Let op: i.v.m. Hemelvaart is de helpdesk gesloten van donderdag 13 t/m zondag 16 mei. In geval van een calamiteit, kun je altijd het calamiteitenteam bellen.

Helpdesk
Winkelwagen

Zet in op een open en veilige schoolcultuur: een preventieve aanpak tegen seksuele grensoverschrijding

Lees meer

Heb je onze onderwijsconferentie Met Alle Respect! van 14 april over professioneel ongemak gemist? Tot 1 juni kun je het plenaire programma online terugkijken.

Kijk terug

Van 27 september t/m 1 oktober organiseert School & Veiligheid weer de Week Tegen Pesten. Motto dit jaar: Buitensluiten? Uitgesloten!

Lees meer

In deze blog geeft onze helpdeskmedewerker Emily van Driel 5 tips voor een prettig contact met ouders in het basisonderwijs.

Lees blog

Deze nieuwe leidraad is bedoeld om directies en besturen in het primair onderwijs te ondersteunen bij het opzetten van het vertrouwenswerk.

Lees meer

‘Zonder aandacht voor pedagogiek geen ruimte voor didactiek’. Dat is de stelling van ons nieuwste blog.

Lees blog

Agressief gedrag (po)

Alles over de aanpak en preventie van agressief gedrag in de klas, in het team en op school.

Burgerschapsvorming (po)

Burgerschapsonderwijs, wat moet er eigenlijk? En hoe pak je dat aan op school, in je team en in de klas?

Calamiteiten (po)

Het kan elke school overkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Discriminatie (po)

In een sociaal veilige school heeft iedereen het gevoel erbij te horen. Discriminatie staat hier haaks op. Toch komt discriminatie helaas voor.

Omgaan met seksualiteit (po)

Integer omgaan met seksueel gedrag draagt bij aan een veilige school, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn.

Pesten (po)

Wat kun je doen om pesten te voorkomen, signaleren en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Samen met ouders (po)

Hoe ziet een goede samenwerking tussen ouders en onderwijsprofessionals eruit? Dan kan per school verschillen.

Seksuele diversiteit (po)

Op de basisschool ontdekken kinderen hoe ze zich kunnen verhouden tot meisje-zijn en jongen-zijn.

Seksuele grensoverschrijding (po)

Wat te doen als op school sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Sociale media (po)

Het leven van kinderen speelt zich voor een groot deel online af. Wat is in die online wereld acceptabel is en wat niet?

Vertrouwenswerk (po)

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Agressief gedrag (vo)

Alles over de aanpak en preventie van agressief gedrag in de klas, in het team en op school.

Burgerschapsvorming (vo)

Burgerschap op school, wat moet er eigenlijk? En hoe pak je dat aan op school, in je team en in de klas?

Calamiteiten (vo)

Het kan elke school overkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Discriminatie (vo)

Leerlingen en personeel moeten zichzelf kunnen en durven zijn op school, ongeacht hun huidskleur, achtergrond, religie of seksuele geaardheid.

Pesten (vo)

Wat kun je doen om pesten te voorkomen, te signaleren en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Radicalisering (vo)

Scholen hebben te maken met maatschappelijke onrust die de school binnenkomt en met leerlingen die er (extreme) idealen op na houden.

Seksuele diversiteit (vo)

In het vo komt de ontwikkeling van de gender- en seksuele identiteit van leerlingen in een stroomversnelling.

Spanning en discussie (vo)

Het kan spannend zijn om met leerlingen in gesprek te gaan over maatschappelijke onderwerpen als racisme, vluchtelingen of aanslagen.

Omgaan met seksualiteit (vo)

Seksualiteit en gender horen bij de identiteitsvorming van elke leerling. Integer hiermee omgaan geeft veiligheid.

Seksuele grensoverschrijding (vo)

Wat te doen als op school sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag? (vo)

Sociale media (vo)

Sociale media zijn niet weg te denken uit het leven van jongeren. Wat is in die online wereld acceptabel gedrag en wat niet?

