Adviespunt

Vind jij een sociaal veilig school- en leerklimaat ook zo belangrijk? En wil jij daar actief een steentje aan bijdragen? Kijk dan eens op onze vacaturepagina. Ter versterking van onze organisatie zijn we op zoek naar een senior adviseur marketing & communicatie.

Bekijk de vacature

Woensdag 5 april 2023 organiseren wij onze jaarlijkse conferentie Met Alle Respect! Ditmaal, op veler verzoek, een volledig hybride versie. Inspirerende keynotes, interessante en praktische workshops. Dit event wil je niet missen!

Lees meer en meld je aan

In een interview vertelt Lennart van der Meulen, Leraar van het Jaar 2022, onder meer over zijn manier van lesgeven, regels en afspraken in de klas, de Zilveren Weken en pesten.

Lees het interview

Aan het eind van het jaar popt de vraag rondom (illegaal) vuurwerk weer op. Zo ook op school. Kun je als school zomaar een kluisjescontrole uitvoeren? Of is het juist een taak van de politie om dit te doen? Wat mag en wat mag niet?

Meer informatie

De Zilveren Weken zijn een goed moment om halverwege het schooljaar opnieuw aandacht te besteden aan pesten. Onze adviseur Sjoukje Mos schreef er een blog over, getiteld ‘Maar één Week Tegen Pesten? Grapje zeker?’

Lees het blog

Sociale veiligheid staat hoog op de agenda van minister Wiersma. Dat blijkt uit de brief die hij op 18 november aan de Tweede Kamer stuurde. School & Veiligheid onderschrijft de boodschap van de minister.

Lees onze reactie

Agressief gedrag

Alles over de aanpak en preventie van agressief gedrag in de klas, in het team en op school.

Burgerschapsvorming

Burgerschapsonderwijs, wat moet er eigenlijk? En hoe pak je dat aan op school, in je team en in de klas?

Calamiteiten

Het kan elke school overkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Discriminatie

In een sociaal veilige school heeft iedereen het gevoel erbij te horen. Discriminatie staat hier haaks op. Toch komt discriminatie helaas voor.

Omgaan met seksualiteit

Integer omgaan met seksueel gedrag draagt bij aan een veilige school, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn.

Pesten

Wat kun je doen om pesten te voorkomen, signaleren en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Samen met ouders

Hoe ziet een goede samenwerking tussen ouders en onderwijsprofessionals eruit? Dan kan per school verschillen.

Seksuele diversiteit

Op de basisschool ontdekken kinderen hoe ze zich kunnen verhouden tot meisje-zijn en jongen-zijn.

Seksuele grensoverschrijding

Wat te doen als op school sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Sociale media

Het leven van kinderen speelt zich voor een groot deel online af. Wat is in die online wereld acceptabel is en wat niet?

Vertrouwenswerk

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Agressief gedrag

Alles over de aanpak en preventie van agressief gedrag in de klas, in het team en op school.

Burgerschapsvorming

Burgerschap op school, wat moet er eigenlijk? En hoe pak je dat aan op school, in je team en in de klas?

Calamiteiten

Het kan elke school overkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Criminaliteit

Wat is ondermijning? Hoe maak je de leerlingen weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit?

Discriminatie

Leerlingen en personeel moeten zichzelf kunnen en durven zijn op school, ongeacht hun huidskleur, achtergrond, religie of seksuele geaardheid.

Pesten

Wat kun je doen om pesten te voorkomen, te signaleren en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Radicalisering

Scholen hebben te maken met maatschappelijke onrust die de school binnenkomt en met leerlingen die er (extreme) idealen op na houden.

Seksuele diversiteit

In het vo komt de ontwikkeling van de gender- en seksuele identiteit van leerlingen in een stroomversnelling.

Spanning en discussie

Het kan spannend zijn om met leerlingen in gesprek te gaan over maatschappelijke onderwerpen als racisme, vluchtelingen of aanslagen.

