Adviespunt

Veel scholen hebben een anti-pestprotocol waarin staat hoe de school pesten voorkomt en pestgedrag signaleert en aanpakt. Het hebben van een anti-pestprotocol is niet verplicht. Wel moet elke school in Nederland (po en vo) beleid voeren gericht op het  voorkomen, aanpakken en tegengaan van pesten (wet Veiligheid op school). Lees hier wat het belang is van het hebben van een anti-pestprotocol en wat in het protocol vermeld staat.

Waarom belangrijk?

Een goed anti-pestprotocol geeft leerlingen, leraren en ouders duidelijkheid over hoe pesten wordt voorkomen en hoe gehandeld wordt wanneer er gepest wordt. Door het protocol te volgen ontstaat een samenwerking tussen alle betrokkenen: leraar, pester, gepeste, overige klasgenoten en ouders.

Met een anti-pestprotocol laat de school zien, aan ouders en leerlingen, dat zij pesten serieus neemt, hoe zij pesten voorkomt en aanpakt. Van belang is dat het anti-pestprotocol bij iedereen in de schoolgemeenschap bekend is en wordt gehanteerd in pestsituaties. Direct optreden tegen pesten geeft een duidelijk signaal af aan leerlingen dat pesten op school niet wordt getolereerd. Dit heeft als positief bij effect dat de veiligheidsbeleving van leerlingen zal toenemen.

Hoe ziet een anti-pestprotocol eruit?

Iedere school is anders en daardoor zal de invulling van het anti-pestprotocol ook anders zijn. Doorgaans staat het volgende erin:

 • Uitleg over het belang van een anti-pestprotocol
 • Uitgangspunten van de school als het over pesten gaat?
  Bijvoorbeeld: pesten is een probleem, de school is wettelijk verplicht pesten aan te pakken en te voorkomen, de school wil dat iedereen zich veilig voelt, de school wil positief gedrag en omgaan met elkaar stimuleren, de school treedt direct op als er gepest wordt op basis van het protocol etc.
 • Wat wordt onder pesten verstaan?
 • Uitleg over de rollen bij pesten (pester, gepeste, helper, omstanders etc.)
 • Wat zijn signalen voor een pestsituatie?
 • Welke stappen worden er gezet als er gepest wordt?
 • Welke afspraken zijn er gemaakt?
 • Wat zijn de consequenties van pestgedrag?
 • Wat doet de school aan preventie?
 • Hoe zet de school het sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem in bij de aanpak van pesten?
 • Welke methode heeft de school voor sociaal-emotionele ontwikkeling of specifiek de aanpak van pesten?
 • Hoe wordt dagelijks aandacht gegeven aan een positief klimaat?
 • Welke omgangsregels zijn er en hoe worden die levend gehouden?
 • Welke te verwachten problemen bij de aanpak van pesten zijn er binnen de school en hoe wordt hiermee omgegaan?
 • Wie is het aanspreekpunt pesten op school, de vertrouwenspersoon, en welke personen binnen en buiten de school houden zich met pestproblemen bezig.
 • Informatie voor ouders: Wat zijn signalen dat een kind wordt gepest of zelf pest? Wat kunnen ouders doen?

 

Adviespunt

Heb je een vraag over het anti-pestprotocol of wil je advies? Neem dan contact op met het Adviespunt van  School & Veiligheid.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.