Adviespunt

Als het op school gaat over sancties, denk je al snel aan sancties tegen ongewenst gedrag van leerlingen . Maar dit kan ook voor personeel gelden. Een sanctiebeleid is nodig om de sociale veiligheid op school te waarborgen. Grensoverschrijdend gedrag moet je altijd aanpakken. Maar wanneer is er sprake van grensoverschrijdend gedrag? En welke sanctie is passend?

Waarom een sanctiebeleid?

Een sanctiebeleid draagt bij aan een veiliger schoolklimaat voor leerlingenNaast deze sanctieladder voor personeel is er ook een sanctieladder voor leerlingen.én personeel. Ongewenst gedrag op school krijgt minder de kans en de schoolleiding geeft een duidelijk signaal af over welk gedrag zij niet accepteert.

 

Gedragscode

Om te kunnen bepalen of er sprake is van ongewenst gedrag, moet eerst duidelijk zijn welk gedrag op school gewenst is. Een gedragscode voor medewerkers kan hierin uitkomst bieden. Deze gedragscode is een richtlijn voor een wenselijke en professionele pedagogische beroepshouding wat betreft de sociale omgang met leerlingen, collega’s en ouders. Dit biedt een kader om te bepalen wanneer grenzen van professioneel gedrag worden overschreden.

In tegenstelling tot andere beroepsgroepen bestaat er voor het onderwijs geen algemeen geldende gedrags- of beroepscode. Op veel scholen ontbreekt dan ook een gedragscode voor medewerkersWil je hiermee aan de slag? Maak gebruik van onze Model gedragscode schoolmedewerkers. . Dit maakt het optreden bij ongewenst gedrag moeilijker.

Sanctieladder

Als hulpmiddel voor het ontwikkelen van gericht sanctiebeleid voor medewerkers kun je de sanctieladder gebruiken. In de sanctieladder staan de stappen die je trapsgewijs kunt nemen bij het sanctioneren van grensoverschrijdend gedrag. Het is een richtlijn die je voor jouw onderwijsinstelling verder kunt uitwerken.  Gebruik hierbij de cao die past bij jouw onderwijsinstelling.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie

Andere, praktische maatregelen

Naast de strafmaat volgens de sanctieladder, kan de schoolleiding praktische maatregelen nemen om de kans op herhaling te verkleinen.
Als een medewerker ten aanzien van leerlingen fysieke grenzen overschrijdt, kun je de medewerker bepaalde taken ontnemen. Denk hierbij aan de taak van mentor of zorgcoördinator.

Is er sprake van machtsmisbruik naar collega’s of ouders? Dan kan je bijvoorbeeld denken aan het ontheffen uit een coördinerende functie. Ook is een verplicht coachingstraject voor het personeelslid mogelijk als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

Tip

Registreer gesprekken naar aanleiding van ongewenst gedrag, de gemaakte afspraken en de genomen maatregelen. Bij eventuele herhaling kun je teruggrijpen naar deze registratie en kun je zo nodig overgaan tot andere maatregelen.

Meer lezen

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.