Adviespunt
Zoek Overzicht
Toont: 164 resultaten.

Wetgeving actief burgerschap en sociale cohesie VO

voBurgerschapsvorming

Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale cohesie. De overheid laat het aan de scholen zelf over hoe ze daaraan invulling geven.

Wetgeving Sociale Veiligheid

povoVeiligheidsbeleid

Ons Adviespunt krijgt regelmatig de vraag welke wetgeving relevant is als het gaat over sociale veiligheid. Welke wettelijk verplichte taken hebben de school en het bestuur? Om wat meer overzicht te bieden, hebben wij daarom alle voor sociale veiligheid op school relevante wetgeving op een rijtje gezet.

Waar begin je? Infographics lhbti+ op school

povoOmgaan met seksualiteitGender- en seksuele diversiteitpo/voToon nog 2 tags

Een poster met infographics voor in de lerarenkamer. Om af en toe stil te staan bij de vraag: “Zijn we nog steeds goed bezig om een veilige school te zijn, mét respect voor gender- en seksuele diversiteit?”

SGG-preventietool

povomboSeksuele grensoverschrijdingstappenplanToon nog 2 tags

Met de SGG-preventietool kan een school in drie stappen het schoolbeleid met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag op orde brengen. Scan de praktijk – check wat kan verbeteren – informeer het personeel.

Vijf filmpjes bij de pedagogische wegwijzers naar sociale veiligheid

vomboPedagogisch klimaatPestenSeksuele grensoverschrijdingSpanning en discussie in de klasVeiligheidsbeleidToon nog 4 tags

Hoe ga je om met alledaagse situaties in de klas die raken aan sociale veiligheid? Aan de hand van vijf filmpjes kun je hier zelf of samen met collega’s op reflecteren. Zo krijg je meer zicht op je pedagogisch handelen en ben je met elkaar op weg naar een sociaal veilige school.

Samen op weg naar inclusief onderwijs

povomboBurgerschapsvormingDiscriminatieToon nog 2 tags

Inclusief onderwijs waarin er niet wordt gediscrimineerd op basis van kleur, gender of andere kenmerken blijft iets waar we met zijn allen actief naar moeten streven. Daarom heeft het Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme de werkconferentie ‘Inclusief Onderwijs’ georganiseerd. Welke goede (en minder goede) voorbeelden zijn er al? En wat zouden scholen moeten doen om te zorgen voor inclusief onderwijs?

Zo klein als mogelijk, zo groot als nodig

povoOmgaan met seksualiteitSeksuele grensoverschrijdingPOvoToon nog 3 tags

Leidraad voor schoolbestuurders over het voorkómen en omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag op school.

Seksuele integriteit in de lessen lichamelijke opvoeding

povoOmgaan met seksualiteitSeksuele grensoverschrijdingLichamelijke opvoedingToon nog 2 tags

Hoe ga je als LO-leraar om met lichamelijkheid, genderidentiteit en omgangsvormen? Hoe ga je de grens van de ander niet over? Hoe voorkóm je beschuldigd te worden van ongewenst gedrag? Dit zijn veelvoorkomende vragen die LO-leraren bezighouden.

Staat van het Onderwijs

povomboBurgerschapsvormingVeiligheidsbeleidToon nog 2 tags

In de Staat van het Onderwijs brengt de Inspectie van het Onderwijs jaarlijks verslag uit van wat goed gaat in het onderwijs en waar de verbeterpunten liggen. Dit artikel belicht specifiek de punten die sociale veiligheid in het onderwijs raken.

Corona in het onderwijs: uit het oog maar niet uit de harten

povomboPedagogisch klimaatToon nog 1 tags

Corona en de lockdowns hebben een enorme impact gehad op het onderwijs. Fysiek onderwijs blijft gelukkig ook bij een eventuele nieuwe coronagolf de insteek van alle betrokkenen. Desondanks blijft de impact van corona merkbaar bij leerlingen en medewerkers: meer conflicten, de groepsdynamiek blijft onstuimig en de omgangsvormen lijken niet meer duidelijk. Wat kun je als bestuurder, teamleider of onderwijsprofessional in het algemeen doen om de prettige sfeer te herstellen en vast te houden?

Kletskaartjes over grapjes en pesten (vo)

voPesten

Met de Kletskaartjes over Pesten kun je gedurende het hele jaar het onderwerp ‘pesten’ met de leerlingen bespreken. Bijvoorbeeld in de Gouden of Zilveren weken als je extra aandacht besteedt aan de dynamiek en sfeer in de groep.

Kletskaartjes over grapjes en pesten (po)

poPesten

Met de Kletskaartjes over Pesten kun je gedurende het hele jaar het onderwerp ‘pesten’ met de leerlingen bespreken. Bijvoorbeeld in de Gouden of Zilveren weken als je extra aandacht besteedt aan de dynamiek en sfeer in de groep.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school