Bemiddeling bij klachten

be•mid•de•len, (bemiddelde, heeft bemiddeld), tussen twee of meer partijen een overeenkomst tot stand brengen.
Bron: Van Dale