Adviespunt

De Week Tegen Pesten is begonnen! Het thema dit jaar is ‘Goed voor elkaar!’ Je leest er alles over op onze speciale website. Daar vind je ook tips en lesmaterialen om te werken aan een veilig klimaat in de school en in de klas.

Bezoek de website

Op TikTok-accounts worden anoniem roddels gepost over leerlingen en leraren. Hoe ga je hier als school mee om? In dit actueelbericht lees je meer informatie en geven we tips.

Lees het actueelbericht

In Marokko en Libië zijn duizenden mensen omgekomen en vermist door natuurrampen. Wat doet dit met leerlingen en collega’s? Hoe ga je hier mee om? Op onze website lees je wat je kunt doen in de klas en in de school.

Ga naar het actueelbericht

Met de kletskaartjes over gender- en seksuele diversiteit kun je op een laagdrempelige en speelse manier praten over gender- en seksuele diversiteit in de klas.

Download en speel

Op 4 juli 2023 verscheen de landelijke veiligheidsmonitor primair en voortgezet onderwijs. Wij duiden de cijfers en geven tips om blijvend te werken aan een sociaal veilig leer- en werkklimaat.

Lees het artikel

Agressief gedrag

Alles over de aanpak en preventie van agressief gedrag in de klas, in het team en op school.

Burgerschapsvorming

Burgerschapsonderwijs, wat moet er eigenlijk? En hoe pak je dat aan op school, in je team en in de klas?

Calamiteiten

Het kan elke school overkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Discriminatie

In een sociaal veilige school heeft iedereen het gevoel erbij te horen. Discriminatie staat hier haaks op. Toch komt discriminatie helaas voor.

Omgaan met seksualiteit

Integer omgaan met seksueel gedrag draagt bij aan een veilige school, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn.

Pesten

Wat kun je doen om pesten te voorkomen, signaleren en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Samen met ouders

Hoe ziet een goede samenwerking tussen ouders en onderwijsprofessionals eruit? Dan kan per school verschillen.

Gender- en seksuele diversiteit

Op de basisschool ontdekken kinderen hoe ze zich kunnen verhouden tot meisje-zijn en jongen-zijn.

Seksuele grensoverschrijding

Wat te doen als op school sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Sociale media

Het leven van kinderen speelt zich voor een groot deel online af. Wat is in die online wereld acceptabel is en wat niet?

Vertrouwenswerk

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Agressief gedrag

Alles over de aanpak en preventie van agressief gedrag in de klas, in het team en op school.

Burgerschapsvorming

Burgerschap op school, wat moet er eigenlijk? En hoe pak je dat aan op school, in je team en in de klas?

Calamiteiten

Het kan elke school overkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Criminaliteit

Wat is ondermijning? Hoe maak je de leerlingen weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit?

Discriminatie

Leerlingen en personeel moeten zichzelf kunnen en durven zijn op school, ongeacht hun huidskleur, achtergrond, religie of seksuele geaardheid.

Pesten

Wat kun je doen om pesten te voorkomen, te signaleren en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Radicalisering

Scholen hebben te maken met maatschappelijke onrust die de school binnenkomt en met leerlingen die er (extreme) idealen op na houden.

Gender – en seksuele diversiteit

In het vo komt de ontwikkeling van de gender- en seksuele identiteit van leerlingen in een stroomversnelling.

Spanning en discussie

Het kan spannend zijn om met leerlingen in gesprek te gaan over maatschappelijke onderwerpen als racisme, vluchtelingen of aanslagen.

Omgaan met seksualiteit

Seksualiteit en gender horen bij de identiteitsvorming van elke leerling. Integer hiermee omgaan geeft veiligheid.

Seksuele grensoverschrijding

Wat te doen als op school sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag? (vo)

Sociale media

Sociale media zijn niet weg te denken uit het leven van jongeren. Wat is in die online wereld acceptabel gedrag en wat niet?

Vertrouwenswerk

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Agressief gedrag

Alles over de preventie en aanpak van agressief gedrag in de groep, in het team en binnen de onderwijsinstelling.

