Adviespunt

Wil jij eraan bijdragen dat leerlingen een fijne schooltijd hebben? Dat ze naar een school gaan waar ze zich gezien en gehoord voelen, waar ze fouten mogen maken en waar duidelijk geregeld is wat de schoolleiding doet als er tóch een vervelende situatie ontstaat? Kom dan werken bij Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het werken aan een sociaal veilig werk- en leerklimaat. En wij zijn een vraagbaak voor onderwijsprofessionals.

Ter versterking van onze organisatie zijn wij op zoek naar een:

 

Inhoudelijk medewerker Expertisepunt Burgerschap

(0,8 fte)

Het Expertisepunt Burgerschap is per 1 juli 2022 van start gegaan en ondersteunt scholen bij de wettelijke opdracht voor het burgerschapsonderwijs. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft aan Stichting School & Veiligheid, Kennispunt MBO, SLO en ProDemos gevraagd om deze ondersteuning samen vorm te geven.

Het Expertisepunt Burgerschap ondersteunt scholen in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs, door onder meer informatie en adviezen beschikbaar te stellen en kennisuitwisseling te faciliteren. De ondersteuning is zowel voor besturen, als schoolleiders, coördinatoren en leraren/docenten.

School & Veiligheid zoekt een gedreven inhoudelijk medewerker met kennis en ervaring op het gebied van burgerschapsonderwijs in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Je hebt een visie op wat onderwijsprofessionals in zowel het primair als voortgezet en speciaal onderwijs nodig hebben bij het vormgeven van het burgerschapsonderwijs. Daarnaast sta je in de startblokken om eigen kennis en ervaring in te zetten om vanuit het Expertisepunt Burgerschap scholen te ondersteunen, te informeren en te inspireren.

Jouw functie

Je geeft, samen met een multidisciplinair samengesteld team, resultaatgericht uitvoering aan de werkzaamheden van het Expertisepunt Burgerschap. De activiteiten zijn erop gericht scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs zo goed mogelijk toe te rusten als het gaat om de wettelijke burgerschapsopdracht. Het Expertisepunt helpt scholen hier samenhangend en doelgericht invulling aan te geven op een manier die past bij de schooleigen context en met aandacht voor een sociaal veilig schoolklimaat.

De activiteiten die wij hiervoor op- en inzetten zijn leernetwerken, conferenties, regiobijeenkomsten en het onderhouden van de website Expertisepuntburgerschap.nl. De website is de vindplaats van scholen voor de antwoorden op al hun vragen over burgerschapsonderwijs. Daarnaast kunnen scholen met hun vragen onze helpdesk bellen of e-mailen, ook daaraan lever je een bijdrage.

Jouw taken

Je bent binnen het team verantwoordelijk voor een aantal deelprojecten, zoals:

 • Het inhoudelijk organiseren van leernetwerken, conferenties en regiobijeenkomsten.
 • Het doorontwikkelen en beschikbaar stellen van instrumenten die scholen ondersteunen bij het ontwikkelen, invullen en meten van burgerschapsonderwijs op de eigen school.
 • Het verzamelen van wetenschappelijke en andere informatie over burgerschapsonderwijs en het ‘vertalen’ van die informatie voor scholen en leraren/docenten.
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van workshops over burgerschapsonderwijs.
 • Eerstelijns ondersteuning en advisering van scholen over burgerschapsonderwijs.

Je maakt voor jouw deelprojecten een plan van aanpak en een planning, en zorgt dat de juiste mensen betrokken en geïnformeerd zijn, zowel intern als extern. Je stemt af met het projectteam over de aanpak, voortgang en inhoud. Je zorgt dat tijdens de uitvoering alles goed verloopt, en als er wijzigingen zijn in deadlines en/of kosten dan stem je deze af met de projectleider.

Wat neem je mee?

Je hebt:

 • Een afgeronde opleiding op hbo- of universitair niveau.
 • Kennis en ervaring met het thema burgerschap in het onderwijs op praktijk- en beleidsniveau.
 • Kennis van en ervaring met het primair, voortgezet en/of speciaal onderwijs.
 • Kennis van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor het burgerschapsonderwijs
 • Oog voor mogelijkheden en materialen om burgerschapsonderwijs te (helpen) versterken.
 • Oog voor posities en belangen. Je ziet waar kansen en gevoeligheden liggen. Jouw handelen kenmerkt zich door verbinding, samenwerking en doortastendheid.

