Let op: onze helpdesk is gesloten vanaf maandag 26 juli tot en met zondag 22 augustus. Voor dringende vragen in deze periode kun je contact opnemen met het bedrijfsbureau: 030-2856531 of secretariaat@schoolenveiligheid.nl.

Bij een ernstige calamiteit kun je telefonisch contact opnemen met een van de crisisadviseurs van het calamiteitenteam:  Ine Spee, 06-44525101 of Lynn Louwe, 030-2856513 (niet tussen 26 juli t/m 6 augustus).

Helpdesk
Winkelwagen

Het is een situatie die veel docenten zullen herkennen: een student vertoont gedrag dat het gevoel oproept dat er iets niet in orde is. Vaak gaat het om een niet-pluisgevoel dat meer is gebaseerd op onderbuikgevoelens dan op zichtbare gedragingen. Dit kosteloos te downloaden Niet-pluisinstrument kan houvast bieden bij een gesprek hierover. 

Doel instrument

Het Niet-pluisinstrument is geen diagnostisch model, maar een intervisietool. Het doel is om door uitwisseling van informatie en door het spiegelen van observaties en interpretaties, puzzelstukjes bij elkaar te leggen en het beeld van een jongere completer te maken. Daarmee kan een eventuele verdere onderzoeks- of zorgvraag scherper geformuleerd worden. Afhankelijk van de organisatie in een school kan het Niet-pluisinstrument worden ingezet tussen mentoren onderling, bij een studentbespreking of bij een bijeenkomst van het zorgteam, of de voorbereiding daarop.

Opzet instrument

In het Niet-pluisinstrument wordt aan de hand van concrete vragen in kaart gebracht hoe gebeurtenissen, situaties en kenmerken het welzijn en leven van de jongere positief of negatief beïnvloeden. Daarvoor worden de volgende domeinen bevraagd:

  • jongere
  • gezin/ouders
  • school
  • vrienden (online & offline)
  • vrije tijd
  • buurt & samenleving

Met een aantal medewerkers die de jongere kennen, breng je de student in vijf stappen in kaart. Het instrument bevat voor elk van de bovenstaande domeinen voorbeeldvragen en items die van belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van de jongere. De uitkomst kan zijn dat er meer zorg nodig is, dat de student wordt aangemeld in zorgteam/mdo of dat de beschermende factoren voldoende zijn.

Theoretisch kader

Het tweede gedeelte van het Niet-pluisinstrument geeft een theoretische onderbouwing van de tool. De vragen en items om een student in kaart te brengen zijn gebaseerd op verschillende invalshoeken: life events, triggerfactoren, kwetsbaarheid & risicofactoren en veerkracht & beschermende factoren. Deze invalshoeken worden in het theoretisch kader nader verklaard en uitgewerkt.

Download Niet-pluisinstrument

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school