Adviespunt

Een overzicht van artikelen, radio- en televisie-uitzendingen waarin de experts van Stichting School & Veiligheid aan het woord komen.

2024

‘Kniel en zeg sorry’: nieuwe vorm van pesten onder jongeren

06 2024 | Filmpjes met jongeren die gedwongen worden om op hun knieën sorry te zeggen, hun kleren moeten uittrekken of iets vies moeten likken. Op TikTok, Snapchat en Telegram gaan veel beelden rond van jongeren die elkaar vernederen. Regelmatig wordt er ook geweld gebruikt of gevochten. De gevolgen voor slachtoffers zijn vaak enorm. Om het online pesten aan te pakken, is het volgens School & Veiligheid belangrijk dat scholen in actie komen. Marijke van der Zalm: “Duidelijk grenzen stellen is cruciaal. Jongeren moeten leren wat wel en niet acceptabel is, daarbij hebben ze begeleiding nodig. Bespreek wat wel en niet kan. Maar ook: wat is strafbaar?”


Is er reden tot zorg na bangalijst?

06 2024 | Is het verspreiden van seksistische of beschadigende informatie een trend aan het worden? In de Utrechtse gemeenteraad vraagt een ruime meerderheid van de partijen zich dat af na het nieuws over een bangalijst op het Leidsche Rijn College. En is dit fenomeen tegen te gaan? Loïs Gampierakis van School & Veiligheid is gevraagd hierop in grote lijnen een paar antwoorden te geven.


Groepsvorming: van de Gouden tot en met de Confettiweken

06 2024 | Groepsvorming is het hele jaar belangrijk en behelst meer dan alleen inzet tijdens de Gouden Weken. Melissa Bakker, adviseur bij Stichting School & Veiligheid, werd hierover geïnterviewd voor het juni-nummer van Prima Onderwijs. “Gedurende het schooljaar is het belangrijk de afspraken regelmatig onder de loep te nemen, om verstoringen en kleine problemen te voorkomen.”


Digitaal Veiligheidsplan: maak werk van het schoolveiligheidsplan

03 2024 | Aan de basis van een sociaal veilige school staat je sociaal veiligheidsbeleid. Een instrument dat daarbij goed kan helpen, is ons Digitaal Veiligheidsplan . Dit is een online tool waarmee schoolbesturen en individuele scholen in kaart brengen hoe ver zij zijn met het inrichten van het schooleigen sociaal veiligheidsbeleid. Onlangs is deze tool volledig geactualiseerd en hiermee ook geschikt gemaakt voor het mbo. Onze collega Loïs Gampierakis vertelt er in de maart-editie Prima Onderwijs alles over.


Rapportage Vertrouwensinspectie

01 2024 | De Vertrouwensinspectie kreeg in het schooljaar 2022-’23 meer meldingen van schadelijk gedrag. Wat helpt jou en jouw school om het veiliger te maken? Daarover schreven wij dit artikel. Daarnaast interviewde Nieuw & Co (radioprogramma NPO1) Amina Saydali, directeur/bestuurder van School & Veiligheid, hierover. Zij is te beluisteren direct na het journaal van 18.00 uur.


Pestpreventie: maak impact in de klas met deze tips

01 2024 | Pesten blijft een actueel probleem. Daarom staat dit onderwerp bij ons hoog op de agenda, en organiseren wij jaarlijks de Week Tegen Pesten. In het januari-nummer van Prima Onderwijs schreven wij er een artikel over. In dit artikel delen wij wetenschappelijk onderbouwde concrete handvatten waar je als leraar morgen mee aan de slag kunt.


2023

Pesten voorkomen in de praktijk; Over het aanspreekpunt pesten en de anti-pestcoördinator

11 2023 | Hoe kunnen scholen pesten aanpakken? Het aanspreekpunt pesten en de anti-pestcoördinator spelen hierin een essentiële rol. Marijke van der Zalm en Frank Brouwer, adviseurs bij Stichting School & Veiligheid, gaan in dit artikel in op hun taken. Dit artikel is in november 2023 verschenen in Beter Begeleiden, een uitgave van de LBBO (http://www.lbbo.nl).


