Adviespunt
Winkelwagen

Veel scholen hebben behoefte aan tips of ondersteuning als zij worden geconfronteerd met een ernstige gebeurtenis op school. Daarom biedt School & Veiligheid een helpende hand met ons calamiteitenteam.

Inschakelen calamiteitenteam

Bij een gebeurtenis waarbij grote groepen worden bedreigd, omkomen of gewond raken, spreken we van een ramp of calamiteit. De impact van een calamiteit in het primair onderwijs is zo groot dat het de dagelijkse gang van zaken op een school ontwricht. Er ontstaat chaos en verwarring. De veiligheid en het welbevinden van de school wordt als geheel aangetast.

Voorbeelden van calamiteiten zijn;

  • een onverwacht overlijden van een leraar/leerling door een ongeluk of zelfdoding
  • een (bus)ongeval met ernstig letsel
  • seksueel grensoverschrijdend gedrag van een leerling of leraar
  • bedreiging van een leraar

Een calamiteit vraagt om een buitengewone inspanning van directie en medewerkers. Voor ondersteuning kun je als school een beroep doen op het calamiteitenteam van School & Veiligheid. Onze adviseurs zijn er voor een kortstondige dienstverlening. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Voor hulp, advies en ondersteuning kun je direct het Adviespunt van School & Veiligheid bellen. Onze medewerkers zijn op schooldagen van 9.00 tot 16.00 te bereiken op telefoonnummer 030 – 285 66 16 of adviespunt@schoolenveiligheid.nl.

 

Adviespunt School & Veiligheid

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school