Let op: i.v.m. de meivakantie is de helpdesk gesloten van maandag 3 t/m vrijdag 7 mei. In geval van een calamiteit, kun je altijd het calamiteitenteam bellen.

Helpdesk
Winkelwagen

‘De fijne kneepjes van het vak’ is lesmateriaal voor docenten aan lerarenopleidingen (vo). Studenten ontwikkelen met deze lessen hun pedagogisch vakmanschap bij het werken aan seksuele integriteit. School & Veiligheid ontwikkelde hiervoor vier video’s van klassensituaties met een docentenhandleiding.

Video’s voor vakmanschap

In iedere klas ontstaan regelmatig situaties die te maken hebben met  seksuele integriteit Leerlingen die in de les bij elkaar op schoot kruipen, andermans uiterlijk beoordelen, elkaar homo noemen, uitdagende grapjes maken. Wat doe je hiermee als leraar? Doe je alsof je niets gehoord hebt of ga je er op in? En hoe dan? En waarom eigenlijk?

Dit lesmateriaal geeft antwoorden op deze vragen, maar laat vooral aankomende leraren (studenten aan de lerarenopleiding) nadenken en praten over mogelijke reacties in dit soort situaties. Hoe kun je omgaan met alledaagse klassensituaties waarin ‘seksualiteit’ een rol speelt? En welke invloed kan je reactie hebben op de ontwikkeling van de seksuele integriteit van de leerlingen?

Pedagogisch vakmanschap bij het werken aan seksuele integriteit begint bij de bewustwording dat de leraar hierin een rol vervult, ongeacht het vak dat hij of zij geeft. De student leert in deze lessen beter omgaan met de complexiteit rond seksualiteit en gender, zoals die de klas binnenkomt. Daarna is het een vakmanschap dat zich nog een leven lang ontwikkelt.

Hoe werkt het?

‘De fijne kneepjes van het vak’ bestaat uit vier video’s met een handreiking. De handreiking voor de lerarenopleider is hieronder gratis te downloaden. Ook de video’s kun je kosteloos gebruiken in de les. Onderaan deze pagina kun je de inlogcodes aanvragen.

Elke video laat een situatie zien van een vo-klas met een leerkracht. De leraar reageert op een bepaalde manier, die niet perse de beste of enige goede manier is. Nadien reflecteert de leraar in de film op zijn/haar eigen handelen in deze situatie. De video’s duren drie tot acht minuten. 

Je kunt de video halverwege pauzeren, op het moment dat de scene voorbij is. Hier kun je met de studenten bespreken wat zij vonden van de situatie en van de manier waarop de leraar in het filmpje handelde. Als de video hierna verder gaat, zien de studenten hoe de leraar zelf terugkijkt op het gebeurde. Hierna bespreek je met de klas de rest van de vragen over de casus.

De zeven wegwijzers

In de handreiking staan zeven wegwijzers, die leraren kunnen helpen om te kiezen voor een bepaalde reactie. De bespreekpunten bij de video’s zijn hier op gebaseerd. School & Veiligheid formuleerde deze wegwijzers onder meer op basis van praktijkonderzoek onder leraren en leerlingen, dat we lieten uitvoeren door Kennisinstituut Atria.

Vier momenten in een klas

De situaties waarin je als leraar kunt werken aan seksuele integriteit kunnen zich, onaangekondigd, op allerlei momenten voordoen. De video’s van de klassensituaties dragen titels die dit duidelijk maken.

Bekijk hier alvast de trailers:


Aan de slag!

  • Download de handreiking bij ‘De fijne kneepjes van het vak’.
  • Vraag via onderstaande knop de inlogcodes aan waarmee je de complete video’s kunt gebruiken in de les. Doe dit ten minste twee werkdagen van tevoren.

Voor leraren die al in het vo werken, is de Kijkroute ontwikkeld: een werkvorm om samen met een aantal collega’s deze video’s te bespreken.

Vraag inlogcodes aan
  • Voer een geldig e-mailadres in.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school