Helpdesk
Winkelwagen

Corona en de lockdowns hebben een enorme impact gehad op het onderwijs. Wat kun je als onderwijsprofessional doen om de prettige sfeer te herstellen en vast te houden?

Lees onze tips

Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie (gehad). We wensen iedereen na de zomer een frisse start met de Gouden Weken. Hét moment om te werken aan een positieve groepssfeer.

Gouden Weken

Eén op de drie leerlingen ervaart discriminatie als grond voor pesten. Dat blijkt uit het recente rapport van de Kinderombudsman. Wat kun je als onderwijsprofessional doen tegen pesten en discriminatie?

Lees actueelbericht

Uit de ‘LHBT-monitor 2022’ van het SCP blijkt dat de situatie van lhbti-leerlingen op school nog veel aandacht nodig heeft. De monitor geeft veel aanbevelingen waarbij School & Veiligheid het onderwijs kan ondersteunen.

SCP: Aandacht nodig voor lhbti-leerlingen

Agressief gedrag

Alles over de aanpak en preventie van agressief gedrag in de klas, in het team en op school.

Burgerschapsvorming

Burgerschapsonderwijs, wat moet er eigenlijk? En hoe pak je dat aan op school, in je team en in de klas?

Calamiteiten

Het kan elke school overkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Discriminatie

In een sociaal veilige school heeft iedereen het gevoel erbij te horen. Discriminatie staat hier haaks op. Toch komt discriminatie helaas voor.

Omgaan met seksualiteit

Integer omgaan met seksueel gedrag draagt bij aan een veilige school, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn.

Pesten

Wat kun je doen om pesten te voorkomen, signaleren en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Samen met ouders

Hoe ziet een goede samenwerking tussen ouders en onderwijsprofessionals eruit? Dan kan per school verschillen.

Seksuele diversiteit

Op de basisschool ontdekken kinderen hoe ze zich kunnen verhouden tot meisje-zijn en jongen-zijn.

Seksuele grensoverschrijding

Wat te doen als op school sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Sociale media

Het leven van kinderen speelt zich voor een groot deel online af. Wat is in die online wereld acceptabel is en wat niet?

Vertrouwenswerk

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Agressief gedrag

Alles over de aanpak en preventie van agressief gedrag in de klas, in het team en op school.

Burgerschapsvorming

Burgerschap op school, wat moet er eigenlijk? En hoe pak je dat aan op school, in je team en in de klas?

Calamiteiten

Het kan elke school overkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Criminaliteit

Wat is ondermijning? Hoe maak je de leerlingen weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit?

Discriminatie

Leerlingen en personeel moeten zichzelf kunnen en durven zijn op school, ongeacht hun huidskleur, achtergrond, religie of seksuele geaardheid.

Pesten

Wat kun je doen om pesten te voorkomen, te signaleren en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Radicalisering

Scholen hebben te maken met maatschappelijke onrust die de school binnenkomt en met leerlingen die er (extreme) idealen op na houden.

Seksuele diversiteit

In het vo komt de ontwikkeling van de gender- en seksuele identiteit van leerlingen in een stroomversnelling.

Spanning en discussie

Het kan spannend zijn om met leerlingen in gesprek te gaan over maatschappelijke onderwerpen als racisme, vluchtelingen of aanslagen.

Omgaan met seksualiteit

Seksualiteit en gender horen bij de identiteitsvorming van elke leerling. Integer hiermee omgaan geeft veiligheid.

Seksuele grensoverschrijding

Wat te doen als op school sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag? (vo)

Sociale media

Sociale media zijn niet weg te denken uit het leven van jongeren. Wat is in die online wereld acceptabel gedrag en wat niet?

Vertrouwenswerk

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Agressief gedrag

Alles over de preventie en aanpak van agressief gedrag in de groep, in het team en binnen de onderwijsinstelling.

Calamiteiten

Het kan op elke mbo voorkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Criminaliteit

Wat is ondermijning? Hoe maak je de studenten weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit?

Discriminatie

Studenten en personeel moeten zichzelf kunnen en durven zijn op school, ongeacht hun huidskleur, achtergrond, religie of seksuele geaardheid.

Pesten

Wat kun je doen om pesten in het mbo te voorkomen en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Radicalisering

Scholen hebben te maken met maatschappelijke onrust en met studenten die er (extreme) idealen op na houden.

Spanning en discussie

Het kan spannend zijn om met studenten in gesprek te gaan over maatschappelijke onderwerpen. Hoe doe je dat op een goede en veilige manier?

Omgaan met seksualiteit

Werken aan een veilige sfeer waarin studenten en docenten seksueel integer met elkaar leren omgaan.

Seksuele grensoverschrijding

Wat te doen wanneer sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag op school?

Sociale media

Studenten en sociale media zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom zijn er afspraken nodig: wat is acceptabel online gedrag en wat niet?

Vertrouwenswerk

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Actueel

Corona in het onderwijs: uit het oog maar niet uit de harten

povomboPedagogisch klimaatToon nog 1 tags

Corona en de lockdowns hebben een enorme impact gehad op het onderwijs. Wat kun je als bestuurder, teamleider of onderwijsprofessional in het algemeen doen om de prettige sfeer te herstellen en vast te houden?

SCP: Aandacht nodig voor lhbti-leerlingen

povombo

Uit de ‘LHBT-monitor 2022’ van het SCP blijkt dat de situatie van lhbti-leerlingen op school nog veel aandacht nodig heeft. De monitor geeft aanbevelingen om het schoolklimaat te verbeteren, waarbij School & Veiligheid kan ondersteunen.

