Adviespunt

Vertrouwenspersonen in het onderwijs brengen jaarlijks verslag uit van hun werkzaamheden aan het bevoegd gezag. Als hulpmiddel voor
het maken van zo’n jaarverslag kun je op deze pagina een model/voorbeeld jaarverslag downloaden.

Waarom vertrouwenswerk in het jaarverslag?

Voor de externe vertrouwenspersoon is deze jaarlijkse verslaglegging vaak contractueel verplicht. Voor de interne vertrouwenspersoon geldt de verplichting een jaarverslag te maken niet altijd. Toch is het wel aan te raden om een jaarverslag te maken. Gegevens uit het jaarverslag geven een beeld van de veiligheid op school en kunnen gebruikt worden voor aanscherping van het veiligheidsbeleid.

Het is aan te bevelen elke klacht en melding die binnenkomt te registrerenMeer weten over registratie? Lees verder op de pagina Klachtenregistratie en privacy. en de tijd die je aan de klachtafhandeling spendeert. Maak daarvoor gebruik van het voorbeeld Registratieformulier voor klachten.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.