Helpdesk
Winkelwagen

Om het thema gezonde relaties en seksualiteit structureel een plek in het onderwijs te geven, is het belangrijk dat ook aankomend leraren hier al tijdens de opleiding kennis en ervaring mee opdoen. Daarom streven School & Veiligheid en Rutgers ernaar om het thema (beter) in te bedden in de pabo’s en in het generieke deel van tweedegraads lerarenopleidingen.

Hoe leren aankomend leraren om te gaan met situaties rondom seksualiteit en gender in de klas en op school? En hoe pakken ze seksuele vorming aan met leerlingen?

Om lerarenopleiders hierbij te ondersteunen, ontwikkelen School & Veiligheid en Rutgers praktische handleidingen, e-learnings en tools voor lerarenopleiders. Daarnaast verschijnen zo’n vier keer per jaar speciale nieuwsbrieven met tips, tools en verdieping, apart voor pabo’s en voor lerarenopleidingen. Op vrijdag 7 oktober organiseren we – als vervolg op een congres op 5 november 2021 – een verdiepende werkconferentie voor lerarenopleiders.


Onderzoek onder lerarenopleiders, studenten en startende leraren

Basis voor het aanbod dat School & Veiligheid en Rutgers ontwikkelen, wordt gevormd door ons onderzoek:

  • onder opleiders aan de Nederlandse hogescholen naar de aandacht voor seksuele vorming en sociale veiligheid in het onderwijs aan toekomstige leraren (najaar 2020);
  • onder aankomende en beginnende leraren om inzicht te krijgen in hoe aankomende leerkrachten nog beter voorbereid kunnen worden op de onderwijspraktijk (voorjaar 2021). We vroegen hen naar hun ervaringen, competentiegevoel en behoeftes ten aanzien van het geven van seksuele vorming, het omgaan met seksueel gedrag van leerlingen en het creëren van een veilig klimaat rondom dit thema in de klas.

In dit artikel lees je de uitkomsten van de onderzoeken per studierichting.


Ervaringen uit de praktijk

  • Lees in ‘De lerarenopleider aan het woord‘ in het interview met Lotte Lathouwers hoe seksualiteit en sociale veiligheid een plek krijgen op de Fontys lerarenopleiding Sittard.
  • In ‘De leerkracht aan het woord‘ lees je hoe beginnend leerkracht Irene Timmermans haar weg zoekt in situaties rondom seksualiteit, relaties en sociale veiligheid in de klas en hoe zij terugkijkt op de aandacht voor dit thema in de lerarenopleiding. 
  • In Een kijkje in de klas op de lerarenopleiding’ doen Bente van Gameren, adviseur seksuele integriteit bij School & Veiligheid en Daan van Engelen, programmamedewerker seksuele vorming bij Rutgers, verslag van drie lessen over relaties en seksualiteit op de lerarenopleiding.


Congres ‘Het hoort er gewoon bij’

De resultaten van de onderzoeken werden op 5 november 2021 gepresenteerd tijdens het online congres ‘Het hoort er gewoon bij’. Alles over het voorbereiden van toekomstige leerkrachten op het lesgeven over gezonde relaties en seksualiteit en het waarborgen van sociale veiligheid rondom seksualiteit en relaties.

Hier vind je een verslag van het congres


Werkconferentie 7 oktober 2022: ‘Hoe doe je het? Gezonde relaties en seksualiteit in het curriculum’

Op vrijdag 7 oktober organiseren School & Veiligheid en Rutgers een verdiepende werkconferentie voor lerarenopleiders. Waarin we vooral aan de slag gaan met de vraag: Hoe doe je dat, structureel aan de slag gaan met gezonde relaties & seksualiteit in het curriculum?

Lees hier meer over ‘Hoe doe je het?’


Nieuwsbrief

Tussentijdse resultaten uit het onderzoek worden, vergezeld van veel nuttige tips, tools en inspiratie, gepubliceerd in de Nieuwsbrief Gezonde Relaties & Seksualiteit.

Wil je op de hoogte gebracht worden van de bevindingen en nieuwe tools en producten ontvangen om te gebruiken in jouw onderwijs aan toekomstige leraren? Meld je hier aan:

Ik ontvang graag de nieuwsbrief Gezonde relaties en seksualiteit

De eerste nieuwsbrief verscheen in juni. Er zijn verschillende nieuwsbrieven per doelgroep. Je kunt ze hier terug lezen.

Voor opleiders aan de pabo:

Nieuwsbrief 2/2022.

– Nieuwsbrief 1/2022

– Nieuwsbrief 3/2021

– Nieuwsbrief 2/2021

Nieuwsbrief 1/2021

Voor opleiders op de lerarenopleidingen:

Nieuwsbrief 2/2022.

– Nieuwsbrief 1/2022

Nieuwsbrief 3/2021

– Nieuwsbrief 2/2021

Nieuwsbrief 1/2021


Tools testen? Doe mee!

Op basis van het onderzoek ontwikkelen we passende nieuwe tools. Wil jij deze tools testen en zo bijdragen aan een betere voorbereiding van toekomstige leerkrachten op de onderwijspraktijk? Mail naar info@seksuelevorming.nl.

 


Achtergrond

Dit project is onderdeel van de Stimuleringsregeling Gezonde relaties en seksualiteitLees meer over de projecten van School & Veiligheid binnen de Stimuleringsregeling.

Hiermee wil de overheid scholen stimuleren en ondersteunen bij het structureel aandacht besteden aan gezonde relaties en seksualiteit. De stimuleringsregeling is bedoeld voor alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs en het MBO.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school