Vertrouwenswerk (vo)

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Agressief gedrag (mbo)

Alles over de preventie en aanpak van agressief gedrag in de groep, in het team en binnen de onderwijsinstelling.

Calamiteiten (mbo)

Het kan op elke mbo voorkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Discriminatie (mbo)

Studenten en personeel moeten zichzelf kunnen en durven zijn op school, ongeacht hun huidskleur, achtergrond, religie of seksuele geaardheid.

Pesten (mbo)

Wat kun je doen om pesten in het mbo te voorkomen en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Radicalisering (mbo)

Scholen hebben te maken met maatschappelijke onrust en met studenten die er (extreme) idealen op na houden.

Spanning en discussie (mbo)

Het kan spannend zijn om met studenten in gesprek te gaan over maatschappelijke onderwerpen. Hoe doe je dat op een goede en veilige manier?

Omgaan met seksualiteit (mbo)

Werken aan een veilige sfeer waarin studenten en docenten seksueel integer met elkaar leren omgaan.

Seksuele grensoverschrijding (mbo)

Wat te doen wanneer sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag op school?

Sociale media (mbo)

Studenten en sociale media zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom zijn er afspraken nodig: wat is acceptabel online gedrag en wat niet?

Vertrouwenswerk (mbo)

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Actueel

Maatschappelijke onrust door COVID-19, ook op scholen merkbaar

povomboPedagogisch klimaatRadicaliseringSpanning en discussie in de klasburgerschapcomplotspanningcoronaradicaliseringToon nog 8 tags

Waar corona begon met solidariteit en zorg voor elkaar, zien we nu de andere kant. Verdeeldheid, spanningen en activisme. Dit sluipt ook – online – de school en jouw klas binnen. Wat kun jij als onderwijsprofessional doen?

Seksuele intimidatie op school: preventie is essentieel

povomboSeksuele integriteitSeksuele grensoverschrijdingToon nog 2 tags

Grensoverschrijdend seksueel gedrag van docenten is niet acceptabel. Het is essentieel dat scholen inzetten op preventie door het creëren van een open en veilige schoolcultuur.

Movisie: "Training bij Begrenzen & Uitnodigen 'waardevol'"

mboSeksuele integriteitBurgerschapsvormingSeksuele diversiteitToon nog 1 tags

De docententraining van School & Veiligheid bij het mbo-project ‘Begrenzen & uitnodigen’ is waardevol bij het creëren van een veilige sfeer en een positieve norm rondom gender- en seksuele diversiteit binnen het mbo. Dat blijkt uit onderzoek van Movisie.

Wil je op mijn feestje komen?

vomboDiscriminatiePedagogisch klimaatSeksuele diversiteitToon nog 2 tags

Hoe creëer je een inclusieve sfeer in jouw school en klas? Tijdens de opening van de MBO-campagne ‘Samen zijn wij iedereen’ op 15 maart jl. sprak antropoloog Jitske Kramer over diversiteit en inclusie. In dit blog van adviseur Bertina Greven delen wij haar tips.

5 tips voor een prettig contact met ouders in het primair onderwijs

poPedagogisch klimaatSamen met ouders

Het contact met ouders verloopt niet altijd even soepel. In deze blog van Emily van Driel lees je 5 tips hoe je het contact verbetert. Emily staat onderwijsprofessionals met raad en daad bij via de helpdesk van School & Veiligheid.

Zonder aandacht voor pedagogiek geen ruimte voor didactiek

povomboPedagogisch klimaatToon nog 1 tags

Hoe verhouden pedagogiek en didactiek zich tot elkaar? School & Veiligheidadviseurs Lynn Louwe en Elsemiek Schepers schreven er dit blog over met als stelling: ‘Zonder aandacht voor pedagogiek geen ruimte voor didactiek’.

