diversiteit.

Meer informatie

De cijfers van de Inspectie van het Onderwijs over seksuele grensoverschrijding vragen om brede aanpak. Daarom slaan wij de handen ineen met OCW en de sectorraden.

Lees meer hierover

Ter versterking van onze organisatie zijn wij op zoek naar een Officemanager voor 0,8 – 1,0 fte op basis van een 36-urige werkweek.

Bekijk de vacature en solliciteer

Het oude, vertrouwde Gay&School heeft een eigentijdse opvolger gekregen: Gendi. De nieuwe website biedt inspiratie om ruimte te maken voor gender- en seksuele diversiteit.

Ga naar gendi.nl

School & Veiligheid heeft de website Pestweb.nl voor kinderen en jongeren op de basisschool en middelbare school helemaal vernieuwd.

Lees meer

Bijna een kwart van de lhbti-leerlingen geeft aan wel eens te zijn gepest door onderwijspersoneel. School & Veiligheid is geschrokken van deze cijfers. Onderwijspersoneel heeft immers een voorbeeldfunctie.

Lees meer

Agressief gedrag

Alles over de aanpak en preventie van agressief gedrag in de klas, in het team en op school.

Burgerschapsvorming

Burgerschapsonderwijs, wat moet er eigenlijk? En hoe pak je dat aan op school, in je team en in de klas?

Calamiteiten

Het kan elke school overkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Discriminatie

In een sociaal veilige school heeft iedereen het gevoel erbij te horen. Discriminatie staat hier haaks op. Toch komt discriminatie helaas voor.

Omgaan met seksualiteit

Integer omgaan met seksueel gedrag draagt bij aan een veilige school, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn.

Pesten

Wat kun je doen om pesten te voorkomen, signaleren en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Samen met ouders

Hoe ziet een goede samenwerking tussen ouders en onderwijsprofessionals eruit? Dan kan per school verschillen.

Seksuele diversiteit

Op de basisschool ontdekken kinderen hoe ze zich kunnen verhouden tot meisje-zijn en jongen-zijn.

Seksuele grensoverschrijding

Wat te doen als op school sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Sociale media

Het leven van kinderen speelt zich voor een groot deel online af. Wat is in die online wereld acceptabel is en wat niet?

Vertrouwenswerk

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Agressief gedrag

Alles over de aanpak en preventie van agressief gedrag in de klas, in het team en op school.

Burgerschapsvorming

Burgerschap op school, wat moet er eigenlijk? En hoe pak je dat aan op school, in je team en in de klas?

Calamiteiten

Het kan elke school overkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Discriminatie

Leerlingen en personeel moeten zichzelf kunnen en durven zijn op school, ongeacht hun huidskleur, achtergrond, religie of seksuele geaardheid.

Pesten

Wat kun je doen om pesten te voorkomen, te signaleren en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Radicalisering

Scholen hebben te maken met maatschappelijke onrust die de school binnenkomt en met leerlingen die er (extreme) idealen op na houden.

Seksuele diversiteit

In het vo komt de ontwikkeling van de gender- en seksuele identiteit van leerlingen in een stroomversnelling.

Spanning en discussie

Het kan spannend zijn om met leerlingen in gesprek te gaan over maatschappelijke onderwerpen als racisme, vluchtelingen of aanslagen.

Omgaan met seksualiteit

Seksualiteit en gender horen bij de identiteitsvorming van elke leerling. Integer hiermee omgaan geeft veiligheid.

Seksuele grensoverschrijding

Wat te doen als op school sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag? (vo)

Sociale media

Sociale media zijn niet weg te denken uit het leven van jongeren. Wat is in die online wereld acceptabel gedrag en wat niet?

Vertrouwenswerk

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Agressief gedrag

Alles over de preventie en aanpak van agressief gedrag in de groep, in het team en binnen de onderwijsinstelling.

Calamiteiten

Het kan op elke mbo voorkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Discriminatie

Studenten en personeel moeten zichzelf kunnen en durven zijn op school, ongeacht hun huidskleur, achtergrond, religie of seksuele geaardheid.

Pesten

Wat kun je doen om pesten in het mbo te voorkomen en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Radicalisering

Scholen hebben te maken met maatschappelijke onrust en met studenten die er (extreme) idealen op na houden.

Spanning en discussie

Het kan spannend zijn om met studenten in gesprek te gaan over maatschappelijke onderwerpen. Hoe doe je dat op een goede en veilige manier?

Omgaan met seksualiteit

Werken aan een veilige sfeer waarin studenten en docenten seksueel integer met elkaar leren omgaan.

Seksuele grensoverschrijding

Wat te doen wanneer sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag op school?

Sociale media

Studenten en sociale media zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom zijn er afspraken nodig: wat is acceptabel online gedrag en wat niet?

Vertrouwenswerk

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Actueel

Paarse Vrijdag

povomboSeksuele diversiteitToon nog 1 tags

Op 10 december is het Paarse Vrijdag. Een dag waarop veel scholen paars kleuren en vieren dat iedereen het recht heeft zichzelf te zijn. Paarse Vrijdag biedt een mooie gelegenheid om in de les aandacht te besteden aan gender- en seksuele diversiteit. Een dag waarop je als school laat zien: wij willen dat iedereen zich welkom en veilig voelt.

Inspectie-cijfers over seksuele grensoverschrijding bekend

povomboSeksuele integriteitOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaatSeksuele grensoverschrijdingToon nog 4 tags

Uit de jaarlijkse cijfers van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat het aantal meldingen van seksueel misbruik door onderwijsprofessionals richting minderjarige leerlingen evenals vorig jaar alarmerend is. Iedere melding is er één te veel, vindt Stichting School & Veiligheid. Daarom slaan we de handen ineen met het ministerie van OCW en de onderwijsraden om gezamenlijk scholen te ondersteunen met een brede aanpak.

