Adviespunt

Hieronder vind je een overzicht van de voorbeeldtaken die horen bij het aanspreekpunt pesten.

1. Opvangen, begeleiden en verwijzen gepeste leerling en ouders

 • De pestsituatie in kaart brengen.
 • Bespreken gewenste en mogelijke oplossingen.
 • Ondersteunen bij het in gang zetten van de gewenste oplossing en inschakelen juiste personen om tot die oplossing te komen.
 • In geval van strafbare feiten de ouders of meerderjarige leerling adviseren naar de politie te gaan.

2. Nazorg

 • Checken of de afspraken zijn nagekomen en het pesten is gestopt.

3. Registratie en evaluatie van individuele casussen

 • Leg de ondernomen acties en de afspraken die met betrokkenen gemaakt zijn schriftelijk vast.
 • Evalueer casussen en deel leerpunten met je collega die het anti-pestbeleid coördineert.

4. Attenderen op de klachtenregeling

 • Mocht het gesprek tussen het aanspreekpunt en leerling/ouder niet naar tevredenheid lopen of tot het gewenste resultaat leiden, attendeer leerling/ouder dan op de klachtenregeling. Dat biedt de mogelijkheid dat de directie eventueel het bestuur inschakelt bij een pestklacht.
 • Wijs op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de klachtencommissie als het pestprobleem niet naar tevredenheid van de leerling/ouder is afgehandeld door de directie en/of het bestuur.

Aandachtspunten

 • Als aanspreekpunt los je niet zelf het probleem op, je zorgt ervoor dat de juiste acties worden ondernomen. Er worden nooit stappen gezet zonder dat de gepeste leerling daarvan weet en eraan toe is. Uitgangspunt is dat de gepeste leerling zich veilig genoeg voelt om aan het pestprobleem te werken. Daar werkt het aanspreekpunt samen met de leerling (en zijn ouders) samen naar toe.
 • Gebruik het anti-pestprotocol van school als check bij de stappen.
 • Deel de leerpunten aan de hand van de geregistreerde meldingen over pesten met diegene die het anti-pestbeleid coördineert. Doel hiervan is de aanpak van een pestsituatie op school te verbeteren en de schoolveiligheid te vergroten.

Meer informatie

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.