Adviespunt

Na zeven jaar is het tijd voor een nieuw Digitaal Veiligheidsplan. De digitale tool helpt scholen om actief bezig te gaan met sociale veiligheid en handvatten te geven aan wettelijke verplichtingen van de school.

Lees er meer over

Wat staat je te doen als schoolleiding of als onderwijsprofessional als er bedreigingen zijn richting de school? In dit artikel geven wij enkele tips en concrete handvatten. Tips voor als het misgaat, maar ook tips ter preventie.

Lees de tips en handvatten

De campagne van de Week Tegen Pesten is van start! Met een nieuwe website (én nieuw logo)! Lees er alles over de slogan van dit jaar en zet ook direct je school op de kaart. Zo blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Doe mee

Wat staat er in de Staat van het Onderwijs, de jaarlijkse rapportage van de Inspectie van het Onderwijs, over sociale veiligheid? In ons nieuwsbericht een overzicht van de belangrijkste punten.

Lees het nieuwsbericht

Met conferenties, campagnes, inhoudelijke projecten en advies op maat heeft School & Veiligheid afgelopen jaar weer ingespeeld op de thema’s die belangrijk waren voor scholen. Daarover lees je meer in ons jaarverslag.

Lees het jaarverslag

Het spel Gedragen Gedrag is vernieuwd, met nieuwe situaties over polarisatie en genderdiversiteit. Maar ook een nieuwe categorie: online gedrag & sociale media. Gaan jullie samen aan de slag met Gedragen Gedrag?

Bestel het spel

Agressief gedrag

Alles over de aanpak en preventie van agressief gedrag in de klas, in het team en op school.

Burgerschapsvorming

Burgerschapsonderwijs, wat moet er eigenlijk? En hoe pak je dat aan op school, in je team en in de klas?

Calamiteiten

Het kan elke school overkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Discriminatie

In een sociaal veilige school heeft iedereen het gevoel erbij te horen. Discriminatie staat hier haaks op. Toch komt discriminatie helaas voor.

Omgaan met seksualiteit

Integer omgaan met seksueel gedrag draagt bij aan een veilige school, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn.

Pesten

Wat kun je doen om pesten te voorkomen, signaleren en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Samen met ouders

Hoe ziet een goede samenwerking tussen ouders en onderwijsprofessionals eruit? Dan kan per school verschillen.

Gender- en seksuele diversiteit

Op de basisschool ontdekken kinderen hoe ze zich kunnen verhouden tot meisje-zijn en jongen-zijn.

Seksuele grensoverschrijding

Wat te doen als op school sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Sociale media

Het leven van kinderen speelt zich voor een groot deel online af. Wat is in die online wereld acceptabel is en wat niet?

Vertrouwenswerk

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Agressief gedrag

Alles over de aanpak en preventie van agressief gedrag in de klas, in het team en op school.

Burgerschapsvorming

Burgerschap op school, wat moet er eigenlijk? En hoe pak je dat aan op school, in je team en in de klas?

Calamiteiten

Het kan elke school overkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Criminaliteit

Wat is ondermijning? Hoe maak je de leerlingen weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit?

Discriminatie

Leerlingen en personeel moeten zichzelf kunnen en durven zijn op school, ongeacht hun huidskleur, achtergrond, religie of seksuele geaardheid.

Pesten

Wat kun je doen om pesten te voorkomen, te signaleren en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Radicalisering

Scholen hebben te maken met maatschappelijke onrust die de school binnenkomt en met leerlingen die er (extreme) idealen op na houden.

Gender – en seksuele diversiteit

In het vo komt de ontwikkeling van de gender- en seksuele identiteit van leerlingen in een stroomversnelling.

Spanning en discussie

Het kan spannend zijn om met leerlingen in gesprek te gaan over maatschappelijke onderwerpen als racisme, vluchtelingen of aanslagen.

