Adviespunt

In een sociaal veilige school is structureel oog voor relaties & seksualiteit. In het beleid van de school, maar ook in de dagelijkse lespraktijk. School & Veiligheid en Rutgers ontwikkelden een Toolkit waarmee studenten op pabo en lerarenopleiding al kennis en ervaring met dit thema kunnen opdoen. Zodat zij straks goed voorbereid de klas in stappen.

Aandacht voor gezonde relaties & seksualiteit tijdens de opleiding tot leraar of docent is belangrijk, zoals deze animatie laat zien.

 

Er is veel verschil in de mate waarin seksuele vorming en sociale veiligheid aan bod komen tijdens de opleiding aan pabo’s en lerarenopleidingen. Maar er valt op veel plaatsen nog heel wat te verbeteren, zo bleek uit onderzoekLees hier meer over ons onderzoek onder pabo’s en lerarenopleidingen van School & Veiligheid en Rutgers in de afgelopen jaren. Dit deden we in opdracht van de overheid vanuit de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Studenten gaven aan structurele aandacht voor relationele & seksuele vorming en seksuele integriteit belangrijk te vinden. Daarbij hadden velen vooral behoefte aan meer aandacht voor attitude en vaardigheden en voor oefening in de praktijk met bijvoorbeeld gespreksvaardigheden.

“Oefenen met praten over seksualiteit is belangrijk. Je gaat ooit in je klas een situatie tegenkomen waarbij deze oefening belangrijk was” – tweedejaars student lerarenopleiding Biologie

Beginnend leraren gaven aan tijdens de opleiding onvoldoende voorbereid te zijn op het omgaan met bijvoorbeeld moeilijke of persoonlijke vragen of leerlingen met negatieve ervaringen met seksualiteit.

Enerzijds is pedagogisch handelen iets wat je ook moet leren in de praktijk. Anderzijds is het werk als leerkracht zo intensief en komt er zeker in het eerste jaar zoveel informatie op je af, dat het wel goed zou zijn om hier op de opleiding al eens kennis mee te hebben gemaakt” – Irene Timmersmans, leraar po

Ook veel lerarenopleiders vinden het belangrijk dat studenten goed worden voorbereid op het geven van relationele & seksuele vorming en op het werken aan sociale veiligheid rondom seksualiteit en gender. In de praktijk hebben velen hier maar beperkt tijd voor. Daarnaast vinden sommige opleiders – net als leerkrachten – het soms niet zo gemakkelijk om met dit thema bezig te zijn. Immers, ook voor hen geldt dat het over persoonlijke, soms beladen onderwerpen gaat.

Het bespreken van soms kwetsbare thema’s kan voor ons als opleider al lastig zijn. Juist door het samen te doen met studenten, geef je hen handvatten mee en creëer je een open klasklimaat waarin meer besproken en geleerd kan worden” – Lotte Lathouwers, lerarenopleider

Wat vind je in de toolkit?

School & Veiligheid en Rutgers ontwikkelden aparte toolkits voor pabo’s en lerarenopleidingen. Elke toolkit bestaat uit acht e-learnings voor studenten. Daarnaast is er een docentenhandleiding met onder meer een lesopbouw voor klassikale verdieping en opdrachten die studenten in de praktijk kunnen uitvoeren. De toolkits zijn zo ontworpen dat ze bij verschillende vakken op de opleiding en tijdens meerdere opleidingsjaren ingezet kunnen worden. In de afgelopen maanden hebben studenten en lerarenopleiders onze toolkits getest, zodat ze nog gebruiksvriendelijker zijn en nog beter aansluiten op hun behoeften.

Aan bod komen de volgende thema’s:

  • Lesgeven over relaties & seksualiteit;
  • Seksuele integriteit en een veilige sfeer;
  • Omgaan met verschillen;
  • Seksuele ontwikkeling;
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag;
  • Vakinhoudelijke kennis;
  • Contact met ouders;
  • Schoolbreed werken aan relaties & seksualiteit.

Elke module duurt ongeveer 30 tot 60 minuten. De e-learning is gratis.

Bekijk en download de Toolkit voor opleiders aan de Pabo

Bekijk en download de toolkit voor opleiders aan de Lerarenopleiding

Meer weten?

In Gezonde relaties & seksualiteit in de opleidingspraktijk doen we verslag van lessen waarbij de Toolkit gebruikt werd.

In Een kijkje in de klas op de lerarenopleiding lees je hoe werken aan het thema relaties & seksualiteit er op de lerarenopleiding uit kan zien.

In een kort webinar zie je hoe de Toolkit is opgebouwd, geven we suggesties voor hoe je deze in je lespraktijk kunt toepassen en behandelen we veelgestelde vragen. Er zijn aparte webinars voor Pabo en lerarenopleiding.

Kijk hier het Webinar voor Pabo

Kijk hier het webinar voor de Lerarenopleiding

 

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.