Adviespunt

Regioplan en Hogeschool Windesheim hebben in opdracht van het ministerie van OCW een Handreiking schietincidenten ontwikkeld. Doel van deze handreiking is schoolbesturen, directies en onderwijspersoneel te informeren over het verschijnsel ‘schoolaanslag’. 

De handreiking valt uiteen in drie delen, die elk afzonderlijk te downloaden zijn. Je kunt de complete handreiking, inclusief inleiding, onderaan deze pagina downloaden.

Deel 1. Schoolaanslagen

Het eerste deel van de handreiking is bedoeld om meer inzicht te krijgen in het fenomeen schoolaanslagen. Hierbij wordt ingegaan op schoolaanslagen in het verleden, de kenmerken en motieven van daders en dreigingen in Nederland.

Deel 2. Het herkennen van en handelen naar waarschuwingssignalen

Aan de hand van concrete voorvallen en wetenschappelijk onderzoek geeft de handreiking onder meer adviezen over het herkennen van mogelijke waarschuwingssignalen die voortekenen kunnen zijn van een schoolaanslag.

Deel 3. Een veilige school

Doel van dit gedeelte van de handreiking is kennis over te dragen en bewustwording te stimuleren met betrekking tot voorzieningen die kunnen helpen bij het voorkomen en beteugelen van schoolaanslagen.

Download de Handreiking


Meer lezen op onze website

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.