Let op: de helpdesk is gesloten van 22 tot en met 28 februari 2021. In geval van een calamiteit, kun je altijd het calamiteitenteam bellen.

Helpdesk
Winkelwagen

Lees nu de blog over Stef. Een ontroerend verhaal over een jongen die zich niet veilig voelt op school. Maar ook een verhaal met een prachtige boodschap.

Lees de blog

In de campagne ‘Samen zijn wij iedereen’ vragen we aandacht voor het belang van een inclusief klimaat in het mbo.

Bekijk de campagnewebsite

COVID-19

Middelbare scholen en het mbo mogen per 1 maart weer (gedeeltelijk) open. Wij hebben de maatregelen op een rijtje gezet en het stappenplan (vo) herschreven.

Lees ons geactualiseerde nieuwsbericht

Zorgelijke ontwikkeling

Het afgelopen jaar heeft een aantal zeer ernstige incidenten plaatsgevonden waarbij minderjarigen messen gebruikten. Dat is een zorgelijke ontwikkeling die ook Stichting School & Veiligheid op de voet volgt.

Lees het actueel item

Website vernieuwd

De afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt aan deze nieuwe website. Omdat ‘nieuw’ altijd even wennen is, hebben wij de belangrijkste verandering even op een rijtje gezet. Zo vind je snel alle vertrouwde informatie weer terug.

De website in een nieuw jasje

Agressief gedrag (po)

Alles over de aanpak en preventie van agressief gedrag in de klas, in het team en op school.

Burgerschapsvorming (po)

Burgerschapsonderwijs, wat moet er eigenlijk? En hoe pak je dat aan op school, in je team en in de klas?

Calamiteiten (po)

Het kan elke school overkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Discriminatie (po)

In een sociaal veilige school heeft iedereen het gevoel erbij te horen. Discriminatie staat hier haaks op. Toch komt discriminatie helaas voor.

Omgaan met seksualiteit (po)

Integer omgaan met seksueel gedrag zorgt voor een veilige school, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn.

Pesten (po)

Wat kun je doen om pesten te voorkomen, signaleren en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Samen met ouders (po)

Hoe ziet een goede samenwerking tussen ouders en onderwijsprofessionals eruit? Dan kan per school verschillen.

Seksuele diversiteit (po)

Op de basisschool ontdekken kinderen hoe ze zich kunnen verhouden tot meisje-zijn en jongen-zijn.

Seksuele grensoverschrijding (po)

Wat te doen als op school sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Sociale media (po)

Het leven van kinderen speelt zich voor een groot deel online af. Wat is in die online wereld acceptabel is en wat niet?

Vertrouwenswerk (po)

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Agressief gedrag (vo)

Alles over de aanpak en preventie van agressief gedrag in de klas, in het team en op school.

Burgerschapsvorming (vo)

Burgerschap op school, wat moet er eigenlijk? En hoe pak je dat aan op school, in je team en in de klas?

Calamiteiten (vo)

Het kan elke school overkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Discriminatie (vo)

Leerlingen en personeel moeten zichzelf kunnen en durven zijn op school, ongeacht hun huidskleur, achtergrond, religie of seksuele geaardheid.

Pesten (vo)

Wat kun je doen om pesten te voorkomen, te signaleren en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Radicalisering (vo)

Scholen hebben te maken met maatschappelijke onrust die de school binnenkomt en met leerlingen die er (extreme) idealen op na houden.

Seksuele diversiteit (vo)

In het vo komt de ontwikkeling van de gender- en seksuele identiteit van leerlingen in een stroomversnelling.

Spanning en discussie (vo)

Het kan spannend zijn om met leerlingen in gesprek te gaan over maatschappelijke onderwerpen als racisme, vluchtelingen of aanslagen.

Omgaan met seksualiteit (vo)

Seksualiteit en gender horen bij de identiteitsvorming van elke leerling. Integer hiermee omgaan geeft veiligheid.

