Adviespunt

Als school wil je na een (poging tot) zelfdoding snel kunnen handelen. Er spelen dan veel emoties onder de naasten, leerlingen en personeel. Verantwoorde communicatie en goede nazorg zijn op zo’n moment belangrijk voor het verwerkingsproces. Maar ook om imitatie-gedrag te voorkomen, het stigma rondom zelfdoding te verminderen en -daar waar nodig- het zoeken van hulp te stimuleren.

“Je kan als school de communicatie na een zelfdoding van een student maar één keer goed doen en niet iedere school hoeft opnieuw het wiel opnieuw uit te vinden.” (Zorgcoördinator MBO-school)

Communicatierichtlijnen, voorbeeldteksten en tips

Het protocol bestaat uit twee uitgebreide lijsten met concrete acties na een zelfdoding van een student én na een poging tot zelfdoding. Voor een zelfdoding beschrijft het protocol de acties voor de situaties: direct na de melding van het incident, nog op dezelfde dag, tussen overlijden en de uitvaart, na de uitvaart en op de lange termijn. Bij de verschillende acties staan aandachtspunten, instructies en tips.

“Een stappenplan geeft houvast in het handelen, ondanks de stress. Vooral de eerste dag is hectisch, je moet als school veel keuzes maken. Wie gaat wie en hoe informeren, wie haal je uit de klas, etc.” (Zorgcoördinator MBO-school)

Meerdere hulpmiddelen in het protocol bieden extra verdieping en ondersteuning bij de acties uit het protocol. Denk aan communicatierichtlijnen, voorbeeldteksten, adviezen over hoe een klassengesprek te voeren of het personeel in te lichten en hoe om te gaan met (sociale) media. De school kan het protocol ter voorbereiding op maat maken. Een (poging tot) zelfdoding komt altijd onverwacht en een goede voorbereiding is dan waardevol. Zo wordt de school aangespoord om alvast te noteren wie welke actie uitvoert, wie onderdeel uitmaakt van het crisisteam en om contact op te nemen met relevante externe partijen.

“Het is belangrijk dat zelfdoding op school bespreekbaar blijft en aandacht krijgt. Het is noodzakelijk dat een docent een tool in handen heeft waarop hij kan terugvallen. Vooral voor jonge docenten kan dit een enorm aangrijpende situatie zijn. Het is prettig om dan duidelijk te hebben wie te benaderen, hoe te handelen en hoe te ondersteunen.” (Zorgcoördinator MBO-school)

Protocol downloaden

MBO-scholen kunnen het Protocol na (poging tot) zelfdoding van een student gratis downloaden in de webwinkel van het Trimbos-instituut. Ook andere scholen kunnen gebruik maken van dit protocol na enige aanpassingen. Wij raden scholen aan om alvast met de voorbereidende acties aan de slag gaan en het protocol te delen binnen uw school. Zo ben je beter voorbereid als er een zelfdoding of poging daartoe plaatsvindt.

Gratis download Communicatieprotocol mbo

In opdracht van ZonMw ontwikkelde het Trimbos-instituut samen met MBO-scholen het Protocol na een (poging tot) zelfdoding student, gebaseerd op de kennis en ervaring uit de eerdere projecten , beschikbare (inter)nationale protocollen en interviews. 113 Zelfmoordpreventie, de MBO Raad, GGD Hart voor Brabant, GGZ Oost Brabant en Stichting School & Veiligheid adviseerden hierbij.

 

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.