Adviespunt

Duidelijk én consequent optreden bij ongewenst gedrag zorgt ervoor dat ongewenst gedrag op school minder de kans krijgt. Je maakt als schoolleiding duidelijk wel gedrag je wel en niet accepteert op school. Maar wat is eigenlijk een proportionele straf? Wanneer voer je een ‘goed gesprek’ en wanneer is een schorsing op zijn plek? 

In de sanctieladderNaast deze sanctieladder voor leerlingen is er ook een sanctieladder personeel. staan de verschillende stappen die je trapsgewijs kunt nemen bij het sanctioneren van grensoverschrijdend gedrag. Het is een richtlijn die je voor jouw onderwijsinstelling verder kunt uitwerken.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie

 

Twee sporenbeleid

De sanctieladder volgt twee sporen bij het sanctioneren van ongewenst gedrag van leerlingen:

  1. Het straffen van degene die grensoverschrijdend gedrag vertoont (overtreder).
  2. Het begeleiden van de overtreder om herhaling te voorkomen en aanleren van alternatief, positief, gedrag.

De sanctieladder volgt een oplopende reeks, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Of het een eerste overtreding is of dat de overtreder al vaker in de fout is gegaan, speelt hierbij ook een rol. Stel bij minderjarige leerlingen altijd de ouders/verzorgers op de hoogte van de overtreding en de bijbehorende sanctie.
Bij overtredingen zoals het niet naleven van schoolregels, kan een gesprek met bijvoorbeeld de mentor of teamleider voldoende zijn. Bij ernstigere overtredingen – zoals agressie tegen een leraar – moet de leerling zich melden bij de schoolleiding.

Pedagogische sancties

Naast gebruikelijke sancties als nablijven of schorsing, kan je ook voor een alternatieve pedagogische aanpak kiezen. Dat kan bijvoorbeeld de vorm hebben van een pedagogisch gesprek wanneer een leerling grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een excuusbrief of het maken van een werkstuk gerelateerd aan de overtreding.

Strafbare feiten

Binnen het sanctiebeleid is er naast de mate van ernst  ook onderscheid te maken gemaakt tussen al dan niet strafbare feiten. . Medewerkers zijn verplicht melding te maken bij de schoolleiding in geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit. Denk hierbij aan bedreiging, mishandeling, vernieling, diefstal, aanranding, smaad, stalking, enzovoort. Het slachtoffer of de schoolleiding kan aangifte doen bij de politieLees meer over: Aangifte doen in het onderwijs.. HALT is de organisatie die hierbij ook kan meedenken.

Onafhankelijk van het verdere verloopt van het justitiële traject is het de taak van de schoolleider om voor veiligheid te zorgen. De schoolleider legt volgens de sanctieladder een passende straf op en treft noodzakelijke maatregelen om de veiligheid te vergroten en eventueel herhaling te voorkomen. Bij schade, vernieling of diefstal is de overtreder verplichting de kosten voor reparatie of nieuwe aanschaf te vergoeden.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.