Seksuele grensoverschrijding (vo)

Wat te doen als op school sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Sociale media (vo)

Sociale media zijn niet weg te denken uit het leven van jongeren. Wat is in die online wereld acceptabel gedrag en wat niet?

Vertrouwenswerk (vo)

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Agressief gedrag (mbo)

Alles over de preventie en aanpak van agressief gedrag in de groep, in het team en binnen de onderwijsinstelling.

Calamiteiten (mbo)

Het kan op elke mbo voorkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Discriminatie (mbo)

Studenten en personeel moeten zichzelf kunnen en durven zijn op school, ongeacht hun huidskleur, achtergrond, religie of seksuele geaardheid.

Pesten (mbo)

Wat kun je doen om pesten in het mbo te voorkomen en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Radicalisering (mbo)

Scholen hebben te maken met maatschappelijke onrust en met studenten die er (extreme) idealen op na houden.

Spanning en discussie (mbo)

Het kan spannend zijn om met studenten in gesprek te gaan over maatschappelijke onderwerpen. Hoe doe je dat op een goede en veilige manier?

Omgaan met seksualiteit (mbo)

Werken aan een veilige sfeer waarin studenten en docenten seksueel integer met elkaar leren omgaan.

Seksuele grensoverschrijding (mbo)

Wat te doen als op school sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Sociale media (mbo)

Studenten en sociale media zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom zijn er afspraken nodig: wat is acceptabel online gedrag en wat niet?

Vertrouwenswerk (mbo)

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Actueel

Deelname aan de Veiligheidsmonitor

povoVeiligheidsbeleid

Door in kaart te brengen hoe leerlingen zich voelen, kun je achterhalen wat de gevolgen zijn (geweest) van de aanpassingen van de afgelopen tijd. Doe daarom mee aan de veiligheidsmonitor van het ministerie van OCW. Deze is bedoeld voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Deelname is gratis.

Toename messenbezit onder jongeren

vomboAgressief gedragCalamiteitenToon nog 1 tags

Het afgelopen jaar heeft een aantal zeer ernstige incidenten plaatsgevonden waarbij minderjarigen messen gebruikten. Dat is een zorgelijke ontwikkeling die ook Stichting School & Veiligheid op de voet volgt. Wat kun je als school(leiding) doen?

Website vernieuwd

povomboVeiligheidsbeleidToon nog 1 tags

De afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt aan deze nieuwe website. Omdat ‘nieuw’ altijd even wennen is, hebben wij de belangrijkste verandering even op een rijtje gezet. Zo vind je snel alle vertrouwde informatie weer terug.

De school als plek van ontmoeting

vomboBurgerschapsvormingPedagogisch klimaatSpanning en discussie in de klasToon nog 2 tags

Bertina Greven schreef dit blog naar aanleiding van het SCP-rapport ‘Samen of gescheiden naar school’. Onze campagne SAMEN ZIJN WIJ IEDEREEN sluit daar mooi op aan. Daarin vragen we aandacht voor een inclusieve sfeer in het mbo.

Ik ben, ik ben, wie jij niet ziet

povomboBurgerschapsvormingOmgaan met seksualiteitPestenToon nog 3 tags

Als adviseurs over sociale veiligheid op scholen zijn wij geïnteresseerd in verhalen van leraren en leerlingen. Zoals het aangrijpende verhaal van Stef, die zich niet veilig voelt op school. Maar ook een verhaal met een prachtige boodschap.

De impact van het ‘nieuwe normaal’

povomboCalamiteitenToon nog 1 tags

Corona: iedereen vindt er wat van. Het is een pandemie, het is het ‘nieuwe normaal’. Maar wat doet dit ‘nieuwe normaal’ met ons als mens? Lynn Louwe, adviseur sociaal veiligheidsbeleid en projectleider calamiteitenteam bij Stichting School & Veiligheid, schreef dit blog erover.

