Helpdesk
Winkelwagen

Bijna een kwart van de lhbti-leerlingen geeft aan wel eens te zijn gepest door onderwijspersoneel. School & Veiligheid is geschrokken van deze cijfers. Onderwijspersoneel heeft immers een voorbeeldfunctie.

Lees meer

Bij pesten denk je niet meteen aan het mbo. Toch is het ook daar een heel belangrijk onderwerp. Hóe belangrijk? Dat vertelt Karim Amghar in het interview dat wij met hem hadden in het kader van de Week Tegen Pesten.

Lees interview

Bekijk het openingsfilmpje samen met je klas als een sterke start van de Week Tegen Pesten. 27 september t/m 1 oktober.

Bekijk het filmpje

Tijdens dit webinar gaan we in op wat ondermijnende criminaliteit is en hoe dit samenhangt met straatcultuur. Daarnaast worden er ervaringsverhalen uitgewisseld.

Deelnemen

Zet in op een open en veilige schoolcultuur: een preventieve aanpak tegen seksuele grensoverschrijding

Lees meer

Agressief gedrag

Alles over de aanpak en preventie van agressief gedrag in de klas, in het team en op school.

Burgerschapsvorming

Burgerschapsonderwijs, wat moet er eigenlijk? En hoe pak je dat aan op school, in je team en in de klas?

Calamiteiten

Het kan elke school overkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Discriminatie

In een sociaal veilige school heeft iedereen het gevoel erbij te horen. Discriminatie staat hier haaks op. Toch komt discriminatie helaas voor.

Omgaan met seksualiteit

Integer omgaan met seksueel gedrag draagt bij aan een veilige school, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn.

Pesten

Wat kun je doen om pesten te voorkomen, signaleren en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Samen met ouders

Hoe ziet een goede samenwerking tussen ouders en onderwijsprofessionals eruit? Dan kan per school verschillen.

Seksuele diversiteit

Op de basisschool ontdekken kinderen hoe ze zich kunnen verhouden tot meisje-zijn en jongen-zijn.

Seksuele grensoverschrijding

Wat te doen als op school sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Sociale media

Het leven van kinderen speelt zich voor een groot deel online af. Wat is in die online wereld acceptabel is en wat niet?

Vertrouwenswerk

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Agressief gedrag

Alles over de aanpak en preventie van agressief gedrag in de klas, in het team en op school.

Burgerschapsvorming

Burgerschap op school, wat moet er eigenlijk? En hoe pak je dat aan op school, in je team en in de klas?

Calamiteiten

Het kan elke school overkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Discriminatie

Leerlingen en personeel moeten zichzelf kunnen en durven zijn op school, ongeacht hun huidskleur, achtergrond, religie of seksuele geaardheid.

Pesten

Wat kun je doen om pesten te voorkomen, te signaleren en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Radicalisering

Scholen hebben te maken met maatschappelijke onrust die de school binnenkomt en met leerlingen die er (extreme) idealen op na houden.

Seksuele diversiteit

In het vo komt de ontwikkeling van de gender- en seksuele identiteit van leerlingen in een stroomversnelling.

Spanning en discussie

Het kan spannend zijn om met leerlingen in gesprek te gaan over maatschappelijke onderwerpen als racisme, vluchtelingen of aanslagen.

Omgaan met seksualiteit

Seksualiteit en gender horen bij de identiteitsvorming van elke leerling. Integer hiermee omgaan geeft veiligheid.

Seksuele grensoverschrijding

Wat te doen als op school sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag? (vo)

Sociale media

Sociale media zijn niet weg te denken uit het leven van jongeren. Wat is in die online wereld acceptabel gedrag en wat niet?

Vertrouwenswerk

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Agressief gedrag

Alles over de preventie en aanpak van agressief gedrag in de groep, in het team en binnen de onderwijsinstelling.

Calamiteiten

Het kan op elke mbo voorkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Discriminatie

Studenten en personeel moeten zichzelf kunnen en durven zijn op school, ongeacht hun huidskleur, achtergrond, religie of seksuele geaardheid.

Pesten

Wat kun je doen om pesten in het mbo te voorkomen en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Radicalisering

Scholen hebben te maken met maatschappelijke onrust en met studenten die er (extreme) idealen op na houden.

Spanning en discussie

Het kan spannend zijn om met studenten in gesprek te gaan over maatschappelijke onderwerpen. Hoe doe je dat op een goede en veilige manier?

Omgaan met seksualiteit

Werken aan een veilige sfeer waarin studenten en docenten seksueel integer met elkaar leren omgaan.

Seksuele grensoverschrijding

Wat te doen wanneer sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag op school?

Sociale media

Studenten en sociale media zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom zijn er afspraken nodig: wat is acceptabel online gedrag en wat niet?

Vertrouwenswerk

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Actueel

Onderwijspersoneel heeft voorbeeldfunctie

Seksuele integriteitPedagogisch klimaatSeksuele diversiteit

Bijna een kwart van de lhbti-leerlingen geeft aan wel eens te zijn gepest door onderwijspersoneel. Dat ligt fors hoger dan onder hetero-leerlingen, wa…

Je klas als minisamenleving

BurgerschapsvormingPestenRadicalisering

Voor de Week Tegen Pesten (27 september – 1 oktober 2021) interviewden we mbo-docent Karim Amghar: “pesten is niet iets softs of vaags, het is letterlijk mishandeling…”

20 jaar na “9/11”

povomboRadicaliseringSpanning en discussie in de klasveiligheidrampcalamiteittalibanafghanistanonrustoorlogToon nog 9 tags

Hoe zorg je ervoor dat je over de aanslag op 9/11 kan praten in een sfeer waarin iedereen zich veilig en gehoord voelt? Hoe kan jij als docent de regie houden en een gepolariseerde situatie in de klas niet uit de weg gaan, maar er juist een teachable moment van maken. Lees verder. 

