Adviespunt

Op een middelbare school bij Parijs heeft zich een tragische gebeurtenis voltrokken. Een leraar werd op gruwelijke wijze vermoord door een 18-jarige moslimextremist. Deze gebeurtenis laat zien hoe de vrijheid van meningsuiting op gespannen voet staat met radicale denkbeelden. Het is van belang dat leraren in goed contact blijven met hun leerlingen en alert blijven. Hoe veilig ben jij als je de grondbeginselen van vrijheid van meningsuiting aan de hand van een maatschappelijk ingewikkeld thema wilt uitleggen aan leerlingen? Hoe pak je dat aan?

Afspraken over vrijheid van meningsuiting

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Die vrijheid wordt echter ingekaderd door de afspraken die gelden in de democratie. Je mag alles denken, maar niet alles zeggen en doen. Men mag niet oproepen tot geweld of uitsluiting. Discriminatie en haat zaaien zijn ook niet toegestaan. Daarnaast is ook in veel scholen de afspraak gemaakt dat er met respect wordt gecommuniceerd: dat houdt in dat men luistert naar de ander, dat men elkaar laat uitpraten en dat uitspraken niet kwetsend zijn.

Het vraagstuk waar je als leraar voor staat, is hoe je vrijheid van meningsuiting kunt combineren met bovenstaande aspecten. Wat volgens onze grondwet niet mag, geldt natuurlijk altijd. Daar hoeft geen discussie over gevoerd te worden. Maar niet alles is zo duidelijk.

Leraren kunnen zich handelingsverlegen voelen, zeker over dit onderwerp dat zo’n zware lading heeft gekregen door het incident in Parijs. Je kunt bang worden en jezelf afvragen of dit hier ook kan gebeuren. Misschien denk je wel dat je het er niet over wilt hebben. Voor een ander is dit juist een leermoment. Stel dat dit onderwerp na de herfstvakantie in de klas aan de orde komt. Wat dan?

Handvatten

We hebben een aantal handvatten voor u op een rijtje gezet:

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.