Helpdesk
Winkelwagen
Zoek Overzicht
  • Selecteer een Thema
  • Selecteer een Soort
Toont: 158 resultaten.

Verkenning Gender en Onderwijs, 2021

povomboPedagogisch klimaatToon nog 1 tags

Aanmeldformulier voor de Verkenning Gender en Onderwijs, onderzoek mei-juli 2021

Wie zet de norm? Populaire jongeren als sleutel naar positievere klassen in het vo

voPedagogisch klimaatPesten

Er zijn in Nederland voor het middelbaar onderwijs nog weinig programma’s ontwikkeld die pesten tegengaan. Volgens onderzoekers Lydia Laninga en Geertjan Overbeek is het belangrijk om aan te sluiten op de sterke behoefte van jongeren om zelf hun eigen leer- en leefomgeving te bepalen.

Communicatieprotocol na (poging tot) zelfdoding van een student

mboCalamiteitenVeiligheidsbeleidincidentenveiligheidcalamiteitzelfdodingprotocolToon nog 5 tags

Als school wil je na een (poging tot) zelfdoding snel kunnen handelen. Bij een (poging tot) zelfdoding spelen vaak emoties onder de naasten, leerlingen en het personeel. Verantwoorde communicatie en goede nazorg zijn op zo’n moment belangrijk voor het verwerkingsproces.

Incidentenregistratie op school

povomboCalamiteitenVeiligheidsbeleidincidentenregistratieveiligheidToon nog 5 tags

Een belangrijk instrument om het gevoerde veiligheidsbeleid te monitoren, is het registreren van incidenten. Meten is weten. Met die wetenschap kun je het gevoerde veiligheidsbeleid toetsen op effectiviteit en waar nodig bijstellen. In dit artikel leest u waar u rekening mee moet houden.

Werken aan seksueel integer gedrag door schoolmedewerkers

povomboSeksuele integriteitOmgaan met seksualiteitSeksuele grensoverschrijdingToon nog 3 tags

In dit artikel lees je hoe seksueel integer gedrag en een seksueel integere school eruit zien en geven we hier praktische voorbeelden van.

BurgerschapsBeleving – Maak een strip en win!

poBurgerschapsvormingburgerschapprijsvraagToon nog 1 tags

Van 24 t/m 28 mei is de jaarlijkse Week van Burgerschap. Deze week is een goed moment om extra aandacht te besteden aan burgerschap. Het thema dit jaar is ‘Het bos’. Vanuit het project ‘Burgerschap op de Basisschool’ organiseren we in deze week een wedstrijd voor basisschoolleerlingen.

Kletskaartjes over gender- en seksuele diversiteit

poSeksuele integriteitOmgaan met seksualiteitSeksuele diversiteitToon nog 1 tags

Met de kletskaartjes ‘over jongens tot en met meiden’ kun je op een speelse manier een klassengesprekje beginnen over de verschillen tussen mensen, in gezinssamenstelling, in hoe ze zichzelf zien of in seksuele voorkeur.

Pedagogische wegwijzers naar seksuele integriteit

poSeksuele integriteitOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaatSeksuele diversiteitSeksuele grensoverschrijdingToon nog 3 tags

Wat kun je als leerkracht doen om een respectvolle en verantwoordelijke houding rond seksualiteit en gender te stimuleren? Dat vraagt om pedagogisch vakmanschap. Zeven wegwijzers geven richting aan hoe je in alledaagse klassensituaties kunt werken aan seksuele integriteit.

Kennismakers

mboPedagogisch klimaatdiversiteitdiscriminatieklasToon nog 2 tags

Om goed samen te werken, is het belangrijk dat studenten kennismaken met elkaar. Ze ontdekken dat er meer overeenkomsten zijn dan alleen de opleiding, maar merken ook dat het niet erg is wanneer er verschillen zijn. In onze Kennismakers vind je vragen die hierbij helpen.

Werken aan seksuele integriteit bij leerlingen, hoe doe je dat?

voOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaat

Dit is een praktijkverhaal over een leraar die durft te kijken naar zijn eigen gedrag. Daarmee geeft hij zijn leerlingen de kans iets te leren: integer omgaan met seksualiteit. 

Aan de slag met inclusie

mboPedagogisch klimaatdiversiteitdiscriminatieklasToon nog 2 tags

Hoe zorg jij voor een prettige sfeer in de klas zodat iedereen erbij hoort? In de publicatie ‘Aan de slag met inclusie’ vind je praktische tips hoe dat te doen.

Seksualiteit online

povoSeksuele integriteitOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaatPestenSeksuele grensoverschrijdingSociale mediaToon nog 5 tags

Hoe voorkom je ongewenste sexting? En hoe ga je ermee om als het mis gaat? De wegwijzers ‘Seksualiteit online’ zetten op een rij welke materialen en programma’s hierin kunnen ondersteunen op het po en vo.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met de helpdesk.

Naar de helpdesk

Creëer een sociaal veilige sfeer op school