Adviespunt

Sociale veiligheid is essentieel voor een schoolomgeving waarin leerlingen en studenten kunnen leren en groeien. School & Veiligheid is voortdurend bezig om informatie te geven, van advies te dienen, workshops en conferenties te organiseren en scholen en professionals met raad en daad bij te staan.

Jaarverslag 2022

De afgelopen jaren stonden voor een belangrijk deel in het teken van de coronapandemie. Na twee jaar konden leerlingen en studenten in 2022 eindelijk weer gewoon naar school. Hoewel, gewoon? De impact van de pandemie op onderwijspersoneel en leerlingen bleef merkbaar. Dat uitte zich onder meer in onrust en conflicten in de klas, een onstuimige groepsdynamiek en onduidelijkheid over omgangsvormen.

Ook andere actuele thema’s raakten het onderwijs, zoals grensoverschrijdend gedrag en ondermijnende criminaliteit. Met conferenties, campagnes, inhoudelijke projecten en advies op maat heeft School & Veiligheid afgelopen jaar weer ingespeeld op de thema’s die belangrijk waren voor scholen. Daarbij waren alle activiteiten gericht op hetzelfde doel: het bevorderen van een veilig schoolklimaat.

Over deze en andere onderwerpen lees je meer in ons jaarverslag. Je kunt het jaarverslag downloaden als pdf-bestand: Jaarverslag 2022.


Eerdere jaarverslagen

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.