Adviespunt

Op deze pagina kun je de persberichten nalezen die Stichting School & Veiligheid heeft verstuurd.

Ben je journalist en heb je een vraag? Of wil je onze persberichten ontvangen? Stuur dan een mail naar communicatie@schoolenveiligheid.nl of bel met 030 – 285 65 31.

2023

Week Tegen Pesten 2023: Goed voor elkaar!

20-09-2023 | Voor meer dan 1000 scholen begint aanstaande maandag 25 september (weer) de Week Tegen Pesten. Initiatiefnemer van de jaarlijkse Week Tegen Pesten, Stichting School & Veiligheid roept dit jaar op tot actie met het thema ‘Goed voor elkaar!’. De Week Tegen Pesten, die plaatsvindt van 25 t/m 29 september, benadrukt dat blijvende aandacht voor het voorkomen en aanpakken van pesten noodzakelijk is en blijft. Helaas laten ook de recente cijfers dit weer zien.


2022

Week Tegen Pesten 2022: Grapje! Moet toch kunnen?!

26-09-2022 | Van 26 tot en met 30 september organiseren wij traditiegetrouw de Week Tegen Pesten. Dit jaar is het thema: “Grapje! Moet toch kunnen?!” Niets is zo persoonlijk als humor. Want moet een grapje altijd kunnen? Wanneer is iets niet grappig meer? Wie bepaalt dat? En wanneer is het pesten? We kiezen er ieder jaar voor om in september aandacht te vragen voor pesten en hoe je dat tegen kunt gaan. Het begin van het schooljaar is tenslotte het ideale moment voor leraren om meteen een positief groepsklimaat neer te zetten.


2021

Gendi.nl is de opvolger van Gay&School

05-10-2021 | Op 5 oktober 2021 lanceerde Stichting School & Veiligheid een nieuwe website over gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs. Gendi.nl is de eigentijdse opvolger van Gay&School. Gendi inspireert en adviseert schoolprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo.


Week Tegen Pesten 2021: Week Tegen Pesten komt geen dag te laat

23-09-2021 | De landelijke Week Tegen Pesten start maandag 27 september. In de week staat het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school centraal. Na het afgelopen turbulente jaar, wat een grote impact had op de groepsdynamiek, is dit extra belangrijk.  Initiatiefnemer Stichting School & Veiligheid organiseert de Week Tegen Pesten ieder jaar in september voor scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Voor scholen is op www.weektegenpesten.nl een gevarieerd aanbod beschikbaar van gratis (les)materialen, een openingsfilmpje en verschillende activiteiten die aansluiten bij het thema van dit jaar: Buitensluiten? Uitgesloten!


2020

Amina Saydali nieuwe directeur/bestuurder

04-03-2020 | Mevrouw drs. A. (Amina) Saydali is per 14 juni 2021 de nieuwe directeur/bestuurder van Stichting School & Veiligheid. Zij volgt de heer ir. Klaas Hiemstra op, die per 1 juli de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.


Week Tegen Pesten 2020 Scholen hebben ondanks Coronacrisis aandacht voor sociale veiligheid

18-09-2020 | Scholen hebben volop aandacht voor sociale veiligheid, ondanks de drukte rondom het naleven van alle Coronamaatregelen. Er wordt veel gevraagd van scholen in het organiseren van het 1,5 meter- en online onderwijs. Toch ziet Stichting School & Veiligheid dat scholen aandacht schenken aan sociale veiligheid en het voorkomen van pesten. De belangstelling om mee te doen aan de Week Tegen Pesten – die School & Veiligheid jaarlijks organiseert – is dit jaar groot. Scholen willen juist dit schooljaar een positieve start maken.


‘Als een ramp de school treft’ volledig geactualiseerd

14-01-2020 | Stichting School & Veiligheid heeft de publicatie ‘Als een ramp de school treft’ volledig geactualiseerd. Deze publicatie helpt onderwijsprofessionals, zoals bestuursleden, school- en teamleiders en leden van een crisisteam, zich voor te bereiden op eventuele calamiteiten. U kunt deze publicatie gratis downloaden. Ook kunt u een gebonden versie bestellen via de bestelpagina. Deze vijfde, geheel herziene versie, vervangt de eerder uitgegeven publicatie met dezelfde titel van KPC Groep.


2019

Niet-pluisinstrument

14-11-2019 | Stichting School & Veiligheid heeft een nieuwe intervisietool ontwikkeld: het ‘Niet-pluisinstrument’. Hiermee kan de school in kaart brengen hoe gebeurtenissen, situaties en kenmerken het welzijn van een leerling positief of negatief beïnvloeden. Het Niet-pluisinstrument is gratis te downloaden via de website. Met een aantal medewerkers die de jongere kennen, brengt u de leerling in vijf stappen in kaart. Het instrument bevat voorbeeldvragen en items die van belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van de jongere. De uitkomst kan zijn dat er meer zorg nodig is, dat de leerling wordt aangemeld bij het zorgteam of dat de beschermende factoren voldoende zijn.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.