Omgaan met seksualiteit

Seksualiteit en gender horen bij de identiteitsvorming van elke leerling. Integer hiermee omgaan geeft veiligheid.

Seksuele grensoverschrijding

Wat te doen als op school sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag? (vo)

Sociale media

Sociale media zijn niet weg te denken uit het leven van jongeren. Wat is in die online wereld acceptabel gedrag en wat niet?

Vertrouwenswerk

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Agressief gedrag

Alles over de preventie en aanpak van agressief gedrag in de groep, in het team en binnen de onderwijsinstelling.

Calamiteiten

Het kan op elke mbo voorkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Criminaliteit

Wat is ondermijning? Hoe maak je de studenten weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit?

Discriminatie

Studenten en personeel moeten zichzelf kunnen en durven zijn op school, ongeacht hun huidskleur, achtergrond, religie of seksuele geaardheid.

Pesten

Wat kun je doen om pesten in het mbo te voorkomen en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Radicalisering

Scholen hebben te maken met maatschappelijke onrust en met studenten die er (extreme) idealen op na houden.

Spanning en discussie

Het kan spannend zijn om met studenten in gesprek te gaan over maatschappelijke onderwerpen. Hoe doe je dat op een goede en veilige manier?

Omgaan met seksualiteit

Werken aan een veilige sfeer waarin studenten en docenten seksueel integer met elkaar leren omgaan.

Seksuele grensoverschrijding

Wat te doen wanneer sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag op school?

Sociale media

Studenten en sociale media zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom zijn er afspraken nodig: wat is acceptabel online gedrag en wat niet?

Vertrouwenswerk

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Actueel

Digitaal Veiligheidsplan is vernieuwd

povoVeiligheidsbeleid

Na zeven jaar is het tijd voor een nieuw Digitaal Veiligheidsplan. De digitale tool helpt scholen om actief bezig te gaan met sociale veiligheid en ha…

Sociale veiligheid in de Staat van het Onderwijs 2023

povomboVeiligheidsbeleidToon nog 1 tags

Wat staat er in de Staat van het Onderwijs, de jaarlijkse rapportage van de Inspectie van het Onderwijs, over sociale veiligheid? In ons nieuwsbericht een overzicht van de belangrijkste punten.

Hoe te handelen bij online bedreigingen?

povomboCalamiteitenVeiligheidsbeleidToon nog 2 tags

Uit de media begrijpen wij dat richting enkele scholen in Nederland online bedreigingen zijn geuit. Wat staat je dan te doen als schoolleiding of als onderwijsprofessional? In dit artikel geven wij enkele tips en concrete handvatten. Tips voor als het misgaat, maar ook tips ter preventie.

Dit doet de Leraar van het Jaar 2022 tegen pesten

povomboPestenToon nog 1 tags

Lennart van der Meulen is Leraar van het Jaar 2022 van het basisonderwijs. Wat kenmerkt zijn manier van lesgeven? En hoe gaat hij om met de uitdagingen van leraar zijn? Wanneer grapjes te ver gaan of regels worden overtreden. Lisah van Dam en Marijke van der Zalm spraken hem hierover in dit interview.

'Maar één Week Tegen Pesten? Grapje zeker?'

povomboPestenToon nog 1 tags

Hoe impactvol de Gouden Weken aan het begin van het schooljaar ook zijn voor de groepsvorming, blijvende aandacht is nodig om pesten te voorkomen en te stoppen. Het beste moment hiervoor is direct na de kerstvakantie: de Zilveren Weken. Lees de blog van Sjoukje Mos, adviseur inclusief schoolklimaat, en bekijk onze doe-, kijk- en leestips.

En soms gebeurt het dan toch...

povomboCalamiteitenToon nog 1 tags

Het verlies van een leerling, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag onder jonge kinderen, een leerling met een mes op school. Ingrijpende gebeurtenissen waarvan je hoopt dat ze je nooit overkomen op school. Lynn Louwe schrijft er dit blog over.

