Adviespunt
Zoek Overzicht
  • Selecteer een Thema
  • Selecteer een Doelgroep
  • Selecteer een Soort
Toont: 162 resultaten.

SGG-preventietool

povomboSeksuele grensoverschrijdingstappenplanToon nog 2 tags

Met de SGG-preventietool kan een school in drie stappen het schoolbeleid met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag op orde brengen. Scan de praktijk – check wat kan verbeteren – informeer het personeel.

Vijf filmpjes bij de pedagogische wegwijzers naar sociale veiligheid

vomboPedagogisch klimaatPestenSeksuele grensoverschrijdingSpanning en discussie in de klasVeiligheidsbeleidToon nog 4 tags

Hoe ga je om met alledaagse situaties in de klas die raken aan sociale veiligheid? Aan de hand van vijf filmpjes kun je hier zelf of samen met collega’s op reflecteren. Zo krijg je meer zicht op je pedagogisch handelen en ben je met elkaar op weg naar een sociaal veilige school.

Samen op weg naar inclusief onderwijs

povomboBurgerschapsvormingDiscriminatieToon nog 2 tags

Inclusief onderwijs waarin er niet wordt gediscrimineerd op basis van kleur, gender of andere kenmerken blijft iets waar we met zijn allen actief naar moeten streven. Daarom heeft het Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme de werkconferentie ‘Inclusief Onderwijs’ georganiseerd. Welke goede (en minder goede) voorbeelden zijn er al? En wat zouden scholen moeten doen om te zorgen voor inclusief onderwijs?

Zo klein als mogelijk, zo groot als nodig

povoOmgaan met seksualiteitSeksuele grensoverschrijdingvoPOToon nog 3 tags

Leidraad voor schoolbestuurders over het voorkómen en omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag op school.

Seksuele integriteit in de lessen lichamelijke opvoeding

povoOmgaan met seksualiteitSeksuele grensoverschrijdingLichamelijke opvoedingToon nog 2 tags

Hoe ga je als LO-leraar om met lichamelijkheid, genderidentiteit en omgangsvormen? Hoe ga je de grens van de ander niet over? Hoe voorkóm je beschuldigd te worden van ongewenst gedrag? Dit zijn veelvoorkomende vragen die LO-leraren bezighouden.

Corona in het onderwijs: uit het oog maar niet uit de harten

povomboPedagogisch klimaatToon nog 1 tags

Corona en de lockdowns hebben een enorme impact gehad op het onderwijs. Fysiek onderwijs blijft gelukkig ook bij een eventuele nieuwe coronagolf de insteek van alle betrokkenen. Desondanks blijft de impact van corona merkbaar bij leerlingen en medewerkers: meer conflicten, de groepsdynamiek blijft onstuimig en de omgangsvormen lijken niet meer duidelijk. Wat kun je als bestuurder, teamleider of onderwijsprofessional in het algemeen doen om de prettige sfeer te herstellen en vast te houden?

Kletskaartjes over grapjes en pesten (vo)

voPesten

Met de Kletskaartjes over Pesten kun je gedurende het hele jaar het onderwerp ‘pesten’ met de leerlingen bespreken. Bijvoorbeeld in de Gouden of Zilveren weken als je extra aandacht besteedt aan de dynamiek en sfeer in de groep.

Kletskaartjes over grapjes en pesten (po)

poPesten

Met de Kletskaartjes over Pesten kun je gedurende het hele jaar het onderwerp ‘pesten’ met de leerlingen bespreken. Bijvoorbeeld in de Gouden of Zilveren weken als je extra aandacht besteedt aan de dynamiek en sfeer in de groep.

Controversiële onderwerpen bespreken in de school

povoBurgerschapsvorming

Hoe handel je bij het bespreken van actualiteiten waar de meningen soms weinig nuance kennen? Welke rol kun je daarin pakken als leraar, maar ook als schoolleider?

Week Tegen Pesten posters

povomboPestenToon nog 1 tags

We hadden voor de Week Tegen Pesten 2022 dubbelzijdige posters en twee verschillende versies! Hang de poster(s) op in school.

Ervaringsverhalen pesten

povomboPedagogisch klimaatPestengesprekstoolpestenbuitensluiteninterviewfilmpjeToon nog 7 tags

Vier leerlingen en een leraar vertellen over hun ervaring met pesten en buitensluiten. Deze interviews zijn opgenomen voor de Week Tegen Pesten 2021 waar de slogan was: Buitensluiten? Uitgesloten!

Voorbij de fragmentatie, op zoek naar samenhang

mboPedagogisch klimaatSpanning en discussie in de klas

Iedereen vindt het belangrijk om aandacht te besteden aan inclusie en diversiteit, maar het is zoeken naar het ‘hoe’. De vraag is hoe je daar als school verbinding en samenhang in aanbrengt, waarmee je werkt aan een inclusief klimaat waar iedereen bij hoort en zich thuis voelt. Daar gaat deze reeks artikelen over.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met ons Adviespunt.

Naar Adviespunt School & Veiligheid

Creëer een sociaal veilige sfeer op school