Let op: Vanwege de zomervakantie is het Adviespunt gesloten op vanaf 19 juli 16.00 uur tot en met 18 augustus 2024. Vanaf maandag 19 augustus om 09.00 uur zijn wij weer bereikbaar.
In geval van een calamiteit zijn de adviseurs van het calamiteitenteam 24/7 bereikbaar.

Adviespunt

Als een ramp de school treft

Artikelnummer: 2170-11 Thema: Calamiteiten

Scholen kunnen te maken krijgen met schokkende gebeurtenissen die het schoolleven voor enige of soms lange(re) tijd ontwrichten. In de publicatie Als een ramp de school treft vindt u handreikingen hoe te handelen bij een ramp of calamiteit op school. In het boek staan suggesties voor een draaiboek dat in iedere school voorhanden zou moeten zijn.

Downloaden of bestellen

Je kunt dit product gratis downloaden of een papieren exemplaar bestellen.

Download de PDF

4,50

Een calamiteit vraagt van schoolleiders en leerkrachten heel andere inspanningen dan ze in hun dagelijkse werk leveren. Daarbij kan een situatie die veel stress en emoties oproept, remmend werken op het vermogen om passend te handelen. Dan zijn er nog de nieuwsmedia, die ook aandacht besteden aan de gebeurtenis en extra druk op de school leggen.

Alle scholen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt, melden dat het belangrijk is om voorbereid te zijn. Voorbereiding helpt om passend te handelen, zeker in een crisissituatie waarin gevoelens van verslagenheid en machteloosheid overheersen. Daarnaast hoort de voorbereiding op een calamiteit bij de verantwoordelijkheid die de school draagt voor de veiligheid en het welzijn van leerlingen en docenten. Als een ramp de school treft biedt informatie en hulp bij dit soort vraagstukken.

Deze vijfde, geheel herziene druk van Als een ramp de school treft bevat informatie over calamiteiten en over de wijze waarop de school daarop kan reageren. Die informatie is verdeeld over zes hoofdstukken.

In hoofdstuk 1 geven we antwoord op de vraag: wanneer spreken we van een calamiteit op school, en wanneer van een incident of ramp? Vervolgens beschrijven we in hoofdstuk 2 hoe de school zich kan voorbereiden op een calamiteit. Hoofdstuk 3 bevat een handreiking voor een crisis-draaiboek. Goede communicatie is cruciaal bij een crisis, daarom besteden we daar in hoofdstuk 4 uitgebreid aandacht aan. En omdat elke calamiteit weer anders is en nieuwe dilemma’s oproept, onderscheiden we in hoofdstuk 5 verschillenden soorten calamiteiten. In dit hoofdstuk besteden we ook aandacht aan de negatieve effecten die sociale media kunnen hebben. Hoofdstuk 6 is tot slot gewijd aan herstel en nazorg.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.