Adviespunt

Wat kunnen bestuurders en schoolleiders doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag op school te voorkomen – en hoe te handelen bij (het vermoeden van) een incident? Deze leidraad geeft tekst en uitleg en een overzicht van maatregelen.

De maatregelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag op school te voorkomen, moeten zo ‘groot’ zijn als nodig is. Maar een vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag dient wel zorgvuldig te worden behandeld; en dat begint bij een ‘zo klein mogelijke’ aanpak. De benadering van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag op school gebeurt dus bij voorkeur zo klein als mogelijk, maar zo groot als nodig is.

Een folder + links

De leidraad ‘Zo klein als mogelijk, zo groot als nodig’ is een interactieve pdf, die wordt vergezeld door links naar praktische tips en informatie op deze website pagina. Pdf en links horen onlosmakelijk bij elkaar. Er zijn twee versies van de leidraad: po/vo en mbo.

De links verwijzen dus naar concrete informatie & inspiratie voor schoolbestuurders en -leiders in het po, vo en mbo. Ze geven handen en voeten aan de aandachtspunten in de leidraad. Deze lijst met links blijft in ontwikkeling.

Onderaan deze webpagina kun je in een venster de folders zien en er doorheen scrollen. Je kunt ze ook downloaden:
‘Zo klein als mogelijk’ po/vo ‘Zo klein als mogelijk’ mbo

TIPS VOOR PREVENTIE

TIPS VOOR HANDELEN

Kijk je mobiel? Download dan de pdf. Versie po/vo Versie mbo

Mocht je vragen hebben bij een van de aandachtspunten in de leidraad, neem dan contact op met ons Adviespunt.

 


Deze publicatie is een product van de ‘Alliantie tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs’: de MBO Raad, de VO-raad, de PO-Raad, de Sectorraad GO, de Sectorraad Praktijkonderwijs, Stichting School & Veiligheid en de Vertrouwensinspectie in samenwerking met het ministerie van OCW.

 

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.