Helpdesk
Winkelwagen

Een overzicht van artikelen, radio- en televisie-uitzendingen waarbij Stichting School & Veiligheid aan het woord komt.


2021

Omgaan met een schokkende gebeurtenis op school

10 2021 | Een artikel in het VO-magazine waar crisisadviseur Lynn Louwe aan het woord is over een calamiteit op school. Daarnaast delen twee schoolleiders die het calamiteitenteam heeft bijgestaan hun verhaal.


Week Tegen Pesten 2021

09 2021 | Van 27 september t/m 1 oktober 2021 organiseert School & Veiligheid weer de jaarlijkse Week Tegen Pesten. Gedurende de week besteden scholen aandacht aan pesten, een veilige school en het thema van dit jaar ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’.


Toezine

09-2021|  Lynn Louwe, adviseur sociaal veiligheidsbeleid bij School & Veiligheid, werd geïnterviewd door Toezine over de samenwerking tussen scholen en ketenpartners bij een calamiteit.


Reformatorisch onderwijs en lhbt

07-2021|  Marinus Schouten, programmamanager Seksuele Integriteit bij School & Veiligheid, nam op 6 augustus deel aan een panelgesprek over reformatorisch onderwijs en lhbt. Een genuanceerd gesprek over een belangrijk, kwetsbaar onderwerp.

  • Bekijk & beluister het panelgesprek: https://www.salto.nl/programma/pride-tv/Wpej0K3dIs6cm2qqmUmi8/?fbclid=IwAR1Ha-ZLlBaBhFyT_C7b8344yBS7FjjEOAt72ZNsfh7Y4Gbh2ZAJURytnaE

Stil Verdriet

07-2021|  In juli ging het project Stil Verdriet van start. Door middel van een theatervoorstelling, een gastles voor leerlingen en een docententraining wordt seksuele diversiteit bespreekbaar gemaakt op christelijke middelbare scholen. School & Veiligheid verzorgt de docententraining bij het project. Docenten leren hier hoe ze op een veilige manier het gesprek met leerlingen kunnen voeren, rekening houdend met de waarden van de rechtsstaat, de visie van de school, de behoeften van de leerlingen en de rol van de docent, en met de spanning die daartussen ervaren kan worden. Het Nederlands Dagblad doet verslag van het project.


Basisschoolmanagement

06-2021|  We zien dat op elke school situaties voorkomen waarbij een gevoel van onveiligheid of ontevredenheid ontstaat bij schoolmedewerkers, leerlingen of ouders. Situaties waarbij men niet goed weet bij wie je terecht kan. In dit artikel laten Frank Brouwer en Giti Bán schoolbestuurders en directies kennis maken met het opzetten van een vangnet binnen de school, waarbij de vertrouwenspersoon een centrale rol krijgt.


Volkskrant

06-2021|  De onthoofding van hun Franse collega Samuel Paty heeft een deel van de Nederlandse docenten geschiedenis en maatschappijleer voorzichtiger gemaakt, blijkt uit een enquête. Maar de wereld wordt er niet minder controversieel op. ‘Als er iets gebeurt dat spanningen oplevert in de samenleving, dan sijpelt dat ook direct de klas binnen. Met alle ongenuanceerdheid die erbij komt kijken, aldus Klaas Hiemstra.


Van 12 Tot 18

05 2021 | “Sociale veiligheid is veel meer dan het afwezig zijn van onveiligheid,” zegt directeur Klaas Hiemstra in gesprek met Renske Valk, redacteur van Van 12 Tot 18. De school is een oefenplaats. En waar geoefend wordt, mogen dingen fout gaan. Want: “zonder wrijving geen glans,” aldus Hiemstra.


ZDF

05 2021 | Ongeveer twee miljoen kinderen en jongeren in Duitsland zijn het slachtoffer van cyberpesten. De coronacrisis verergert het probleem. De ZDF besteedde hier aandacht aan en interviewde Klaas Hiemstra over hoe regels tegen pesten in de Nederlandse wet Veiligheid op school zijn verankerd.


CNV Schooljournaal

04 2021 | Marijke van der Zalm – adviseur pesten en projectleider Week Tegen Pesten – werd geïnterviewd voor dit artikel over online pesten tijdens de lockdown. Het werd gepubliceerd in de april-editie van het vakblad CNV Schooljournaal.


ProfielActueel

03 2021 | Adviseurs Bertina Geven en Fleur Nollet schreven dit interessante artikel speciaal voor onderwijsprofessionals in het mbo over een inclusieve en veilige sfeer op scholen. Het werd gepubliceerd in de maart-editie van vakblad ProfielActueel .


Onderwijsblad

01 2021 | Directeur Klaas Hiemstra en trainer van School & Veiligheid Leon Meijs zijn geïnterviewd voor dit interessante artikel over messencriminaliteit op scholen.2020

Parool

11 2020 | Leon Meijs, als trainer van Stichting School & Veiligheid aan het woord bij het Parool. Hoe voer je moeilijke gesprekken in de klas?


Volkskrant

11 2020 | Klaas Hiemstra, directeur School & Veiligheid reageert op het onderduiken van docent die een spotprent toonde.


 

Algemeen Dagblad

11 2020 | Klaas Hiemstra, directeur School & Veiligheid aan het woord. Het tonen van spotprenten tijdens lessen leidt tot meer spanning en onrust in scholen.


