Helpdesk
Winkelwagen

COVID-19

De verlenging van de lock-down heeft ook impact op het onderwijs. Wij hebben de maatregelen op een rijtje gezet.

Lees ons geactualiseerde nieuwsbericht

Vacature directeur-bestuurder

Vanwege het naderende pensioen van Klaas Hiemstra, directeur-bestuurder van Stichting School & Veiligheid, is de Raad van Toezicht gestart met de werving en selectie van een nieuwe directeur-bestuurder.

Lees meer

Zorgelijke ontwikkeling

Het afgelopen jaar heeft een aantal zeer ernstige incidenten plaatsgevonden waarbij minderjarigen messen gebruikten. Dat is een zorgelijke ontwikkeling die ook Stichting School & Veiligheid op de voet volgt.

Lees het actueel item

Inclusief onderwijs

Een inclusief klimaat is een leeromgeving waarin studenten gewaardeerd en gezien worden. Bertina Greven, adviseur van School & Veiligheid schreef hier vlak voor de kerstvakantie een blog over.

Ontmoeten

Website vernieuwd

De afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt aan deze nieuwe website. Omdat ‘nieuw’ altijd even wennen is, hebben wij de belangrijkste verandering even op een rijtje gezet. Zo vind je snel alle vertrouwde informatie weer terug.

De website in een nieuw jasje

Zilveren weken

Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen in het proces van groepsvorming. Dus ook na de kerstvakantie: je bent dan met de klas in de Zilveren Weken beland. Dit is een goed moment om weer stil te staan bij de sfeer in de klas. In dit artikel geven we je informatie en tips.

Gouden en zilveren weken

Agressief gedrag (po)

Alles over de aanpak en preventie van agressief gedrag in de klas, in het team en op school.

Burgerschapsvorming (po)

Burgerschapsonderwijs, wat moet er eigenlijk? En hoe pak je dat aan op school, in je team en in de klas?

Calamiteiten (po)

Het kan elke school overkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Discriminatie (po)

In een sociaal veilige school heeft iedereen het gevoel erbij te horen. Discriminatie staat hier haaks op. Toch komt discriminatie helaas voor.

Omgaan met seksualiteit (po)

Integer omgaan met seksueel gedrag zorgt voor een veilige school, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn.

Pesten (po)

Wat kun je doen om pesten te voorkomen, signaleren en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Samen met ouders (po)

Hoe ziet een goede samenwerking tussen ouders en onderwijsprofessionals eruit? Dan kan per school verschillen.

Seksuele diversiteit (po)

Op de basisschool ontdekken kinderen hoe ze zich kunnen verhouden tot meisje-zijn en jongen-zijn.

Seksuele grensoverschrijding (po)

Wat te doen als op school sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Sociale media (po)

Het leven van kinderen speelt zich voor een groot deel online af. Wat is in die online wereld acceptabel is en wat niet?

Vertrouwenswerk (po)

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Agressief gedrag (vo)

Alles over de aanpak en preventie van agressief gedrag in de klas, in het team en op school.

Burgerschapsvorming (vo)

Burgerschapsonderwijs, wat moet er eigenlijk? En hoe pak je dat aan op school, in je team en in de klas?

Calamiteiten (vo)

Het kan elke school overkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Discriminatie (vo)

Leerlingen en personeel moeten zichzelf kunnen en durven zijn op school, ongeacht hun huidskleur, achtergrond, religie of seksuele geaardheid.

Pesten (vo)

Wat kun je doen om pesten te voorkomen, te signaleren en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Radicalisering (vo)

Scholen hebben te maken met maatschappelijke onrust die de school binnenkomt en met leerlingen die er (extreme) idealen op na houden.

Seksuele diversiteit (vo)

In het vo komt de ontwikkeling van de gender- en seksuele identiteit van leerlingen in een stroomversnelling.

Spanning en discussie (vo)

Het kan spannend zijn om met leerlingen in gesprek te gaan over maatschappelijke onderwerpen als racisme, vluchtelingen of aanslagen.