Scholen sluiten de deuren vanwege online bedreigingen

05 2023 | Bij verschillende scholen kwamen online bedreiging binnen. Een aantal sloot haar deuren. Wat kan een school doen in zo’n situatie? Wat zijn de gevolgen en waar houd je rekening mee? En vooral: hoe ga je verder? Stichting School & Veiligheid werd om een reactie gevraagd door een aantal media.

  • Crisisadviseur Lynn Louwe werd op Radio 1 geïnterviewd door het programma 1 Vandaag
  • Directeur Amina Saydali vertelde in Nieuwsuur hoe een school met deze situatie kan omgaan.
  • In de NRC een artikel: “Politie vermoedt kopieergedrag bij hausse aan schoolbedreigingen”.
  • In Het Parool een artikel: Amsterdamse scholen blijven open na dreiging: ‘We kunnen en willen niet zwichten’.

Wat kan wel en wat kan niet in een school?

2 2023 | Twee docenten van Scalda gingen de afgelopen jaren over de schreef. De Zeeuwse krant PZC constateert dat dit niet de enige school is waar dit gebeurt, en vroeg zich af: “Wat kan wel en wat kan niet? Hoe zorg je als school dat iedereen zich veilig voelt? En is dat voor docenten én leerlingen altijd duidelijk?”. Amina Saydali en Martje Heerkens van School & Veiligheid beantwoordden deze vragen in dit artikel.


1Limburg: Brandstichting in een school door een leerling

02 2023 | In februari stichtte een leerling brand in een school in Roermond. Welke impact heeft dit op de school en alle betrokkenen? En hoe herstel je de relatie? Daarover interviewde 1Limburg onze woordvoerder calamiteiten en crisisadviseur Lynn Louwe.


De Limburger: Brandstichting in een school door een leerling

02 2023 | In februari stichtte een leerling brand in een school in Roermond. De Limburger interviewde onze crisisadviseur Ine Spee over de impact daarvan.


2022

De Nieuwe Meso: De rol van de schoolleider rondom een sociaal veilig schoolklimaat

12 2022 | In de decembereditie van De Nieuwe Meso, het vakblad over onderwijs en leiderschap, hebben wij twee bijdragen geleverd. Onze adviseurs sociaal veiligheidsbeleid, Lynn Louwe en Nathalie Vriezelaar, schreven een artikel over de rol van de schoolleider bij het werken aan een sociaal veilig schoolklimaat. Daarnaast heeft de redactie van De Nieuwe Meso een dubbelinterview gehouden met Amina Saydali – onze directeur/bestuurder, en Joke Schuur – Vertrouwensinspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs.


Van 12 Tot 18: Grapje! Moet toch kunnen?!

10 2022 | “Als je leerlingen vraagt welke leraren ze graag mogen, dan zijn dat vaak leraren met een goeie dosis humor. Dat is heel begrijpelijk, want af en toe een leuke grap kan zorgen voor een goede sfeer in de klas. Samen lachen versterkt de band tussen de leraar en de leerlingen, en natuurlijk ook de groepsband onderling. Bovendien kan het er in de klas voor zorgen dat iedereen een beetje bij de les blijft. Het ligt er natuurlijk wel aan wat voor humor er wordt gebruikt in de klas. Grappen waar de hele klas om kan lachen, kunnen een heel positief effect hebben. Maar grappen die ten koste gaan van iemand, kunnen serieuze gevolgen hebben.” Sjoukje Mos, adviseur inclusief schoolklimaat bij Stichting School & Veiligheid, schreef in het kader van de Week Tegen Pesten 2022 en het thema ‘Grapje? Moet toch kunnen?!’ een artikel voor Van Twaalf tot Achttien.


Media-aandacht voor Week Tegen Pesten 2022

09 2022 | Van 26 t/m 30 september 2022 organiseerde School & Veiligheid weer de jaarlijkse Week Tegen Pesten. Gedurende de week besteden scholen aandacht aan pesten, een veilige school en het thema van dit jaar ‘Grapje? Moet toch kunnen?!’. Een overzicht van enkele interviews met Amina Saydali, directeur Stichting School & Veiligheid.