Campagne SAMEN ZIJN WIJ IEDEREEN 2022

mboPedagogisch klimaat

In 2022 staat de campagne voor een inclusief schoolklimaat in het mbo in het teken van de school als community. Hoe zorg je voor een schoolcultuur waarin participatie voorop staat? Dit gesprek voeren we met elkaar. In de aanloop naar de campagneweek van 21 tot en met 25 maart 2022 organiseren we diverse activiteiten en bijeenkomsten om deze participatiecultuur gestalte en betekenis te geven.

Ik mag toch gewoon mijn mening geven?!

povomboBurgerschapsvormingDiscriminatiePedagogisch klimaatSociale mediaSpanning en discussie in de klasToon nog 5 tags

Wat vraagt polarisering van meningen van het pedagogisch vakmanschap. Elsemiek Schepers schreef er een blog over.

Sex Education: kijktip voor iedere leerkracht

povomboSeksuele integriteitOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaatToon nog 3 tags

De serie Sex Education is een vermakelijke én inspirerende kijktip voor iedere leerkracht, menen Bente van Gameren en Elsemiek Schepers. In deze blog leggen ze uit waarom.

Ervaren crisismanager? Liever niet!

povomboCalamiteitenVeiligheidsbeleidToon nog 2 tags

In deze blog deelt crisisadviseur Lynn Louwe tips van schoolleiders die kunnen helpen als je te maken krijgt met een calamiteit op school.

Bouwstenen voor Burgerschap

poBurgerschapsvorming
01 november 2021; 15 november 2021; 29 november 2021; 13 december 202115:30Online

Met ingang van 1 augustus 2021 is de wettelijke opdracht burgerschap aangescherpt. Maar wat is dat eigenlijk – burgerschap? Wat verstaan we eronder? Hoe kijken we er naar als school? Wat doen we al op school? Hoe verbinden we al die activiteiten? En hoe zie je burgerschap terug in de dagelijkse praktijk? Al deze vragen komen aan de orde in de training ‘Bouwstenen voor Burgerschap’.

Meer weten

Conferentie vertrouwenswerk in het vo

voVertrouwenswerk
Online van 4 november tot 15 december 2021€149,-

Na het moeten annuleren van de fysieke vo-conferentie in 2020, willen we jou als vertrouwenspersoon middels diverse online kennissessies de inhoud alsnog bieden. Een andere vorm, dezelfde inhoud! De kennissessies worden op 4 november online gezet en heb je tot 15 december om deze te bekijken. 

Meer weten

GEANNULEERD - Conferentie vertrouwenswerk in het mbo: de kunst van het luisteren

mboVertrouwenswerk
13 januari 202210:00Utrecht

We vinden het heel jammer, maar we moeten deze conferentie helaas annuleren. We keken er naar uit om elkaar weer te ontmoeten.
Maar de onzekerheid ro…

Meer weten

Leidraad 'Vertrouwenswerk op school' (mbo)

alleen-te-downloaden

0,00

Meer informatie

Leidraad ‘Vertrouwenswerk op school' (vo)

alleen-te-downloaden

0,00

Meer informatie

Leidraad ‘Vertrouwenswerk op school' (po)

alleen-te-downloaden

0,00

Meer informatie

Als criminaliteit de school raakt

povomboAgressief gedragBurgerschapsvormingCalamiteitenDiscriminatiePedagogisch klimaatToon nog 5 tags

Ondermijnende en georganiseerde criminaliteit is geen ver-van-mijn-bedshow meer. Criminelen ronselen jongeren om te dealen, geld wit te wassen of pakjes te bezorgen. Dit speelt niet alleen buiten schooltijd: het komt ook de klas in. Er zijn scholen die te maken hebben gehad met leerlingen die in de klas dealen of een verboden wapen meenemen.  Wat staat je dan te doen als school?

Online congres 'Het hoort er gewoon bij'

povomboSeksuele integriteitOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaatToon nog 3 tags

Online congres over het voorbereiden van toekomstige leerkrachten op het lesgeven over gezonde relaties & seksualiteit en het waarborgen van sociale veiligheid rondom seksualiteit en relaties.

Landelijke pool trainers en gastdocenten

povomboSeksuele integriteitOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaatToon nog 3 tags

Scholen die een trainer of gastdocent zoeken op het gebied van gezonde relaties en seksualiteit, kunnen hiervoor binnenkort terecht bij een nieuwe landelijke databank.

Burgerschap vanuit eigen identiteit

povoBurgerschapsvorming

Burgerschapsonderwijs dat past bij jouw school: hoe pak je dat aan? Zodat het aansluit bij jullie waarden en visie en tevens doelgericht en samenhangend is. De PO-Raad en VO-raad hebben in samenwerking met Stichting School & Veiligheid, VERUS, VGS en VOS-ABB deze publicatie ontwikkeld om scholen te inspireren vanuit hun eigen levensbeschouwing burgerschaps- onderwijs vorm te geven.

Tangram Magazine #2

po

Tangram Magazine, een blad boordevol inspiratie en schholvoorbeelden over hóe je school invulling zou kunnen geven aan burgerschapsonderwijs.

IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs

povoBurgerschapsvorming

De in deze publicatie beschreven IJkpunten kunnen worden gezien als de belangrijkste kenmerken van goed burgerschapsonderwijs. Dat wil zeggen dat goed burgerschapsonderwijs aan deze kenmerken voldoet.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school