RTL nieuws

11 2020 | Klaas Hiemstra, directeur School & Veiligheid aan het woord. Het onderwerp is de verdeeldheid en polarisatie in de scholen.


Algemeen Dagblad

11 2020 | Klaas Hiemstra, directeur School & Veiligheid aan het woord. Het onderwerp is de bedreiging van een docent na het tonen van een spotprent.


 

ProfielActueel: Gendernormen en sociale veiligheid

09 2020 | Wat hebben gendernormen te maken met sociale veiligheid op school? Volgens Elsemiek Schepers, werkzaam bij Stichting School & Veiligheid, is gendersensitief handelen niet weg te denken in een sociaal veilig schoolklimaat.


Van 12 tot 18: Onderwijs waar de kijk op jongens en meiden (g)een rol speelt.

09 2020 | Hoe kunnen docenten bijdragen aan een ruimere blik, waardoor leerlingen zich vrijer voelen minder voor de hand liggende keuzes te maken?


Week Tegen Pesten 2020

09 2020 | Van 21 t/m 25 september 2020 organiseerde School & Veiligheid weer de jaarlijkse Week Tegen Pesten. Gedurende de week besteden scholen aandacht aan pesten, een veilige school en het thema van dit jaar ‘Samen aan zet’. Een selectie van berichten uit de media met interviews met Klaas Hiemstra, directeur Stichting School & Veiligheid:


Van 12 Tot 18: Terug naar een veilige klas

06 2020 | Online lesgeven vroeg veel van leraren. Hoe houd je contact met je leerlingen? Het emotionele welzijn van jongeren is bepalend voor het leren. Dat vraagt, zeker nu, bij het hervatten van klassikaal onderwijs hernieuwde aandacht. Lynn Louwe, een van de adviseurs van Stichting School & Veiligheid, schreef er een artikel over.


het Onderwijsblad: Omgaan met complotdenkers

05 2020 | Hoe ga je om met leerlingen die dit soort complottheorieën aanhangen? “Achterhaal waardoor die gedachten gevoed worden.” Directeur Klaas Hiemstra en trainer Leon Meijs, die voor School & Veiligheid de training Dialoog onder druk geeft, komen aan het woord.


Nu.nl: Lockdown aangename adempauze voor gepeste kinderen

05 2020 | Naar schatting 10 procent van alle kinderen in het basisonderwijs wordt gepest. Volgens Giti Bán, werkzaam bij Stichting School en Veiligheid was voor hen de lockdown wegens het Coronavirus een welkome adempauze.


JEP magazine: Jongerenwerkers dringen beter door tot leerlingen

02 2020 | Klaas Hiemstra en Bianca Kamerbeek praten over de samenwerking tussen onderwijs en jongerenwerk.


Radio 1: Kluisjescontrole en fouilleren op school

02 2020 | Klaas Hiemstra in gesprek met Suzanne Bosman van het radioprogramma EenVandaag, over kluisjescontrole en fouilleren: wat mag een school wel en niet?2019

Profiel actueel: Oog voor discriminatie

9 2019 | Elke student die op zoek gaat naar en start met een stage krijgt te maken met een veelheid aan indrukken. In dit artikel geven Fleur Nollet en Bertina Greven namens Stichting School & Veiligheid toelichting en adviezen hoe studenten om kunnen gaan met sociaal onveilige situaties.


Van Twaalf tot Achttien: Seks op school. De fijne kneepjes van het pedagogisch vakmanschap

9 2019 | Stichting School & Veiligheid voerde op vijf scholen gesprekken met leerlingen en docenten (van verschillende vakken). We spraken met docenten hoe zij bij situaties rond seksualiteit handelen en wat leerlingen daarvan vinden. In dit artikel illustreert Marinus Schouten welke keuzes docenten maken, welke betekenis ze daaraan hechten en wat kan helpen om de handelswijze te verrijken.


Trouw / Radio 1: Slechts twee procent van de leraren getraind in aanpak radicalisering

4 2019 | Veel scholen laten de trainingen over radicalisering en polarisatie links liggen, constateert dagblad Trouw. Klaas Hiemstra had liever meer deelnemers voor de trainingen gezien. Volgens hem rust er in het onderwijs nog altijd een taboe op radicalisering. “Scholen zeggen: dat speelt bij ons niet.” Het NOS Radio 1 Journaal interviewde Klaas Hiemstra over daarna over dit onderwerp.


Noordhollands Dagblad: Sexting gebeurt op elke school

1 2019 | Seksuele voorlichting was lange tijd gericht op preventie. Niet ziek worden en zorgen dat niemand over je grenzen gaat. Maar tijden veranderen. Marinus Schouten van School & Veiligheid: “Het gaat erom leerlingen bewust en verantwoordelijk te leren omgaan met hun eigen gender en seksualiteit en die van de ander. Dat vat eigenlijk alles samen. Respect voor je lijf en relaties. Dat red je niet met een paar lessen, dat moet blijken uit het schoolklimaat.”

“Het is belangrijk oog te hebben voor de intimiteit die binnen een schoolgebouw heerst. Er is constant interactie en dat roept gevoelens op. Ook seksuele.” Schouten heeft het niet alleen over leerlingen onder elkaar. “Docenten zouden met elkaar moeten kunnen praten over die interacties. [..] Doen of het niet bestaat leidt tot onwenselijk gedrag.”

Creëer een sociaal veilige sfeer op school