Let op: Vanwege de herfstvakantie is de helpdesk gesloten van maandag 18 tot en met zondag 24 oktober. In geval van een calamiteit kun je altijd het calamiteitenteam bellen.

Helpdesk
Winkelwagen

Hoe gaan jij en je collega’s met elkaar om? Welk gedrag van leerlingen is acceptabel en welk gedrag niet? Hoe kijk je aan tegen voorvallen van bijvoorbeeld pesten, discriminatie en seksueel gedrag? Het spel Gedragen Gedrag brengt werkelijke situaties onder de aandacht en maakt ze bespreekbaar. In 2018 is het spel volledig vernieuwd, waardoor het nu ook geschikt is voor het mbo.

Spel voor onderwijsteams en leerlingen

Het doel van het spel is om gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en samen tot afspraken en regels te komen. Het bijzondere aan dit spel is dat het niet alleen voor onderwijsteams is. Je kunt het spel ook in de klas met je leerlingen spelen. Naast deze versie voor het vo en mbo, is er ook een versie voor het po.

gedragen gedrag veilige sfeer op school vo mbo Lichte en donkere kaartjes

Het spel bevat kaartjes met daarop beschrijvingen van situaties die afkomstig zijn uit de schoolpraktijk. Er zijn twee soorten kaartjes: lichtpaars of donkerpaars. De lichte kaartjes zijn om situaties binnen het team te bespreken. De donkergroene kaarten zijn voor situaties binnen de school: tussen leerlingen onderling en tussen leraren en leerlingen.

Vijf verschillende thema’s

gedragen gedrag veilige sfeer op school vo mbo

Er zijn vijf thema’s die worden aangegeven met een gekleurd tekstballonnetje. Zo kun je het spel ook spelen aan de hand van een specifiek thema spelen. De thema’s zijn:

  • Liefde, seks en relaties
  • Agressie en geweld
  • Vooroordelen en discriminatie
  • Seksuele diversiteit
  • Pesten

Ook zijn er lege kaarten die je kunt gebruiken om een eigen situatie in te brengen en met elkaar te onderzoeken.

Verschillende spelvarianten

Het spel is te spelen in verschillende spelvarianten: Met of zonder spelbord, kleine of grotere (discussie)groepen of het zogenaamde ‘overloopdebat’. Kortom: hoe klein of groot de groep ook is, er is altijd een manier te vinden om met dit spel aan de slag te gaan. Ook is het heel geschikt om te spelen tijdens studiedagen.

Het spel Gedragen Gedrag: een videotoelichting

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school