Adviespunt

Speciaal voor zorgprofessionals in en om de school ontwikkelden School & Veiligheid, Rutgers en SoaAids de e-learning ‘Zorg op school’ over het thema relaties & seksualiteit.

Als zorgprofessional op school heb je veel op je bord. Je ziet leerlingen met uiteenlopende problemen. Regelmatig hebben deze te maken met relaties, seksualiteit en de vorming van identiteit. Problemen van individuele leerlingen kunnen ook een spiegel of uiting zijn van een probleem dat in een klas of de hele school speelt. Als zorgprofessional kun je dus een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van kwetsbare leerlingen én het stimuleren van een sociaal veilig schoolklimaat.

Maar hoe kom je er achter of er iets speelt omtrent seksuele grensoverschrijding, seksuele oriëntatie of genderidentiteit? Hoe ontdek je of een leerling zich onveilig voelt op school door reacties van medeleerlingen op ‘anders zijn’? Hoe ga je een gesprek aan over zo’n gevoelig onderwerp? Welke ondersteuning kun je dan bieden? Naar wie kun je doorverwijzen? En: hoe kun je problemen vóór zijn? Hoe kun je werken aan een sociaal veilige omgeving in de hele school? De e-learning ‘Zorg op school’ ondersteunt je hierbij.

 

Wat heeft de e-learning te bieden?

Via praktijkvoorbeelden werken we aan signaleren, handelen en preventie. Je wordt je (nog) meer bewust van zorgen en problemen die leerlingen kunnen hebben rondom dit onderwerp. We bieden handvatten voor het vroegtijdig signaleren van mogelijke risico’s en problemen en hoe je daarmee om kunt gaan.

Dit doen we onder meer via casussen, reflectievragen, fragmenten uit podcasts en video’s met tips van een leerling en een andere zorgprofessional. Ook is er aandacht voor de impact die een situatie op jou zelf kan hebben en hoe je daarmee om kunt gaan.

Voor verdere ondersteuning kun je als zorgprofessional ook een beroep doen op de Gezonde School-adviseur van de GGD.

De e-learning is ontwikkeld vanuit de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit en is gratis toegankelijk in het Leerportaal van Rutgers.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.