Adviespunt
Datum
Tijd 15:00 - 16:00 uur
Locatie Online
Gratis
Onderwijssector vo
Thema sociale veiligheid op school, Calamiteiten
Doelgroep Schoolleiding, Schoolbestuurders
Aanmelden

Hoe handel je als schoolleider en/of schoolbestuurder in het voortgezet onderwijs als zich op jouw school een (heftig) incident voordoet, hoe bereid je je hierop voor en wat kun je doen om veiligheidsincidenten zoveel mogelijk te voorkomen?

In dit gratis webinar, georganiseerd door de VO-raad en Stichting School & Veiligheid, krijg je handvatten en tips van experts over wat wel en niet werkt, hoor je de praktijkervaring van een school en heb je de kans om vragen te stellen over dit thema.

Experts en praktische handvatten

Recent is er veel aandacht voor de (sociale) veiligheid in het onderwijs naar aanleiding van het gestegen aantal meldingen bij de Onderwijsinspectie van – heftige – incidenten op scholen. Hoewel deze cijfers niet per se wijzen op een toename van het aantal incidenten, laten ze wel zien dat aandacht voor dit thema vanuit de schoolleiding en het schoolbestuur nodig blijft.

Je krijgt in dit webinar handvatten en tips van experts, hoort de praktijkervaring van een school en kunt vragen stellen over dit thema.

Deelnemers aan het gesprek

 • Lynn Louwe
  Adviseur sociaal veiligheidsbeleid en crisisadviseur bij Stichting School & Veiligheid
  Zij gaat specifiek in op hoe je kunt werken aan het pedagogisch klimaat in jouw school.
 • Maartje van der Lek en Ilona Muizelaar
  Teamleider vmbo en docent LO/leerling coördinator, bij O.R.S. Lek en Linge in Culemborg
  Zij vertellen over de aanpak die de school hanteert om onveilige situaties te voorkomen door samen te werken met verschillende disciplines zoals jeugdwerk, jeugdzorg, politie en gemeente.
 • Tonnes Blonk
  Programmamanager bij het Netwerk Veilige School voor vo-scholen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk
  Tonnes ondersteunt scholen bij hun veiligheidsaanpak en bouwt aan een stevig zorg- en veiligheidsnetwerk rondom deze scholen.
 • Annika Janssens
  Beleidscoördinator bij Stichting Halt
  Zij vertelt over de School- en Wijkaanpak: Iedere jongere verdient een kansrijke toekomst. Halt draagt hieraan bij door in te zetten op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Halt investeert in de sociale weerbaarheid van jongeren in de wijk, op school en op het sportveld.

Praktische informatie

Tijdens het webinar is er de gelegenheid om via de chat vragen te stellen die op jouw school rond dit thema leven. Bij aanmelding voor dit webinar kun je als deelnemer ook alvast specifieke vragen of thematiek insturen die je graag aan bod wilt laten komen. We proberen tijdens het webinar zoveel mogelijk op alle input in te gaan.

Ben je erbij? Meld je hier aan (je gaat naar de website van de VO-raad):

Aanmelden

Na aanmelding krijg je een bevestiging. De daadwerkelijk link naar het webinar ontvang je per mail op de dag van het webinar zelf.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.