Let op: Wij zijn dinsdagmiddag 28 juni vanaf 12.30 uur gesloten vanwege een gezamenlijke afsluiting van het schooljaar. Woensdag 28 september om 9.00 uur is de helpdesk weer bereikbaar. In geval van een calamiteit kun je altijd het calamiteitenteam bellen.

Helpdesk
Winkelwagen

De ‘Handreiking voor vertrouwenspersonen in het onderwijs’ is een onmisbaar praktisch handboek en naslagwerk voor vertrouwenspersonen in het po, vo en mbo. Het bevat alle informatie die je nodig hebt voor de adequate uitoefening van je functie. Daarnaast bevat de handreiking handige voorbeeldmaterialen en actie-reflectiekaarten. De handreiking is in september 2021 geheel vernieuwd.

Als vertrouwenspersoon ben jij het aanspreekpunt bij ongewenst gedrag en handel je effectief en zorgvuldig in vaak precaire situaties. Je krijgt te maken met klachten van leerlingen, hun ouders en van medewerkers. Vanuit je functie lever je een bijdrage aan een positief pedagogisch klimaat en vervul je een spilfunctie binnen het sociale veiligheidsbeleid.

Deze handreiking is tot stand gekomen op basis de praktijk van het vertrouwenswerk, de ervaringen tijdens trainingen en conferenties en vragen die binnenkomen bij de helpdesk.

Inhoud

In de handreiking vind je:

 • Informatie over de meest voorkomende werkzaamheden van de vertrouwenspersoon en relevante wetgeving zoals:
  • opvang en begeleiding van de klager;
  • voorlichting en preventie;
  • beleidsadvisering
  • klachten en klachtroutes
 • Een reflectie-actiekaart per hoofdstuk om inzicht te krijgen in hoe jouw situatie als vertrouwenspersoon op school is.
 • Praktische hulpmiddelen en tools waaronder een ‘voorbeeld registratieformulier voor klachten’ en een ‘modelgedragscode voor schoolmedewerkers’.

Bestel

De ‘Handreiking voor vertrouwenspersonen’ is te bestellen via onze bestelpagina.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school