Train de Trainer 'Werken aan een veilige en seksueel integere sfeer'

Omgaan met seksualiteitPedagogisch klimaat
29 juni en 17 oktober; 19 september en 17 oktober; 26 oktober en 21 november; onder voorbehoud: 9 en 21 november09:30UtrechtGratis

Werken aan een veilige school, ook als het gaat om relaties en seksualiteit, is niet voorbehouden aan vakdocenten die lessen seksuele vorming geven. Het is belangrijk dat het hele team er aandacht voor heeft en dat er gewerkt wordt aan een veilige sfeer op school, ook op dit gebied. Hoe stimuleer en ondersteun je als Gezonde School-adviseur een school hierin? Daarvoor ontwikkelde School & Veiligheid de Train de Trainer Schoolteams.

Meer weten

Webinar: het Digitaal Veiligheidsplan

povoVeiligheidsbeleid
15 juni 202315:00OnlineGratis

Stichting School & Veiligheid heeft het Digitaal Veiligheidsplan vernieuwd. Scholen en besturen kunnen op digitaalveiligheidsplan.nl kosteloos een acc…

Meer weten

VOL - Vierdaagse training ‘Een stevige basis’ - September 2023

vomboVertrouwenswerk
11 en 12 september 2023; 25 en 26 september 2023Woudschoten€1699,-

De training zit vol. De inschrijving is gesloten.

Ben je vertrouwenspersoon in het vo of mbo? En wil je je verder professionaliseren in het vertrou…

Meer weten

Visual Stappenplan voor een veilig gesprek

alleen-te-downloadenvo-mbo

0,00

Meer informatie

Kletskaartjes over 'aanraken' (po)

lesmateriaaldownloadpo

0,00

Meer informatie

SGG-preventietool

po-vo-mbodownload

0,00

Meer informatie

Projecten 'Gezonde relaties & seksualiteit'

povomboOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaatToon nog 2 tags

School & Veiligheid werkt mee aan een aantal projecten vanuit de stimuleringsregeling ‘Gezonde relaties en seksualiteit’. Vanuit deze regeling worden scholen ondersteund bij het inbedden van het thema in schoolbeleid en onderwijs. Immers, aandacht voor sociale veiligheid rondom relaties en seksualiteit is al vanaf jonge leeftijd belangrijk. Zowel thuis als op school. 

Ondermijnende Krachten op school

We blikken terug op de conferentie ‘Ondermijnende Krachten?’. Een dag die in het teken stond van bewustwording en kennisdeling over de aanpak van onde…

Onderwijsconferentie Met Alle Respect!

povombo.Toon nog 1 tags

School & Veiligheid organiseert jaarlijks de landelijke conferentie Met Alle Respect! Daarbij komen allerlei thema’s aan bod rond sociale veiligheid op het po, vo en mbo. Lees hier het sfeerverslag van de meest recente editie (5 april 2023). En meld je aan voor volgend jaar.

Wetgeving actief burgerschap en sociale cohesie VO

voBurgerschapsvorming

Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale cohesie. De overheid laat het aan de scholen zelf over hoe ze daaraan invulling geven.

Wetgeving Sociale Veiligheid

povoVeiligheidsbeleid

Ons Adviespunt krijgt regelmatig de vraag welke wetgeving relevant is als het gaat over sociale veiligheid. Welke wettelijk verplichte taken hebben de school en het bestuur? Om wat meer overzicht te bieden, hebben wij daarom alle voor sociale veiligheid op school relevante wetgeving op een rijtje gezet.

Waar begin je? Infographics lhbti+ op school

povoOmgaan met seksualiteitGender- en seksuele diversiteitpo/voToon nog 2 tags

Een poster met infographics voor in de lerarenkamer. Om af en toe stil te staan bij de vraag: “Zijn we nog steeds goed bezig om een veilige school te zijn, mét respect voor gender- en seksuele diversiteit?”

Creëer een sociaal veilige sfeer op school