Adviespunt

Deze digitale folder biedt informatie over seksuele relaties en handelingen tussen onderwijspersoneel en leerlingen/studenten. Wat zijn de wettelijke kaders. En wat zijn de beleidsacties om dit te voorkomen?

Wat zegt de wet?

De onderwijswet verbiedt seksueel contact, seksuele toenadering en seksuele handelingen tussen personeelsleden en minderjarige studenten. Maar hoe zit het met 18+ studenten? En welke wetten spelen hierbij een rol?

5 richtlijnen

Om ongewenst (seksueel) gedrag in school te voorkomen, geeft deze folder vijf richtlijnen. De kernwoorden hierbij zijn:

  • gedragscode
  • gedragsregels
  • sociale media
  • sancties
  • preventieve activiteiten

Download Grenzen aan gedrag

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school