Calamiteiten

Het kan op elke mbo voorkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Criminaliteit

Wat is ondermijning? Hoe maak je de studenten weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit?

Discriminatie

Studenten en personeel moeten zichzelf kunnen en durven zijn op school, ongeacht hun huidskleur, achtergrond, religie of seksuele geaardheid.

Pesten

Wat kun je doen om pesten in het mbo te voorkomen en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Radicalisering

Scholen hebben te maken met maatschappelijke onrust en met studenten die er (extreme) idealen op na houden.

Spanning en discussie

Het kan spannend zijn om met studenten in gesprek te gaan over maatschappelijke onderwerpen. Hoe doe je dat op een goede en veilige manier?

Omgaan met seksualiteit

Werken aan een veilige sfeer waarin studenten en docenten seksueel integer met elkaar leren omgaan.

Seksuele grensoverschrijding

Wat te doen wanneer sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag op school?

Sociale media

Studenten en sociale media zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom zijn er afspraken nodig: wat is acceptabel online gedrag en wat niet?

Vertrouwenswerk

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Actueel

TikTok-roddelkanalen op scholen

voBurgerschapsvormingCalamiteitenPestenSociale mediaVeiligheidsbeleidToon nog 3 tags

Je hebt het misschien al op het nieuws voorbij zien komen: de Gossip Girl-trend. Ook bij ons Adviespunt belden deze week meerdere scholen die hier al …

Impact op school van natuurrampen Marokko en Libië

povomboCalamiteitenToon nog 1 tags

In Marokko en Libië vonden begin september natuurrampen plaats waarbij duizenden mensen omkwamen en vermist raakten. School & Veiligheid begrijpt dat leerlingen en onderwijspersoneel met dierbaren in de getroffen gebieden zich zorgen maken. Hoe ga je hiermee om? In dit artikel besteden wij daar aandacht aan.

Veiligheidsmonitor 2021-2022

povoAgressief gedragCalamiteitenDiscriminatiePestenSamen met oudersGender- en seksuele diversiteitSeksuele grensoverschrijdingVeiligheidsbeleidVertrouwenswerkToon nog 8 tags

Op 4 juli 2023 verscheen de landelijke veiligheidsmonitor primair en voortgezet onderwijs. Wij duiden de cijfers en geven tips om blijvend te werken aan een sociaal veilig leer- en werkklimaat.

Dit doet de Leraar van het Jaar 2022 tegen pesten

povomboPestenToon nog 1 tags

Lennart van der Meulen is Leraar van het Jaar 2022 van het basisonderwijs. Wat kenmerkt zijn manier van lesgeven? En hoe gaat hij om met de uitdagingen van leraar zijn? Wanneer grapjes te ver gaan of regels worden overtreden. Lisah van Dam en Marijke van der Zalm spraken hem hierover in dit interview.

'Maar één Week Tegen Pesten? Grapje zeker?'

povomboPestenToon nog 1 tags

Hoe impactvol de Gouden Weken aan het begin van het schooljaar ook zijn voor de groepsvorming, blijvende aandacht is nodig om pesten te voorkomen en te stoppen. Het beste moment hiervoor is direct na de kerstvakantie: de Zilveren Weken. Lees de blog van Sjoukje Mos, adviseur inclusief schoolklimaat, en bekijk onze doe-, kijk- en leestips.

En soms gebeurt het dan toch...

povomboCalamiteitenToon nog 1 tags

Het verlies van een leerling, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag onder jonge kinderen, een leerling met een mes op school. Ingrijpende gebeurtenissen waarvan je hoopt dat ze je nooit overkomen op school. Lynn Louwe schrijft er dit blog over.

VOL - Vierdaagse training ‘Een stevige basis’ - September 2023

vomboVertrouwenswerk
11 en 12 september 2023; 25 en 26 september 2023Woudschoten€1699,-

De training zit vol. De inschrijving is gesloten.