Omgaan met seksualiteit

Seksualiteit en gender horen bij de identiteitsvorming van elke leerling. Integer hiermee omgaan geeft veiligheid.

Seksuele grensoverschrijding

Wat te doen als op school sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag? (vo)

Sociale media

Sociale media zijn niet weg te denken uit het leven van jongeren. Wat is in die online wereld acceptabel gedrag en wat niet?

Vertrouwenswerk

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Agressief gedrag

Alles over de preventie en aanpak van agressief gedrag in de groep, in het team en binnen de onderwijsinstelling.

Calamiteiten

Het kan op elke mbo voorkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Criminaliteit

Wat is ondermijning? Hoe maak je de studenten weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit?

Discriminatie

Studenten en personeel moeten zichzelf kunnen en durven zijn op school, ongeacht hun huidskleur, achtergrond, religie of seksuele geaardheid.

Pesten

Wat kun je doen om pesten in het mbo te voorkomen en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Radicalisering

Scholen hebben te maken met maatschappelijke onrust en met studenten die er (extreme) idealen op na houden.

Spanning en discussie

Het kan spannend zijn om met studenten in gesprek te gaan over maatschappelijke onderwerpen. Hoe doe je dat op een goede en veilige manier?

Omgaan met seksualiteit

Werken aan een veilige sfeer waarin studenten en docenten seksueel integer met elkaar leren omgaan.

Seksuele grensoverschrijding

Wat te doen wanneer sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag op school?

Sociale media

Studenten en sociale media zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom zijn er afspraken nodig: wat is acceptabel online gedrag en wat niet?

Vertrouwenswerk

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Actueel

Wapen- en kluisjescontrole: wat mag en wat niet?

povomboVeiligheidsbeleidToon nog 1 tags

Nu het einde van jaar nadert, popt de vraag rondom (illegaal) vuurwerk weer op, zo ook op school. Kun je als school zomaar een kluisjescontrole uitvoeren? Of is het juist een taak van de politie om dit te doen? Wat mag, en wat mag niet?

Meer seksueel grensoverschrijdend gedrag: wat kan een schoolbestuurder doen?

povoOmgaan met seksualiteitSeksuele grensoverschrijdingToon nog 1 tags

De nieuwe leidraad ‘Zo klein als mogelijk, zo groot als nodig’ geeft schoolbestuurders een overzicht van maatregelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen én om zorgvuldig te handelen bij (mogelijke) incidenten.

Sociale veiligheid hoog op agenda minister

povomboBurgerschapsvormingVeiligheidsbeleidToon nog 2 tags

Minister Wiersma (OCW) stuurde op vrijdag 18 november de brief ‘Vrij en veilig onderwijs’ naar de Tweede Kamer. Hierin benadrukt hij het belang van aandacht voor sociale veiligheid in het onderwijs. School & Veiligheid onderschrijft de boodschap van de minister.

Dit doet de Leraar van het Jaar 2022 tegen pesten

povomboPestenToon nog 1 tags

Lennart van der Meulen is Leraar van het Jaar 2022 van het basisonderwijs. Wat kenmerkt zijn manier van lesgeven? En hoe gaat hij om met de uitdagingen van leraar zijn? Wanneer grapjes te ver gaan of regels worden overtreden. Lisah van Dam en Marijke van der Zalm spraken hem hierover in dit interview.

'Maar één Week Tegen Pesten? Grapje zeker?'

povomboPestenToon nog 1 tags

Hoe impactvol de Gouden Weken aan het begin van het schooljaar ook zijn voor de groepsvorming, blijvende aandacht is nodig om pesten te voorkomen en te stoppen. Het beste moment hiervoor is direct na de kerstvakantie: de Zilveren Weken. Lees de blog van Sjoukje Mos, adviseur inclusief schoolklimaat, en bekijk onze doe-, kijk- en leestips.

