Adviespunt

Pesten en andere vormen van ongewenst gedrag op school moeten nog steviger worden aangepakt. Dat is de centrale boodschap van de brief die minister Wiersma van OCW op 4 maart naar de Tweede Kamer stuurde. School & Veiligheid is blij dat de minister met deze Kamerbrief het belang onderstreept van onze core business: het bevorderen van een sociaal veilig klimaat op scholen.

Veiligheidsgevoel

Negen van de tien leerlingen voelden zich vorig jaar (heel) veilig op school. Er is dus nog altijd een grote groep leerlingen die zich niet veilig voelen. De minister wil daarom extra maatregelen nemen om de veiligheid van leerlingen verder te verbeteren. Alles moet erop gericht zijn dat iedere leerling zich veilig en vrij voelt op school.

Burgerschap

De minister zet stevig in op burgerschap. Hij gaat scholen ondersteunen om de aangescherpte burgerschapswet succesvol te implementeren. Doel is dat scholen de waarde van veiligheid en gelijkheid op hun leerlingen overbrengen. Zo leren leerlingen om kritisch na te denken en om te gaan met andere meningen, gelijkwaardigheid en diversiteit.

Meldpunt voor leerlingen en ouders

Leerlingen durven incidenten zoals pesten lang niet altijd te melden op school. Daarom komt er een onafhankelijk meldpunt, waar ouders en leerlingen op een laagdrempelige manier ongewenst gedrag kunnen melden. Daarnaast wil de minister meer bekendheid geven aan het bestaande meldpunt van de vertrouwensinspectie.

Meldplicht voor scholen

Om meer zicht en grip te krijgen wat er op scholen gebeurt en hoe ze met ernstige incidenten omgaan, komt er een meldplicht. Deze meldplicht voor ernstige incidenten wordt ingericht in samenhang met de bestaande meld- en aangifteplicht bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Rol Inspectie

De minister wil dat scholen meer informatie over sociale veiligheid doorgeven aan de Inspectie. Daarmee kan de Inspectie sneller ingrijpen als een school niet veilig lijkt te zijn voor alle leerlingen. Ook kan de Inspectie eerder actie ondernemen als de situatie niet snel genoeg verbetert.


Meer informatie

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.