Let op: Tijdens de zomervakantie is de helpdesk gesloten van vrijdag 22 juli (vanaf 16.00 uur) t/m zondag 21 augustus. Vanaf maandag 22 augustus om 9.00 uur is de helpdesk weer bereikbaar. In geval van een calamiteit kun je altijd het calamiteitenteam bellen.

Helpdesk
Winkelwagen

Op deze pagina kunt u de persberichten nalezen die Stichting School & Veiligheid heeft verstuurd.

Bent u van de pers en heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze woordvoerder Ellen Hondius via communicatie@schoolenveiligheid.nl of 030 – 285 65 31.

Wilt u onze persberichten ook ontvangen? Stuur dan een mail naar communicatie@schoolenveiligheid.nl.

Gendi.nl is de opvolger van Gay&School

05-10-2021 | Op 5 oktober 2021 lanceerde Stichting School & Veiligheid een nieuwe website over gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs. Gendi.nl is de eigentijdse opvolger van Gay&School. Gendi inspireert en adviseert schoolprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo.


Week Tegen Pesten 2021: Week Tegen Pesten komt geen dag te laat

23-09-2021 | De landelijke Week Tegen Pesten start maandag 27 september. In de week staat het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school centraal. Na het afgelopen turbulente jaar, wat een grote impact had op de groepsdynamiek, is dit extra belangrijk.  Initiatiefnemer Stichting School & Veiligheid organiseert de Week Tegen Pesten ieder jaar in september voor scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Voor scholen is op www.weektegenpesten.nl een gevarieerd aanbod beschikbaar van gratis (les)materialen, een openingsfilmpje en verschillende activiteiten die aansluiten bij het thema van dit jaar: Buitensluiten? Uitgesloten!


Amina Saydali nieuwe directeur/bestuurder

04-03-2020 | Mevrouw drs. A. (Amina) Saydali is per 14 juni 2021 de nieuwe directeur/bestuurder van Stichting School & Veiligheid. Zij volgt de heer ir. Klaas Hiemstra op, die per 1 juli de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.


Week Tegen Pesten 2020 Scholen hebben ondanks Coronacrisis aandacht voor sociale veiligheid

18-09-2020 | Scholen hebben volop aandacht voor sociale veiligheid, ondanks de drukte rondom het naleven van alle Coronamaatregelen. Er wordt veel gevraagd van scholen in het organiseren van het 1,5 meter- en online onderwijs. Toch ziet Stichting School & Veiligheid dat scholen aandacht schenken aan sociale veiligheid en het voorkomen van pesten. De belangstelling om mee te doen aan de Week Tegen Pesten – die School & Veiligheid jaarlijks organiseert – is dit jaar groot. Scholen willen juist dit schooljaar een positieve start maken.


Nieuw: De Struisvogel Sessie

03-03-2020 | Hoe reageert u als een leerling homofobe scheldwoorden gebruikt of niet wil meedoen aan een activiteit vanwege het geloof? De nieuwe tool ‘Struisvogel Sessie’ van Stichting School & Veiligheid en KIS helpt om het gesprek aan te gaan over dit soort situaties die vaak leiden tot morele dilemma’s. Met als resultaat een duidelijke handelingsrichting voor de hele organisatie.


‘Als een ramp de school treft’ volledig geactualiseerd

14-01-2020 | Stichting School & Veiligheid heeft de publicatie ‘Als een ramp de school treft’ volledig geactualiseerd. Deze publicatie helpt onderwijsprofessionals, zoals bestuursleden, school- en teamleiders en leden van een crisisteam, zich voor te bereiden op eventuele calamiteiten. U kunt deze publicatie gratis downloaden. Ook kunt u een gebonden versie bestellen via de bestelpagina. Deze vijfde, geheel herziene versie, vervangt de eerder uitgegeven publicatie met dezelfde titel van KPC Groep.


Niet-pluisinstrument

14-11-2019 | Stichting School & Veiligheid heeft een nieuwe intervisietool ontwikkeld: het ‘Niet-pluisinstrument’. Hiermee kan de school in kaart brengen hoe gebeurtenissen, situaties en kenmerken het welzijn van een leerling positief of negatief beïnvloeden. Het Niet-pluisinstrument is gratis te downloaden via de website. Met een aantal medewerkers die de jongere kennen, brengt u de leerling in vijf stappen in kaart. Het instrument bevat voorbeeldvragen en items die van belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van de jongere. De uitkomst kan zijn dat er meer zorg nodig is, dat de leerling wordt aangemeld bij het zorgteam of dat de beschermende factoren voldoende zijn.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school