Actueel

 • Infoblad: Ouderbetrokkenheid

  20 juli 2017

  Hoe zorgt ouderbetrokkenheid voor een sociaal veilige leeromgeving? En wat betekent bijvoorbeeld termen als ‘pedagogisch partnerschap’ en ‘de gouden driehoek’? Lees alles over ouderbetrokkenheid en -participatie in het infoblad ‘Ouders als partners in schoolveiligheid’.

  po,vo
  Lees meer
 • Onderwijsinspectie toetst sociale veiligheid scholen

  29 juni 2017

  Vanaf 1 augustus 2017 verandert het toezicht van de Onderwijsinspectie. De Inspectie gaat onder andere specifiek toetsen op sociale veiligheid in het onderwijs. Wat toetst de Onderwijsinspectie precies en wanneer is een school ‘sociaal veilig’?

  po,vo,mbo
  Lees meer
 • Overzicht interventies seksueel gedrag

  29 juni 2017

  Het rapport Effectief preventief van de Nationaal Rapporteur beschrijft hoe scholen preventief aandacht kunnen besteden aan seksueel geweld tegen kinderen. Stichting School & Veiligheid biedt een uitgebreid overzicht van interventies, handreikingen en lesmethodes.

  po,vo,mbo
  Lees meer
 • Infoblad: Taken en functies voor sociale veiligheid

  26 juni 2017

  Scholen zijn verplicht zorg te dragen voor de fysieke en sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers op basis van de onderwijswetten, cao’s onderwijs en Arbowetgeving. In dit nieuwe infoblad krijgt u een overzicht van de functies en taken die daaruit voortvloeien.

  po,vo
  Lees meer
 • Calamiteitenteam

  23 juni 2017

  Bij ernstige calamiteiten kunnen scholen via de helpdesk van Stichting School & Veiligheid een beroep doen op het calamiteitenteam. Het calamiteitenteam is bereikbaar op tel. 030 – 285 66 16. Scholen zijn zo verzekerd van hoogwaardig preventief advies of ondersteuning bij een calamiteit.

  po,vo,mbo
  Lees meer
 • Blog: Respectvolle ontmoetingen

  22 juni 2017

  Ontmoetingen op school over seksualiteit zijn een team effort, zegt Marinus Schouten. Hij noteerde bij de presentatie van ‘Seks onder je 25e’ dat jongeren niet enthousiast zijn over de voorlichting op school.
  “Aan de leerlingen zal het niet liggen. Die willen het er graag over hebben!”

  po,vo,mbo
  Lees meer
Nieuwsoverzicht

Uitgelicht

Week Tegen Pesten

Online pesten. Pak ’t aan!

De Week Tegen Pesten (18 t/m 22 september 2017) gaat over online pesten. We helpen leraren met tips en tools voor het voorkomen en aanpakken van online pesten. Samenwerking met ouders, het team en de leerlingen is daarbij onmisbaar.
Gouden Weken

Groepsvorming

Met de Gouden Weken bedoelen we de eerste weken van het schooljaar. Ze vormen de basis voor een goede groepsvorming. De leerkracht speelt daarbij een belangrijke rol. Lees ter inspiratie en ondersteuning de informatie op onze website
calamiteitenteam

Calamiteiten

Heeft u preventief advies of ondersteuning nodig bij een calamiteit op school? Ook in de vakantie kunt u dan een beroep doen op ons Calamiteitenteam. Kijk op de speciale website www.calamiteitenteam.nl hoe u ons kunt bereiken.

Op de agenda

 • 11 september 2017

  Vierdaagse training voor vertrouwenspersonen september 2017 = VOL!

  Of u nu startende vertrouwenspersoon bent of al jaren ervaring heeft – deze vierdaagse training geeft u een ‘stevige basis’. Alle aspecten die nodig zijn voor het professioneel uitoefenen van het vertrouwenswerk op school komen aan bod. Na afloop kunt u zich registreren als gecertificeerd vertrouwenspersoon onderwijs.

  po,vo,mbo
  Lees meer
 • 14 september 2017

  Samenwerken aan een veilig sport- en schoolklimaat

  Het lectoraat Sportpedagogiek en de projectgroep Sociale Veiligheid organiseren een symposium over samenwerken aan een veilig sport- en schoolklimaat. Ook School & Veiligheid levert een bijdrage aan deze middag.

  po,vo,mbo
  Lees meer
 • 6 oktober 2017

  Lerarencongres 6 & 7 oktober

  Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober organiseert de Onderwijscoöperatie het Lerarencongres. Twee dagen gevuld met interactieve workshops, inspirerende lezingen en verrassende activiteiten. Ook School & Veiligheid levert drie workshops op de vrijdag.

  po,vo,mbo
  Lees meer
Agenda overzicht