Adviespunt

Als je als Gezonde School-adviseur op het thema gezonde relaties & seksualiteit werkt, help je scholen bij het implementeren hiervan in schoolbeleid en -praktijk. School & Veiligheid ontwikkelde een Train-de-Trainer Schoolteams en enkele handreikingen om je te ondersteunen bij het borgen en verankeren van dit thema in school.

De training en de handreikingen zijn onderdeel van een breder aanbod voor Gezonde School-adviseurs, dat we samen met Rutgers en SoaAids hebben ontwikkeld. Dit vanuit de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Het totale aanbod is terug te vinden in de Toolkit voor Gezonde School-adviseurs. Op deze pagina vind je de tools die we vanuit School & Veiligheid hebben ontwikkeld.

 

Train de Trainer Schoolteams: ‘Werken aan een veilige en seksueel integere sfeer’

Vaak zijn het vakdocenten die via lessen seksuele vorming aan de slag zijn met het thema relaties & seksualiteit. Maar als GGD-professional/trainer hoop je natuurlijk dat het hele team er aandacht voor heeft. En dat er gewerkt wordt aan een veilige sfeer op school, ook als het gaat om relaties en seksualiteit. Om je hierbij te ondersteunen, ontwikkelde School & Veiligheid de Train de Trainer Schoolteams. Voor deelnemers aan deze trainingen worden verdiepende terugkombijeenkomsten georganiseerd.

Lees meer over de Train de Trainer schoolteams

 

Stappenplan voor de Gezonde School-adviseur

Met het stappenplan zorg je ervoor dat er tijdens de hele schoolbegeleiding continue aandacht is voor borging en het creëren van draagvlak. Dat begint al voordat een school een concreet besluit heeft genomen om met gezonde relaties & seksualiteit aan de slag te gaan, en loopt tot en met het ‘verankeren’ van nieuwe afspraken.

Download hier het Stappenplan voor de Gezonde School-adviseur

 

Overwegingen bij borging

Het Stappenplan geeft aan hoe je ‘stapsgewijs’ een school kunt begeleiden bij het borgen en verankeren van gezonde relaties & seksualiteit in school. In de praktijk blijken veel Gezonde School-adviseurs aanvullende vragen te hebben: hoe doe je dat, vernieuwingen doorvoeren in organisaties? En hoe borg je specifiek het thema relationele en seksuele vorming en integriteit? De handreiking ‘Overwegingen bij borging’ verbreedt je theoretische basis, zodat je tot verdieping en versteviging van je eigen strategie kunt komen.

Je vindt hier de Overwegingen bij Borging

 

Interventieoverzicht

Er zijn veel materialen beschikbaar die je kunt gebruiken bij het integreren van gezonde relaties & seksualiteit in schoolbeleid en -praktijk. Maar welke zijn geschikt voor het doel dat jij voor ogen hebt? Dat kan een hele zoektocht opleveren. Daarom stelden School & Veiligheid en Rutgers een overzicht samen van kwalitatief goede interventies.

In het Interventieoverzicht Gezonde relaties & seksualiteit staan vooral tools op de pijlers Omgeving, Signaleren en Beleid. We geven van elk een korte omschrijving en verwijzen door naar de (online) ‘vindplaats’. Symbolen maken duidelijk bij welke pijler(s) van Gezonde School een interventie aansluit, voor welk schooltype de interventie is, wat de kosten zijn en of er sprake is van een erkenning.

Op seksuelevorming.nl vind je een overzicht van interventies op de pijler Educatie. Beide overzichten vormen een aanvulling op het interventieoverzicht van Gezonde School.

Bekijk & download hier het Interventieoverzicht

Zie het totale aanbod in de Toolkit voor Gezonde School-adviseurs

in de Toolkit voor Gezonde School-adviseurs

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.