Ben je vertrouwenspersoon in het vo of mbo? En wil je je verder professionaliseren in het vertrou…

Meer weten

Week Tegen Pesten 2023

povomboPestenToon nog 1 tags
25 t/m 29 september 2023Gratis

Stichting School & Veiligheid organiseert ieder jaar in september de Week Tegen Pesten. Dit jaar van maandag 25 t/m vrijdag 29 september 2023. Doe net als duizenden andere scholen (po, vo én mbo) mee en maak aan het begin van het schooljaar een goede start met het werken aan een fijne en veilige school.

Meer weten

Train de Trainer 'Werken aan een veilige en seksueel integere sfeer'

Omgaan met seksualiteitPedagogisch klimaat
26 oktober en 21 november (VOL); 9 en 21 november09:30UtrechtGratis

Werken aan een veilige school, ook als het gaat om relaties en seksualiteit, is niet voorbehouden aan vakdocenten die lessen seksuele vorming geven. Het is belangrijk dat het hele team er aandacht voor heeft en dat er gewerkt wordt aan een veilige sfeer op school, ook op dit gebied. Hoe stimuleer en ondersteun je als Gezonde School-adviseur een school hierin? Daarvoor ontwikkelde School & Veiligheid de Train de Trainer Schoolteams.

Meer weten

Spel 'Gedragen Gedrag' vo/mbo

nieuw

30,00

Meer informatie

Kletskaartjes over grapjes en pesten (po, vo)

po-voalleen-te-downloaden

0,00

Meer informatie

E-zine 'Van verdeeldheid naar verbinding'

po-vo-mbodigitaal

0,00

Meer informatie

Projecten 'Gezonde relaties & seksualiteit'

povomboOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaatToon nog 2 tags

School & Veiligheid werkt mee aan een aantal projecten vanuit de stimuleringsregeling ‘Gezonde relaties en seksualiteit’. Vanuit deze regeling worden scholen ondersteund bij het inbedden van het thema in schoolbeleid en onderwijs. Immers, aandacht voor sociale veiligheid rondom relaties en seksualiteit is al vanaf jonge leeftijd belangrijk. Zowel thuis als op school. 

Ondermijnende Krachten op school

We blikken terug op de conferentie ‘Ondermijnende Krachten?’. Een dag die in het teken stond van bewustwording en kennisdeling over de aanpak van onde…

Onderwijsconferentie Met Alle Respect!

povombo.Toon nog 1 tags

School & Veiligheid organiseert jaarlijks de landelijke conferentie Met Alle Respect! Daarbij komen allerlei thema’s aan bod rond sociale veiligheid op het po, vo en mbo. Lees hier het sfeerverslag van de meest recente editie (5 april 2023). En meld je aan voor volgend jaar.

Veiligheidsmonitor 2021-2022

povoAgressief gedragCalamiteitenDiscriminatieOmgaan met seksualiteitPestenSamen met oudersGender- en seksuele diversiteitSeksuele grensoverschrijdingVeiligheidsbeleidVertrouwenswerkToon nog 9 tags

Op 4 juli 2023 verscheen de landelijke veiligheidsmonitor 2021-2022 voor het primair en voortgezet onderwijs (po en vo). In dit artikel bespreken wij de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van sociale veiligheid. Ook doen wij suggesties hoe je continu aan sociale veiligheid kan blijven werken.

Grenzen aan gedrag

povomboSeksuele grensoverschrijdingToon nog 1 tags

De folder ‘Grenzen aan gedrag’ is een samenvatting over de wettelijke kaders van (seksueel) ontoelaatbaar gedrag van onderwijspersoneel ten opzichte van leerlingen en studenten. Wanneer en hoe moet er actie worden ondernomen? En wat kan een schoolleider en -bestuurder doen om dit gedrag te voorkomen?

Kletskaartjes over gender- en seksuele diversiteit

poGender- en seksuele diversiteitPOgesprekstoolToon nog 1 tags

Met de kletskaartjes over gender- en seksuele diversiteit begin je op een speelse manier een klassengesprekje over de verschillen tussen mensen, in gezinssamenstelling, in hoe ze zichzelf zien of in seksuele voorkeur.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school