Let op: Vanwege de voorjaarsvakantie is het Adviespunt gesloten van vrijdag 16 februari, 16.00 uur tot maandag 26 februari, 09.00 uur. In geval van een calamiteit zijn de adviseurs van het calamiteitenteam 24/7 bereikbaar.

Adviespunt

Ons Adviespunt is tijdens de voorjaarsvakantie gesloten van vrijdag 16 februari, 16.00 uur t/m zondag 25 februari.

Vanaf maandag 26 februari zijn wij weer bereikbaar

 

 

op elke schooldag van 9:00 tot 16:00 uur

Wij geven onder andere informatie en advies over:

 • Grensoverschrijdend gedrag in en rond de school

  Ben je werkzaam in het onderwijs dan is de kans groot dat je wel eens in aanraking komt met een vorm van grensoverschrijdend gedrag. Denk aan, pesten, intimidatie, agressie, seksualiteit etc. Wij geven informatie en advies over de aanpak van dit gedrag en over wat je kunt doen om het te voorkomen.

 • Veiligheidsbeleid

  Sinds 2015 is de wet Veiligheid op school van kracht. Met deze wet heeft het bevoegd gezag van de school de plicht om zorg te dragen voor de veiligheid op school. Deze wet schrijft onder meer voor dat elke school een sociaal veiligheidsbeleid moet hanteren. Waar begin je? Wat houdt zo’n plan in, wat moet er in ieder geval in volgens de wet en hoe houd je het beleidsplan actueel en levend? Bij deze en andere vragen kan ons adviespunt je verder helpen.

 • Calamiteit op school

  Bij een calamiteit op school is snel en efficiënt handelen belangrijk. Door het ontwikkelen van een calamiteitenplan zorg je ervoor dat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt ten tijde van een calamiteit. Wil je meer weten over het maken van zo’n plan of is er een dringende zaak die NU aandacht vraag? Bel dan ons adviespunt. Bij onrust die de gang van zaken op school ontwricht bieden wij de mogelijkheid een calamiteitenadviseur in te zetten.

 • Vertrouwenswerk

  Ben je een interne of externe vertrouwenspersoon en heb je vragen of wil je graag met een professional sparren over een casus? Bel of app dan met ons adviespunt.

 • Een positieve groepssfeer

  Een veilige en positieve groepssfeer is voor leerlingen de basis om tot leren te komen. Je kunt met ons de situatie in een groep bespreken. Wij geven advies over hoe je invloed uitoefent op de groepssfeer.

Bij welke organisaties kun je nog meer terecht?

 • Ouders & Onderwijs

  Stichting Ouders & Onderwijs is er speciaal voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Via hun website en helpdesk informeert Ouders & Onderwijs ouders over alles wat met onderwijs te maken heeft. Ouders & Onderwijs heeft een landelijk Ouderpanel en vertegenwoordigt ouders richting de politiek, de onderwijssectoren en in de media.

 • Onderwijsinspectie

  Besturen, schoolleiders, docenten, studenten, ouders en andere onderwijsmedewerkers kunnen bij de Onderwijsinspectie terecht met:

  • vragen en opmerkingen over het toezicht
  • meldingen van onwenselijke situaties
  • klachten over de kwaliteit van het onderwijs of klachten over de inspectie zelf
 • Rijksoverheid

  Voor algemene vragen over wet- en regelgeving in het onderwijs kun je terecht bij de website en het telefonisch loket van de Rijksoverheid.

 • Justis

  Bent je een schoolleider en heb je vragen over het screenen van jouw personeel? Of ben je gevraagd een VOG verklaring af te geven en heb je vragen? Dan kunt u terecht bij Justis. Justis biedt informatie en advies via de website en de telefonische helpdesk.

 • Juridisch Loket

  Werk je in het onderwijs en heb je vragen over arbeidsvoorwaarden, contract of is er een arbeidsconflict ontstaan waarbij je advies wilt omtrent de wettelijke aspecten van de situatie? Dan kun je terecht bij het Juridisch Loket voor gratis juridisch advies.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.