Ervaren crisismanager? Liever niet!

povomboCalamiteitenVeiligheidsbeleidToon nog 2 tags

In deze blog deelt crisisadviseur Lynn Louwe tips van schoolleiders die kunnen helpen als je te maken krijgt met een calamiteit op school.

Ondermijnend gedrag op school

povomboAgressief gedragCalamiteitenPedagogisch klimaatVeiligheidsbeleidToon nog 4 tags

In deze blog neemt Loïs Gampierakis je mee in de dilemma’s waar je als school voor komt te staan bij ondermijnend gedrag van leerlingen op school.

Buitensluiten? Uitgesloten!

povomboPedagogisch klimaatPestenToon nog 2 tags

Waarom is erbij horen zo belangrijk? In deze blog neemt Marijke van der Zalm – projectleider van de Week Tegen Pesten en adviseur Pesten – je mee in het tot stand komen van het thema van de Week Tegen Pesten 2021: Buitensluiten? Uitgesloten!

VOL | Vierdaagse training ‘Een stevige basis’

vomboVertrouwenswerk
13 en 14 september 2021; 27 en 28 september 2021Woudschoten€ 1549

Deze training is vol. We verwijzen je graag door naar de Vierdaagse training in november. 

Ben je vertrouwenspersoon in het vo of mbo? En wil je je…

Meer weten

Inspiratiesessie Dialoog onder Druk (online)

vomboBurgerschapsvormingPedagogisch klimaatSpanning en discussie in de klasToon nog 2 tags
14 september 202115:30onlineGratis

Sommige maatschappelijk beladen onderwerpen zorgen voor spanning in de klas. De onthoofding van Samuel Patty heeft ervoor gezorgd dat docenten voorzichtiger en banger geworden zijn, blijkt uit een enquête. Als negeren geen optie is, wat staat jou dan te doen? Meld je aan voor onze gratis online inspiratiesessie Dialoog onder Druk op 14 september 2021.

Meer weten

Tweedaagse training 'Een goede basis' - september 2021

poVertrouwenswerk
22 en 23 september 2021Woudschoten€ 799,-

Werk je als vertrouwenspersoon of contactpersoon in het primair onderwijs en wil jij je (verder) ontwikkelen in het vertrouwenswerk op school? Dan is de tweedaagse training ‘Een goede basis’ iets voor jou!

Meer weten

Week Tegen Pesten 'Wij doen mee!' - poster

0,00

Meer informatie

Leidraad ‘Vertrouwenswerk op school' voortgezet onderwijs

alleen-te-downloaden

0,00

Meer informatie

Leidraad ‘Vertrouwenswerk op school' voortgezet onderwijs

alleen-te-downloaden

0,00

Meer informatie

Online congres 'Het hoort er gewoon bij'

povomboSeksuele integriteitOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaatToon nog 3 tags

Online congres over het voorbereiden van toekomstige leerkrachten op het lesgeven over gezonde relaties en seksualiteit en het waarborgen van sociale veiligheid rondom seksualiteit en relaties.

Landelijke pool trainers en gastdocenten

povomboSeksuele integriteitOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaatToon nog 3 tags

Scholen die een trainer of gastdocent zoeken op het gebied van gezonde relaties en seksualiteit, kunnen hiervoor binnenkort terecht bij een nieuwe landelijke databank.

'Gezonde relaties en seksualiteit' in lerarenopleidingen en pabo

povomboSeksuele integriteitOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaatToon nog 3 tags

Om het thema gezonde relaties en seksualiteit structureel een plek in het onderwijs te geven, is het belangrijk dat ook aankomend leraren hier al tijdens de opleiding kennis en ervaring mee opdoen. Daarom streeft School & Veiligheid er samen met Rutgers naar om het thema (beter) in te bedden in de pabo’s en in het generieke deel van tweedegraads lerarenopleidingen.

Burgerschapsonderwijs gaat verder dan sociaal-emotioneel leren

poBurgerschapsvorming

Als de leerlijn voor burgerschap en SEL samenvallen, doet het tekort aan de reikwijdte van het concept burgerschap. Maar dat de twee elkaar kunnen versterken door op elkaar door te bouwen is helder. In dit werk van Hessel Nieuwelink wordt niet alleen de relatie geduid, maar krijgt ook het begrip burgerschap meer lading. Ook zijn er denkvragen en oefeningen om mee aan de slag te gaan.

Tangram spel - Wat maken wij van burgerschap?

poBurgerschapsvorming

Aan de slag met burgerschap in de klas? Dit tangram spel biedt een laagdrempelige werkvorm. Basisschoolleerlingen krijgen inzicht in welke mogelijke (karakter)eigenschappen invulling kunnen geven aan de basiswaarden van onze samenleving. Aan de hand van het vormen van figuren die een positieve eigenschap uitbeelden, geef je de mogelijkheid om hier met je leerlingen over in gesprek te gaan.

Talkshow: Burgerschap in Beweging

povoBurgerschapsvorming

Burgerschapsonderwijs dat bij jou(w school) past: hoe pak je dat aan? Zodat het aansluit bij jullie waarden en visie én doelgericht en samenhangend is? Laat je inspireren door verhalen van andere scholen tijdens de online talkshow. Kijk hier de bijeenkomst terug.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school