Adviespunt

Om het thema gezonde relaties & seksualiteit structureel een plek in het onderwijs te geven, is het belangrijk dat ook aankomend leraren hier al tijdens de opleiding kennis en ervaring mee opdoen. Daarom streven School & Veiligheid en Rutgers ernaar om het thema (beter) in te bedden in pabo’s en lerarenopleidingen. Je vindt hier een overzicht van wat wij daar zoal voor doen.

Toolkit voor lerarenopleiders

School & Veiligheid en Rutgers ontwikkelden aparte toolkits voor pabo’s en lerarenopleidingen. Elke toolkit bestaat uit acht e-learnings voor studenten met docentenhandleidingen met een lesopbouw voor klassikale verdieping en opdrachten die je studenten in de praktijk kunt laten uitvoeren. In de toolkits komen de volgende thema’s aan bod:

 • lesgeven over relaties en seksualiteit
 • seksuele integriteit en een veilige sfeer
 • seksuele ontwikkeling
 • vakinhoudelijke kennis
 • omgaan met verschillen
 • seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • contact met ouders
 • schoolbreed werken aan gezonde relaties en seksualiteit

Dit lesmateriaal is tot stand gekomen op basis van onderzoeken onder opleiders, studenten en beginnend leraren en met veel inbreng vanuit het werkveld.

Download de flyer over de toolkits voor lerarenopleiders

Wil jij de Toolkit voor ons testen? Zodat we deze nog veel beter kunnen laten aansluiten op de praktijk? Of wil je aan de slag met gezonde relaties & seksualiteit maar kun je wel wat hulp gebruiken? Laat het ons weten door een mailtje aan info@seksuelevorming.nl. We helpen je graag op weg, bijvoorbeeld in een individueel adviesgesprek of in een workshop voor jou en je collega’s.

 

Onderzoek onder lerarenopleiders, studenten en startende leraren

De basis voor het aanbod dat School & Veiligheid en Rutgers ontwikkelen, wordt gevormd door ons onderzoek:

 • onder opleiders aan de Nederlandse hogescholen naar de aandacht voor seksuele vorming en sociale veiligheid in het onderwijs aan toekomstige leraren (najaar 2020);
 • onder aankomende en beginnende leraren om inzicht te krijgen in hoe aankomende leerkrachten nog beter voorbereid kunnen worden op de onderwijspraktijk (voorjaar 2021). We vroegen hen naar hun ervaringen, competentiegevoel en behoeftes ten aanzien van het geven van seksuele vorming, het omgaan met seksueel gedrag van leerlingen en het creëren van een veilig klimaat rondom dit thema in de klas.

Lees de uitkomsten van ons onderzoek

 

Ervaringen uit de praktijk

 • Lerarenopleider Lotte Lathouwers vertelt in ‘De lerarenopleider aan het woord‘ hoe seksualiteit en sociale veiligheid een plek krijgen op de Fontys lerarenopleiding Sittard.
 • Leerkracht Irene Timmermans schetst in ‘De leerkracht aan het woord‘ hoe zij haar weg zoekt in situaties rondom seksualiteit, relaties en sociale veiligheid in de klas en hoe zij terugkijkt op de aandacht voor dit thema in de lerarenopleiding. 
 • In Een kijkje in de klas op de lerarenopleiding’ doen Bente van Gameren, tot september 2023 adviseur seksuele integriteit bij School & Veiligheid en Daan van Engelen, programmamedewerker seksuele vorming bij Rutgers, verslag van drie lessen over relaties en seksualiteit op de lerarenopleiding.
 • Hoe pakt het lesgeven met de ontwikkelde Toolkits voor lerarenopleiders in de praktijk op pabo en lerarenopleiding uit? Elsemiek Schepers, tot oktober 2023 adviseur seksuele integriteit bij School & Veiligheid en Daan van Engelen, programmamedewerker seksuele vorming bij Rutgers, doen verslag van enkele lessen.

 

Werkconferentie ‘Hoe doe je het?’

We presenteerden de nieuwe toolkits voor pabo’s en lerarenopleidingen op vrijdag 7 oktober tijdens de werkconferentie ‘Hoe doe je het?’ Waarin we vooral aan de slag gingen met de vraag: Hoe doe je dat, structureel aan de slag gaan met gezonde relaties & seksualiteit in het curriculum?

Lees meer over ‘Hoe doe je het?’ en kijk de plenaire gedeelten terug

 

Congres ‘Het hoort er gewoon bij’

De resultaten van de onderzoeken werden op 5 november 2021 gepresenteerd tijdens het online congres ‘Het hoort er gewoon bij’. Alles over het voorbereiden van toekomstige leerkrachten op het lesgeven over gezonde relaties en seksualiteit en het waarborgen van sociale veiligheid rondom seksualiteit en relaties.

Hier vind je een verslag van het congres

 

Nieuwsbrief

Tussentijdse resultaten uit het onderzoek worden, vergezeld van veel nuttige tips, tools en inspiratie, gepubliceerd in de Nieuwsbrief Gezonde Relaties & Seksualiteit.

Wil je op de hoogte gebracht worden van de bevindingen en nieuwe tools en producten ontvangen om te gebruiken in jouw onderwijs aan toekomstige leraren? Meld je hier aan:

Ik ontvang graag de nieuwsbrief Gezonde relaties en seksualiteit

De eerste nieuwsbrief verscheen in juni. Er zijn verschillende nieuwsbrieven per doelgroep. Je kunt ze hier terug lezen.

Voor opleiders aan de pabo:

Nieuwsbrief 2/2023

Nieuwsbrief 1/2023

Nieuwsbrief 3/2022

Nieuwsbrief 2/2022.

– Nieuwsbrief 1/2022

– Nieuwsbrief 3/2021

– Nieuwsbrief 2/2021

Nieuwsbrief 1/2021

Voor opleiders op de lerarenopleidingen:

Nieuwsbrief 2/2023

Nieuwsbrief 1/2023

Nieuwsbrief 3: 2022

Nieuwsbrief 2/2022.

– Nieuwsbrief 1/2022

Nieuwsbrief 3/2021

– Nieuwsbrief 2/2021

Nieuwsbrief 1/2021

 


Achtergrond

Dit project is onderdeel van de Stimuleringsregeling Gezonde relaties en seksualiteitLees meer over de projecten van School & Veiligheid binnen de Stimuleringsregeling.

Hiermee wil de overheid scholen stimuleren en ondersteunen bij het structureel aandacht besteden aan gezonde relaties en seksualiteit. De stimuleringsregeling is bedoeld voor alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs en het MBO.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.