Helpdesk
Winkelwagen
Zoek Overzicht
  • Selecteer een Thema
  • Selecteer een Soort
Toont: 149 resultaten.

Veilig omgaan met sexting

povoOmgaan met seksualiteitPestenSeksuele grensoverschrijdingSociale mediaToon nog 3 tags

Hoe voorkom je ongewenste sexting? En hoe ga je ermee om als het mis gaat? De wegwijzers ‘Seksualiteit online’ zetten op een rij welke materialen en programma’s hierin kunnen ondersteunen op het po en vo.

BurgerschapsBorrels 2020-2021

povoBurgerschapsvorming

Elke tweede donderdagmiddag van de maand (15.30-16.30 uur), vindt er een online BurgerschapsBorrel plaats. Met uitzondering van de maanden mei en juli/augustus 2021. Voor elke maand is er een inspirerende spreker uitgenodigd die erg actief is op het thema burgerschap. De spreker belicht onderwerpen die linken aan burgerschap en deelnemers kunnen rekenen op interactie en ruimte om vragen te stellen.

Opnieuw naar studie of stage

mboPedagogisch klimaat

Een van de grootste uitdagingen bij het opnieuw naar school gaan na een periode van thuisonderwijs, is het omgaan met verschillen beleving. Ter voorbereiding op de start van het nieuwe schooljaar kunnen u en uw team gebruik maken van de aandachtspunten die voor een sociaal veilige start in het mbo.

Opnieuw naar school in het voortgezet onderwijs

voPedagogisch klimaat

Voor alle scholen is het een zoektocht hoe je op afstand zicht houdt op het welbevinden van de leerlingen. Hoe zorg je dat zij zich onderdeel van de groep blijven voelen? Hoe houd je als leraar pedagogisch verbinding met je leerlingen? En wat doe je als je je zorgen maakt om een leerling of om een groep?

In contact met je leerlingen, ook op afstand

povomboPedagogisch klimaatSamen met oudersToon nog 2 tags

Voor alle scholen is het een zoektocht hoe je op afstand zicht houdt op het welbevinden van de leerlingen. Hoe zorg je dat zij zich onderdeel van de groep blijven voelen? Hoe houd je als leraar pedagogisch verbinding met je leerlingen? En wat doe je als je je zorgen maakt om een leerling of om een groep?

BurgerSmaken

povoBurgerschapsvorming

De gesprekstool ‘BurgerSmaken’ is een spel in de vorm van een diner dat op een effectieve en ontspannen manier het gesprek faciliteert. Tijdens dit ‘diner’ kunnen bestuurders, schoolleiders, leraren en (burgerschaps-) coördinatoren uit het basis- en voortgezet onderwijs aanschuiven om in gesprek te gaan over burgerschap.

De Gouden en Zilveren Weken

povoPedagogisch klimaatPestenToon nog 1 tags

Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen in het proces van groepsvorming. De eerste weken aan het begin van het schooljaar worden de Gouden Weken genoemd. Deze weken zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming en fijne sfeer. Na de kerstvakantie beginnen de Zilveren Weken. Dit is een goed moment om weer extra aandacht te besteden aan de dynamiek in de klas.

Vertrouwenspersoon integriteit

povoVertrouwenswerk

Een vertrouwenspersoon integriteit (VPI) maakt onderdeel uit van een meldingsregeling voor misstanden. Je leest hier over de taken van een vertrouwenspersoon integriteit en de verschillen en overeenkomsten met een vertrouwenspersoon die is aangesteld voor klachten over ongewenst gedrag. Ook krijg je informatie over waar je rekening mee moet houden als je deze twee functies op school combineert.

Podcastserie Genderwijs

povomboBurgerschapsvormingPedagogisch klimaatPestenSeksuele diversiteitToon nog 4 tags

Een korte serie gesprekken over gendervraagstukken in het onderwijs. Is de kijk op jongens en meiden van invloed op hun ontwikkeling of niet? Welke rol speelt het onderwijs hierin? Wat kom je tegen in de dagelijkse praktijk en wat weten we uit onderzoek?

Handreiking voor vertrouwenspersonen

povomboVertrouwenswerkToon nog 1 tags

Deze Handreiking voor vertrouwenspersonen is een praktisch naslagwerk bij het uitvoeren van de meest voorkomende werkzaamheden.

Waarom werken met leerlingbemiddeling?

povoPedagogisch klimaat

Je kunt leerlingen inschakelen voor het laten ‘landen’ van nieuwe leerlingen en voor het oplossen van conflicten. In dit artikel lees je een overzicht van de verschillende vormen van leerlingen die leerlingen helpen.

Maatschappelijke onrust – het gesprek in de klas

vomboAgressief gedragRadicaliseringSpanning en discussie in de klasVeiligheidsbeleidToon nog 3 tags

Hoe voer je in de klas het gesprek naar aanleiding van maatschappelijke onrust? Lees de tips en handreikingen voor docenten en schoolleiders.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met de helpdesk.

Naar de helpdesk

Creëer een sociaal veilige sfeer op school