Adviespunt
Zoek Overzicht
  • Selecteer een Thema
  • Selecteer een Doelgroep
  • Selecteer een Soort
Toont: 167 resultaten.

Kletskaartjes Welles Nietes

povoPedagogisch klimaatPestenSpanning en discussie in de klasToon nog 2 tags

Met de kletskaartjes Welles Nietes start je simpel een veilig gesprek over de vrijheid van meningsuiting, meningsverschillen en het verschil tussen feiten en meningen. (Gemaakt voor het po; ook te gebruiken in het vo.)

E-learning voor zorgprofessionals in school

voOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaatSeksuele grensoverschrijdingToon nog 1 tags

Speciaal voor zorgprofessionals in en om de school ontwikkelden School & Veiligheid, Rutgers en SoaAids de e-learning ‘Zorg op school’ over het thema …

Gezonde relaties & seksualiteit in pabo en lerarenopleiding

povomboOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaatToon nog 2 tags

In een sociaal veilige school is structureel oog voor relaties & seksualiteit. School & Veiligheid en Rutgers ontwikkelden een Toolkit waarmee studenten op pabo en lerarenopleiding al kennis en ervaring met dit thema kunnen opdoen.

Een fijn sinterklaasfeest voor iedereen

povomboDiscriminatieSpanning en discussie in de klasToon nog 2 tags

Aan het einde van het kalenderjaar staat het sinterklaasfeest voor de deur. In de laatste jaren roept het sinterklaasfeest soms discussie op. Scholen denken na over de manier waarop zij aandacht besteden aan het sinterklaasfeest. Hoe zorg je ervoor dat iedereen op school het jaarlijkse sinterklaasfeest als een fijn feest ervaart? In dit artikel geven wij tips.

E-learning 'Gezonde relaties & seksualiteit' voor leraren

povoOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaatSamen met oudersGender- en seksuele diversiteitSeksuele grensoverschrijdingToon nog 4 tags

E-learning Gezonde relaties & seksualiteit voor leraren . De e-learning bestaat uit acht modules.
De thema’s zijn: Lesgeven over relaties & seksualiteit; Seksuele integriteit en een veilige sfeer; Omgaan met verschillen; Seksuele ontwikkeling; Seksueel grensoverschrijdend gedrag; Vakinhoudelijke kennis; Contact met ouders; Schoolbreed werken aan relaties & seksualiteit.
Er zijn aparte e-learnings voor po en vo.

Veiligheidsmonitor 2021-2022

povoAgressief gedragCalamiteitenDiscriminatieOmgaan met seksualiteitPestenSamen met oudersGender- en seksuele diversiteitSeksuele grensoverschrijdingVeiligheidsbeleidVertrouwenswerkToon nog 9 tags

Op 4 juli 2023 verscheen de landelijke veiligheidsmonitor 2021-2022 voor het primair en voortgezet onderwijs (po en vo). In dit artikel bespreken wij de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van sociale veiligheid. Ook doen wij suggesties hoe je continu aan sociale veiligheid kan blijven werken.

Grenzen aan gedrag

povomboSeksuele grensoverschrijdingToon nog 1 tags

De folder ‘Grenzen aan gedrag’ is een samenvatting over de wettelijke kaders van (seksueel) ontoelaatbaar gedrag van onderwijspersoneel ten opzichte van leerlingen en studenten. Wanneer en hoe moet er actie worden ondernomen? En wat kan een schoolleider en -bestuurder doen om dit gedrag te voorkomen?

Kletskaartjes over gender- en seksuele diversiteit

poGender- en seksuele diversiteitPOgesprekstoolToon nog 1 tags

Met de kletskaartjes over gender- en seksuele diversiteit begin je op een speelse manier een klassengesprekje over de verschillen tussen mensen, in gezinssamenstelling, in hoe ze zichzelf zien of in seksuele voorkeur.

Wetgeving actief burgerschap en sociale cohesie VO

voBurgerschapsvorming

Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale cohesie. De overheid laat het aan de scholen zelf over hoe ze daaraan invulling geven.

Wetgeving Sociale Veiligheid

povoVeiligheidsbeleid

Ons Adviespunt krijgt regelmatig de vraag welke wetgeving relevant is als het gaat over sociale veiligheid. Welke wettelijk verplichte taken hebben de school en het bestuur? Om wat meer overzicht te bieden, hebben wij daarom alle voor sociale veiligheid op school relevante wetgeving op een rijtje gezet.

Waar begin je? Infographics lhbti+ op school

povoOmgaan met seksualiteitGender- en seksuele diversiteitpo/voToon nog 2 tags

Een poster met infographics voor in de lerarenkamer. Om af en toe stil te staan bij de vraag: “Zijn we nog steeds goed bezig om een veilige school te zijn, mét respect voor gender- en seksuele diversiteit?”

Spel Gedragen gedrag (vo en mbo)

vomboAgressief gedragDiscriminatieOmgaan met seksualiteitPestenGender- en seksuele diversiteitToon nog 4 tags

Spel over gewenst en ongewenst gedrag op school. Bedoeld voor onderwijsteams of leerlingen. Naast de versie voor het vo en mbo is er ook een versie voor het po.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met ons Adviespunt.

Naar Adviespunt School & Veiligheid

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.