Onderzoek je eigen breincodes

mboDiscriminatiePedagogisch klimaat
4 maart 2021, 8 maart 2021, 11 maart 2021onlinegratis

Werken aan inclusie is belangrijk én gaat niet vanzelf. Speciaal voor de campagne ‘Samen zijn wij iedereen’ biedt Stichting School & Veiligheid drie w…

Meer weten

BurgerschapsBorrels 2020-2021 | Winnen met de schoolcultuur

povoBurgerschapsvorming
11 maart 202115:30Online

Tijdens de maandelijkse BurgerschapsBorrel belicht een spreker onderwerpen die linken aan burgerschap en deelnemers kunnen rekenen op interactie en ruimte om vragen te stellen. Vandaag Fleur Nollet en Sylvia van Bragt met veel tips om burgerschapsonderwijs op school te laten floreren.

Meer weten

Campagneweek mbo 'Samen zijn wij iedereen'

mboPedagogisch klimaat

Als docent in het mbo weet je hoe belangrijk een goede sfeer in de klas is. Als iedereen erbij hoort en meedoet met respect voor bestaande verschillen…

Meer weten

Spel 'Gedragen Gedrag' vo/mbo

25,00Excl verzend- en handelingskosten

Meer informatie

Spel 'Gedragen Gedrag' po

25,00Excl verzend- en handelingskosten

Meer informatie

Omgaan met complotten in de klas

alleen-download

0,00Excl verzend- en handelingskosten

Meer informatie

Onderwijsconferentie Met Alle Respect!

povomboloremToon nog 1 tags

Stichting School & Veiligheid organiseert jaarlijks de landelijke onderwijsconferentie Met Alle Respect! Tijdens deze conferentie komen allerlei thema’s aan bod rond sociale veiligheid op het po, vo en mbo. Denk aan workshops over pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en leren praten over ongemakkelijke onderwerpen met je klas. Met Alle Respect! 2021 vindt online plaats op 14 april 2021.

Week Tegen Pesten

povomboPestenToon nog 1 tags

Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een gezellige en veilige groep. De Week Tegen Pesten helpt scholen daarbij. Ieder jaar in september organiseert Stichting School & Veiligheid de Week Tegen Pesten.

Project: Genderwijs

povomboBurgerschapsvormingDiscriminatieOmgaan met seksualiteitPestenToon nog 4 tags

Op 14 oktober 2020 vond de online onderwijsconferentie Genderwijs plaats. De conferentie stond in het teken van de kijk op jongens en meiden in het onderwijs. Een terugblik

Pedagogische wegwijzers naar seksuele integriteit

poSeksuele integriteitOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaatSeksuele diversiteitToon nog 2 tags

Wat kun je als leerkracht doen om in de klas een respectvolle en verantwoordelijke houding rond seksualiteit en gender voor te leven en te stimuleren?…

Kennismakers

mboPedagogisch klimaatdiversiteitdiscriminatieklasToon nog 2 tags

Om goed samen te werken, is het belangrijk dat studenten kennismaken met elkaar. Dat zorgt ervoor dat er een sfeer ontstaat waarbij iedereen zich welkom voelt. In onze Kennismakers vind je vragen die hierbij helpen. Studenten ontdekken dat er meer overeenkomsten zijn dan de opleiding, maar zullen ook merken dat het niet erg is wanneer er verschillen zijn.

Werken aan seksuele integriteit bij leerlingen, hoe doe je dat?

voOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaat

Dit is een praktijkverhaal over een leraar die durft te kijken naar zijn eigen gedrag, waardoor hij zijn leerlingen de kans geeft iets te leren: integer omgaan met seksualiteit. Het is ook het verhaal van een vervelende meme op Instagram, met een positieve afloop, opgetekend door School & Veiligheid. 

Creëer een sociaal veilige sfeer op school