Let op: onze helpdesk is gesloten vanaf maandag 26 juli tot en met zondag 22 augustus. Voor dringende vragen in deze periode kun je contact opnemen met het bedrijfsbureau: 030-2856531 of secretariaat@schoolenveiligheid.nl.

Bij een ernstige calamiteit kun je telefonisch contact opnemen met een van de crisisadviseurs van het calamiteitenteam:  Ine Spee, 06-44525101 of Lynn Louwe, 030-2856513 (niet tussen 26 juli t/m 6 augustus).

Helpdesk
Winkelwagen

Spel ‘Gedragen Gedrag’ vo/mbo

Thema: Pedagogisch klimaat, Veiligheidsbeleid

Welk gedrag is acceptabel en welk gedrag niet? Hoe kijk je aan tegen voorvallen van pesten, discriminatie en seksueel gedrag? Het spel ‘Gedragen Gedrag’ brengt werkelijke situaties onder de aandacht en maakt ze bespreekbaar in het team en met studenten.

Spel voor onderwijsteams en leerlingen

Het doel van het spel is om gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en samen tot afspraken en regels te komen. Het bijzondere aan dit spel is dat het niet alleen voor onderwijsteams is. Je kunt het spel ook in de klas met je leerlingen spelen. Naast deze versie voor het vo en mbo is er ook een versie voor het basisonderwijs.

25,00

gedragen gedrag veilige sfeer op school vo mboSpelvarianten

‘Gedragen Gedrag’ biedt verschillende spelvarianten: Met of zonder spelbord, kleine of grotere (discussie)groepen of het zogeheten ‘overloopdebat’. Kortom: hoe klein of groot de groep ook is, er is altijd een manier te vinden om met dit spel aan de slag te gaan. Ook is het heel geschikt om te spelen tijdens studiedagen.

Pesten, relaties, agressie en seksuele diversiteit

Het spel bevat kaartjes met daarop beschrijvingen van situaties die afkomstig zijn uit de schoolpraktijk. Er zijn twee soorten kaartjes. Situaties die zich afspelen binnen het team en situaties tussen studenten onderling en tussen leraren en leerlingen. Afhankelijk van de soort kaartjes die je kiest kun je het spel spelen met jouw team of met jouw klas.

Thema’s

De kaarten zijn onderverdeeld in vijf thema’s die zijn aangeven met een gekleurd tekstballonnetje. Zo kunt u het spel ook aan de hand van een specifiek thema spelen. Ook zijn er lege kaarten die u kunt gebruiken om een eigen situatie in te brengen. De thema’s zijn:

  • Liefde, seks en relaties
  • Agressie en geweld
  • Vooroordelen en discriminatie
  • Seksuele diversiteit
  • Pesten

Creëer een sociaal veilige sfeer op school