Omgaan met seksualiteit (vo)

Seksualiteit en gender horen bij de identiteitsvorming van elke leerling. Integer hiermee omgaan geeft veiligheid.

Seksuele grensoverschrijding (vo)

Wat te doen als op school sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Sociale media (vo)

Sociale media zijn niet weg te denken uit het leven van jongeren. Wat is in die online wereld acceptabel gedrag en wat niet?

Vertrouwenswerk (vo)

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Agressief gedrag (mbo)

Alles over de preventie en aanpak van agressief gedrag in de groep, in het team en binnen de onderwijsinstelling.

Calamiteiten (mbo)

Het kan op elke mbo voorkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Discriminatie (mbo)

Studenten en personeel moeten zichzelf kunnen en durven zijn op school, ongeacht hun huidskleur, achtergrond, religie of seksuele geaardheid.

Pesten (mbo)

Wat kun je doen om pesten in het mbo te voorkomen en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Radicalisering (mbo)

Scholen hebben te maken met maatschappelijke onrust en met studenten die er (extreme) idealen op na houden.

Spanning en discussie (mbo)

Het kan spannend zijn om met studenten in gesprek te gaan over maatschappelijke onderwerpen. Hoe doe je dat op een goede en veilige manier?

Omgaan met seksualiteit (mbo)

Werken aan een veilige sfeer waarin studenten en docenten seksueel integer met elkaar leren omgaan.

Seksuele grensoverschrijding (mbo)

Wat te doen als op school sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Sociale media (mbo)

Studenten en sociale media zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom zijn er afspraken nodig: wat is acceptabel online gedrag en wat niet?

Vertrouwenswerk (mbo)

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Actueel

Toename messenbezit onder jongeren

vomboAgressief gedragCalamiteitenToon nog 1 tags

Het afgelopen jaar heeft een aantal zeer ernstige incidenten plaatsgevonden waarbij minderjarigen messen gebruikten. Dat is een zorgelijke ontwikkeling die ook Stichting School & Veiligheid op de voet volgt. Wat kun je als school(leiding) doen?

Website vernieuwd

povomboVeiligheidsbeleidToon nog 1 tags

De afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt aan deze nieuwe website. Omdat ‘nieuw’ altijd even wennen is, hebben wij de belangrijkste verandering even op een rijtje gezet. Zo vind je snel alle vertrouwde informatie weer terug.

Conferentie 'Focus op Burgerschap' - Terugblik

Woensdag 18 november vond de tweede editie plaats van de conferentie ‘Focus op Burgerschap’. Een afwisselend programma van sprekers en interactieve onderdelen zorgden dat de deelnemers geïnspireerd de dag afsloten.

De impact van het ‘nieuwe normaal’

povomboCalamiteitenToon nog 1 tags

Corona: iedereen vindt er wat van. Het is een pandemie, het is het ‘nieuwe normaal’. Maar wat doet dit ‘nieuwe normaal’ met ons als mens? Lynn Louwe, adviseur sociaal veiligheidsbeleid en projectleider calamiteitenteam bij Stichting School & Veiligheid, schreef dit blog erover.

Ontmoeten

mboDiscriminatiePedagogisch klimaat

Wanneer je bezig bent met een thema, dan komen er als bij toeval allerlei dingen op je pad die een link hiermee hebben. Net zoals ik overal Mini’s zie rijden sinds ik er zelf een heb. Bij mij gaat het nu om ‘inclusie’. Een inclusief klimaat is een leeromgeving waarin studenten gewaardeerd en gezien worden.

‘Om de Beurt’

povoBurgerschapsvorming

Een veilig gesprek voeren in de klas kan op meerdere manieren. Een van die manieren is het gebruiken van een ‘talking stick’. In dit blog licht Sylvia van Bragt het gebruik toe.

Webinar: Vertrouwenspersoon in coronatijd

povomboVertrouwenswerkToon nog 1 tags
10 februari 202114:00€25,-

Hoe zet je jezelf weer op de kaart als vertrouwenspersoon in coronatijd? Hoe zorg je dat je vindbaar en aanspreekbaar bent en blijft? Hoe maak je gebruik van online mogelijkheden? Volg dit webinar voor tips voor vertrouwenspersonen in coronatijd.

