Helpdesk
Winkelwagen

Publicatie ‘Sociale veiligheid is van iedereen’

juli 2020

Onlangs verscheen de publicatie Sociale veiligheid is van iedereen. Van school, de sportclub tot thuis: jongeren moeten zich veilig en beschermd voelen. Tegen geweld, intimidatie, uitsluiting en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag.

Bekijk het artikel

Monitoring sociale veiligheid bij/na afstandsleren

juni 2020

Vanwege de coronamaatregelen zal de Onderwijsinspectie dit jaar niet handhaven op de afname van de monitoring. Desondanks is het belangrijk om aandacht te houden voor sociale veiligheid. Dat is immers een voorwaarde voor leerlingen om te kunnen leren en zich te kunnen ontwikkelen.

Bekijk het artikel

Complotdenkers in de klas

juni 2020

De corona-uitbraak is voedingsbodem voor allerlei complottheorieën en nepnieuws. De brochure ‘Complotten in de klas’ biedt inzicht en bevat praktische tips en suggesties hoe leraren zich in de klas het beste kunnen opstellen bij het bespreken van complotten.

Bekijk het artikel

Opnieuw naar school in het basisonderwijs

april 2020

Op 11 mei openen de basisscholen hun deuren en starten gefaseerd weer de lessen. Het is goed om oog te hebben voor de ervaringen van leerlingen. Het gesprek over hun sociaal emotioneel welzijn en het hervatten van de lessen gaan hand in hand.

Bekijk het artikel

Onveiligheid thuis tijdens afstandsleren

april 2020

Voor scholen is het een zoektocht hoe professionals op afstand zicht houden op het welbevinden van de leerlingen. Wat doet je als je je zorgen maakt om een leerling of om een groep? Bijvoorbeeld bij een vermoeden van seksueel misbruik.

Bekijk het artikel

Creëer een sociaal veilige sfeer op school