Adviespunt

Sociale veiligheid is essentieel voor een schoolomgeving waarin leerlingen en studenten kunnen leren en groeien. School & Veiligheid is voortdurend bezig om informatie te geven, van advies te dienen, workshops en conferenties te organiseren en scholen en professionals met raad en daad bij te staan.

Jaarverslag 2023

School & Veiligheid heeft in 2023 ingespeeld op onderwerpen die belangrijk waren voor scholen. Het onderliggende doel daarbij was steeds: het bevorderen van een veilig schoolklimaat, zodat leerlingen en studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Sociale veiligheid op school staat of valt met een goed veiligheidsbeleid. Om scholen daarin nog beter te ondersteunen, hebben we ons Digitaal Veiligheidsplan geheel vernieuwd. Het is daarmee een onmisbaar instrument bij het vorm geven aan een sociaal veilige school. Maatschappelijke spanningen zorgden ook het afgelopen jaar voor onrust op scholen.

Via ons Adviespunt, de website en webinars konden we snel inspelen op de actuele informatiebehoefte vanuit het onderwijsveld. Daarbij was alles erop gericht om de rust binnen de school te bewaren en waar nodig te herstellen.

Voor onze dienstverlening is contact met het onderwijsveld essentieel. We zijn dan ook blij met de start van ons Onderwijspanel, waar kennisuitwisseling met onderwijsprofessionals centraal staat. Daarnaast blijven we intensief samenwerken met andere  expertorganisaties en de wetenschap. Dit alles is erop gericht om onze kennis verder te vergroten en uit te dragen.

In ons jaarverslag lees je meer over deze en andere onderwerpen.

Over deze en andere onderwerpen lees je meer in ons jaarverslag.

Download het jaarverslag 2023

Infographic van onze contacten met het onderwijsveld – allemaal uitgelicht in ons jaarverslag. School en Veiligheid


Eerdere jaarverslagen

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.