Parool: Leerling aangehouden in verband met ‘wurgspel’

08 2022 | Een 15-jarige leerling is begin augustus aangehouden na het doen van de ‘wurgchallenge’ bij vier medeleerlingen: het bewust afknijpen van zuurstof om in een roes te raken. Stichting School & Veiligheid vindt niet dat scholen elke ‘challenge’ afzonderlijk moeten bespreken in de klas als daar geen aanleiding voor is, zegt directeur Amina Saydali. Het kan wel als voorbeeld gebruikt worden om een ‘groter thema’ bespreekbaar te maken. ‘Groepsdruk en grenzen stellen passen binnen de thema’s die je als school wil bespreken. Wanneer zeg je nee en wanneer is het groepsdruk? Wat doe je bij een ander als je het ziet?’


LO Magazine: Hoe gymleraren kunnen werken aan seksuele integriteit

mrt-jul 2022 | De school is bij uitstek een plek om seksuele integriteit te leren. Hoe kunnen LO-docenten hiermee aan de slag? De ontwikkelgroep seksuele integriteit werkt aan professionalisering rond dit thema, onder meer door een serie artikelen in het LO Magazine. Ester van der Steeg schreef de artikelen in samenwerking met onder meer Bente van Gameren en Elsemiek Schepers van School & Veiligheid.

Het eerste artikel gaat over kleding, aanraken en kleedkamerveiligheid. Het tweede artikel gaat over een inclusievere LO-omgeving door integer om te gaan met seksuele, sekse- en genderdiversiteit. In het derde artikel worden acht vragen besproken over ‘grenzen’, om te onderzoeken wat ‘grensoverschrijdend’ is. Het vierde artikel gaat erover hoe je integer reageert op een onthulling van seksuele grensoverschrijding, zodat recht wordt gedaan aan de betrokkenen, de schade beperkt blijft en – als dat speelt – de sociale veiligheid op school hersteld kan worden.


RTV Utrecht: Wat doe je bij een calamiteit?

06 2022 | Leerlingen van een middelbare school in de regio Utrecht kregen onlangs een verontrustend bericht in hun mailbox: “Ik ga jullie allemaal doodschieten. Geniet nog maar van jullie leven.” Bij de tekst een foto van een pistool. Een misselijke grap of iemand met serieuze bedoelingen? En hoe handel je als school als zo’n bericht rondgaat? Nathalie Vriezelaar, adviseur bij School & Veiligheid sprak hierover met RTV Utrecht.


AD Haagsche courant: Het verhaal van een ‘charmante geschiedenisleraar’

05 2022 | Marinus Schouten van School & Veiligheid geeft kort commentaar bij het onderzoeksartikel van Jorina Haspels over een docent van een Haags Lyceum die jarenlang ‘aanrakerig’ kon doen op school – en meer, blijkt nu. Het artikel zit achter een betaalmuur; via de foto is het wel te bekijken.


Van 12 Tot 18: Gymnasium Novum bouwt aan seksuele integriteit

05 2022 | Gymnasium Novum in Voorburg bouwt al jaren aan een seksueel integere cultuur. Het onderwerp leeft en komt in lessen, teamvergaderingen, activiteiten én spontaan aan de orde. “Maar je bent nooit klaar”, zegt Richard Hermsen, docent en coördinator Gezonde School. “Zo’n cultuur is een zaak van lange adem.” Emily van Driel, medewerken Adviespunt  van School & Veiligheid, geeft commentaar en tips bij dit verhaal.


VO-magazine: Hart voor relaties en seksualiteit

04 2022 | Het thema relaties en seksualiteit hoort niet alleen thuis bij vakken als biologie of maatschappijleer, maar in de hele school, vindt het Einstein Lyceum in Hoogvliet. ‘We willen dat je hier jezelf kunt zijn. De aanpak van Gezonde School is een van de manieren waarop de school hieraan werkt. School & veiligheid is  actief betrokken bij deze aanpak.


KRO-NCRV: In gesprek over pesten

02 2022 | Dinsdagavond 8 februari ging Marijke van der Zalm, onze expert op het gebied van pesten, online in gesprek na afloop van de documentaire ‘Eindeloos gepest’ van KRO-NCRV. De documentaire heeft veel losgemaakt. Het maakt op een pijnlijke manier duidelijk hoe belangrijk aandacht voor pesten is.


LINDA.nl: Over The Voice: ‘Praat met kinderen, maar ook met elkaar’

01 2022 | LINDA.nl interviewde Martje Heerkens over de vraag hoe je op school het gesprek kunt voeren over onderwerpen als seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksuele integriteit. Dit alles n.a.v. het nieuwsartikel dat we hierover op deze website publiceerden.


