Let op: Vanwege de zomervakantie is het Adviespunt gesloten op vanaf 19 juli 16.00 uur tot en met 18 augustus 2024. Vanaf maandag 19 augustus om 09.00 uur zijn wij weer bereikbaar.
In geval van een calamiteit zijn de adviseurs van het calamiteitenteam 24/7 bereikbaar.

Adviespunt

Het is een situatie die veel leraren zullen herkennen: een leerling of student vertoont gedrag dat het gevoel oproept dat er iets niet in orde is. Vaak gaat het om een niet-pluisgevoel dat meer is gebaseerd op onderbuikgevoelens dan op zichtbare gedragingen. Dit kosteloos te downloaden Niet-pluisinstrument kan houvast bieden bij een gesprek hierover. 

Doel instrument

Het Niet-pluisinstrument is geen diagnostisch model, maar een intervisietool. Het doel is om door uitwisseling van informatie en door het spiegelen van observaties en interpretaties, puzzelstukjes bij elkaar te leggen en het beeld van een jongere completer te maken. Daarmee kan een eventuele verdere onderzoeks- of zorgvraag scherper geformuleerd worden. Afhankelijk van de organisatie in een school kan het Niet-pluisinstrument worden ingezet tussen mentoren onderling, bij een leerlingbespreking of bij een bijeenkomst van het zorgteam, of de voorbereiding daarop.

Opzet instrument

In het Niet-pluisinstrument wordt aan de hand van concrete vragen in kaart gebracht hoe gebeurtenissen, situaties en kenmerken het welzijn en leven van de jongere positief of negatief beïnvloeden. Daarvoor worden de volgende domeinen bevraagd:

  • jongere
  • gezin/ouders
  • school
  • vrienden (online & offline)
  • vrije tijd
  • buurt & samenleving

Met een aantal medewerkers die de jongere kennen, breng je de leerling of student in vijf stappen in kaart. Het instrument bevat voor elk van de bovenstaande domeinen voorbeeldvragen en items die van belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van de jongere. De uitkomst kan zijn dat er meer zorg nodig is, dat de leerling of student wordt aangemeld in zorgteam/mdo of dat de beschermende factoren voldoende zijn.

Theoretisch kader

Het tweede gedeelte van het Niet-pluisinstrument geeft een theoretische onderbouwing van de tool. De vragen en items om een leerling of student in kaart te brengen zijn gebaseerd op verschillende invalshoeken: life events, triggerfactoren, kwetsbaarheid & risicofactoren en veerkracht & beschermende factoren. Deze invalshoeken worden in het theoretisch kader nader verklaard en uitgewerkt.

Download Niet-pluisinstrument

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.