Praten over pesten en discriminatie helpt

povo

Onlangs publiceerde de Kinderombudsman het onderzoeksrapport ‘In eenzaamheid gepest’. Alarmerend is dat een op de drie leerlingen discriminatie ervaart als grond voor pesten. Wat kun je als onderwijsprofessional doen tegen pesten en discriminatie?

Krachtig en uitdagend: samen met ouders werken aan seksuele integriteit

poOmgaan met seksualiteitSamen met ouders

Bente van Gameren vertelt over het gesprek dat ze had met juf Saar. Haar verhalen tonen de uitdagingen én de kracht van het samenspel tussen ouders en school bij het werken aan seksuele integriteit.

Tijd voor een gesprekje of door met je les?  

povomboPedagogisch klimaatToon nog 1 tags

Tijd om een spontaan gesprekje met een leerling te laten ontstaan over een hobby, een gebeurtenis thuis. Dit is geen bijzaak van onderwijs, maar de kern. Over het belang van je leerling in beeld hebben schreef adviseur Lynn Louwe een blog.

Ik mag toch gewoon mijn mening geven?!

povomboBurgerschapsvormingDiscriminatiePedagogisch klimaatSociale mediaSpanning en discussie in de klasToon nog 5 tags

Wat vraagt polarisering van meningen van het pedagogisch vakmanschap. Elsemiek Schepers schreef er een blog over.

Train de Trainer Schoolteams

Omgaan met seksualiteitPedagogisch klimaat
25 oktober, 10 november 202209:30resp. Zwolle, ArnhemGratis

Werken aan een veilige school, ook als het gaat om relaties en seksualiteit, is niet voorbehouden aan vakdocenten die lessen seksuele vorming geven. Het is belangrijk dat het hele team er aandacht voor heeft en dat er gewerkt wordt aan een veilige sfeer op school, ook op dit gebied. Hoe stimuleer en ondersteun je als Gezonde School-adviseur een school hierin? Daarvoor ontwikkelde School & Veiligheid de Train de Trainer Schoolteams.

Meer weten

Training Van ramp naar rust

povomboCalamiteitenToon nog 1 tags
27 september, 30 september en 5 oktober09:00Rotterdam, Utrecht en ZwolleGratis

Een calamiteit komt altijd onverwacht. Stichting School & Veiligheid organiseert drie gratis trainingen om schoolleiders voor te bereiden.

Meer weten

Werkconferentie 'Hoe doe je het?'

povomboOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaatToon nog 2 tags
Vrijdag 7 oktober 202209:30Online

Hoe besteed je als lerarenopleider structureel aandacht aan het thema gezonde relaties & seksualiteit? En hoe kan het een integraal onderdeel van het curriculum worden? Tijdens de online werkconferentie ‘Hoe doe je het?’ op 7 oktober gaan we hier concreet mee aan de slag tijdens tafelgesprekken en inspiratiesessies.

Meer weten

Omgaan met complotten in de klas

alleen-te-downloaden

0,00

Meer informatie

Leidraad ‘Vertrouwenswerk op school' (po)

alleen-te-downloaden

0,00

Meer informatie

Week Tegen Pesten - poster po

alleen-te-downloadenposter

0,00

Meer informatie

Landelijke pool trainers en gastdocenten

povomboOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaatToon nog 2 tags

Scholen die een trainer of gastdocent zoeken op het gebied van gezonde relaties en seksualiteit, kunnen hiervoor terecht bij een landelijke databank.

Onderwijsconferentie Met Alle Respect!

povombo.Toon nog 1 tags

School & Veiligheid organiseert jaarlijks de landelijke conferentie Met Alle Respect! Daarbij komen allerlei thema’s aan bod rond sociale veiligheid op het po, vo en mbo. Denk aan pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en praten over ongemakkelijke onderwerpen. 

Werkconferentie 'Hoe doe je het?'

povomboOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaatToon nog 2 tags

School & Veiligheid en Rutgers organiseren op 7 oktober een werkconferentie voor opleiders aan pabo’s en lerarenopleidingen. Doel: hen ondersteunen bij het inbedden van het thema gezonder relaties en seksualiteit in het curriculum.

Corona in het onderwijs: uit het oog maar niet uit de harten

povomboPedagogisch klimaatToon nog 1 tags

Corona en de lockdowns hebben een enorme impact gehad op het onderwijs. Fysiek onderwijs blijft gelukkig ook bij een eventuele nieuwe coronagolf de insteek van alle betrokkenen. Desondanks blijft de impact van corona merkbaar bij leerlingen en medewerkers: meer conflicten, de groepsdynamiek blijft onstuimig en de omgangsvormen lijken niet meer duidelijk. Wat kun je als bestuurder, teamleider of onderwijsprofessional in het algemeen doen om de prettige sfeer te herstellen en vast te houden?

Kletskaartjes over grapjes en pesten (vo)

voPesten

Met de Kletskaartjes over Pesten kun je gedurende het hele jaar het onderwerp ‘pesten’ met de leerlingen bespreken. Bijvoorbeeld in de Gouden of Zilveren weken als je extra aandacht besteedt aan de dynamiek en sfeer in de groep.

Kletskaartjes over grapjes en pesten (po)

poPesten

Met de Kletskaartjes over Pesten kun je gedurende het hele jaar het onderwerp ‘pesten’ met de leerlingen bespreken. Bijvoorbeeld in de Gouden of Zilveren weken als je extra aandacht besteedt aan de dynamiek en sfeer in de groep.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school