Bouwstenen voor Burgerschap

poBurgerschapsvorming
17 mei 202115:15Online

De training ‘Bouwstenen voor Burgerschap’ ondersteunt jou, als leerkracht in het nieuwkomersonderwijs. Samen met je collega’s ga je aan de slag met het (verder) vormgeven van burgerschap binnen de specifieke context van jouw school.

Meer weten

BurgerschapsBoost - Curriculumontwerp

poBurgerschapsvorming
8 juni 202116:00Online

Elk kwartaal organiseren wij een online BurgerschapsBoost. Daarbij krijg je antwoord op de vraag: ‘Hoe ontwerp ik een curriculum voor ons burgerschapsonderwijs?’ Een leraar of directeur neemt ons mee en geeft een kijkje in de spreekwoordelijke keuken. Er is veel ruimte voor interactie.

Meer weten

BurgerschapsBorrels 2020-2021 | Grip op de mini-samenleving

povoBurgerschapsvorming
10 juni 202115:30Online

Tijdens de maandelijkse BurgerschapsBorrel belicht een spreker onderwerpen die linken aan burgerschap en deelnemers kunnen rekenen op interactie en ruimte om vragen te stellen. Vandaag Fleur Nollet en Sylvia van Bragt met veel tips om burgerschapsonderwijs op school te laten floreren.

Meer weten

Tangram spel - Wat maken wij van burgerschap? | po

0,00

Meer informatie

Leidraad ‘Vertrouwenswerk op school' primair onderwijs

alleen-te-downloaden

0,00

Meer informatie

Spel 'Gedragen Gedrag' vo/mbo

25,00

Meer informatie

Week Tegen Pesten

povomboPestenToon nog 1 tags

Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een gezellige en veilige groep. De Week Tegen Pesten helpt scholen daarbij. Ieder jaar in september organiseert Stichting School & Veiligheid de Week Tegen Pesten.

Onderwijsconferentie Met Alle Respect!

povomboloremToon nog 1 tags

School & Veiligheid organiseert jaarlijks de landelijke conferentie Met Alle Respect! Daarbij komen allerlei thema’s aan bod rond sociale veiligheid op het po, vo en mbo. Denk aan pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en praten over ongemakkelijke onderwerpen. Met Alle Respect! 2021 vond online plaats op 14 april 2021.

Projecten 'Gezonde relaties & seksualiteit'

povomboSeksuele integriteitBurgerschapsvormingOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaatToon nog 4 tags

Aandacht voor sociale veiligheid rondom relaties en seksualiteit is al vanaf jonge leeftijd belangrijk. Zowel thuis als op school. Daarom heeft de ove…

Communicatieprotocol na (poging tot) zelfdoding van een student

mboCalamiteitenVeiligheidsbeleidincidentenveiligheidcalamiteitzelfdodingprotocolToon nog 5 tags

Als school wil je na een (poging tot) zelfdoding snel kunnen handelen. Bij een (poging tot) zelfdoding spelen vaak emoties onder de naasten, leerlingen en het personeel. Verantwoorde communicatie en goede nazorg zijn op zo’n moment belangrijk voor het verwerkingsproces.

Incidentenregistratie op school

povomboCalamiteitenVeiligheidsbeleidincidentenregistratieveiligheidToon nog 5 tags

Een belangrijk instrument om het gevoerde veiligheidsbeleid te monitoren, is het registreren van incidenten. Meten is weten. Met die wetenschap kun je het gevoerde veiligheidsbeleid toetsen op effectiviteit en waar nodig bijstellen. In dit artikel leest u waar u rekening mee moet houden.

Werken aan seksueel integer gedrag door schoolmedewerkers

povomboSeksuele integriteitOmgaan met seksualiteitSeksuele grensoverschrijdingToon nog 3 tags

In dit artikel lees je hoe seksueel integer gedrag en een seksueel integere school eruit zien en geven we hier praktische voorbeelden van.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school