Helpdesk
Winkelwagen

Om het thema gezonde relaties en seksualiteit structureel een plek in het onderwijs te geven, is het belangrijk dat ook aankomend leraren hier al tijdens de opleiding kennis en ervaring mee opdoen. Daarom streven School & Veiligheid en Rutgers ernaar om het thema (beter) in te bedden in de pabo’s en in het generieke deel van tweedegraads lerarenopleidingen.

School & Veiligheid en Rutgers deden recent onderzoek onder lerarenopleiders (najaar 2020) en onder studenten en startende leraren (voorjaar 2021) aan pabo’s en lerarenopleidingen. Op 5 november 2021 werden de resultaten bekend gemaakt tijdens het congres ‘Het hoort er gewoon bij’ (zie hieronder). Aan de hand van de conclusies worden praktische handreikingen en tools voor lerarenopleiders ontwikkeld. En ter ondersteuning van lerarenopleiders verschijnt zo’n vier keer per jaar een speciale nieuwsbrief met tips, tools en verdieping.


Congres ‘Het hoort er gewoon bij’

De resultaten van de onderzoeken werden op 5 november 2021 gepresenteerd tijdens het online congres ‘Het hoort er gewoon bij’. Alles over het voorbereiden van toekomstige leerkrachten op het lesgeven over gezonde relaties en seksualiteit en het waarborgen van sociale veiligheid rondom seksualiteit en relaties.

Hier vind je een verslag van het congres


Nieuwsbrief

Tussentijdse resultaten uit het onderzoek worden, vergezeld van veel nuttige tips, tools en inspiratie, gepubliceerd in de Nieuwsbrief Gezonde Relaties & Seksualiteit.

Wil je op de hoogte gebracht worden van de bevindingen en nieuwe tools en producten ontvangen om te gebruiken in jouw onderwijs aan toekomstige leraren? Meld je hier aan:

Ik ontvang graag de nieuwsbrief Gezonde relaties en seksualiteit

De eerste nieuwsbrief verscheen in juni. Er zijn verschillende nieuwsbrieven per doelgroep. Je kunt ze hier terug lezen.

Voor opleiders aan de pabo:

Nieuwsbrief 1/2021

– Nieuwsbrief 2/2021

– Nieuwsbrief 3/2021

Voor opleiders op de lerarenopleidingen:

Nieuwsbrief 1/2021

– Nieuwsbrief 2/2021

– Nieuwsbrief 3/2021


Tools testen? Doe mee!

Op basis van het onderzoek ontwikkelen we passende nieuwe tools. Wil jij deze tools testen en zo bijdragen aan een betere voorbereiding van toekomstige leerkrachten op de onderwijspraktijk? Mail naar info@seksuelevorming.nl.


Onderzoek onder lerarenopleiders, studenten en startende leraren

In het najaar van 2020 deden we een verkenning onder de Nederlandse hogescholen naar de aandacht voor seksuele vorming en sociale veiligheid in het onderwijs aan toekomstige leraren.

Begin 2021 deden we onderzoek onder aankomende en beginnende leraren om inzicht te krijgen in hoe aankomende leerkrachten nog beter voorbereid kunnen worden op de onderwijspraktijk. We vroegen hen naar hun ervaringen, competentiegevoel en behoeftes ten aanzien van het geven van seksuele vorming, het omgaan met seksueel gedrag van leerlingen en het creëren van een veilig klimaat rondom dit thema in de klas.

In dit artikel lees je de eerste uitkomsten van de onderzoeken per studierichting.


Ervaringen uit de praktijk

  • Lees in ‘De lerarenopleider aan het woord‘ in het interview met Lotte Lathouwers hoe seksualiteit en sociale veiligheid een plek krijgen op de Fontys lerarenopleiding Sittard.
  • In ‘De leerkracht aan het woord‘ lees je hoe beginnend leerkracht Irene Timmermans haar weg zoekt in situaties rondom seksualiteit, relaties en sociale veiligheid in de klas en hoe zij terugkijkt op de aandacht voor dit thema in de lerarenopleiding. 


Achtergrond

Dit project is onderdeel van de Stimuleringsregeling Seksuele en Relationele Vorming. Hiermee wil de overheid scholen stimuleren en ondersteunen bij het structureel aandacht besteden aan gezonde relaties en seksualiteit. De stimuleringsregeling is bedoeld voor alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs en het MBO.

Dit project is onderdeel van de Stimuleringsregeling Gezonde relaties en seksualiteitLees meer over de projecten van School & Veiligheid binnen de Stimuleringsregeling.

 

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school