Meer weten

BurgerschapsBorrels 2020-2021 | Pleidooi voor wereldburgerschap

povoBurgerschapsvorming
11 februari 202115:30Online

Tijdens de maandelijkse BurgerschapsBorrel belicht een spreker onderwerpen die linken aan burgerschap en deelnemers kunnen rekenen op interactie en ruimte om vragen te stellen. Vandaag Miguel Heilbron van Fawaka. Fawaka geeft wereldburgerschap vorm met veel aandacht voor inclusie, uitsluiting, mensenrechten en wereldperspectieven. Wat houdt dit alles concreet in? En wat kunt u ermee op uw school?

Meer weten

BurgerschapsBorrels 2020-2021 | Winnen met de schoolcultuur

povoBurgerschapsvorming
11 maart 202115:30Online

Tijdens de maandelijkse BurgerschapsBorrel belicht een spreker onderwerpen die linken aan burgerschap en deelnemers kunnen rekenen op interactie en ruimte om vragen te stellen. Vandaag Fleur Nollet en Sylvia van Bragt met veel tips om burgerschapsonderwijs op school te laten floreren.

Meer weten

Spel 'Gedragen Gedrag' vo/mbo

25,00Excl verzend- en handelingskosten

Meer informatie

Spel 'Gedragen Gedrag' po

25,00Excl verzend- en handelingskosten

Meer informatie

Omgaan met complotten in de klas

alleen-download

0,00Excl verzend- en handelingskosten

Meer informatie

Onderwijsconferentie Met Alle Respect!

povomboloremToon nog 1 tags

Stichting School & Veiligheid organiseert jaarlijks de landelijke onderwijsconferentie Met Alle Respect! Tijdens deze conferentie komen allerlei thema’s aan bod rond sociale veiligheid op het po, vo en mbo. Denk aan workshops over pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en leren praten over ongemakkelijke onderwerpen met je klas. Met Alle Respect! 2021 vindt online plaats op 14 april 2021.

Week Tegen Pesten

povomboPestenToon nog 1 tags

Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een gezellige en veilige groep. De Week Tegen Pesten helpt scholen daarbij. Ieder jaar in september organiseert Stichting School & Veiligheid de Week Tegen Pesten.

Project: Genderwijs

povomboBurgerschapsvormingDiscriminatieOmgaan met seksualiteitPestenToon nog 4 tags

Op 14 oktober 2020 vond de online onderwijsconferentie Genderwijs plaats. De conferentie stond in het teken van de kijk op jongens en meiden in het onderwijs. Een terugblik

Veilig omgaan met sexting

povoOmgaan met seksualiteitPestenSeksuele grensoverschrijdingSociale mediaToon nog 3 tags

Hoe voorkom je ongewenste sexting? En hoe ga je ermee om als het mis gaat? De wegwijzers ‘Seksualiteit online’ zetten op een rij welke materialen en programma’s hierin kunnen ondersteunen op het po en vo.

BurgerschapsBorrels 2020-2021

Elke tweede donderdagmiddag van de maand (15.30-16.30 uur), vindt er een online BurgerschapsBorrel plaats. Met uitzondering van de maanden mei en juli/augustus 2021. Voor elke maand is er een inspirerende spreker uitgenodigd die erg actief is op het thema burgerschap. De spreker belicht onderwerpen die linken aan burgerschap en deelnemers kunnen rekenen op interactie en ruimte om vragen te stellen.

Opnieuw naar studie of stage

mboPedagogisch klimaat

Een van de grootste uitdagingen bij het opnieuw naar school gaan na een periode van thuisonderwijs, is het omgaan met verschillen beleving. Ter voorbereiding op de start van het nieuwe schooljaar kunnen u en uw team gebruik maken van de aandachtspunten die voor een sociaal veilige start in het mbo.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school