Let op: Wij zijn dinsdagmiddag 28 juni vanaf 12.30 uur gesloten vanwege een gezamenlijke afsluiting van het schooljaar. Woensdag 28 september om 9.00 uur is de helpdesk weer bereikbaar. In geval van een calamiteit kun je altijd het calamiteitenteam bellen.

Helpdesk
Winkelwagen

Vertrouwenspersonen in het onderwijs brengen jaarlijks verslag uit van hun werkzaamheden aan het bevoegd gezag. Als hulpmiddel voor het maken van zo’n jaarverslag heeft School & Veiligheid een model/ voorbeeld jaarverslag gemaakt. Het voorbeeld is gratis te downloaden onderaan de pagina en aan te passen naar wens.

Waarom een jaarverslag?

Voor de externe vertrouwenspersoon is deze jaarlijkse verslaglegging vaak contractueel verplicht. Voor de interne vertrouwenspersoon geldt de verplichting een jaarverslag te maken niet altijd. Toch is het wel aan te raden om een jaarverslag te maken. Gegevens uit het jaarverslag geven een beeld van de veiligheid op school en kunnen gebruikt worden voor aanscherping van het veiligheidsbeleid.

Het is aan te bevelen elke klacht en melding die binnenkomt te registreren en de tijd die je aan de klachtafhandeling spendeert. Maak daarvoor gebruik van het voorbeeld Registratieformulier voor klachten.

Meer weten over registratie door de vertrouwenspersoon? Lees verder op de pagina Klachtenregistratie en privacy.

Voorbeeld jaarverslag vertrouwenswerk

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school