Let op: onze helpdesk is gesloten vanaf maandag 26 juli tot en met zondag 22 augustus. Voor dringende vragen in deze periode kun je contact opnemen met het bedrijfsbureau: 030-2856531 of secretariaat@schoolenveiligheid.nl.

Bij een ernstige calamiteit kun je telefonisch contact opnemen met een van de crisisadviseurs van het calamiteitenteam:  Ine Spee, 06-44525101 of Lynn Louwe, 030-2856513 (niet tussen 26 juli t/m 6 augustus).

Helpdesk
Winkelwagen

De maatschappij dringt de school binnen. Je bent niet alleen een professional, maar ook een persoon die niet los staat van maatschappelijke spanningen. Met die bril kijk je naar gedrag van leerlingen. Het bepaalt wanneer je schrikt of je zorgen maakt en wanneer je in actie komt.

Waar sta je voor als team?

Soms is het goed om pas op de plaats te maken. Om je bewust te worden van je eigen positie. Om als team te bepalen waar je als school voor staat, waar ruimte is, waar grenzen zijn en hoe te handelen. Zo’n gesprek organiseren is niet altijd gemakkelijk, zeker niet als het thema spannend is. Deze praktische oefening helpt het gesprek te starten. Je bespreekt persoonlijke grenzen en verstevigt met elkaar de professionele grenzen.

Doel van de oefening

Doel is zicht te krijgen op – de verschillende manieren van – het handelen van professionals in situaties waarin studenten zich gewenst en ongewenst gedragen en uiten. De oefening beoogt het normatieve gesprek tussen professionals over moeilijke en spannende thema’s bespreekbaar te maken om te komen tot gezamenlijke afspraken en regels.

Download de oefening

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school