En soms gebeurt het dan toch...

povomboCalamiteitenToon nog 1 tags

Het verlies van een leerling, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag onder jonge kinderen, een leerling met een mes op school. Ingrijpende gebeurtenissen waarvan je hoopt dat ze je nooit overkomen op school. Lynn Louwe schrijft er dit blog over.

VOL - Vierdaagse training ‘Een stevige basis’ - Januari 2023

vomboVertrouwenswerk
16 en 17 januari 2023; 30 en 31 januari 2023. Woudschoten€ 1549

Vanwege de grote belangstelling zit deze training al vol. Voor 2023 zijn er nog wel trainingen te boeken, deze vind je in onze agenda. 

Ben je vert…

Meer weten

VOL - Vierdaagse training ‘Een stevige basis’ - Maart 2023

vomboVertrouwenswerk
15 en 16 maart 2023; 29 en 30 maart 2023Woudschoten€ 1549

Vanwege de grote belangstelling zit deze training al vol. Voor 2023 zijn er nog wel trainingen te boeken, deze vind je in onze agenda. 

Ben je vert…

Meer weten

VOL - Tweedaagse training 'Een goede basis' - maart 2023

poVertrouwenswerk
21 en 22 maart 2023Woudschoten€ 799,-

Werk je als vertrouwenspersoon of contactpersoon in het primair onderwijs en wil jij je (verder) ontwikkelen in het vertrouwenswerk op school? Dan is de tweedaagse training ‘Een goede basis’ iets voor jou!

Meer weten

Omgaan met complotten in de klas

alleen-te-downloaden

0,00

Meer informatie

Leidraad ‘Vertrouwenswerk op school' (po)

alleen-te-downloaden

0,00

Meer informatie

Landelijke pool trainers en gastdocenten

povomboOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaatToon nog 2 tags

Scholen die een trainer of gastdocent zoeken op het gebied van gezonde relaties en seksualiteit, kunnen hiervoor terecht bij een landelijke databank.

Onderwijsconferentie Met Alle Respect!

povombo.Toon nog 1 tags

School & Veiligheid organiseert jaarlijks de landelijke conferentie Met Alle Respect! Daarbij komen allerlei thema’s aan bod rond sociale veiligheid op het po, vo en mbo. Denk aan pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en praten over ongemakkelijke onderwerpen. 

Werkconferentie 'Hoe doe je het?'

povomboOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaatToon nog 2 tags

School & Veiligheid en Rutgers organiseerden op 7 oktober 2022 een werkconferentie voor opleiders aan pabo’s en lerarenopleidingen. Hier werden de toolkits gepresenteerd die zijn ontwikkeld om de opleiders te ondersteunen bij het inbedden van het thema gezonde relaties & seksualiteit in het curriculum.

Vijf filmpjes bij de pedagogische wegwijzers naar sociale veiligheid

vomboPedagogisch klimaatPestenSeksuele grensoverschrijdingSpanning en discussie in de klasVeiligheidsbeleidToon nog 4 tags

Hoe ga je om met alledaagse situaties in de klas die raken aan sociale veiligheid? Aan de hand van vijf filmpjes kun je hier zelf of samen met collega’s op reflecteren. Zo krijg je meer zicht op je pedagogisch handelen en ben je met elkaar op weg naar een sociaal veilige school.

Samen op weg naar inclusief onderwijs

povomboBurgerschapsvormingDiscriminatieToon nog 2 tags

Inclusief onderwijs waarin er niet wordt gediscrimineerd op basis van kleur, gender of andere kenmerken blijft iets waar we met zijn allen actief naar moeten streven. Daarom heeft het Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme de werkconferentie ‘Inclusief Onderwijs’ georganiseerd. Welke goede (en minder goede) voorbeelden zijn er al? En wat zouden scholen moeten doen om te zorgen voor inclusief onderwijs?

Zo klein als mogelijk, zo groot als nodig

povoOmgaan met seksualiteitSeksuele grensoverschrijdingvoPOToon nog 3 tags

Leidraad voor schoolbestuurders over het voorkómen en omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag op school.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school