Ons aanbod

Stichting School & Veiligheid is een landelijk werkende organisatie en telt ruim dertig gedreven medewerkers. Deze collega’s werken verdeeld over het bedrijfsbureau, het Adviespunt voor scholen, de vakgroep Communicatie en de vakgroep Kennis & Allianties. Je maakt deel uit van de vakgroep Kennis & Allianties. Onder leiding van de manager is dit de afdeling binnen Stichting School & Veiligheid die het inhoudelijke deel van het werk uitvoert. Zo is de vakgroep zowel verantwoordelijk voor de kennisontwikkeling en vertaling daarvan naar bijvoorbeeld de inhoudelijke programmering van congressen en praktische handreikingen voor scholen, als het vertolken van de visie en aanpak van School & Veiligheid aan beleidstafels.

Je gaat aan de slag in het multidisciplinaire programmateam Expertisepunt Burgerschap. Dit team bestaat uit negen medewerkers, die inhoudelijk worden aangestuurd door een programmamanager en een projectleider.

Ons kantoor in Utrecht is onze uitvalsbasis, waar dagelijks een wisselend deel van de collega’s aanwezig is. Medewerkers werken een deel van hun werktijd vanuit huis.

Wij bieden je in eerste instantie een tijdelijke aanstelling van 1 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. Salariëring vindt plaats op schaal 9 bij een fulltime dienstverband (maximaal € 4374,94 bruto per maand, conform het loongebouw van de Rijksoverheid), maar, afhankelijk van je opleiding, kennis, ervaring en netwerk, behoort schaal 10 (maximaal € 4848,81 bruto per maand) tot de mogelijkheid. Je krijgt 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Wij vergoeden je reiskosten volledig op basis van het OV.

We hechten aan diversiteit binnen onze organisatie en geloven in de meerwaarde van verschillende perspectieven voor onze dienstverlening en organisatiecultuur. In de selectieprocedure nemen we dit expliciet mee.

Jouw sollicitatie

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je motivatie en cv vóór 2 oktober 2023 naar info@schoolenveiligheid.nl. Zet in de onderwerpregel ‘vacature inhoudelijk medewerker Expertisepunt Burgerschap’. Wil je eerst meer informatie over de vacature? Dan kun je contact opnemen met Coen Gelinck (programmamanager Expertisepunt Burgerschap) via c.gelinck@schoolenveiligheid.nl of telefoonnummer 030–2856631.

Meer over Stichting School & Veiligheid

School & Veiligheid is de expertiseorganisatie met kennis van het bevorderen van een sociaal veilig klimaat op school. Het is onze visie dat de schooltijd van leerlingen en studenten in het teken hoort te staan van samen ontwikkelen, ontdekken en leren. Zij komen het beste tot leren in een omgeving waar leerlingen en onderwijsprofessionals goed met elkaar omgaan en waar iedereen elkaar respecteert of leert respecteren. Vanuit deze visie ondersteunt School & Veiligheid al ruim 8 jaar scholen in het (speciaal) primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Het is onze missie om leraren, schoolleiders en bestuurders te helpen om leerlingen en studenten het beste uit zichzelf te laten halen en te worden wie ze zijn.

School & Veiligheid biedt informatie en deskundig advies over thema’s zoals discriminatie, pesten en seksuele diversiteit. Wij doen dat via onze verschillende websites, landelijke conferenties, trainingen en publicaties. Daarnaast zijn wij een vraagbaak voor iedere onderwijsprofessional met een vraag over sociale veiligheid op school. Wij voeren onze werkzaamheden uit met ondersteuning van het ministerie van OCW.

Acquisitie stellen wij niet op prijs


Open sollicitatie

Kun jij je helemaal vinden in waar Stichting School & Veiligheid voor staat? Wil jij ook een bijdrage leveren aan een fijne sfeer in de klas? Ook als er voor ‘jouw’ functie geen vacature is, kun je solliciteren. Stuur in dat geval een open sollicitatie naar: info@schoolenveiligheid.nl, t.a.v. E. Hondius, manager. Zet in de onderwerp-regel ‘Open sollicitatie’.

Acquisitie stellen wij niet op prijs

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.