2021

VO-magazine: Omgaan met een schokkende gebeurtenis op school

10 2021 | Een artikel in het VO-magazine waar crisisadviseur Lynn Louwe aan het woord is over een calamiteit op school. Daarnaast delen twee schoolleiders die het calamiteitenteam heeft bijgestaan hun verhaal.


Toezine: Samenwerking tussen scholen en ketenpartners bij een calamiteit

09-2021|  Lynn Louwe, adviseur sociaal veiligheidsbeleid bij School & Veiligheid, werd geïnterviewd door Toezine over de samenwerking tussen scholen en ketenpartners bij een calamiteit.


Pride TV: Reformatorisch onderwijs en lhbt

07-2021|  Marinus Schouten, toenmalig programmamanager Seksuele Integriteit bij School & Veiligheid, nam op 6 augustus deel aan een panelgesprek over reformatorisch onderwijs en lhbt. Een genuanceerd gesprek over een belangrijk, kwetsbaar onderwerp.

  • Bekijk & beluister het panelgesprek:


Nederlands Dagblad: Stil Verdriet

07-2021|  In juli ging het project Stil Verdriet van start. Door middel van een theatervoorstelling, een gastles voor leerlingen en een docententraining wordt seksuele diversiteit bespreekbaar gemaakt op christelijke middelbare scholen. School & Veiligheid verzorgt de docententraining bij het project. Docenten leren hier hoe ze op een veilige manier het gesprek met leerlingen kunnen voeren, rekening houdend met de waarden van de rechtsstaat, de visie van de school, de behoeften van de leerlingen en de rol van de docent, en met de spanning die daartussen ervaren kan worden. Het Nederlands Dagblad doet verslag van het project.


Basisschoolmanagement: Vertrouwenswerk

06-2021|  We zien dat op elke school situaties voorkomen waarbij een gevoel van onveiligheid of ontevredenheid ontstaat bij schoolmedewerkers, leerlingen of ouders. Situaties waarbij men niet goed weet bij wie je terecht kan. In dit artikel laten Frank Brouwer en Giti Bán schoolbestuurders en directies kennis maken met het opzetten van een vangnet binnen de school, waarbij de vertrouwenspersoon een centrale rol krijgt.


Volkskrant: Samuel Paty

06-2021|  De onthoofding van hun Franse collega Samuel Paty heeft een deel van de Nederlandse docenten geschiedenis en maatschappijleer voorzichtiger gemaakt, blijkt uit een enquête. Maar de wereld wordt er niet minder controversieel op. ‘Als er iets gebeurt dat spanningen oplevert in de samenleving, dan sijpelt dat ook direct de klas binnen. Met alle ongenuanceerdheid die erbij komt kijken, aldus Klaas Hiemstra.


Van 12 Tot 18: Interview met scheidend directeur/bestuurder Klaas Hiemstra

05 2021 | “Sociale veiligheid is veel meer dan het afwezig zijn van onveiligheid,” zegt directeur Klaas Hiemstra in gesprek met Renske Valk, redacteur van Van 12 Tot 18. De school is een oefenplaats. En waar geoefend wordt, mogen dingen fout gaan. Want: “zonder wrijving geen glans,” aldus Hiemstra.

 


CNV Schooljournaal: Online pesten tijdens de lockdown

04 2021 | Marijke van der Zalm – adviseur pesten en projectleider Week Tegen Pesten – werd geïnterviewd voor dit artikel over online pesten tijdens de lockdown. Het werd gepubliceerd in de april-editie van het vakblad CNV Schooljournaal.


ProfielActueel

03 2021 | Adviseurs Bertina Geven en Fleur Nollet schreven dit interessante artikel speciaal voor onderwijsprofessionals in het mbo over een inclusieve en veilige sfeer op scholen. Het werd gepubliceerd in de maart-editie van vakblad ProfielActueel .


Onderwijsblad: Messencriminaliteit op scholen

01 2021 | Directeur Klaas Hiemstra en trainer van School & Veiligheid Leon Meijs zijn geïnterviewd voor dit interessante artikel over messencriminaliteit op scholen.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.