Adviespunt
Aanbieder School & Veiligheid
Gratis
Cursusduur 1 dag (09.00 tot 16.30 uur)
Onderwijssector vo, mbo
Thema Discriminatie, Omgaan met seksualiteit, Radicalisering, Gender- en seksuele diversiteit, Spanning en discussie in de klas
Doelgroep Schoolleiding, Leraar

 

In de samenleving hebben we continu te maken met maatschappelijke spanningen en heftige gebeurtenissen die
onszelf en onze leerlingen of studenten raken. De effecten daarvan stoppen niet bij de voordeur van de school. De polarisatie tussen groepen in de samenleving komt de school binnen en jongeren voelen zich soms gedwongen om stelling te nemen. Dit zorgt voor spanningen in de klas, waardoor de dialoog onder druk komt te staan.

Door middel van deze training willen wij docenten het gereedschap en vertrouwen geven waarmee ze op een professionele manier spanningen in de klas kunnen hanteren, zodat een goed gesprek op gang komt. Juist in deze spanningen liggen namelijk de lessen verborgen voor jongeren als het gaat om werken aan kritisch denkvermogen, respect hebben voor diversiteit, ontwikkelen van een positieve gedeelde groepsidentiteit en weerbaarheid van kwetsbare groepen.

Download de folder Dialoog onder Druk

 

Programma

In de ochtend werken we aan bewustwording van de verschillende belevingswerelden van docent en jongere. Wat zijn de universele behoeften van alle jongeren in de klas? Met oefeningen en inzicht in de groepsdynamiek bij beladen onderwerpen begrijp je beter waar je mee te maken hebt in de klas. Door middel van een gespreksmodel leer je hoe je een fijn en veilig gesprek creëert.

De middag draait om oefenen met begrenzen en uitnodigen met een trainingsacteur. Het begrenzen richt zich op woordgebruik, niet op de persoon of de opvattingen van diegene. Na het begrenzen volgt direct het uitnodigen: “Hoe komt het eigenlijk dat je hier zo over denkt?” Hiermee zet je het kritisch denkvermogen aan en voelt de jongere zich serieus genomen. Daar zit de opening voor ruimte, respect en verdraagzaamheid.

De training kan plaatsvinden in een geschikte ruimte van de school, bijvoorbeeld een klaslokaal met een digibord of beamer met scherm. De opdrachtgever zorgt voor de lunch voor trainers en deelnemers. Individuele inschrijvingen zijn niet mogelijk.

 

Aanvullende informatie

Movisie heeft de training ‘Dialoog onder Druk’ geëvalueerd door middel van de ‘ervaren baat’ methode. De uitkomst is dat de docenten de training als zeer zinvol hebben ervaren. In het bijzonder het begrenzen van meningen van leerlingen en leerlingen uitnodigen tot gesprek, vonden de docenten zeer zinvol.

De training ‘Dialoog onder druk’ is tevens toegevoegd aan de database van KIS voor interventies die effectief zijn tegen discriminatie.

Heb je interesse of een vraag?

Op de website van het Expertisepunt Burgerschap (bij het scholingsaanbod over schurende gesprekken) kun je alles vinden over het aanvragen van de Dialoog onder Druk-training en de subsidievoorwaarden.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.